Skip to main content

Full text of "Christiade to' iest xivot i diela Isukarstova [a poem based on that by M.G. Vida. Ed. by Gior ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| •» • V r V « i / 


M V, 8. ^ 
'»'^. 71' 


»%.,.. I 

> « 1 V,' 

MO 

EMINENTISS. AC REVERENDISS. 

PRINCIPI DOMINO 

FRANCISCO 

CARD. BARBERINO 

Sacri Collegij Decano , Reipublice 
Ragufinx Proteftori . 

GEORGIVS PALMOTTA 

;■' F E L I C I T AT E JU. rETVSTISSlMVMgenusaa 
nalium, Princeps Eininen- 
riflime , ac ipuus naturae 

raagiftciio gcmcri tiumano 

monftrarum « poemato , 

cantufqaeruifee, ddodiOi- 

mo quoqae.'iblerlier' ani- 

rmiaetfaTti , fiimmain^ue rattooem in ea re 

vedattjneGecfmipctio. Priminaoi^aenior- 

S » w- 
', fed exiltcns h mufaru fuauicate 
oblediatio pro mcUe <juodamoc 
cuh, quibus f&piencia hauritar, 
^ vtque ea ratione cupidi bonarui 
n niodd cum ierijs intend func, f( 
otio * ac remiilipne ad virtutcm 
It . Nam quid ego Vaces comme 
rarum licterarum prseconio nob 
ci nominis dignitatem non minu 
n gloria > quim futuri pra?/agijs 
t f egregium Pfalmorum (cripton 
Ique Diuina? mentis canoros int( 
*um numeros co&leilis fapientia 
nne inftrumentum babemus g< 
ominA -Eccle^se J (Ss dies fefios a 
Nee verddefuerunt fui Chriftiai 

>fcilorftnl.;o. Via • vberiorem> darioremque materiam na£li, 8c 
ezecutifunt in (euera de Deo > rebufque diui- 
nis Philoibphia cra£isinda ; non idcircc) ta« 
men ab amc£nioribus hifce muGs colendis ftl- 
li fui grauitatem arcendam duxerunt. Inter 
hos profitcri nomen fuum aufus nuper eft 
lunias Palmotta frater meus , dtltOio argu- 
menco omnium grauiflimov amplilfimoque ; 
de rebus d Cbriffo Domino inter homines 
geftis . Id autem exequendum Hbi putauic 
Jllyrico carmine ; iecutus Latinum eiulHenw 
argument! Poetam Hieronymum Vidanti* 
Albeniem Antiititem > quomodo Ennius 
Euripidem > Ca^ciliufque > 6c Terentius Me« 
nandrum fecuti funt : opera? pretium ic» 
fa£):arum pro certo A)erans ; qudd non ex 
Vano fibi auguratuseu> captos olim fuorum 
num«rorum dulcedine Slauorum populos» 
partem au ^^^jj^ q^j ^ <pod nunc Vladislais » 
Cormnis , Sc Craieuichijs fui* memorandis 
oblectant > ad ChrilU Domini > eiuiqoe /bda* 
Hum res geftas^ &miracula patrata, & du« 
ratos lab ores , 6c tradita vita? prarcepta ie* 
cum vni canenda > & celebranda conuerfu^ 
ros5 idjue ob ip(a$> de quibus hie diiputoj, 

cau- ecefle eft mirific^ £.0,.^ ' q 
«fena5, c^fusfnornm nominu. 

:!*"§?'*'. 'Pfiqie nomina in o„ 
ra djttnbuja Jhabet/i a-* res , ; 
embo credimas, idiotnaris im 
- « erudw, ^ minime vujgari Hoc opus ego , Princeps Eminentiffimo 
prse caeteris , quae plurima huius auftoris ioj 
Ciuitate noftrale£citantur, magna cura,ftu- 
dioquep€rfeftum,cum proferrein publicum 
fupremiseius tabuIisiufTus fim ; qu6 volunta- 
ti cariflimi mihi capitis, Sc de me optime me- 
riti cumulatius obtemperem , tuo nomine-* 
decora re , Sc indgnire conibtui . Quern enim 
mihi priuatim in hoc Jitterario negocio ex- 
pediendo Patronum reftius adoptem , quam 
ill cuius clientela iam dudum pubiice con- 
quiefcimus Ciuitas omnis: cuius acceptam d 
maioribus erg^ nos> gentemque noftrauL* 
charicarem nouis in dies beneuolentia? cu- 

■ 

muiis amplificari experimur : qui noftrorum 
hominum ingenia> Bdem , induftriam>pieta« 
tem celebrarcnon definit,veteraque Ciuita- 
tis inftituta , 6c diiciplinam , cuius ope Reli- 
gionem. &Jibertatero, excifo circsi nos to- 
tius Orientis ftatu, diuriflim^ retinemusj Ncc 
xnodd quoad incolumes« flr»renfefque fuimus 
cximium tuum ergd res noilras, Princeps 
£minentiilime> fludium extidt ; fed multd la- 
culentius , multdque vberius , quanti nos fa- 
ceres , declarafti pott acceptam proximanu* 
calamitatem . Nemo fiquidem cladibus no- 

§/ ftris • — " , i/ua te ad onpm «' l- ",:" 

-. acceotl n^ft "^' W^ age' Sc artium : inter quas ; vc si propoHto meo 
uon abfcedam • mirific^ eininet ftudium lic- 
terarum , quibus cum Te , tuumque ipiius 
animum fine vlla excepcione grauiifimarum 
occupationum ruarum ornare , & excolercj 
toto vita? curfu pcrfeuerafti j turn vero , quod 
in Viro tui fattigijmultdpracilantiuselt; vt 
alij quoque ornarentur , &exceiJe^enr,ef!e- 
cift^ : 8c nunc cum maxime facis propofito 
domi tux veluti figno omnium liberalium^ 
difciplinarum , ad quod vndique gentium^ 
excitarentur ^ 8c conuenirenc> quibus am« 
pla, & Horente re licteraria opus eft. Qui? 
enim eft pauJd notior vir do6^us, <Sc erudicus, 
ex ijs qui Romam vifendi caufa confluunt, 
qui te vnum inter res in Vrbe maxime vifen- 
das>& cognofcendasnon recenfeat; qui d te 
nofci> tibique probari non auidiflime cupiat , 
quique te adito , 8c falutato {efe ca?pifle praa* 
cipuum lufccpti fibi itineris fru£cum non ar- 
bitretur ? ij praefertim , quos interiore amici* 
tise tua? facrario dignos exiftimas> 8c de- 
promptis ex ampliiBmae BibJiothecae tuae 
Thefauro xenijs , muncribufquedonatos di- 
mittis . Quibus mox illi ad exornandos prae- 
claros ingeniorum fuorum fcetus vtuntur 

§ir 2 in ue, vt nunc vert, fivnqu"m 
.« Roman* fpJe„dor exter™«' 

rn, vo„ ''"'"5''°> monument 
S .Tr^ credentium a« 
asfabukhabeamur. Sedn.ei, 
•miufcepti ergite obfequii, Pri 

'.^enu meimemorem fecit. £ 

deft^ turn ,n Te laudando «t, 

[anus , n,h,I futurun, honeftia. 
DE VITA INGENIO ET STVDUS 

A VC T OR I S 

STEPHANVS GRADIVS BIBLIOTHECM 

VATIC AN£ cnros. 

RBEM Btgujium, m ptiumu Palmottt 
Jcrifttr hattu fotmatis natm tfi , cnMdin^ i 
atqut habutrt initio Ciues Ronuni , a travf- 
fcriptij antimitut in Epidaurum iUyrictm »• 
hnis orti . Hi niun^ excilk Suuoru^ dr* 
! mifVmteumSalonis, tiiijime Dahtutiit vr- 
bibutftaria, inruft ad rivets montit, cm 
'Btrifiu vtctbtiim iH , ftjiu cmfiiin i lad iffcriuu ti trcm- 
dot ittgnumiumharbiirtrumimfetaj fro m/^ifuntisvfi, Acfru 
nu quidem vitam mmtimii qiuhibusfifcatura , & natagtUiont o 
Urtmri: not tamii, vtfiih amat, induHnam patfertnu, mini- 
turtin fu.-^ . conJullts ivichiis btrbaris tgiUoi nltri, laiirt-t 
eorpu , aimm iii,Jii^j,M vinuis txercm , intirfc cmcordii , 
hmtfmt tfud atiros Men. Quhumnibiu adto frofia'iuj 
iB , VI lUnfiu mole tiwiSs trtmfotutrit , lifu lueri ib externa 
vi , maxitnt Narentinarum y^^^quibutea tempelfate mariaomniit 
mfeHt trot . Saraeenamm claj]hm . Hifom , am tempore'B*- 
fin JUaeidonis direfUme vitinarum ilh traUm dukanimfiroeiui 
agerinttwreijimadiurfm Rafufimt ixfirti , non modi cmthuu' 
tamftmiftrmeifetol^mcm maDuiutefiidttrimmumuttert 
■f». . ..» -tysiZ"^5±f "4 *"' '•"' ' 

'€ rSmSTn ' y'*'""^«' muhidine , a Oriente (^hrlflUtuomigjmdmJ^ pUnum in fife] fudque ihh^ 
nis terras indicium \ & RtUffonis CathoUu non folum domi colen^ 
dd yfid etiamtuendi. i & propaganda per omnes Othomamci Imperij 
frouinciasy ad quas mercatoribusj/iis aditus eft » intentum i & ef^an 
Sludium . 

In hac potiffimum CiuitMe Poeta noHer ortus eflgente PalmotU i, 
qui, inter ateras patricias , quibus vnis Remp. admiwftrare | ho* 
norefque in ea genre ius eft , clara imprimis & vetufld originis hoi^ 
betur . 7ater Hit Georgius Palmotta i vir acer , d induftrius , quo 
puer admodum orbatus eft . Mater Vrfula Gradia prifat integrita^ 
tis Matrona » pari maiorum & familid claritate ; iradito aliquot 
anteafdculis more^vt coniugia nobilium.nifi inter eiufdem ordinis ci^ 
uesynequaquam congndentia iudicentur^ vetuftam ob legemMberis^ntfi 
pari vtrinque nataliumdignitate proditisf adpaternos honores aditum 
intercludentem . ^uam legem prudentijjimo cuique nunquamfatis 
probatam^ & populi frequentidf qua ciuitatum omniumfelidtas con^ 
iinetur^ maxime aduerfariam % proximis tandem hifcc anms abrogdri 
placuit ifimulque a confilio nihilo vtiliore difcedere » m quo tricmtot 
amplius annos perfeueratum eH y de non adfcifceniit p/Ubt^s In orM^ 
nemfendtmum family s . Mirifica autemfuit etidmmm fuero 7tf/« 
mottd indoles ad litteras , & bonds ones y & ad Poefim impritmsi 
foUbatque narrare in vrimd ddhuc dtate , foiitds per quietem vieUri 
fibi maironds eximid fpeciey & mortdlem excedente^ qudcithdris 
infiruifd, f^ in choreas effafa cantu circa fe^ dc faUdtionilms exukd^ 
rent • Siue huiufmodi vifd adfrufiumferd felicitdtis mortaUbus re* 
frdfentdndutn ^imitus immittuntur *, fiue promifcuum naturd H 
opus , ob corporis , htmorumque temperdtionem p qud vt dnimo ex* 
ferreffo , &fus potemi e^rutt rAffUtit^i*^^ . ^^ ^^ Ar'« > ^ idcenie 
tmuemntes cofftdtionibus imdgincs quafifenfibus fuggerere confueuit. 
Nee difcrepans ah ingenio Hudium pnt , & ddferendos difciplinf Is^ 
bores pdtientid : dcceffitque dd ndtur( bonitatem Mkhdelis Grddij 
duunculi diligentid , viri egrepe doSli , grduitatifque , & prudmUe 
Idude in duitdteprdftdntis ^ quem ille in pdrentis locofemper celuh ^ 

& ^«8«W . nam m^ocribm f^f^„uZ 

M rflwpora mam cum ciuhim JJ!.^ ' 
^g^nHbusfabufs, ^ JS SS, 

-m Pmctfts rebus in hello Turcico g^Tyet 

wrfitur , ac viuat : ac tarn inde h pueritil diftinm 
osgregesprodeunt, quos tpfifidetafes appelant. iM id nferjf » mbil adfeumtatem , grmtatem/iut com^fiti \ cunSU 
ad vitam hylariter^ tucundteque iegmhm^i^ ai honejlas voluftates 
firfiquendas > & luxus eruditi grattA comfArsta funt • Pracifuum^ 
que hmfmoik coetibus fcetu , ludorumque ftudium % & tnaxirne eo^ 
run f quibus per H^os "BacchMaliutn feftorum dies indulgfti folet » 
MCiftOi 4h Italkis ciuitatibus more • Hinc maffia Toetis clarefcendi 
maiirieSfaccenfisintirfeadMiuktionein > qms dixi.focietatibus , 
vtprimumfibiqudque dicus ohUShti in [una t ac theatre pofuli 
tuHjfi dicamr . Nouis porro f nee antea fpeSlatU fabulis gaudent ; 
nwifiam tamcn Toetamm copia > effufis in earn rem iuuintmisftu^ 
dijs , drficiente . Sed maxime i^mnium zlluftris in hocgenerePaU 
m^tti iaduftrta fuit f maximeque admirabilis > fir pr ope diitina in^ 
fundeudis carminibus felicitas : cfim plerumque non amplius fpatij 
fibi adfabulam amponendamfumeretp quam quantum perfonis, quas 
infcenam proferebat, adfuas cuique partes memori^ confignandas 
opus erat i atque bis plerumque mn exjcripto , fed memotiter » qu^ 
mente concepijiet^ recitanda diSlabait ; cum tamen multum antea ope^ 
ra^multumque dUigentii inmeOtando argumento ^ eiufque feric^ 
ordinanda i ac difpomnda collocarefileret > adhibit9 auunculi , quern 
dixfrntu y aliorutique grauiumy & doSUrum hominum confilio, im* 
frimifpie loamis Hona Serapbinifilij^ midtaium artium , (^ ron- 
fumatiiudicijviri. Plurimaaufem ingenijeius in hoc genere car^ 
minis monumenta extant ah amicis Hudiose defcripta % quorum in^ 
^ioraqudquecotrnttemorarenonalienum ab inSHtuti operispropo^ 
^-^fiurit . Accefius Amef ad Anchifem parentem^ a Marone defemh 
ffut: AtaUnta 4^ Hipomem ope aurei mali in curfu fuperata^ : 
Milks inter puaUr apud Lycomedem ab VUJJe deprehenfus : Oedi^ 
feu Tvranmsy ex SophocU : TUptus Helena , ex duabus Owdy 
tPiHm deganter defcripius $ omnibus fere lententys , qua ibi a fcri- 
bentiius proferuntur 1 inter pkresfabuUperfinas magno cum artrfU 
m difiributis . Sie AriodMtem ex libro v. Orlandi furiofi pni* 

fum€f Kauddum ab ArmsdapraJUgiofisamoribus ereptum ex xvi. 
Toxaeiati '^f > »o» temer^ ^y2t TT'^' '"^M omnmtwbame^cepta ci pfdcentoribuscarmina cumfmsm§^ 
di$ » ac numeris itcrantem > inque choreas y acfaliationes effu-- 
Jam ^hftrues . In hoc autem gcnere carwnis ade^Jcrfiiis Pal' 
mottd vcnafuit , vt ajfiucntcm verfuum copiam JcriptorunL^ 
€tUntM square nonpojfit i nee illedubitaret ad choreas ipfas 
i^paratus accedere > S" qus canenda ejfent nulla adhibit a me-^ - 
dita/hne expedire » contentus ad excogiiandum eofpaiio ^quod 
ipfa canttonis explicand^ ratio dabat » vt dumjinguli verjus 
iterarenturf ipfe interim^ qua erant proponenda fuffictret . Nee 
vero earn mentis ceUritatem commune poetarum extempora-^ 
lium incommodumfequebatur, qui adfxsus ingenijfuiy vtcum- 
que primo illo ^eliuanjis animi impetu profufosj neceji^ria lima ' 
cultura perpoliendos impatientes ^ ineptique effejblenii neque 
tnim is crat , qui 'uttiafeSiinationis turn fuafponte , tum amh 
€4rum admonitu animaducrfa, non libenter agnofceret y ijfque 
nonfacill occurrtret , ac mederetur y quiquie Jubttis iuxtdy ac 
meditatis fecunda cura benefiHum accomodare nonpojjet , Ac 
freqwnttjpmus quidem in nuptijs vfus efi huiufmodt poema^ 
tumy eorumque varia argumenta pro^oesarumarbi trio) fed 
memoratu imprimis dignumj quo iocularia carminat in trium^ 
phis olim 'vfurparifolitay referri yidentur; vt quomodo ibi mi* 
Utes difieria » &procaces tocos aduerfus Imperatorem per la* 
fciuiam iaciebant \Jic interior et amici y ^praciptie , de quibus 
tarn diximus , fodales eadem dicacitate y ^ mordendi licentia 
ergd nouum maritum vtantur I vt nihil eorum y qua ex eiusvi^ 
ia » & moribus aliquam ridendi , iocandique matfriam prabe^ 
re potent y indicium omitterenf . Verum ludteris , ^ ioeq/is 
feria quo que admifcere mos efi y de concordia coniugtf % de o£ir 
ciopatris f matrifquefamilias ; 

^mfit amore pareni ^quofraterhabendusy^hofpes^ 
'& catera penitioris philofophid pracepta : qua quiaemtempt^ 
ifiuo vrbanitatis fale eondita incredibilediflu eti y quantum^ 
4/d fykritatem intendendam moment i , ac ponderis babeant % i^J'''i-«J P>e,i rt^ ''*'' 'V« t^fiAi I (^ UmlHum iudicia'if tpens auffdfe i qtiSm de ipjk 
^^tre trantfutufa . Itaque cum vetuftiores Chrifiiani Poet^ 
mn ma^i admodum Jpirilus videnntur ^ quippe infdcuh wrtt 
nimis ertidito verfati ^ ad viciniores ^Mi noHrd mtmmL^ 
adiecif$ quorum in firiptis ekgantiort Hylo conditaCbrifiia^ 
na pietas tlucefcit. Ex bis autem libros lacohi SMazzari dta^ 
Purtm Virffnis j quanquMi pr^cipua quJique de rebus a Cbri^ 
Ho Domitto gefiis multo cum artifido , &fumma eteganfitUM 
complexes ; fabulo/ss etbnicorum nomintbus refertos n)idenp 
pr4Steryt \ commodiorem propofito fm arhitratus Cbrifliadem 
Hieronymi Vid£^Albeff^s Autifiitis) qu&d, ttfi non dqtiiekm 
gans id carmen efly n?c tanta poetices arte perjeflum j pleniuf 
tamcn itludy ^ vberius , ^ ad excitandos ad Cbrifiianam^ 
pietatem animos efficacius iudicanit . Hunc igiturjSbi fequefh^ 
dumfufcepit » quomodo Cicero in quibufdam de pbilofopbiauif 
commentary s Platonem , contemptis reltgh^ interpretis lep^ 
bus $JefJatus eil « Nee multum temporis , aat iaboris in operw 
conftciendo confumpjft : cum tamen ud lima officium ventum^ 
iJi y plurtmus in ea re ^fibique dijplitens » ac piani morofui 
fmii nsMum enimfinemfaciebat recenfendi , cum amicis con^ 
Jerendi , caSligandi » mutandis ne quid durum % out infolens » 
aut exoktum i quaHaferi ftm9% qua primus iUe ingeni/fenuar 
effunditp reHnqueretur. ^ua in tCyfuper eximium ingenq deeutp 
atquepraflantiam yintj/ftatam quandam memoriajfilicitatem 
bomineradmirabantur ; cum nonfol^m operis buius perjedi » 
cS^ abfolutjfiriem vniuerfamJSne bafitatione ad verbum red*- 
tanUm audirenty fed etiam incboati & rudis , totamque fu» 
tueubrationis velusi InBorimn o^tcfutntwm t cnm interdunt^ 
verba omnia y omnefquefententias y turn quaprimo in mentem 
venij/enty tum qut deinde accedcnte limd mora » c^* labortjk^ 
. melj ittrum y ac tertio y df deinceps placuijfent , memoriter > d^ 
expeditiprontmciaret : quimos iBi perpetuus in alifs etiam in-> 
fpnij feetibus fuit y adquosadc6 edendos nuthfcripturaadiu^ 

men^ »* P'^pm fcatente i fed quod •uicinui *r 
milluqae magi, nrumfirm ade:^ir.m^Bj 

foum , Tbeocrttum , Doricat w,^*, . jtl -^ 

» ioquentifas en , c^osfhlTZ ^"^^"^ 
^rmulas, & vniucrfam&ll' ''-^*?^' quamur . 

Inter h^c maxim} Budia^ curafqw , ^ occupationes vitam 
tunius Paltnofta ad quwquage/imum annum pcrduxit, quifuit 
humane falutis Ai.DC.LV ll.profptro $ nee vllis adutrfis cafi-^ • 
bus mterpcllato tenor e vita y niji quodfratrem loannem nomL 
ne$ natuminorem , cum que concordtffime vixeraty eximi(L^ 
orisf d^ totius corporis fpecie ^ d^ congruence forma dignitati ^ 
ingeniOiac moribus admodum adolefcentem amxjit^ duafque iten§ 
forores X/iris primaries coUocatas immaturo itidem fine de^ 
fun&as • ^uodfi corporis quoque eius hahitum non ignorari a 
polieris opera prettum efj * flaturafuit pautb humiliore yfade 
condida 9 fed admodum gracilis ac atteris oris Imeamentis eiuf' 
modi 9 vt in eius ortu naturamfingendo maxime^ excolendoque 
animo intenta fuijjefacil^ inieUigas . Et We quidem quanquai 
medio injpatio Integra adbuc atatis 1 c^ fi Homachi imbecile 
litatem aemas y qua & extin^ius efi 1 profpera etiam vaktu^ 
dine y & vigentibus cum maxim} ingenif viribus ereptus e/i 
rebus humanist nihil tamen habet quamobrem magnopere pof^ 
fit accufarefortunamfuam y quafi imaturo fine confumptusi 
quandoquidem integram domum , fiorentem Rempublicam, in^ 
folumes amicos , &p/enamdefidery Ciuitatemexcedenti reUn^ 
quered^tum efiyneque mahrum , quaproximis hi fee annis in^ 
Jelix tut ba perpeffifumus , aut partem , aM quod vifo fapien^ 
fi non mklth leuius e!i .fpeliatoremejfe necepfuit . Praclari 
itaque tecum ^um efi Vates clarijjmey & omnini 

FeliSc morte tua , ncc in huncferuate dohrem^ 
Non vidifiifubuerfam rtpemtno mom terr^ tatrtamtuam^ ^ 
ex vrbe quondam fiotentijfima , pulcherimaque deformt btt^ 
Hum popidifui/affam mon vidtHi domorum y templorumque 
cafu opprejfos ciues tuos : non adopum direptionem » quas mul^ 
torum Jaculorum immota cohgejerat feHcitas % fffufot vicinoa 
harbaros ; nm immani rutna multo imfmmius incendium.prd^ 

dan^ >>i W«na triili mortis in,..- Tu ]xtA moeftis gaudialu^bus, 
Moeftofque lu(5his Isetitijt fugas, 
Faflimquc commifces anura 
Cecropijs aconita faccis . 

Qpis turbo , qui te fulminis impetus 
/Bqaet roUntem f praecipitant dies , 
Annique vertentes , nee vlla eft 
Satrigidis breuishoraParcis. 

Nil fceptra quicquam regia , nildecus 
Claro ebnarum murice veftium 
Profunt, nee euerfis fuperbi 
De populis fpolforum acerui . 

Nihil fecundus rumor , Si inclytum 
Komen , fauentumque aura Qutiritiuiiij 
Fafccfque , l/florefque , & alta 
Nobilium feries auorum . 

Nee fummus imo difcrepat : omniuin 
Immitis squ^ faeuaneceintas 
Metit rapaci colla falce * 
Aggerat & cniferos beatis . 

Kegum ilia turres, dofHiaque cum fuis 
Delerelateciuibusoppida , 
Finemque moUri vel ipfis , 
Omnia qu6 rccidunt fepulchris . 

Virfute foJa fati adamantinas 
Frangente leges - illius in latus ■ 
Nil fortis aduerf*. . licetuc 
Perfephones iaculis maiignee . 

HiCc teerudito in puluere fplendlda 
luni laborum exercuit indole , 
Vulgi recufantemjprofani 
Caudia , degenireJque curas : ' — — f vpiuwrsun sunicas . Si videbitar Reuerendifi. PatriMag, S. P. A. 
l.deAngelis ArcUef.Xtrh. ficefg. IVflUs a Reuerendiflimo Patre Magiftro Hyacintho 
LibeUoSacri Palatij Apoftolici Magiftro , Tidi . & re- 
cognoui Poema elucubratum a lunio Palmotta Fa- 
tiitio Ragufino Ulyrica lingua de Chrifti Domini intei 
homines conuerfatione , rebufque eius geftis j ficmor- 
te ob falutem humani generis obita ; & non folunu 
fine v!Io vitio , quo Chriftianx aures oflendi poflent, 
led magnofru<ftui,&atdificationi fidelibus ad leiftio- 
Bemeinsaccefluiisiatuium inaenii Ideoque lucepu- 
- bU. F. Hyacinthi^ Libcflus&cri 1 

PIEVANIE PARVO 

JSCGNl Dufce , kiem foa Lhodi; 
Kj cudeHm viscniem fiuaic , 
Koj Nebbo femgliut i vode 
TuoiB kripofti napugniuarc > 

Tua Dobrota neifreccni 
Dai doftojno pieuat meni 
Slauna Kraglii duafc rodiena, 
Prid Itiem pade rmai pakglleni i 

K6 s'Viecnoga ChiachU firani 
Kros ncifmerno tuoje dilo 
Ketegnute Dieue isbnmo 
On ft plodno fide ktilo ; 

Kakofe od gnj Ciouieic rodi, 
Da fuom finjrti trudne rmarle 
Tefcka od robllua oflobodl i 
I od viecn^ fmatti Yailej 

I da Tajske na fuietlofti 

Suetieh OAt dufce oduede ,' 
Sred marfechie kieh tamnofti 
Giieh ftaroga Chiacbka fuedet 

A Gniega NeumarJa pieuaf dllaT" 

Viecnoga Oza <Uimi ifrfti 
Viecne fuiete, i yfrofce 
Suekolike fuictu odkriti 
Xefcke fmarti, i fceftoki. 

SVarha vmarlieh dani , i trud^ 
Kako odiuci Vil^««;i '• tt** 

iiukarftu biefce vechie j 

Tim d4 vogliu Chiachka fuoa 
Ifpuniti bude prije, *^ 

Vrachiafcefe put SiomkoM 
Grada is pioc&j Penicie * 

Suake od varfte mnof<fluo oJindi 

Bofcjanftucnom gnega chiudi, 
1 dobrocom fanefeno ; ' PAR V- O. a I Hojahu ftti priprauni 

Voeuode glafouita , .. . 
Sliedom fliedit ftupai ilkuQli , ^ 
lofc daih vodi na kraj itulai^ 

K^iema s'farzem vefelime. 
Dohodi3ihu ilarij i mla4i^ 
Vidiahufe irafda fcgnimci 
Drufcbe noue od ceglia4i| 

lak paruoga blifu vira 
Harli Dlmaj kragi od xi^ka. 
Scirokofe ne proftira 
I necini barfa tieka ; 

Nu kadafe daglie prufci 
Priko poglia ^ i dubraua # 
I fcgoimefe faedno fdrufci 
GJafouita Draua # i Sauaj 

Sa gnimafe tad raflike 
Is okola fcgnim faflaiu 
Podnifcene vode , i rijke % 
I harace gnetnu daju ; 

A on (i nacin mora fiona 
Po ilouinskieh ftranah tece « 
I (lobode f i romona 
Pun ii zarno mc^f ^iStfX \ 


Tac po malo Sin Doftoim ^ 
Velikoga kraglia 04 ncbi 
Skup cegliadi nei^oini '■.... • ' 4. >^ ^ • s .* » 1 • « • /- I , ' ' ' ■ / Sadrufcio bicfcc kTebi^^, , , :^ nKi./..u>^ Po iucm fmetu pak f^dtiie t 

Slcrouno ii jedan ghai feleni 
Vklonife faedno fcgniina: ' 
Gdi cigniafce mile fieni 
Cufto dubie "pHtnizima- > 

Tcr naflomien tA ftojechi 
Kod vifota kitna Ccdm ' 
Ki raftiafce od fuich vechi' 
Put vifcghega duora vedra? '• • 

Cefle vfdahe podirati 
Is duboka &r2a fiede» 
I fciaiofhe ifrizati ' 

Miloi drufcbi fei befiede? ' 

EoomHc iuT pribliTca ''"^^-l ■ 

Draga dru&o tjjudncr' Vriifte 
Varh tiefcko^^fc krifca 
Smartnc odmcne mukJ^pH/hfe i^ i.o L." li C P A R V O , ^ 

Starieh Otaz Sueti dufi '.' : '^ . 

S'mnogom fcegliom mcne fciude 

Daih pakglienoi otrtiem ghufi -^ ' • » :, 

Daih uobodim nochi kttci& ; : 

S*draghe voglie fato fadi y- c»> . r • vr:': 

Smarts i pak6 da porafim ' 
Put Sionskoga varla gts^ ; ; 
N4 iceftokafmarWYluiitf^i- ' i >^i: ■ • 

Tnie n&me naonnio •' t C 

Sbor zarkounieb Uetieh'gKtu^ ' .> :' 
Dame iiepraa> tnemio- * '- ' ^'■^'^ sSuVy.. 
Vmoriti budf prauaj - ••' -• ' '< i -iur ;; ». - Ytmram ouo d6 na fnaeflitf'' 'i'"^ f' •■•o j,!o.i 
Vcchiekrati moij diobitt^ : ' 
Garko yftante TfiSagiue - 
Potrebaoic vmriet meoi) '' i e'::'^:' I »J »< ft I ... :. • • ■ r ^M. >« 'I Pocbitt moicMii £narti| pochhi 
Suiet fahranit tefckai odrais <i- ^ 
Ifuadhi ftam flochiu n:i:.j:.cU i , c!:. .' 1 

Pakj^Oga flie£ie Im^^ff > *: norn r.j^ /np. j^ 

Koditeglitt gUudski parai 

SkAe ifiedc ti iabuk^ ' ' > ' t<^' ' ' "^* ■; r 

laih pkchiam mojom kftfoi>p ^'-''ui ''vhI r.(}i;..< 

N6 $*ishodom trccBie tote /''i •'r '5? i;i-il iryi 
Slauanchitt opet Tskar^tiiirv^ntn ..x> .: unloi^ 
Raiske otoorit gUtttbibidHOnr >' ::3>1 

A iatuQrit paka sliafi < 'iv . ... i:;i>!r oaedno ramnoin ponriiits v'V"' 
ired vmatle ftmolta,,-,. ... . 

'^^v'ij^'^ Pd prauednitfft 

V nciJmiernnrr. tj«L_.- «"* 


»»oe mieftp rami roto ,„ 
I vefelo , i flobodno ^ 

S^ /Im •• • ' A 


Ter fceftoia. ter r^«>.^ ' ■*' ' - '■ K A R y P, y 

ft 

JUk Tlas 9 kik moch ? k^ po(rcbe> 
Gofpodine • koia fiia i> 
Podiagaia Boga tebe, 
Sa kift Tmriet dila ? 

Kada molcefc , ah j^rioarnt 
Tei pofciude, tei odlukcy 
Ter famohoch iaoh ne farni 
Ka nemile bice, l^muke; 

S'tuoiem fdrauiem , ne s'tuom fmartx 
Ti koifi porod praui 
. Kraglia , koij nebom vart) > 
Od fufcianftua fuiet isbauis Sunomttfe tebi fmili* 
Ni nas pufti da ifehinemoy 
Koij s'tobom Kra^u mili 
Dobrouogini fuuda gremo; 

lofc ae dobro ouc rieci 
Bolni Petar ifgouari > 
A Ifttkars nagnfe prieci » 
S^ofdriem lizem terga toira ; 

]^o^ napafti tia od mene » 
GouorimU) i ne fmeta 
Staune odluke Bofcianftacnd 
S'neprUicnieb tuoieh faieta# 

Od nebesJk na dalece 
Taoja pamet po tie ftapfty 
Moch ittietouna kaia obtiece 
Raisktt fuietlos g^oi faftupa i Varfi Rai otuorit tufcniem gUadim 

Ou6 vrieme menizkniti, 
I neuoglia gliudska nedi, 

&ftomi Chiacfco fapouieda , 

Vi ki ftupai moi fliedite 
Podnofite foechie varie , 

Lh ?r^"' ^"a darfcite 
■L'obra ifuagnia , frechic vmarJe : 

Kogod fciudi bit vfame 
Od febefe fama odrezi , 

Ifuoivafmikrifcnarame: 

^ er poipiefcian famnom tczi i ' 

^noife , j ftini kome gliubi 
Same fcmot tko ifgubi P A R V O, 

Suefdto ikad^ ies naf<f%enft 
Pod nebefim frebra , i fiata^ 
Dobra dufci nie famiena 
Ni podobna Cl tern platai 

y fabitie fat6 ftaute 
Gliudzku narau , i telefa 
Ter dighnite ^ ter vprautci 
Yafciu pamet put ftebefa { 

I kad na yas pfouke prike 
Padu od gJiudi bes rasbora 
Karaiuchuas fa grefcnike ^ vi. 
Pune ilochie/i prikora; m Vi hrabreni , i poiioini 
Pogardiuite fui vefelo 
Suaki gottor ne doftoini 
I prociuno fuako dielo % f t Darfcitefe ziechia toga 
Veomi frechni , i blafceni 
Erfu od Chiachka fpraani mOp^ 
Vami vrefi neifreceni » ^ . r •0 'J Kadjl dofpie fei goaoie ' 
S'gliutiem iadom kiga vftrieli 
V vifoke il-arme gore 
S^drufcinomfe fuoiom " *' 9 I ■ I ■ » Oni gne^iliedom fliede <. "• 

Sprauoi fcgoim fae podoiet finecluc^ 
I ik fcialofti fahna , i bliede 

Ziechgnegoue tefd(e/rechift» «iB potietiiai. ce^i" yfe,^ . P A R V 0\i II 

• m 
\ 

'Gnegou otaz t t>blafti 
Sred Sirie iur flx)loua , 
I podlofci s^boinom vlafti 
Yele mkfta) i Gradoua^ 

Oui vafda ^^mnogom dikom 
Gofte na ftan prima, 4 duojj 
Gnegouife fuiem putnikom 
Otuorahu vafda wiotk > 

Ifti Ifukars TecWcrat odi 

V priaterfia dogbie fuoga> 
I gnemufe H flobodi 
Sa prauoga odkri Boga i 

Dafe t)ii tefcko pobolio 

S'mnogom mukom tad doleti 
Glas nefrechiaiii i nemio ^ 
I da ilafce fa vmrietis^ 

Saplakafe od drefeglia 
lefus , i oue rieci ifufti 
Hodmo draga priateglia 
Smarti vgrabit drufcbo isvltii . 

Hodmoga otet ako vrucHie » 
• Vifcgni vflifci molbe moie % 

I k6 mnokrat fuemoguchie 

Oudi vkafce mochi fuoie i . 

Kece 9 i ftupai fuoi obrati 

V fietansk^ s*grade biele 
Mnofcfluo gliudi gdiga prati 

Ki toi ciudo vidict fcwci ^ 

^ B » VMM .« 
I •*rae tefcJcu filu od nebi , 
liflife oue dobra fgoda O'. ' -".'r P A R V O. 15 Neka frechnom fmarti fplefce 
Ncka oplace ciftom karui 
Pak6 , i flcx:hiu koiem fmiefce 
Suiet raftrouat o2i parui i pun mifli kega more 
Sue necifte bratie ureda 
V kraglieuske dochi duore 
Kletom viechiu fapouieda; 

Silna trubia ill ghs rarii 
Strahouito trubitpoce 
Dk pakglieni du(i harii 
Na sbar neprau tekui i skocrt 

N^ fuek ftrafcna pun fciamora 
Vas pripaden pak6 famni f 
I gorufdiieh od ponora^ 
SsLgsLimicfce iaii tamni i 

Ifta femglia pienia plaha 
Saciu vrneoes treskouiti » 
I vftrefefe fua od ftraha 
K6 dachiefe oboriti: 

Slabae trefcgna kk fuiet hara 
Pri trubiegniu (ilnu toll p 
I nai varlie Jkad4 vdaia 
Tiho garmi tries oholi; 

Hk fapouied fla fibika • 
Barfiem ciekom varui , i fame 
Slieh nemani voiska prika 
Puk proklcci nochi sHcrne k ^ofu V N I E P A R V O. 

On ft6 ruka ft6 cegliufti 
I ft6. garia iafnieh ima 
Od kle iflafi ogagn gufti , 
I g^id oblak 2arna. dima ; 

Miefiffe prama: fuiemfe ifuia 
Vitoroghe okoglaue 
Kafdraicenich koio fmia 
Kefe iiy edix. kogliu> i daue h 

I&ociu. is nofdarai 

Sul rigaiu plame gnufne* 
Suiemie. otrouna. vidi. para 
Kxos. karuaue, dimit vme. $' 

SiiL ili rukah Gone glaugne? 

I trofubie ofAro^ darfce: ^^.•'-*' 
Kiem' fred viecne pechi daugnet t**^' 
Slobne. dufce muce ^, i parfce >, 

S^cgnimi hudobni- dufi' farte^ 
Mnofc na fuakO' flo pofptelcna/ 
Kife iii flikah kufcnien varce: 
Prika fuie ta. ilaba , i grefcoA ^ 

Fofred' kopna , pofred mora 
Suefdtoe. vrafcieh gardobH^ina^ 
Puftblouiz, vfma:, mora. 
Yukodlaka ^ Vpirina >, 

Ki nauode* iadne vmarle 
V ilocinftuit dafe fmarfnu 
Crieh', i poras ter fagarlc 

II daim: dobra diela. omaribafc »5 lofii: ^ oholi Icragl gorufa^ 

^cdouite ouc rieciV 
^G/! i^^ ^'^^ °^efu 

A FJ^ ^aiat pa, troghui Kros oggnene fue treskove ^ i' iij: ,v r/ior^Dn./j r'2 
Potimunas» i obori -^ 'j ^i r/r; jo/j rlru^. 

V ponorne jame ove : ^ u l Ijiri^^" .cbf ;; •' 

Gdi viekovit ogaga gori? v . jjo i ,' 2j:;;;:qL[.; xU 

Svakfe dobro fpomcniva i t^li n -. ; j r/r ovir • -. /, 

I tricbafe ^omenuti^ ■ '.: ir : - ofo>l /.I 
Koie obilni farcbe » 5 ggwiia r L : - j j 1 oi i : )d i !,< > 
Goribiimo fcgnim boigUttlii^ir: :.-j ;!^n r^i:> ,- i^:_ • • • -\ - . .. 

• « Sdomu drago ddbitnika 

Onega Tcini ii tonufai^yutt • ' ■ : i :: i : lo;? r ; : : • :•;: i 
OAa fiatni viecna dika ^ iJc! [ r-rjq :nr,i;ii j,Q 
P6 hrabrenom flaunofffifiiaegsiniil j:nm.o; i a;//x 

On s^mogucbftvom fad veliziiir r :. o r/ :o z/oP.y ir7 
Sarriie od vifcgniei:i»agl dwfci^^^^ // n \ ^ f ; 
Nam k6 flobniem odmetnizim jyioJ iilr , rn: -iV 
Viecne, i gorkc inul».d«iifcv^u»ioijt 'bifiii::;^! LO 

Cim fa raiske licpe dtOie?;ji- r-'oniod'? fun [F.;i mib'V' 
Gdi fia fviedos neumarla rh . ^n- f -^r*: ^W::: bj-Jl 
Poda tmafte naroponoDe.vj , i ;(t * ,o;iiiij» > - -if;.l 
Strahovita miefta vark % \ iluo-' i , 9i:j:1 irnixA't 

Ncka ik vickc predgnie flaue s ::)l'''': lob ojIij^ ''> t 
Ifgubiemi cias 2Tielim6 » > 3.1 fior :';r" > 

I fle dufce 1 i ncprave < - ifi nj foio; ; 

Suegh muceni mi mucitno^^ . ^^ > '.-:,J iij(j : ,. 

Ni nebcsku rados vccbie ^^^^^ oj ::- :n \ , .v. ; T 
Vflicftinam nie ufagma ^'-yKjo t; sio:;; » i r 
Ni vhititi parue frecbie ^ iiin cq srl- v; 

pd raisko|^ yfciyagdi»*T v ^*^^"S fc^^q ^ ii'"ifre- ^** Pmciomek potif<f»Biii5fsioi 

I niemu t6. fadofti 
Boimm: gorki fprauglflt.op^,;,, 
£* '^gne pun fijoftf ^^™^" ••'V . Od JetufAi^h r.S>i" I :' •*>M ^ir"* •?*'~'" ""«» • ' 
i«!»» s'gliutom nafciomanukom, 

I da duice dopufdene ov/'sV- 
Sniiiogom /fechiom gniE, i^^ii P A: R V" O* «^ 

Ci^s^egoua^ i dobitie ^ ! : , ■ 

Neka S viecnoi lloue fluii , !* \^r^ r: ? 

A dae H irik nafce fcitie ^ tfeH^ri, J; ^ 

Rug nebeskoi fuoi <larfciaui i . 1 .: . . : : 

Ymafloga fafue tijla , _ ^ ^ ' ^ : u 

Oui nofi gliudsku odiechatt i 

Nemofcemu moia fila \ ■ i 

l^iedan donictiad ^ ni fmcciiitti ... I lafam innokrat sTmienftuom loanolLai 
Nagn bes ftralia naftitpio 
S'himbeniina moiem xaflofim 
Dabih gnega prihinioi- ' j . IStuar obicna meni ouoie » ' 
I nie noua drufi isbranl 
Koieobrafe ? Hike koie? 
Promeniuali ? nii fa mani J , • I I ' I i t • m : :/l i'. ., 


^f > • • £r t>n skrepkiem fuoiem fnfliitiCA^* !. 

Sada meni dofta tuga, o. .. ;. ,1 i. . 

I moiemfe iruhouaniem v> i .: ; : ; ; 'o -^ » 
I fafiedam fuiem njunigaia -:. jb oj;: ; ; - x;. ^ 

Starieh prorok pifmom famliA ' .' r .i- 
Bes nikakue drughe mocbi 
Cefto vcini dafe fmamiio^ - : - 

I ymiemi varhu dochi \ %, • ■» - , . itsL Tim ftuar kufam ft pameti . :. j ;: 

Namiflio neka fnate 
lachiu vami pouidieti 
Nume pomno vi (luxate; :: . • ^ . ^ 


Jw^Ji^ Vi:e,inoreJies,i 
Vowfca otrounf fc "*?««« 
»l PIEVANIE DRVGO. 
VK pricifte Sin MARIE 
S'bUgom milli ,. i /odluEom 
V end biele- Betanie^ 
Biefce Tliefo Ontvofirmpntom t Ta gdi gorko pkce, i fuff • 
Ponma Dieuii Martu vidi 
V iediukot koiu pili 
MiiuUlieiUL feftra. ilidli 

Mandafiena , koi prefi^me 
Oua Magdal grad darous 
Gdi s'goQjoflaom- Tlafdticime 
Gnic' died fuietli gofpodoua » 

Od koga; , i onx pak godpoh 
fibgatafe vidic od vilce 
S^mnoiietn blagom- ke bet broi^ 
Gneioifiari: ouauircei 

Ouz od prie Ba. bludnizx :. 

Facek ifti grieh, i flobc 
Od nai drafcieb nasHednini 
Sofcieb biefce ii toi doba.^ M Varh.dieuK:kecafti,ift<^^. 

Atuugliubau fabofaui 

Od ?ui^ r ^ ^"*S«<^ne V ' 
I n/r!f*^* brata odreH !• 

^ :Od Mre fue pof(acne. . J' ' 

O/obita pofad ftana 
itepouati fama Ffo 


D R V G O «5 Ah neuog^^ nefrechniis^ 
Kakko praui put i/gubt 
Kakko fuiede od danizi^ 
Ime fplefa^ i pogubij 

Ni ^ks 9 ni c^ 9 ni liepota^ 
Ni vedroga frak piemen* 
Nemoguitt od fciuota 
Vftauiti nqpofiflenai 

lak ohmiza biefiva y i phh£ 
Biefci is doma ^ tere grede 
I hes fraina , i bes ftralia 
Ni igre> gosbe i i poSedej Hk pofiede 9 gdi 
Dieuoicizi cafno nije 
Kafe od oci flieh braniti 
Kako od giiute ima finije $ 

All ona dd>rieh fuieta^ 
Sue Ijpomene pogarghiuie 
Vlada gnome plahos Idea 
Plaha nefuies goipodujci; 

Kako plauim bes brodara j 

Koik u ggniunom moru oftane » 
Silna voiska flieh vieura ^ 
Vije t i varti p6 fue ftrane $ 

Ter fdrufcene ill poreda 
5'plafiem vietrim morske Yodeji 
I oes puta , i bes reda » 
Gniom va^Uaiu i i gofpod&i i 

P lur -"^V^" prima , drufieh tiira 

Tme bkgo, fnagu ^^^^ 

^»ie gnie tie poie 
A giiuttcfan gnih ne pface. 

Ona darfci farobicae ¥ m 
% 1 D R V G O. 

Kud farnete tufcni , i nafiSo 
Nefuie(hauas vodi iceglia 
SAo fliedite » fueie ta^o 

V blttdnizi nije temeg^ai. 

Scensica liepos fmartno vblj» 
Suakife od vas poch jpotelci 
Grdi sicrouena giiata imijja^ 

V mekahnoi traui i«fcii 

Sladoftilu nekorifne # 

I lafciue , ke i fuiet plodi 
Yele obhita ^ malo itifne 
Tko fa gnima Hupa, i hodi i Tac miefecne Hike okolo 
SzieDech miefez dale iftini 
Drobne ribe noclmo kolo 
Vode morskoi po tUcioii 

Put loanoga tak6 plaauu 
Friuarene ifte bode 
Kije gnihoua fmartna mama 
^*' po£ubu fuu nabodci »7 o I Tac vcfele oko fuiechie , 
I liepirfe fmamien varti t ^ 
Terefe oftat od gnie nedudJ 
Dokoliga neufmarcii . 

Vta6 doba s'mnofieh cudi f 
Koia Bofcij Sin dielouaj 
Glas letialce gniegou fuuda 

Friko eurienskieb fuieb gradonaJi 

Da On ^^ S^afiafce dae Bog pSm ; 
^ .obrafa toli cudna 


«i»iwada2biefceodprijc* 
Nemnech pri|e daga "i^i, pdJucufe iD R Y G Qi zg Sdietla fukgna eniu odieua 
Gdi vefeno fuud okolo 
S'biferniema zuietim fietu 
iIato> i oholo; Sktniem puzim vrdarfcanx 
Yifce odiechie tei fkchxcne 
Nis raineiai frebrom tkal* 
Vifi iiiik bes prozienei 

Hitre vicx vrat ibiefcani 
Biele mke, parfi 6d Uem 
Refe cudna naniiani 
ObB redi od biferaj Varh cdlaioi Rk drag kami 
Suxizu od fijuat kijfe vdlf 
Oka6 koga ilatni pransi 
Rasbludoufis rniefcu iplcli > 

Mrefcuy koiom g^iudi tufciieLJ^ 
Pofred mora od gliubaui 
Hitii, i cini fooie fufcne 
ManUf rucdsL, loui traiiij 

S^tieni glitmena frak poeleda 
Sdraften , i drag poimiei darfct^ 
1 fuakoga » tkoia gleda 
lednkm ftrieglia , drafiem pulciji 

Nepoliflena gliubau ftanom 
y gnie bludaom lizu ftoij ^ 
Ter vmarle fmartnom vanool 
Ifraniene prima > i iii(»).» s« r ♦ f «a inedene rieci cuti j 

N& kad obras raiski ypaC, 

Prauaglmbau odUe iflafi 
Kow.ofdraugIk'kad4jani,.,. ;; 

Plame ygaff flieh pofcMdA, . 

A iuet ogago bolcanftueoi 
Obiumiju pd afuda ; . 

Tada a fliku piama gaida 

^ 2arn,cm Jimom bij vjcUed 

ledouitieh fedam fa4 r 
« gnie vjfti iflictietii 

Tap pa gUugni ka dogori; 

I otide vas v^i*^ 

A zarn fa gni,, 4^^ ^^ D R V G O- jt Tad Maria ( ona imenom , 

Suafcefe ouiem) fua skriifcezuK^. 
I a tielu cudnom fmienom > 
I ii dufci promieniena^ 2^ 

'Ne ona , icoia fuakolika 

Ciftiem frebrom do fad fiafce^ 
KH plien fufcnieh gliubounika 
Slatno ruho odieuafco •* . 

Sruka 9 s pard » sVrata V s'pranur 
Slato , 1 bifer bieli xnetoix^ . 
I pofdena puna frama 
Sulaci fuila dufci fdtetnu. ^ 

Od fuieh flochi^ jurfe kaie 
Vruchie vfdahe jur podire 
lur nis oci pocelaje 

fula ronit Tire (* lur boleiha na tie fame » 
I Bofciemfe moli Sinu» 
D^ blag pogled nagniu fuame 
Daioi profti fua kriuioii i < 

lur sVfaniem priftupiua 
S*goru((ftoine vierom i teeer 
Noge ftuorzu fuom zeliua^ 
I tekuchiem fufam pen » 

Fere fufam , tre kofami I 
Kicmioi bieli vratfe krije^ 
I fuileniem haglinami f' 
IMcfAe meka platna grije p f 
I Od - - .««v^iu neiirecenc 
Mirifima cMdniem mafcc i 

Dokle a bJudnoi fciuie laiW 

^eikupdadrageaufg; • 
5rec^a ^rga , i veJiIca 

Motif \°«* ««ubounika 

wWaJc cas rnni*. r^"^ 

cas ronit, i ponzuglUti 

f vllima nefamechie. 
^6^ f"± Sl[^ «-«?.ie ideda^ Nepriftauno toi zuielicniejiija -'-«'■: ' « /i35ilfii3/^o'.r 
Gliubcfcgliuo Boga fiftp^-^H * » rjoylub rnouuil 
Da blag primi gnic vao'^ilmi ^^'.'/ Dlio>-jbj 6^£ 
Vemo iarw cU ponfiJlf "'"V '^"^ =^"^^<^ ^^^'-^ 

Shranienafi tnoiom TilOB|!^l«'-'^''H"^'''> "'-"'oq >''^- 
Griefitiftt foikolizi, *l-i«'J: "'^^'"^ '-^ «'»" t'" *^ 
Odpufatou,pog^«*iniioiiir^'-"^^ .IVorjoao 

To«i od doba diUa rrefiif Jf'^'";' - * ' ■"^'•='' anbsliY 
Puna bofcie fua milttllli"' *^^^^^ uo-^ni'* i.ii tfu/i 
Varfce dida huda , i bi^;;^» ^ .ansihijiu iov> 
I rasbludne fueplahoBii ""-^lo" ^^1> ifij:o>Joqi.i4 

1 fao httdiia. i opacija , ^'^q"?J '-'' =^^^ ■ ?.^5 ^ 
Bi paruina gnieTciaotaK^qV"'''^ onqo. v ]u-i 
Tofikofe ifuarfnija sjU;! .^ ; T-'mN. A 

Pak obiaui ffatih^imtiiai^h '-'-^ ' ..arhunU I *. • *^ *x^ Pace oggmenoivicri.^iipteil n!(;tior:iiu xapliru i-jI 
Nemogafce nachfe flikc '=^"5"'' ^•''^'' ""^° '''■•* '^ 
Kdm Bofciega fina%bdaiibinJ ^'' '■ '■'iJiiu-'5'^''-"-.i «'• 
Nad fue prcdgnic ^Qi&onnite^^' ^ -'^S '?o.:.u/ 

Tim blafcena zaukiem darod'-'^''' - ^ '•''^H tiiun:.cO 
Tomfe dignu s'puta kriua •' - ; ' '^^".'•^' ' : 
S-Martom feftrom, i t'LuitkilAi ;'.:;'''.;;;•,; ;] 
Doghie is noua.dk pzibiuar}- "V^ • •*'• ^' •'•^•^J ^ 

Ter aonokrati feedno fcgniml^' '- * -•' '^ f-'iai . r.-.r'.i 
Scegba bofcie cut goaoie «-'•'•'-•' '^i^iii t '»•"'' 
Ifiikarfta diubko primi ^ "^ ' • '•' "-' - '•»- ' 
y ccftite fiioie daooji i '^^ i^' ' ^'^^^'^^ s. '' ' .aK))iV2i,(„3 ^^pokogpi die nofciSr'l V *^'"= 

I Bog tihe rue ftupaie 
^t Yfcopne ftiene vpraut '"'^'^'i^ *' 
A Martaga poeJedafe ^ '"' "*^^ 9'>^ 

Od fcalofti odueliAe *° :-'? ''^^'^^^^' 


Kako s'ceftom on befiedom:^ : ;:o :(Ljil frnL^[ ^rj'f 
Sar2e Oi vieri<larfcecli'ilailQ«f>.\} i' ff oq e.-:!:) 
Na ociju sTmarti bliedonr)!'r . 1/ u/uq Din^-y.:':. 
^uafce tuoie ime flauno;' ii c/ii.q ni.LuD i c q;!.! Ah da od prije s'cciH-:bIagOBl!>ol':: !^*i; Aild ?] ij^,. 
Tifi na nafc duor prifpio j' • '. i; :• - i:. '/ .. 
Onbi fad4 s'prauom fnagom 
V vefe^liu Kirau fciuija; 


■ ' r Ni Jofc Icrcpko namievfaiilev / ^l-:i «: :>; •: 

D4 tuoi ChiacUe^ijicraglioldilldbi r' o :.: /r. >^; 
Ni fuakoie tuoe pitanie 2; ::rr i ,i..^> ii>i^ ji>I 
Fogoditche lafno t^ ; . :/. • . !:':?j ciuill:' 

Mog^iahufe one ouako , j c/ !3:i .■..•:' ; ^-t * 
1 plakafce fuak okoli /.' 01:/ wW i , t- /- :,' > 
A tko nebi tad prQ|^bko/: . >^ • ^ ii' jti .-■! f'.»r 
Nii gnihoue gliute' boU i .: : io,.:tj 6 * . ..M 


: ' s I » ' Sofcanftueni ]3orod tada # 
I on ronecn grofne fufe 
Tufcne feftre pune jada!.m : , r ji.' ; T . 'T 
Rafgouarat gliubko^vfejl-c 'ni.A . uj mi{:» 3>: sM 

Onfe gnima obecbiaua^ i ' ,< '1 u/' ' [ ^" 

Cim gnihouu tugu krati;. . • ' i 

Dachie opeta fcimti i fdmnft:;, : ^^ : ::l ' . 

Draga brata vfciiittis • : 'f / ' ' ^ 


• .• • • V. 

■ * Safue damn one veleffi/i^i r c- , ' t •^.'>-.' 

, Ka6 fl6 vechie dahne ^ i fituudi* .( 

Ka6 ceterdni jefu 7iele 

Dale faklopiend erob tuardh '.;:>. .::'. r t •! • - 4 IT 1.6 biefce fuacia forfi.,, ,;, , 
ffalom duafc raiifc.,.-.S., .. B medenieh kada vfti ' ;i-: ii ui 

Is kith raiska rados- grede > i 1 
Fat nebefa lefus pufli 
Yiicgnicm Ozu fei bc&edu* • 


* • • «<>-..> Httde tebi Ghiachko budi J r )f • i f- : t 1 

Koi 1 mene s'g^r s'nebefi $: - 1 i : ^ r ' : 
Prid fuiem slx>rom ouieb gUiidiy 
Vilifoio gliubko iefi$ . .(^ . ju.i . 

SniUn vks tuoja aeifrecenftj ; 

Sue ftuorienie kCli pofcfbott j : c -^it i iL / r: i 

Taom finka obgliubiena^i ji ;^ r.(i : \ I O 

Snal^ & doba molbe cttieii -iu > :i :)i \\ /r: 

Ali ocito fad mogliute ilfr : : ^ - v^ i ' v - t 

Da puk poihay kijme fli^'o -y^yv^ 
K6 li kaicem tuoje puto il i<^i n. * i . .: _ 
K6 toe ifpagniam iiqpoinedii ilci ijiV.Lt ". ^ > Pacedafuak foifcno > i lieoio y:<r; <"; . : - :<;i' 
Videch dielatuoe glhiboitt.i rl.ii. ■•rv.r. :"»:i.'(i 
Suemogachftno taoe neifmorilOb i • nb.i iiilt^n I 
V cinenia mom proilaui « i)ii:>' £^L !f.. xr:^ .;:.iO • •••» 


Verni floge podignite i^irDr.n 

Tefckaplocu i^^ihi. Toiii^tv^ ''j r^iiuj; r> j./ 
1 ^rantefe da odriefdte li ' jJ.:*..' il- 1 ;. "r * 
Smartne ^efe s*tidla W^}>. ;l ^i^^ i\i.u.\ v.. Jinih 

ledua 0116 dogonori y.'.vmx i:Io>l , i.<t;;i urO){ 

A od iimackieh tai cas niklkio .:r; ;') si.! irlxj uC> 

Vkopnife kaml otnoii i- v.,' . 1 ii.a l£/l 


i-'j r.';oro &r fue gardo , i fxnardcchi;;: 

,Va^.je<l!nonfe<,fi«ii^:,, . '^ 
J. f «e, i dan bijJi**r':^ /•;;•' 

(>'•? ♦ . ' dotho MPbgufjj nafititi 

04 gnfcgouieft od beW* . . ■"' ^ '"' 6 R V ct o. 

Kafe boles imi, i kufca.> > J 

Kij ciouieka iad vftrieli c i ^ 

Iftiskana kadfe dufca ii r i . . 

S'bolmemtieloni aiufr^l.didiijia : 

Kojc mrechi vidie obrale 

Oggnienitieh (lieh duhoua , ^ i ^ 
Kbje fcftete , V^ftomfe : 
Prieti flobna mnofc j^iihoiia ;^ IP i i )^ > • . J 1 •* Da od Anghiela ftraj[cataas&: :. .^ ^ ;^!i^ i:-:/ 1: 
S'ofobitoai fuom pomochi . / ; ^:::* '-' " i' ' 

ledua mofce varBa dochuii ^ hr- iuh •> li; .•. 


AbUem ftrabom fuega pubb; .* ".vr : :>. t:; 
Sciaioftiuo (arze vtarnii^^' --• r'o: I -r: 
Kad paklenieb mnol^Q owkil^ 
Pripottiedat onfe obarniLir i . . . i ij / r- « ' s/ • Neptauedne duice tarpe t 

Kidi fred plama filaa , i jaddoi ^^ 

Straboaite farde dajr^Vo 2; ;: : > < . v* /<: 3f. ■' '' ": Kafce 1 viecna jolc vefej^n ? •' ^ ' ' ' 
Neka fmireft puk oftane .. 
Kiemcbie od blass ftuorit^^i*. ; : 

Bit plachiene dulce isbrani^ir u 111 f'" \ 1 f ■ Vt6 k'milom liukarfftt . ? j. , : i . ; • ^ ' ' I &ie dariaiue blilicgiivi^i i! Jiidf' ■ •'. V; 

Pofilahu fuaktc vaii^: ; • T < ■• ., i^\ ! .^l 

tlelaepdue od cegUadU^iivi^ .- .:.w ..v l:^: w:^ 

I » XTgwema 


'- ...■.; 

iTuyy 


-. • if- ' i i ., • » " pocet put obnttj; 

P»ruife gniom opoiji Naftft paka narod ini t ^^t^i itjzil "i^tUtp^itil 4T 
Slicno imenim kij fuoijmi/!'^^^''>( i < 3^^^^ dqoii 
Suietlom gradu imat tM^i^P'' i - •ji'jsibo snurM 
lentfalem nouo iffle^i w.i;:'tj jn i (»-i£ibq dhaiuS 

Attefiemga ofuoijfce ^loin nf.u[t\ mo hoi i^T 

Vedri kragli , kara pogpMii ^'^i^ut^ sttuhbuyZ 
Kife od lud^ narodilct-'-'^^n rfatrj tiaifn olrnoi/f 

I/iadoua iina flauna> «£iu?<^ &.;,'i ii'jit'^i r-v/i V fdralcbom bofcie nike if:>'.'j/;i'ff:ii /..lo/il 6T 
)ja voieaa s'gmma d boJI*''«'trf i..'<i t loril s^iiA. 
e okolo hiiiegnie pM^'^ i':''->v ^^m ho ttidlo^ 
(dlofcife pod moch liji^^'''< ^'J'- '^^u^a vdi;.'^ 
Kruaa gUttdskidi fuieh cwkflHp^^'f'q t'uiJ/ -i '-I Zarkttu* koioi nebi ilike '**•' ' "^»'''<'i^' ''ii'iil !.•» /I 
Cim ohola faedno , i' JHwtt - i ff J'^ie- :-.juii'y/6 
Bi doftoiaa fuekolike ■'^- '' •' ' '" i-' 3'-ui'->; LO 
Naduifid zarkue od fuietai ' ••i.lcrn -.<>.: ^^iixiiissu^ 

On nebiufci templa iooga ; i '^: •- •:.;! oi'f.'f 
Sred eurienskc Tut darfcatic'"='"~" - i '.''•' ''^' 
Ktie da Boga iedinoga *- ' H ^'>' 'Ij^ ^ ^^' 

V gnioi jednoi pii2i flaue^^ i. (<••.•' jri, ;imti::U^'> Suet^ tarpefe, i otare if :'•;"!'> ni^ -fj?." /.u 

T& paruoga templa ^i^ir ! '• > ? 

I fuc obilne fade , i toe V ' ' ' » » 

je ftari ptikpokkMity^^<>'^ ^'^«'^' o'ii^;..-.. ■ ;»> 
- » . / •'v'O'^l ^^^«tt ifoeti nije bjroja ; 

Tft rakoM. i&branieh 
^rka fueta bijBranie^ ''''' "' ' ' ■ 

VarJw «una diui k^JS? " " ' 

Cam fcmini krotiieh celhr . 
"wimcta necimahui . . ; ' 

< • - .'t to ,);; , ■ 

^ko Jieto ttr trikr^ti 

v^bicainu fuetkouintti. ,. ' " ? or:r rl b I K *VV fl iOl ill 

On ftopio bie(ce Tedue ) ..:ar.c.3t caho£l ailjai/ sitiO 
S*fflno&ein gliudftuom , koe||K^#ltttt| Ji>!3iv d'li^T 
Odkle od grada yifcci iadPdUV ogub fjt(riq ujii^ 
Viduduife tuarghie , i duoilii c^onm diasilon ii^ 

Tad s^radoftim neifmiernomef » ■ -i iH -' . i2.o:- ' •*;3 
Brat Tfefce fuikolizi f.mKlo .'uDh'fl ijrr:;.itl:'rrJ:; 

Od maslina granc) i pomt^^- e;': or-, u-.c/l :.''i 

Kediie darlcat & dcfiuxli/. , :6:r; hum:;::' -..::. 1 

Prid mam ^rede skup pleiciHki'':i . ^ .' r ..- :o &rf 
A la gnime, i oko gnieaai'^'' ■ :■••' :>.ii.M :• .'; i 
Iel<ii niiniidi sbor kog;ii£|( iLiw::!! U.'-.'.'aio*^ jij^ 
Xij itu ciafte* i door^qiu l^o 'iosi^ 3J..':>i-'ci-'i 

On p6 frie£ faega sln^:'' t.-'Ji-jr,^ tj-r.:'-?.:.?? Li-T 
Fbgarc^iiich tafiSte fljHit'-^^t..,^ dijl i:,.., :;q^;l 
Na oukhia tihom Ihipt^:'- t- -••lrr< £\|-, . /.\i 
Bet rrefa> i oapniie; - D.iif;I-:>: bd ;l:i\-j'i^i.^ X 

^tidem labom narelcoMl^^:'^ >'f^ £ ,(!Uni s; arr.ol 
Necbie kogna p]enMBMt^^'-^^v .'^*i*'.'u\ re '.'.^rii 
Staridb proxok ^ iQiiiniiliJ ^^ : :^jb1o^ /xiuE 
Pifoaa bim flanacnkA^ % iic:::-<u;. n;>.i::i u icimt^i. 

I nafliednom neVa mnofSiniiji^Vv' > &'i^ :3iK:v o^'i rSi 
Srcdbnet i linpe podJl .i%kd»7 >ii:i or;e>:.'tini. \ . ■ 
PofiiHceiiooi kako vbofiSbiii ' '''-''■ ^" ' 

Put xaiskidiie duoii ptU*. " n :r t r<f'>> 

Kagn nofi gjbtni Ihetn . .-'i-'iv :. • . I.;[> ;.• 6-'.^r 

Kama ifacka joSc dietewV ' '> : :1 > ' < i-r . > ;i < - 
S>ra«i Maikft flaun.-|Mnpa.i>' lui. ;- .riin/ .r.c;. ) '«lf tanahan vefce , i^^uki 

Naoiii nacin vas pun a^a. 
I dobroftiu vas HebL ■ .'f Put Sionskieh liemit if- ' - ■ " 

Pni gndomgt flannion f™.*, i 
i'leuoicaa mJadieh /..r^ , 


Rai5ka Jiepos Aho^St* '"^ '"^^ ' ' 

P«i i,«B «„,. grcd,Umef,':,:.:^ Prid nogenra fui proftiru 

Pome, i nam odmaQiniij ,.,_,,, 

Sdniu 6 kragliu nam celunj^ ..- 
Diuidoui karut priuitj^j ..? 
Mir i^ raiskoi buoi ftrani,' 
A Vifcgniemu dika , i flam ; Gie put neba flauKi Tiki.,'- ' - •' "•''■■ 
Kj gUi po StalBiBIra*! teri-V'-'"'' -.:■'.'' 
NCi pogkunidiicedoitelo^ ''' "'' ^''"'' 
GoAo fineii iMt'^iAkled i^^ > ,-til3» ' 

Vflafiti gufta praha-i , . • qv -rii'- •■ 

Ter od fumgnie , i oj ftntit ' """ ' '- 
Sui fceftoko kopaci iblij''*}' ''"'' '■'' 
Vfrok ififttt , odkle isliodi • t" ' -l ' 
Od radofti gUs toliket f'' "• ^i* ■' 
Tkoe ko fliedi , tlWckO'Vodi^^ ;. 
Toll Tfinnofaif ii9flie^«« ^'^''' 


fl.iin r! :) i Nil kij bitie , i kripofti 

Snaiu flauna voeaode, •! '' " 
Mirni s'nmogom ceilitofti^ '"-'' 
Vefeloga frefti hode i • •'' 

Fofipglioma luietieny puie; t '^ ''I 
Suione fage podagn mecbilly ' ' 
I fui rados kafcu , i chiute' ' 
SuefAo mogu dralciu , i Yediiai 
! ...jM&i TJtuifgt Pimtm. ;,; f 
PIE- 
logobomu iiciB ritaff TRfiC Ul &^ ^ ^uierene dieaoicize 
Ni tui vodu dohodiaha • 
I nemochne gniom oi^e 
Star! paftieri ofilrauialni 

Sipet iciroziech liepieh kkan i 
Od mntmom ftauna » i bijb i^ 
Bieice nad sniom viel^ takt 
Tuardtt ftrrau fagradik { I , I , 
r '.".» Yidiafcefe t& skapi(iii<» ' '' ^ '<■ -' ^f 

Rad fcudieiui lieka. vgodoi 
MnoiiBuo lefcae nfiirfirhliiio ' :/ ';-:..:. ..M 

Tiifoia ^udfliiiLiidtgcK&i}-^^ '*->^ 

At6 er A dni odrediene ? •••-'if', i'-r 

Biftrabife lokua fmeky 
I na vale, i na piene^ » 
Uhenadi ▼fauiela.i 

Fnk nefiialc6 tkoiu imett i:> ' - 
Nft diecizft mirna., i iSek. i' •' 
Ki prauedna traiu lieat •'•>/. J'. ii r 

Y kich nijc flocfaie , i gri]ba>^ o'-; ^ ^ ^ ' '^' *■ ^xmiedaBa, kad gledaili *» iL i 'r ..>! i : • '? i 

Gdi liep mladaz s'nebii'^itill»' 

Komu krilaflatoin fiaiu, = • »". •• - 

A prilika funzem. fuieti^ ;, '' ' V 

Koga rukom ud tegmxtft ' '^ ;y>^' •'• • ;'y)-.i 
Suabi mutna. toda oftakv : '-^ '-"''- ''"^.^ '^ 

I gniegoua (rechna pata » :. • • '.i'-'"' \0 

Ocit bflicg vkaftlai ' " " '- »»'•'' •'^i^' 

h>\<' Tak6 • • . -'./ Of 1.'- Tim (k mnogoi tad pofcudi 
Kraj jezera mirna ftafce , , 
Mnofc-veJiU bolnieh J„ai, , 

^"fri^^'r^ ^«^^*« %odtt . 

Paru,biodfuichinogovliefti,; 
Br Icpijbi tad pai barfci 
Vgnm skocit frechian bibr 
Od fla , a tufi kcga darfcT' 

■Lit r''P°' *** ""nW ,. 
Mod. fu« fcaghe , i jatofe . , : 4 I Sred ccgliadi fei nefdraue. . j .1 : j-i . i fT 

V nai vechiem ftafce isuieltti. i- '•. l- .;. i .\ 
Od ftupa ja douarh glaue . . : * . . ; ' j i ; i 1 > • > '» 
ledan Igarccn p6 fuem^tifilttji ji.l L: <.*:>iJ.:jiU 

Ouinakon fmarti ocmcLi L >» ' ; * > -^1 

Mlad vfciua s'ccfti blagora; / fa : li! :;io: aO 
Mnoga blagai ibalcftine, ii,.f o!^ u »j(> . n I 
I obiino fdrauglie s'blagotej :jUci^: :ji; ./. j.^j^' Nit fa ifuidat] flo skoncanie^ !/ .^; i //; J x/.'^ .• I 
Od neihane fledi pdeke^t , , l;.- . ,,i .., ^ ,; 
Suekoliko fuoie imaniCi s^\u\ii.nui j :.:wi,)\v' 

V faludgnie ftrati licke;, .i:.V;;,v w:ov l :3):.rii / 

Nk vbofiffaio jadan doghie t>-/vi:! no vM!.; . :•! 

Cim ofdrauit nagloilr^uliil i , hrA iix-/ i'-- ; '> 
A nemochmu flaqe prodbiei : .! :jL..'j .. iC\ 
Negfe ilk kofti fafma y/aatf-^iit);! : .r: r.:) :q i A 

I iur cetrcs lieti blifu ^'^ 3i;'Col r'o o d oior/' :r\j 

Profclo biefcc tak6 d^i:-[ •\ : )tj|j:vii 

Tcfcke boli more, i griiii^. ' /. ■ ;!W:« I'M 

*Placna» vboga^gladpa viMi0i^: ;i.:l^. ri.'jiv/6 

Kadga ii bitiu vidic ouemu llov /; :^ ./'ioi^oq silt 
Bog vtieha flatk4 pa^ -^I^^- it!' r / oliiiUiT 
Lize obrati vcdro kgnemti i . i i: ':.':' 

Sblagom riecim terga ypr^fi^S' ;L;. ' c.Vjv • iT 

K^ nefrechia , koja fgoda -xii ci;o i;! m loqli/I 

Koja lienos tua fainaiii)0;.i nio.voLDV, nhbo e^o V 
Pokk ouich tebe voda % : -;. ii r.::>r.Ia j:/iiii90uoH 

V fceftokom jadu hrani;^ . i:: /g j'I ;.;.! :..i:ir-;ia I — '«»Av/iij^UI ^ ". .1 .» Neimam boJan ji ciouieta • 

V toietenuvodtt varfcci. 
Er kadafe ona Icrene 

jf7f budA barfci odan^c?*. ./ • . i • r ;fo» odar tuoi . i lodi ^^^* - 
^er vefeo huali B»^» ; ; ;, N W K EC H?i m ft y nenadnom tim vefegliu 
Suikolizi daga yide 
Vila , i difce fua poftegtw . 
I fdrau n4 dom fuoi otide I 

Tak6 vs plamcn kad goruchi 
Suu leaenu » i fmarfnutu 
Budu priniet nefnauchi 
Meghiu graniem fmiu gliati $ 

ledua kripos oggnienitu 
Ona ochiutitii fua prika 
Difce glauu jedouim» 
Plafi otrouna tri jefika ; 

Prodauahu bni zichia 

SuetUifdia mirne oucixea '-•:} ^ ^ 
I mlaghiahnieh mnofc jufltckbiC • 
I fnielcane golubize; : . .. , 

Sa vfirok oui tiskafccfc ^ ,t ^ 
Sa kupouat cegliad mnpea ^ 
Siflo tKO darfcan cujafce^ » . 
I n4 odgouor bitia fuo^pas hi » • » < I 


• f • J 

I 

i ydrage ftrane odafuudi 
Bes Bofciega ftraha, i (zknit- 1 -j ; 

Vdik fcamor fiafce gliudi 
Pofred zarkuc pofuedacQCj i r • •t .< .. ; ♦ ••' -■-•■.. . Ct Sred Bofciega flauna doma 
Radi mnofdua tac velikst .r 
Ciniafcefe gruba veoma* 

Po fuc lurajc ueika , | f J*ft ; > . ., ..,. 

^3' G % KakO iiij'^^ yi'i focc « tempi, Aup «^^„j^ 

Nym nocin lieuer mli 

A t! fl-^ «°^ ^«i««*^ •>. . 

«rafc funcaai cis oftaner . 


^f-'J'i^n^ -» 


»■ > fjfuae , rece , ma fgradiena "^ 
DareagnioixnoJbfcioS^^.- 
A od vafic vcinieni ,^^ 
^pJa od tamue Jupcfdlaie* 

.k TK B CH IE. ^ KragI nebeski fapouicda » | '■' r il^ ' ,. it 

I ouaku ima vogliu, -/i. > :- ' rr-, ,.: 

Dafe gniemu ft naprieda r^ f ':' j' t /^ v^.^j. t 

Ottze 9 i ptize yech ne kogHui <^ -^ - ' 'i 

Obicaij fata ftarc r ... rriC 

Suak pouarfi , foak oftaui* • ' « 

Tcrfe od fada ine dare 

Vifcgnim fpraai»- 


B6g praaedne odpameti .(-'•- ni • •fb"-:*'; '; -yr'V 

Fofaechieoie £uno ifdWi. ■ > • b,;^ .. .■.::".■). 

Tojenebuna fern fiiieti<- i\ .1! o r- •:> ,-; ,r..:.:"'I 
Od fttich drafce faetilifac j. J V' . ■ i : . V* 

BUg, i fniicen nk koliena ;'o.:'! .'.c: i A 

Kofe ouako enimi efiekflii^ * ' ' '-i" ■^'; ^ 
Chiachka moTh obdiubi^iti '• •'^ ci.f.nj • "> 
Prid otare fiiete k&kau ^ ' •"-' k) • , -i ;^ V,.* • • • » M Toi yidecbi glaae biejfhi '-^orr^ . .n ; 

Zarkounoga viechiaifenkibi'^' '' -^ '^ 'I 

Ggnioni ftahu, i bolefnii^'"^ -^-n^-u .' : . • . •• ^ 

I cemeraa pimi truda;!^ ^ , ^, i :"' -i- >'J^^^ Oua floba gnih nemilay'j^- j '; i^' rr:* > o;. :. ^ifi I rafarcba noua nije f .i-'i'^o 

Zich goiegouieh flaunieh dihi^ • > : *7 

Nagn flobiahu vek ©d /|wij« ic • it <i Stare omrafe ^ i bolefti • j .t. ' j;-. : lio ^^:? />j 

Kcih gliuto kogliu# i more^ J •- :;^ <^'ii V 

V dabinah flobne fuiefti'i' : • j » ^^ ■ ^ ;:;olrO 
Eaftiaha fuak cas gore^ * a:. •' '^> ^ ^- '*' f^-' ^ xNociino nrilcoi a ^ji .*'^^- ' ^ ^::.,ii 


TR EC HI E^ ^, 

Suietia od bronza , i mramora * ^^ 
Vfmnofcite ftupe pafi 
Od kieh fuaki kako goj^L/, 
Put flatnoga poda vuaii » ' 

Sktna poda ponoCta " '^^ 

Koij vfdarice p6 fue fttaiw 
Grede od cedra viekouica^ 
^V licp nacin vdiegliantf i 

Fafe otare fuhe od flata^ , 
I tarpefe iafhe , i li jepc y 
I okouana irebrom Txaoi 9^ 
Gdi ni ilatnieh velili fdaip^ii e ' *• 1 ■ » I plocam inramormm4''-'^-^'i^ *:f -' ini .. .; Inf 
Tie gledaiu pokriucno -'' : ;' . , « r 
Pace & lliku fiiiefda gnima ^ ii' - * :'■ 
S'cadniem redom narefcenajr^ ^^ ' • ^ ^ '^ * ^ » «■ r . .. Cim liepote drage toli 

Nagliem okom fuaki kupi. ^ 
.Chiachka Bofcij fin domoE^ . 
I nenadan k'gaima iiupi j? : 


t . 


-»-• . . / , Receividim gdi zarkua oua h!..i :!c \\. -^j 

Keflauite graghiu oholii'' ^- -'- : ni f . 

Od ofuetnieh vitefbua '^ ^-^ ^ ^ ' 

Strena pada na ikMn^h- 


• m • J * • A lak Tifblca iela vita ^ ; '' . ■'- -'!•:: 'i Ji. i'«;in Oi 


Ku skoriepi, i pohara/' 

Popkuiza ftraBouita .: ^q r :> :t^ i 

All plafieb mnofc yihan^ -^ ^ r^o. : ^^- i c Cniffchie I tebife .w. p,i„. •V f. t - 

' • - - J '^oa lua itxja ptichie &u^\ 

5^J^ ftioje ohoJafti ./ 
?l!!!. ^««o i«afc pafti » r. . • . 

■ • " • ■, TrRBcarB; j^ I • '« . WP'^ •'>'««■••<• •>* »• Bog Cl drughe fuieca ftrane 
Suetilififu fua prinofi, 
Drughe obira on gradiao^ ' 
Cias fauietnu od kijeb:{Mrbfi} 

Onchie ^uietc sklopit fcgBimi , 
Kife rafoarch rieku nwhie 
A vl4s tuoja , kCk s*gar pria^^ 
Hk iahodu fuomie vechiei 

lUko fuarici fei befiede 
lidiegliane ii kameau » 
Cudoe flike kafat fiede 
Liepu rake fue ijpomeani 

Bieha od paruieh to fees dana 
^ Slauna diela » i ceftita , 
' Kad vfrafte fafidana » 
Nelfinierna graghia od faiflil 

Gledafcefe jof(5ler odi 
Ne bes miere , i bes reda • 
Siftofe ii ftaro rrieme ftodi> 
I fue bitie paruieh died&i ' 

Nufe oblicie, i prilika 
Ka6 fabrani fakcm ftari 
Neuidialce ni od couika 
Ni od fcaiuchie dru^' ftuari i 

Pilma otaina , i Tifokt > ' 
Sue kalahtt , ka nitkore > ■ 
Ni od ibanaz, ni od prorokft# 

^ (oi da^a fiiat nemore » 

- H All* f 1^ ^ • Voda od ncba nerafdiona 

A varh ponora vfiona .T*:' ' ' 
Kruta tamnos kragaeuafcfti ". ' ' 


Kad vlas Bofcie velicrae v, . , 

S hem on cas aarne tmine.' .r '] ■ 
I mucechiu noch rafdkiv^ ''^ aedafcefe fafuielt ftrana •, 

ok> pame fhior fuiedofti 
Sneifrccenom gdi gliubaui: 
y vcfegliu , i 6 radofti : I TiWBOmtWk ^ Vidiafccfe pOtom toga:-;. ; - ;< u;:"*. Mi^aA :-/;M[ 
Gdi od voda bieice die . - ji r . iL;>»/ xuL. 
Sred proftora nebsskogft - u.^iijiu^: la:/ '. 

Nad krepcinu poftauio; ^ ^ xjiJwb rjjiji,' ' 

A gdi drufiem fapouieda liiii : ■ ^. >:../ . Mje: 

K}eh fafiua figne more :c i: ^ ..; i (, ^pii f , ni:i!i<i 
Bes karfmania da vreda 'MiiUr: i^ r lourl! ,j^ / 
Obkruicenu femgliu otuorejc i x . t);!. cq uiiliUY 

Bieice vidieC vlaicne vale ^.V civ*^ Suhugraghiu gdifu obAfttli ^ ^ t ^:^ 
Ter na kraine teku i^le * ^- a^ n.;: .: 
i mirni| oadi hiurit* '-^ ^ ^ o?i : i: /- t:v:i:/i « I ^ * nr 


4 - .# ^ V lofc nebiehu valouite - - : i-i ^ ^ ^' 

T^pofnali plahe j^^M^ ^ ^ 

Kitmborif lele vite 

V pucinu prinefeneJ)'' '* ' - ^ *• '- -* L * , t * -1 • '••"f'ji"^. Morska poglia y i icinne '^^ 

Blafi victri goipodiahu ^: :t ., 

Bes porafai bes varline — ' ri^.i. 

Miloftiuo kij paricahu; J iit^'j. yJ/;;n:;:li / 

ledua more femgliajpoui - » la.^s-oror l:.x'd 
A kameniem opafane :;v.j:»:i in''' ' »"/ Silnc gore« i briegoui ■ '-'' '-^^^'"^ 

Ifraftiefce po fue ftiftiie> -^ '-^'^> ^ 

Oftajahd pod gnim tiefiie » ^ '• ■^' >Ioj!o .';i;nS> 

I nifoke fund prodoHy^'- • - ;:.i.j: r . qi ": 

I raunine jofc neureibc^^ ' ' • - • '^ •'^ 

J fpiiQ^i Ittfi golii :~ 1 . :; / u t^ ~,'^' . ^ jpilKlUUltlU 9 

Vefelife pogue> i gox^y '■ vitorogy^ obo fada 
ifni miefez funze mient 
fochna ▼rieme Icou vU^^ - 1 I ^ ?ttno dike , i liepofti 
Videcb Vircgni fuako, Vechid 
Bofcanftttenom fuooi kripofti ;: 
Stuori Icarke duije fuieebitt ' ^^^ 

Duije icarke fuiechie> koie 
Redom skladniem , i iedn|ixk& : 
Nebo refe, femgliu goie 
Gorufdiema fuoiem frazim^ 

Qz efaieclua poglauita \. ! 

Bieladana kragl isbrani 
Vartechife ok6 firieta 
V fktniekfe kolieh bam> . TR'E C H I K . &i Vidiahufe ribe niemo / 

Gdi po pogliu morskom pliju i ^ 
I gdi kudam ifuitieme ; 
piene biju; f ■ 

• • • ;^ 


Ne dalece mtrna ftads 
Gkdaufe s'cndnom ikfB 
Srcd raumne » i liiuui^. -. ' 
Mektt trastt skupoo paftt ^ • ■% Ceftit blagom od pametitt t ^ k • 


Nebeskome gdi fcirinom 

Ptize krih fuoa proftini » ' . , > . 
I nad fen^om^ i jmcinoia^ .[ : 
Strclooite 4uud 1 !" •»•■ • fi T* • • ^ ' 


»• . « • ^ • Vidiobi fiiieri rxtU , 
I one , koefc po tie vija » 
Ka6 6a. barfiem tiekom basis ' 

V planiaa daie skrijui 

Is oblaka fmetla » i biela 
Rajski Go^od kadih ftuen 
CigMafcefce vedra cda .. <. 
Dk OBf rieci goim gouPi:i>r;'. 

Oftaorcnie drago moht 

V vefegUtt ftti raftite 
Varftn • i piemen fuaki fitDie 
Varha fcmglie vlbonofcttes / / . 

Naj poflije zarna od kala - - :'. ' • ' ■ » • '^ 

Ciouiek ftuoren Hi n^iiil^ . ':^'Ji'\ 

Nad ftttorenia iiia oStah I 

■ V *:iL:I ' " Raiskiem .luien? iftttoreiq, i:t >abranieno famo A v^i.- 
^nctjafcemu da ne tice iifi'f " 

6*U[C Dice,, U-.S.n oi.cruJ. 

aj femaglsjci blifu ftoif 

^iedimu biftrc rode 

'<^tar riekc n^H. ".w .. • i^.lii 


** J ' r • T 


Icdaa ftauglia gniu na vfti,-; ir ir. • .; a 

A kaianie gorko chiuti , 'c'J ill ; .-.m:, .ii, .-i'lj 

Ter od liftia viena^ giifii»i . • . .' '.:. '.■ n-Zl 
Oko nage flere puti ; •. I . ■ ^i Vidiafcefe Vifcgni od Igara^ f. . '.'; ;;j '.n ;>i ;..•;, "G 

V gorufAu uat oblaktt .< : . »;. ' .::. viT-.I .rnV 

Gdiga s'ggniaotn gleda, i ,ktnit ' • T 

flochitt Opaktttc • i^j' r ; :,-'■: ./ Pak gdi slizem farditieme 
Na trudega fniartae fadi 
Kechie on podhiet* i {aigjfyKHt'y a: ! l '>'-;; :::'.: 
Stti oefrechni redom eUooi f :..:>; ijii 'iNiiili '. '.>J 


• • • yta6 Eua, koja pania :\vj\ -: ■ 
Suprocb yieri » i raflogn. .7 •• 
Branienafe hiti darua , .;i;i .!< 
I fakriui fuomu Bogu > s. '!: ? .' : j. .!,t'':.<5 

Pofiiauchi jur fuoc vaie '., :-! ;, 1 * :i .. .1 -'i 

V iccftokoni*Jadu , i tnidk»i .. .:.;j;> :.;.,: •. oiil 

V poftefe tufcna gaie vIoioVa i t'iWi.K ■• -jxA 
Sakriiiafce 4 falu4|i*rTt ; r joq v. i , u.axil nr-irotirr'a 

A nemili fmat prihudi «r.l«.-' wil « fiilr-rr/ i//-..jD 

Biufci foarhu odlKft«||it,)r.jdA o>iiir)AfO «!5»iA ;/ 
Pod6 kletoi fuoi pQfil9^> ,. .ci'-vlz c :-nr;U(>'o •. >'i 
Cim priuari flabu fcenti^^iNii.iuq 1. cni^.M* ^. ^i;;' 

Ponofife* i oholi /;-: :.X<i u ijft ib ifU'iA 

Rad nepraue lie dobiti> :::..!?■ ;ir«'j.;li^niX jIoM 

I yaskoiik Si okoli "I • i - ■•. T: ' >ln<l 

Y glittfturab fracnieh fuiti^ : . ..^ : *i;! ' i V 

ic-i>;. Alirek &.T /^«S^"n fa vidieti 
i.i.i.'^t ™'""n «I«ua , i:il».fi,. 

i' t 'it' 
ij/:*! 


T R E C H I fi. is 

Kros iednoga di kriuinu 

Ka jadouno fuiet oparU • • 

Nedopufti da poghina :-"'''' ' 

Tac liiarfceno fui vmarli; 

Tefcko vfdahnu lefus tadi 

Velech drufcbi, sMfcgnic odluke 
Sue na mene ou6 pada» 
I na moie fmartne mukc t 

Dafe nezkni s'moie ftrane 
Dafe od grieha gliudi odkupe ^ 
Da na fuietlos dufcc isbrane 
Is tamnoga jafa ftupe i 

Ticm ill kratko fad pafite 
Nekafe oudi vech nekard 
One flike flamenite 
Koefu bilieg moje od fmarti ; 

Od potopa nefmiliena 

Vidialcefe tefckom fgodomi 
Tufcna femglia poduicena 
SVmarlieme firiein narodom; 

Sred faklopne tuarde plaui 
Nebiufcife nafcli ill griehu 
Mali gliudske od naraui 
Sahranieni fame biehuj 

Gledafcefe pliuat ona^ 

P6 valouieh fuud bes ftrahA 
Slu Vfcmenu neprikloiia> 
I varlini dafcda plaha; >n da ifpuni Bofcic kticnie 
Jli gimbieno neg rodienie 

Id nebesfci Kragl videchi 
Sum ft vierrteineglit^. 

Od pocetka nije od AUetM 

?ie Anghiela s'neba", koiJ - 
;» njac gnicmu hica . i ij. T R B C H I B. ^ 

Kafce > gdi rad fna frechnoga 
V nemilom hudom vaiu 
Suoga brata rodienoga 
Slobna bratia prodauaiu; 

Roditegliu fuomu paka 
Dae profcdarla gniega lafctt 
Nemilofna fuier opakai 
I karuimu biglieg kafca i 

On karaauu darfci ii xvai 

Draga finka fukgniu $ tere n. 

y jptitefckoi^liutoi muxi 
. Sulamiu grofniem p<re i . 

Kafce gdi puk ifabrani 
Is Egipta (iba ishodi « 
K' obechianoi terga ftrani 
Drag Vifcgoiemu prorok vpdi>, 

I ik koliko dufiem putim 
Gore ifuija , i planiiie 
S^neba i s*ofdren trudim gliutim 
Da ni maio ne pocinei 

Od oggnenieh fmija ftreno 
Radi grieha male od vire 
Po fue ftrane neisbrojeno 
Mnofdtto pada i i rmire i 

m 

Snan Voeuoda s'toga vfrokft .- ^ 
Suietia od bronza fmiju gradi 
Pofred poglia k<k fciroka, 

I 2 Sapottieda -— w uit fl^eiu viek bolieji; fcgnie boJieibi oui ftU 
^««targnu n,aik§ feoje i I • • I CETV AR'T O. 6% 

PIEVANIE CETVARTO. 
IVSCI odkrk) Bog-prilUte. _ 
KoepoDofno templo refe 
Miflech miili prcm yelikei 
Van ifachifptiui^iafctfer.: Varhu pragi biefce vechie 
Kudle is sarku^ na duo'r fla&» 
Kada puno vike * r fmechie 
Farifea mnofifiao 7pafi> ~ . 

Vodialce oui skiro Sufanu 
Tefckiem grienom obadieptt 
Bliedu* placnu , raskofanu^ , 
I od ftiaha fuu ledena ; l , 

Koju ft zuiet {lie mkdofti 
Suietli liza> liepa ftafa 
Chiachko s'nmogom guc fcalofti 
Vda fieda & Manafa i 

Ona & bitia fcinech tomtt ' 

S'nepo£5tena biefce dila. 
.. Obechiaau drugu fuoma 

Cias , i Tieru mkmtait^ i Sat6 ' r---^* '-'w imcn grede; 

I iuiem puicom i|iiiiiij^.<^^, 

S'vuhowticm tagouorom 
fill rafumwk prid fuiem^rom 

Nefrechnaie ou4 fcem 

V kriuin, iloi naaena 
Ozkuarniene voinu vier^ j. 

^ nafc fafeon narediua , 

^eliem grWhom ktdie i^riua 
*-^ Jcameniem Dobi<.nai*. : « « • f C E T V A R T O. 71 Riecije oue on dofpio , 
I tafAicmfe pafe vfaniem* 
Daje lefufa pridobio » 
I fauefo fttoiem fnaniem ; 

Ncprauedni flobnik fzieni 
Cimfe iX febi gifd^i i dici 
Dachie porod Bofcanftueni 
Ifgubitfe fuoiom ricii 

Er akoijm fapouije 
Da grefcniza toli fmionft 
Podlofcenl ymriet nije » 
S'bludoa grieha befakona^ 

Suechie mnofifhio radi tega 
Od fakona fa obranu 
Suoi ifrigat ggniu oa gniega 
Scftobi kriuu.na Sufaau 1 

Toli fuieta datim bud^t 
Daiu fmarti flom porafe 
Vpaftichie s'ofAre ofude 
V fceftoke fuieh omrafe 5 

S'ouom mifli flotuor kicti 
£iefce febe jur velika 
y himbenoi fiioi pameti 
Vcinio dobitnikaj 

• 

Vbog tefciak tac kadsodi 
Ki 6 fuakdagDietn kiue trudtl« 
Spechi fhieua da nahodi 
Na dno rala llatnu ruduy V Yclikoj 4M^V1UU UCS pruKiina i . •-•■!.■ 'ros fue tuoje vuhouanie 
O ifprafija ^iadslwi fuidtt 
Tenocglito BolckJ ihanie 
Nicfi jaka vieku fmefti /i . 

ik lUncanoipri fiiiedofti,' ■' 
Slabefe oci gj^ , i bliefa:e 
Vmarlefu tac idtidrofti 
Viecni vs rafum fue neuiefiac-j 

obroftiui lefts mili 

Naghie nacw liep nai barfce, 

Tufcnoi dikli dafe fmili. 

A fakona pe rafuarfire j i . . 

iko glaua flkh fcidoua 
Saedno icgnime gouorafce. 
Slamenita s'parftom floua 
On p6 femdi fumt^tarfm ■» .* *w : i..:. . f •; 
^^' CETVARTO. 71 

Nie fumgnie , toi grefcgnizi 
$mart doftoina dafe neda 
Toi fui ftari rafumnizi , 
I nafc fakon fapouieda ; 

Tim koie od Yas bes kriuine i 
I prauedne dni boraui , 
Ylmi Oi ruku tuarde ftijne » 1^- 
I put gnieih parui vpraui > 

Is obilna tako broia 
Tko <bire oudi fad odkri je 
Vkom nijc flochia koia> L^*^' 

I da parui gniu pobije i 

Sk prauednom torn befiedom 
Opetafe kTemglir obrati t 
Strahouitiem ter pog^edomi \^^ 
Vfc A kriuo gnih gledftti i 

Suieh pnefieh tai cas ime 
Na tie ypifat Ibrauan biefce » 
Kibi s'dielom vboinime » 
Vkafali da ne griefcc ; 

Stafce a friedi dikia mlada 
V fceftokoi gliutoi fmechi 
Od finartnoga ftraha , i iada 
Ka6 prid vihrom prut treptcchi i 

I fua tufcna , ifinucena, • 
I i\ tielu 9 i (^ pamcti t 
Sgibafcefe na koliena 
Sa nemilu fmart podnieti; • r .^ >-■'" A**^ Wit: UL uaa.> 
rer vdoraz fmartni ccka.i. 

NA ni rieci Gojpodina 
V jedanfe ou. vtafci 
Suieh nemUos , i yarlina ». 
Kaih fmete, i rafdrafci,, 

5uife pafemeghiu Ibboai,. 
Miere skrouna fui cinienia.^. 
Kriuuiuli koipm Qobooh, L** 

Kakuoe bitie gaih fciuienUj! ?^ 

V veliku skupu toli 
Neumiefe nach nitkoir 
Da kriuincHR kbta ne boU ^ ^ 
I>a prauedaa rictf e morej ; : ^:^ 

Sujkfe grefcnik pof naiuchi,.; 
Is rukama ftienie ifpacfe. 
J potaino, i krijuchi ,. 
GETVA&TX); yg 

Suak oftali kadfe odieli, ^^y. 

I nitkote fudit nechie Ik^-^'^'^' < ^ 

Ne fudimte ni ia , veli » ■ . ^j****"^ 

Pogh , i nemoi griefcit vcchiej^a/^ 

Kio grefcnizii oflobodi » 

. I ote fmartnieffi gniu .ftienomiy 

Dragu drafcbu fuou nahodi 

S'ouefiema beliedami »* 

Neraflofcne varfte od gliudi p 
Hude, opake, tuarde glaue. ^^.^^^^-^ 
I dobieni ilohne diiudi y^^*''^ 

Nechie lifabit dipoftauc; 

Od dobrote t^<5toin ma^onit 
I blagoduom ogarnud 
Siftetu , i poraif fuieftim naglom J L'^''^ 
I nemilu unart fiiujutii 

Ime I i fuita rafumnicka 

Od hualeim dru^ n^e* , 

Neg vfiona, i velicka ■1^^*''^ 

Sdofe pod gniom floba krije; 

Sdarfci u febi fmartne otroui 

Gnih medeni.gUgi i lize^ L^'^^ 

V farzufu ili vukoui* 

A nk obrafu mirne oucizei 

S'nakmeDom oholafti 
Zuietiem mici mile » i liepe i 

V fuieh sborieh parueciaftif |f „^-<^^^ 
I pofdraue panie klepe; 

K 2 SHcni ^ ■ * • •« Utie , i fciuot gnih lafciui 
Pr ^ikaie litpat groba , 
Kije vnutra fmrad ftrafciui > 
I necifta fue gnufoba ; 

^uuaitefe fei cegliadi 
Treskouitc jak od mugnie ^ ^^ 
Oni parle ifneoadt, cV^ 

Niefe fdrauo vfdat il gniei 

Me cujete, nc pafitc 
S'kiem himbcnftuom na mc gre<&i> •. 

V befiedi dame vhite '^ 

V krittinu dame dueda ', 

Od priitara ioe prigode 
Darfce fmiono vuhouiti , %^^^ 

Sue hitrine ifnahode "^ 

Damt l-nw)ii na.udift t ■ CETVARTO. y^ S^d neprauc da grefcnike , 
K'meni vodim , i dofiuanr , 
I od flobe hude , i p*rike ^ 
PoJkaiane odriefciuam » 

Sad da rukam neumiueniem 
Vi moa drufcba blagui«ter 
I jeftoiskam £ibranieniem 
Rasbiate pofte fuete ; 

S neprauednom fada odlakom 
Sciarottito mocre, i rade 
leda mene s'Rimskiem pukonv 
Kakogodi &aeui % % luade > 

Cimme ifuode nSt priuaru 
Dame putom tiem jpotfecer i ^^^^..^ 
Idi praua ftoar Cefaru *^' 

Obicaine dat harace> 

Sad I i na va9 > i na mene 
Suefcfto mogu i i nemogii r 
Is pameti we himbene 9 
Ifinifcgliuia proch rafloga» 
9 ♦ Niefit jflka moja. dik 
Gnih iiprauit pamet priektu^ 
Koafe niefu vcinila 
Od naraai gliudske Tickui 

Odtoardnutl , falliepieni 
Nechie nebu da vieruju» 
Ni ke Chiachko moi 
Qnim podaua fuiete 


IIM«» Start •>/AV»AA^ U|»^ ft- »•■' Siamenitieh vam gouorii 

^<^ da otaiilua ^uftim im 
Meboitefe drau moij .,\; 
Blagouati vech fciiMH 
Koijeh fceludom femgU»#u/ 

)ua , i ona ncchie pidiia 

Smefti fuietle frak pameti^ \tfi 
Nife roofc€ toga zichia i^*^ 

Cifto farze gnufho rieti ; . . 

feraflofcne mlfli grube 
Koic lefce d couieku , ' .^ 

Viecnu dufcu more, i guhe^ . ^.^ ' 
1 gnie 2kuamcxias,id«bi4 . ,' 

«^ jer icirna fuier borzui 
Pofred kala , i gnufqfti, . 
I prignute jes naxaui . CE TV ART a. ff^ lofdcr Vifcgni kragl iedini 
V pocetak parui od fuita 
Gliudska narau kadfe vcini 
femgUe vfmnofciu y D4 po malo fiabe vmarle 
Pod fapouied fuu podlofci 9 
Kigod lakon da fagarle » 
I da fnadu fdoe iTrah Boftiji;;: 

Sapouidie s'gara gnima 
Praue vbiat kigagncicbiev 
I prid fuetiqili otarimaf * 
Odirediene iOac juncichie^ 

Suekoliko toi cinienie 

» 

Vputienia xOl fuiat mogB.' 
Biefce bilieg » t flamenie ^ '■ 
Od fakooa dohodnoga;! 

Rcce » i biufci it fapadu 
lur dofpielo- funze fiati t 
V neuiernom hiidom ^ad^ 
Nektie nochno pribiuati i 

Tknfe s'drufcbom na duor <iilf 
Ter fnaiuchi dobro daje 
Ne daleko dan nemili 

.. Da im^ podniec fimrttie yajef 

Poce fceliet s'mnogonr fceglioi» 
Prije nego bude vmriti , 
Sdragiem fuoiem Rbdicegliom 
Riopi Otaine bdieditii • •! t . r \ r Satd^ 4. i Od Tabora gore vpxa^^i;^ , 

Kadfe fcgnima na varh ftani 
Gdi raskoiha puni vrel^.; ; 
Kitni ccdri, % proftrani ; .n: i-jo 
Ticu cdora i nebcfa ; 


Saedno s'rukam ftii sklopienieni . :, 
Oci a yifcgnie duore vpyiefce^ ,.i 
J molbami podnifcenieni 
Boga molit s'krouno vfefce; 

V molicniu (hifi:nom tomu 
On s'gliubauim mnogom fied^ ....• 
Suemogitchictn Chia(;b]tH fuomtt.., 
Gouonti fei befiede « 

L 

Emo Chiachko tuoi fin £ldi 
Idem iilnoi fmarti ii rukf ^ 
Nifi? far2e moe pripada QET V A'R TO. «i 


Ni oue drughe moe gl}»lv€ftCf : 

Kicm moa drufcba toll oxfS^t a\ \ :.' x ^ib:. . ?l 
Dafu rodni ftan fa naen0«ijcir fnobji r,r .t-ijci^tH 
Sa fuiem rodom oftauUii . / r /m^ -!/:olniO 


Ka6 taoi porod oni gliube > '. r 

I ti gliubi gnih mogliut* , ! :: ;,.;;7. 

I fmartneih od pogube > ';. r 

I od namiere bram gliutei: I ; . ** Ne ftrafcime ^iadska fil* ». \ . :. ^iriu; i ^^A 

Ni gliudskoga nefilies ggoinft^r .. ::i'j! ..* :^ '' 
Kojafeie priprauila • { ■^' ^-i' i5i-- * * 

Gnim naripit fuprotiufl^^ •:!> .. :f 3i:;:''; r/ i . i Da fui pomru fcomi tiajjt • /: '^ /i- ::^^; :»'■ 
lUi akochiefc ti gnihonfi; ..c ;:-: i ^^ ' 


;i vmarle dni naj pr^je .: 
Kros oggniene tue pK%)saw\v.A J.' --i > < . "*• ''.. ff ''* ■• Ti minuchie gpih iciuote ; i 

Satarifci s'tuoiom vlafti .f.-io; rl; rn i :;.- 


Altoe take od tfcgote r; -.l.'^l i;.?i;i jlnv-.-v LO Gliudski narod ChiachkQ il^ftl/iut :.^L;j. ii ;i'j'' 

Samoih cuuai i i vkloni ''^ ' -'■ r -.'or- M ..^* 

Od fafieda 9 i priuJEtra ^ "'. / - ^ •.. 

Kicmfe fprauglui pakOkfmioOt : i, v Kor-: i 

Di gnilK)ae dufce shara^i^.c'j^ ; .. r;an:;jOV- I Ne daj, daih fmefti budu ^- 'n^ -: • /xr :^ i 

Ifflienadi faxde Iplefe . ' . liii ' .. -^ 

Moe glinbaui da fabitfii^f . , ' :: .. 
A da otrouoe fliedc fuict*-* 'ri\ ::/:ii\u li: ^ ^ V goruicte nepokoje 
Cinifmoim s'neba pafti# 

Kob promienit nechie obrafe 
Koje darfcat fle naciflttty ' 
Da raftruiu , da porafe 
Sarza praue moe drufcino i 

Tt moi Chiachko drag cliubieni 
Gnih himbene fmeti mxiue 
Ncka fa/ma pridobierat 
S'mirom dragne moi6^oftaae ; » , • / ■ 1 1 Dafe ill fuietu bude nakoa 
Moje faucti nach koffodiV 
Od kogachie raiskt ukon 
¥cit gliudski fill daxo^ » ' i 

Ou6 Chiachko pogodimi 
Rad giiubaui tuoga roda . *■» ♦ . I ■■> V 1 q P 7 V A A TO, j^ 

Gliubieniema drufim tstoiimt .HJ^m^. ;'i^r;^ ^ 

Neimaj kros toi ftralu , ici«eclii<>. 1 i^j^ji^ob j /i 
Safuiem flobmem yarkam ffioieiiki»2 TtZi{\'i <}! -T 
Kragl paklieni naudit neckie » ■.... i \/ i ^» t • ■» • i ■> i ^ Keka rcfci, i mucifei , : : : '..Kfr. ci^ * /i 

Iskat yfrok pnh porafa, . iP: I .iit^l : 7: 

Da ii ft6 fliki pntuorijfe , . . .1 r;:o : r Jj\ i 

Diprojxueni ft6 obrasir. . ^ iic ci b';- ^li 

Ncn^uidne finije ftarc .. . !- V- * 

lachiu fniicit filne mochit j^r!: .:}•• 

Smefti skroune gnic ^«»naic» . ;; o. l: n^oi^" 

Aiarc^BO gnih pomedlif ^ ..: ; u r:^ !Il >I 

ledanchiefe famo nacbi ^: _ :' 

Ki s*opakom prem neuiqrOoi:. 
Is drufd)cchie tuoie ifactiirt 
Tegnut fmarjEniem fliem ceoteron^ <■? ^ * ■ ji* •- On ii farzu fttom nemilui • '* ^ a c! 

1 fad milli fmionom floi)iiB»| 

ifdaunoin kletom dilut : uLr, . 

1 kajefcf daje ftobonn .: :io t>j. iiii ^inU I* > 
» • 1 


Scali ifdaunik daie puftioy oro; : - a roro 
Suieta gliubau » i pokoie>:> 
I dafeje podlolcio , t : ; 
Pod (akone trudne tuoics^.»: 
■•' ..' » > ^ >r . c>.' lY^Ktt ^.,:j- ^-^-iOr - ^ Sue ou6 draghi moi porode 
Ti fnafc faninom od fii^^vil 
Prijc neg nebo, rem|;iiafvi vodei: 

I / L ar Megb» ^•♦* ^ N4 B 

Sg^ :..J.i. . -(.;*.'.,....„.,..■ 

Utotl /ttQg ilcriW ZT,iil 
iiouinq i-rlifloil u cCt C E T V A R T O. ftf 

Tijpocete famo trudo 

Dobrouoglno Sinko ifuarfci'^ j ; 

I pakliene fmarti hudei 
Stuoiom ikarti (ilu skarfcif . " — • « I gdi Ocean proftranime 
Suoiem vodam fem^u obftirsr# 
fiitchie llauno tuoie ime^ , 
I primiena tuoja vira^^s^ '^' 

Vcdri Kragli, i Cefari , ; 
S'draghe voglie caftitchiete 9 
I fidati finnogoin hari , 
K^ cias tuoju zarkuc fuetc} ■\ » Gledaj ouu tuu drufcinu , 
Kate ikdk jedua fliedi » 
Ni fn4 kako po nacinu ^ 
Raflofcife^ i befiedi| 

Nafciem duhom nadahnuti 
Suichie pofhat bes kxrimaniai 
Kofu ifuarfili Bofci) puti, • 
Srak raiskoga fAoje manias ' 

Ter skariftiQfi neifrecenom 
Spouiedatchie po fuetn fuieti ^ 
Riecim ftaunom , i medenom^. .1 
Praue viere fakon fueti ; 

Sa gnimafe mienitichie , 

Viecni vnuzi liepiem redotttf 

Kij cias tuoiu gfafitichie , •« ' 

Icinieniemi i beiiedoA» ; .:. z .:o'hl V . . w I t f **. ra v» >i^n>^jiA Neisbroicne femglie vladaj 

)obrouoglno» i vefelo 
Pod fakone tuoje v/xnoofcne 
Vifokochie fnifcit celo, 
1 darfcaue fue podlofcoe ; ;J uchie imati vicra praua 
Suegh ciaftiena j fuegh ^ledaoa ^ 
Ponofitich ft6 2arkaua , 
Stb otari , ft6 duorana ; 

uchic tuoij namiefnizi 
Sred gofpodftua viekQuica 
V neifmiernoi vladat dizi 

I i krune fue^ fuieta^ , 

akofe kadgod fgodi 

Cim fuiet slietim gre oaprieda 

Ki jrod narod dafe ifrodi • GET V ART O. j^ I fa tuga I i neuoglia 
Pokarana ^ ne facrena 
Ishoditchie cegliad boglia 
Kako ilato is plamena > 

Kros ouechie Sinko vfroke 
Grad receni Rima verna 
Sdete podniet piem fceftoker 
I fla tarpiet neifmerna ; ; 

Nagnchie moofi boini puzi i 
Silom farnut da nanpCi 
Nemilofhoi ft odluzi * 
Daga fatnti i skoripe^ 

Nil fdo zarcnieh fred oblokaf 
I i!l goroiie vidi fmechi , 
Tolikochie fiiiut paka, ^ 

I fa teskielc trudi vechi ; i 

Terchie luakcas bogli (I iebi 
Strene mire ponaugliati f< ' * 
Nichie dofpiet , dokli tebc 
Suiet vaskolik neobrao>$ » ? >« . : ' i'^J i 


Si : I • r 1 - '* 


Oiiakoje meni od voglie 
Rad korifti od fuieh ffli 
Naicoi vieri vech priftogUe ^ 
V Rimskomti gradu bud^i j^- ''' - '^ - 

« Si ouefieme gouorome ^"'^ ^'''^ *- ! /fcr' 

VifcgniGofpodncun^arlirijR ^^ iiou M;i:d 

Sua defnizu ftere , i fl^i0Bie> 

GUttbieiioga Sioka garn p' ' 

aH ' Aim >,«J ';!'^'':l Liepa ftuora , i funcana j 

V flachienom tomu oblaku 
Bofci; porod vas oftaje , - 
Ter mirife raiske, i frakui^ ' 
Strieglia is Jiza po fue krajei 

Jaglinamu fniegfe vcini, 

- Is obrafa funze finu , 
I a as jedan Bog iftini 
Obiauife p6 fiiem cinu i 

luiem ceftita , fuicm blafccflft 
Praua Hika Chiachka fuoga 
Nerafdiona, neifreceni * 
Suietlos fujjza neumarlogji:* 

"ac miimchi^ kad fuietlofti - 
Slatni Jezer funze isbodi • . r 
SvLCez ftuora fAr •'«w«iA.a: 


# I th ishod gaiegou fuiet raftuots ' ■ / it i . : . . . i 
Sue Uepote, k^ & gniem fia|a»:b ;- ; J:i /.[ h. 
A fui varfi dubia., i gora.* '"^ ^;r ,1 iu-'.ioA 7 
Suiediem frakom flatni ofUjui" a.: j;/,ii..: .J 'J Lize ouako » i jo(c drafce 
Puno dike Bofcanftueiie $ 
Priobralcen lefus kafce » 
N4 oci dniicbe facodiene i < i t » « • • • 4 

' 


» f 


!(i;.' 


, .! I 


I ;{. i 


1 .# 1 ■ .. 


r 


•• 1 


- > 
4. « 


. *- ' 1 


.: f. 


'-.•:.. 


.-•il Stoiafanmu s^defna, i s'lieua ..... '/J 

Mudri Moiies, Ilia og^ieni 
Strafi variieh jur kraglieua » 
Po fttoj fem^ proflauieni ; 

Oni 6 mukah fmartnieh tadA ' ' ' .' ^ i) iv 

Meghiu fobom ffoubraiiu ''i 

Sol^koga po (red grada I 

IfukarfU kf cckahu, ^ ' i 

Mukah kefu raiske liekCf : ' -i-'p i.-?-' ? ''vcrj ooijO 
I mir viecni nam doniltf^' ' i' v ia ; 'I 

I od pakliene fmarti priekt 'i ^f » I • ' ■■(;.'• 7 » y Sttiet yaskolik odkupilej .: -^ -. . :/j^:ijit .jii 

Vriedni Petar, i drufcinaf ^ "^ / ' !i> x- f-^ 

Tai cudefa koij pafCf ' 
Rad vidienieh vclicinai ^ 
Kako vaai febe iflafe > •♦ •" ' I * f ' ' » 


• ■ • .1.'. ^ t' Petar vfe befiediti '^" r ) 

Liepatie oua ftrana » 
Dobroje (Ik gnioi aami l»ti» ; 
Vcinino oudi do tri ftaaai - • • ' i- ' ^S- *5T « % I ' \ ~ .« Sunzu Hican obJak fuietoi- ,' . 

Od radofti er velike y uy' 
Suefe nebo tad raftUoti, i.,', " '"' 

Pftkafafce raiski duor^4 . . . V^, ' /^ . ''if A A obkktt goruf<ftomtt / 1; - 
Slauni od neba Kragl tifHtM,,^ ,„, 
Poda zebu Sinku fiionw,, , • • . 
loueriecicuferechi, ,,,1,;.;:.^ 

Kijmi vgodi varhu fuega,»„ .,,, • 
OvmarlipodnifceiwpX,,; ,.;./•', .,'^ 
5m flufcaicc skladna gnij^*;,, ; j p ^ .; 

W Anghiela kori vre&i .';-^!n,K; , 
Sapieuafcc Hatke oiefni . -. ! I r • Vpafcenieb radt cudi , 

Oboreni oni ipahuj 

Od bitiaih dignu to«i| ;,'";-. ..-; 
1 il gliudskoga flizi Aff^' - 
Sam na gori bes nikoga 
vkai 1 il gliudskoga flizi Arfkfi^' 
Sam na gori bes nikoga, 
Na obicainu gnimfe vka^ ', Terim rece da nebiidd,'*- ' "■ '■ '' '' >i .',^;'«j.:;v' 

Cuda ouoga glas^WsMl'' •■ -■..'••■;i': .': .,■ 

Dokli on neSrefmafrt^iiliikltt^i i' / ; .' ■ 

I nebude TsfcurlkifiP}-. ' ' "■-•'' I'li" - !i'*^-ii;'-* Suarht CttiurUgt Piikah ; ' v.O 

■-ri 
:>i:( ;..;3il-j jvV, ' St r:o •' 
JVLADAOZI od,Sio«„ 

i i »rih leden fuurina jfe 
0« nocK prem ftrafciue 

Nepokoini Cm flcjeili, 

Oi inUurfbi jofiSer Tide; 
^o^mnogoi Telicini, 

:oJeninofchK>dieiep„ue 
S»goim«upi, cegEadloSu, ■■ P E T Ov 

Gdi jor fuietio gniega imo y 
I dobrota raiska led y ; , 

Pored s*g!afom neumartime , 
Pripieuana po faem fuieti y 

Sdiochi^ ycmiti prem ocita 
Sa fuoi paras diela paier 
Prarocanftua flamenita* 
Gdi na foarhu fuoju iflafe » 

Od Bofciega roda gnima 
Kragl dachiefc poroditi^ 
Po dolcaftiu koga imai r 
Vks go^ska g^ih Dk Sionski grad fzienieni^ 
I ponofna zarkua flauna y . 
Bttchie tad& & nefzieni 
S'tlem poreda ftrena.^ .1 launa^ 

Obicaij dachie ftare 
Obratiene bit ii nififta 
Nidbie ciaftit sbiene otarfr;: 
Ycchie od karui fuetilifcflLr. 

Ifgubieni iato veoma . o 
V lloi fumgni , i d ftrahu 
PoTred fuosa fuakidoma, 
Bolfti t bliedi » skrouni ftahtt^ » •• 9i • « if ■ " H'-i. ' 1 1 

w . i. * • i. Nj^ if& nacin drobne pcele •' (•! r?..' .:.' :;VI 

Sred ranoga ke proliietia 
Tek& mirne) i vefele ' 

Sa kupiti med is aiiietttf r ' GgniuQO nebo ftrabim da^s vrieme, Ck fnu milom 
Trudni vmarli kad boraue> 
I dohodnom danu bilom : 
Posle , i diela fua oftauie I . .'.' w / .'.I t 

- • • Aneclftieh iur nemani 

Oggnienita voiska nochna f 
Bielce ifafcla pakla vanit 
iSliem yarkami jaka # i mod^na i Kudgodierfe ona obrati 
Fo fuieh putieh ktie da faipe 
Slobu » n^ar i fmechie » rati 
Bune omrafet jRflete^jraip ^1. • iv .', . . Kufcne obrafe, garde Hike » :;y 

Vafelifu dufci varli,! 
I nii cete ftrafcne , i prike^i r» • PET :D. Ni vifine kuchia Gedc 
Mnofc velika bra tie gliute 
Dio poftupi , i ob{ie$I^y 
Suekolike grada putei 

Sred prolitnieh tak6 dans 
Harlieh ptiza jata cefta . 
Is poludnieh kadno {kr^fiSL 
Y hiadni ja biefce miefta i , Ja « . 1 »*m .^ i , I • Ni kraj , kile gnim pomoll ' 
Parui padtt } i nauale 
Zarniem krilim ter okoli 
Sue prikriju pufte fcale^t < » • Ji Skrouniem jedom (paru^ir. itruiu 
Huda paicla farde ilobne i 
I po malo gofpoduju » 
Suiefti] himbam gnib podpbo^tf. , ,; . I • :i Terpofcudne fuieb por^fe . i 
fies priftanka okom rade^; 
Tuardoglauftuo , fumgniiri omtsSxp 
SlabsL d farza (ijai i ikd^i ; fn r:\i I • I - , m I » Snom /uefamenr mnod .£^Q)4|i)^.|, ^;)q; ,f .%■ , 
V ftraicfufe nacim kalciirju. . ^, ;' 
I vidieniem tafifto hudim'i, > 
Neprilicne fgode lafeo^^^.... ' H.: { . » . . ■ » 
/ • • • P5 .J • 1 1 

- w» * Varhtt morskecim fcirine , ■ ' - ' r .; { 

One teku ftrelouito 
Odlucene da kraine . 
Barfiem tiekom prije yHt^^ 


t z ^^ I 4 ' Vi i 

JiSnofi Neifrecena Hz gouorej 

Kaictt Zftrno miefifle biela, 
I koliko; hughie fnaiu, 
Sua gniegoua dobra diela^ ' 
V grieh ccfcak obrachiaiu* 

Cgniune , tihe , pomne , lotre , 
Bes raflukc bunit tarce , 
Tlape , hine , fnuiu motre , 
Slobe, Udc, mrafe> farce* 

Da gre Ifukars prik , i fardit, 
Glafe bliedech , i treptechi , 
Nouu vicro fa potuardit , 
$mc otare s'templdm fcdccbi j 

Di im^ u razi enofdie oholo , 
5«e faklope da rafori j 
Da fua zarkua hir okolo p. B T O. » ^ 

Ukicm glafom gnih d viechie I 

V vifoko tempio fonu, 

Ako rodnieh mira nechie» - ;;; ; •. 

Sdtetu Yidiet fui gotouu » \. i. ..(. Ifti glana voidce tame, 
Neprauedna. radi stJOiA» ' 
Zarkue ii vrata filom fsiMe»: . 
Snafcniem mahom kiefa jrafluoft i .*■ 


Od vdorza tefckiy i prick»,.f...; ,.', 
Slatni vefi fckripe> i faece# . / 
I glis jaki filna ^uelca^^:" ^o , f. 
Rafliegafe tia dalece i.: . :.. 1 


• .k > Timfe odafuud neprauedni ' 
Skup ftarofta sborit fprattdil^ 
Ni noch tmafta, pi^mrakbdaiy ;.-,. 
Gnih ftapaie neuftatigHitj; '^ ■ * • . / • «; • ii •!■•"■ ri.' ■■■? i" t \ Kako dafu fuarkom prikpmr'; .-;/ :.yl ibiipil ioi Y 
Nepriategli kijnemili'.: i \-.i. \> '-^i:;^ '-•''^ 
KochnO} s'hudiem ifdaunikOfll.r' /i >.f :.':?; .''T 
Ifnenadke grad primiliii ii '.:'jL> : . \-;.f|v oh:;H 

Ter da fuefu tuarde obitno- > - ! i/ ';.' iX^. 

Sa fuiem vratim o(uoienB> > . : ' .i- ( •/. -i 
I da Yoiske orufcaaS':. iX/^L* i.e.:. ;.i...., !-•-■ .,,'. V 
Sieku, fcegp, robe» pIkoc:k i.^ . '.-.^ iV 

Pnti od mda fuUn pimi» i!: ' • r; v. -i • . > 

Gniegdie Tlafe > ^ni^gdus^JlhQll fi ' z cii: 

ledua il ftrafcnoi tpi^ihi^^:.: \ r,. ■>> 

Odkle. kamo* fafAoiMi^.;'.... ' i^/^ 

,1 N * J^nfl JNA millile lie popufe; 

Pun fcelienia prem nefuiefna 
Mifli ik dne, mifli . a nochi 
5»*'5^fakona tructaa-, rj tiefiut^ 
jaram kaochie' mpc^Jf 
ff S'togk vfroka krafti vlfefe"/ 

V lakomom' tamnom griehtt 
Blago vbofcko , i pienefe ,. 
Koij pridani g^iomn^biehii; , 

Kii videchi da mnofc taki' 

V rukcmu nh vlafi . . 
Pohitnooa farza efiklea, , 
Sia pohlepu da faUfi> 

Predgni fciuot fciuiet fcudi ,' 
Sarcechife da faludu, 
Toli drugo vrieme trftdl !... ' - K 111 

• i . ' - « : ) 


p: e TO'. 

Vk oue mifli popufnutai 
I od prie flaba ii fuiefti ^ 
Zarni glaua skupa gliuta , 
V fttoe varke grede i)iuefti s 

Ne sVefegliem nlagniem nego, 
Kad lau varli > i ftrafciui a 
Glad farditi kogae ftego ^ 
Da cegliufti praihe kriuif Plaha ill pafcu tech ieliena , 
Pod viibkom 0orom yidf » 
Is nafcftena veleo pKein , ^ 
S'harlinomga mnogom llidi; 

Galilea Sotre flika 
Hitra neman s'praua hini f ' 
Ki neharnom ifaauniku 
Bieice ^ karui , i rodbini ; 

I nemogach ilotaor varli 
Oka fafcet s'mifii klete f 
S*ouom riecim k'gniemu barK I 
Dagsi iafma skonc^i i imete} 

Tife ti ghihe nochi doba 
Fo puftolcnoi skitalc gori f 
Od ftudeni nocfane flol^a', 
Piije Tiemena date voiori » » t /-• ' r\ r • r I moic urpiet fia tolika » 
I ctkofe dopuftujefc* ■ ' 
Da tua lieea fua kolika,' 

SlafcifC) tufcifC} i boh^efei fOl w 
I « 
« KkaX oiicnu trudim placu itephi i 

Ti jednoga fliedom fliedifc^ 
Ki na templo xuku ftere | 
I ftauglafe, kao fam vidilcg 
Hk imaknutic Hare yl^tjf} , , ' 

Koga ifmet fue cegliadi^ 
Od nikakue ruke i i ^iene # 
Mnofcfltio gliudi duorit radi • 
I nekrepke iliede fccncji 

Anaj parui glaue od gradai 
Sui fakoni kako profe , 
Nerafdrufcna puni skkda » 
Nagn omrafu irnartnu ^fc ; 

.urfe kupi sbor prauedni 
Sa nepraua dafe dila,; 
I fa iciuot tai neredni^ ^ 1 ■• ■ J .f ■ I ' Zr>t ««< . Jx /• •» P B T O. 

Malomuchie dat pomochi 
Neprilicna huafta , i flaua , 
Od velike file, i mochi^ 
KH rafumiet gliudem daua ;. 

Skritga nechie gufti oblazi 
Dk ne primi fmartnu muko^ 
Ni nacini drufi opa2i • 
Kiem dobiua glas Ct pukai 

Ke2kni I ne ftoi ,. ne ifgubife 
Silne od fmarti biefc na Tiieme^ 
Ako vreda ne vklonife * : ' , 
liginutchiefc faedna fcgpme^ 

S^ouiem Ilobniem befiedami j - 
Suieh priuara tuoraz cinip. 
Dafe karunik fli pomami ^ 
V omrafi, dvarlinii. 

I videchga pridobita > 

S'glaugniom lupa^^iettogg^enjMif^^ * 
Termu tai cas s*oci od[ita»^j .jc 

I s^nochnomffr mieica^^^fienqm^ 103 .1 i .. . t • 5*oci odlita nu dalecet -t • 
Ne gre napas nefmigfiens j; 
Vele yechitt nego ftiece » 
SnagUy i kripos neviidienft; ^ 

I takofe ft ere $ i vije f 
Ok6 gniega » i nailoij » > 
Vk Tgn vlafi naj poflije f 
Dl^Ctt 9 i fciuot t^rtnct iUoiji, • r » . » . « 1 « r ? "not ^ ^ ' Koi pod trudniem ftiegom podnii 

Sapouiedi , koje obilne » 
Od Boiciega primi fina , 
Qnemufe ofdtre # i filne • 
Priko miere , i naciiu s 

Toga od bitia onfc odrice » 
I citn mifii fle probir4» 
Kletua hocfaie lud prot4ce> 
Da ifdaunik ne ima mira; in . 

Fac dobroga nauciteglia , 
$uu pod noghe gliabairftaii|^t|i;| - 
Terga obolieh nepriateglia , 
Karunc H ruke imt fpraugUa;: < 

hh nefrechni $ ah fmamieni » 
Nad fmamiene fue na fuieta, 
y iloi misli fafliepieni , P B T O*. 

Rafaberi, promieflife 
KH cias dofle ftek6 jefi ^ 
Drug gliubieni brojechife ^ 
Slauna Kraglia od nebefis 

Kolikratfi tuoiem vfcima 
fioicanftuene flufcab riecif 
I rafgledo lize ocima> 
Gliudska narau kiemfe dici ; f I Kd mnofc , ciemie Bog 
Slaunieh cuda yidiofi , 
Od kieh i ti kigod dio 
Cniega vogliom dielouofi ( 

Neuidieniem griefaom vieku » 
Sadi 2arnirc fue tue dike* 

" Naj hughiega date reku f 
Nad fue oftale ifdaunikei 

Kojil nefuies vlada tobom . 
Ka pohlepa prem nemila, 
S*jeaouitom toli flobom|. 
Suiefie tuoju obuimila i : . 

Nafdlo tefu biefne fceglie » :.:' 
I lakoxne tue potalde »' 
Nad fue fiofcie nepriateglie t 
Sli karonice ^ kleti paklei .\ 1 1 


I . ,' * * i 105 ' I I ■ ' ( ;'. *. \ • • # 5<ftoje fciqot tuoj omarfo 
V ke tefcko flofe vparti 
S(flo tuk dufca plaho* i barfo , 

Ni porafc yiecne fartii ; 

O saofe 


« JNe napire ggniuna nato > 

Pafiy u koie farnefc fmechie 
Koje ftiecefc fad neciafti 
Kako gubifc huale » i frcchieii 
S'koga varha radifc pafti j 

Zt% Cl ludoi koja odluzi 
Is rukati fad iflieta ... 
Scudietichie mnofi vnuzi • ' 
Dokli bude fuarha. od fnieca \. 

rad toga fua tuoju fcegliu/' 
I tua vfania taftfbi » kojai 
V liprafnom fad vefegliu^ 
Sace ohola pamet tuojai ^ ) • I I'ri itiparfcatchie vikar plahi , . il r> ; «l" 
1 kad vfmnifc bit naj vecht * 
Naj goroichiefc na famahi , • T > PET 0\ 107 f • I 1 • ^ ' « I V t6 flobni redounizi 
S hudiem gl^uam od gmdiana » . 
Bieliu dofcli fui kolizi, . inil^ t 

Sxfid skrouita ^arkue ftana;* • 

Varhu sbora nabuniena, 
Kaifa paruu vlas darfcafirfcy 
Komu mitra pofuechiena ^ 
Sicde prame pokriuafce 1 ! 

C^ varh flatna ftola Cedi . 
Oxl fuieh inieh n^j '>tifc€gi ^ 
A oftalofe iriechie ifredi^ 
S'obie ilrane oko :gniega; : ! . 

Megliia ^inimfe neuidiene » 
Varte od pakla biefbe farde » 
Idaifceih ralgoj^ie>.; 
I a omraii pkhoi tuardcj . Suaka fuoga obralaje^ 

1 ii gniegouo farze vlafi i ' ■ 
Terga nukat ne priflaje 
Praudu 1 i rafiog da Be;.pafiL» 

Varhu ftuari mnofieh oni 
Meghiu fobom raflofcahu 
Na rogobor vfioni 
Miri od zarkue fui bucahus 

ledni fudi , i gouore 

S'ggniunom riecim , i nemiloiUi 

Ifukarfta da vmore » 

Illi sVarkom , illi fil6m j ^ , . Pod JBofciega Sina krilo* 

S'drughe ftrane vechi dio, 

Strah, i tefcku fuingilpi.kafcev- '' 
Da nabunien puk nemia.',: ill -irL-ji 
Suproch fcbi ne rafdraftjcfu c 

5af<flo bicfce vites flauni , . " ,.. 
Sanio gliudfiuo, Jcoot mje broji, 
Kros Bofcanftuen gouor ftaufli ,' 
I kros diela raiska fuojk^ri i; 

Tu Nicodem biefce vmietni , • 
Od naj paruieh grada ,gtanz y 
Komu kmora pak6 fdtctni , 
Krepko- farze ne skoncaua « 

Pribiuafce s'vieroxn mnogoin: 
Blaga ill fuiefti mifad awema, 
Nufe opriec fam s*ra(Togom. J . P E T O. ,09 

Ntii kad dobro pofna daje 
Kraglia od nebi porod praui, 
Poslan fmirit nafce vajc, 
Couiencanskoi d naraui^ 

Kako jedan fliepaz 9 komu , 
Ifa tmina bio dan fiiK^ , 
Paklonife ftuorzu fuomu ^ 
Hodech putom od iftine ; 

Potainoga vfe fliedit 

Sa ne ftechi s gniega omrafe $- 
I fk gliudi nerafiedit 
Na gotoue fuoe porafe i 

N& kad vidie do prifttrpncf 
Kefe ocito gniemu prieti- 
Besofira> « fui skupno*' 
Prauu iciuot hochie oteti« 

Vecb nehode tajatifcy 
Nego fmiono prid fuiern sboromy 
Sea na noge , i odkrife » 
S'oaiem mudrieoi prem gottoron r 

Stnarie 6 kojoi beficdimo 
O Siixiskighue isbrani, 
Kako dobro fuf vidimo » 
SuietgHa nega frak hoci^r 

Kkhiu iftine vechie kriti 
Gdije koris rodna grada 
Da fnam gkuu ifgubiti 
yafce od ruke oudi fa^^ 

Voiio- A^A(*&A4VA.lAi<CV L^& AL^AW^%i»K&lA L^& ALJ A^ tarieh Prorok , kiem vcini , 
Skladno pieuat s'gar Duh fueii 
Dachie Bofcij fin jedini » 
Nafe gliudsku put vfetii 

^eka Chiachku fuom viecnoma 
Priporuci gliudi tufcne> 
Kieh t griehu obchienomu , 
Smai paklieni jdarfci fufco^/ 

fpwniafe fue jia gniemu ' 

Sueto pifmo fcflo proroci f 
Nie raflofcit od onemuf . ► 
Sdo fuacie paft pccii .; : 

^emochnifu ofdrauieni 
Glufi cuiu, lliepi vide i 
Gubauzifu ociltieni t 
Nicmi gouori • faarcen idet ."U f I U. J u: P E T O^^ III Nijenemochi na fuiett koja^ 
Gdie krepko farzc, i vicra^ 
Kros defnizu > i riec fuoju , 
Suemoguchia ne iftiera i 

Nije fledi , kii ne vtafci , 

Nije bolefti , kd ne vftauglia • 
I dae liepfci dar^ i drafci, 
Dufcia od grieha jofifte ofdrauglia h 

Trema^ i koe ftuar fuiein pofnana r 
Mill fciuot martuiem vrati ^ 
Od kijeh Lazar cetar dana. 
Vkopanfe vidie ftati ;* 

^diela ouega tac facnierns , 
Puk facudien gniega flidi ^ 
Samae vafca mies neuiernacr 
Samiemafe vam neuidi i 

Pridf fuiem , kifu praua fuda p 
Stuarifu t>uo iman mijre » 
Do vifozieh ouieh cuda » 
Gliudska. kripos ne dopire i^ 

Moch velika Bofcanftuena ^ 
2>inart , i narau , ka iilu je t. 
Saedno fcgnime fiediniena 3 
Sue ou6*cini , fue dicluje v > Kolikratfe gniemu opriefma 1 
Sad s^befiedom, fad s'varkami? 
Kolikratga sharat ktiefmo. 
Sad sorufciemi fad ftienami^ Nufe JK.aijskicli duoran voiskom jakom j 

Ijofc kripos toli mnogii , 
Sasliepicni ne pofhamo? 
lofdterafe naicem Bogu « 
Suerniem farzcm ne klaniamo ? 

Sdo cinimo jk ouemu viechiu ?. 
SAonam napricd vechie oftaje? 
Sagarlimo raisku frecbiu > 
Kanam s'ncba fletielaje, ; 

Spafitcglnam s'gar fifcoje , 
Da gpiegoua milos tiha 
Smiri gliudske nepokoje 
Di flooodi fuiet od grieha j 

Tim fnifceni , i Tefeli , 
Hodmo a g;niega , vclicine , 
Danam raiski mir vdieli , T^/«*nM.«« fi P B t O. 11} Pogledomga kriuiem pafe , 
A od velike farcbe , i ggniua ^ 
Iskre is oci fuiem iflafe > 
Obras (like promieniua \ 

Suaic cas gori » fuak cas vechi | 
Sli bies gnihou rafgarafe , 
V n6 prauoi terih fmechi , 
. Nefuiefniema miilim pafe ^ Suiem faftupa prauu iftinUf 
I pametie fuiem otela 
S'tuardoglauttua da poghinu » 
Da na opaka farnu diela i 

Nektie d dugo flat skrouena ^ 
Sarcba , kuim farze vari , 
Neg ohola , neg oggniena* 
Van iiide > i i^dari i - 

Opak, fardit, nerasborit 
Sbor vaskolik skace , i vikk 9 
Kako tai cas dafe oborit % 
Zarkua imafce fuakolikai 1 * % • Sila jafa paklienoga» 
Nabungliua , i otrouna^ 

Koja Ok parfieh gnih fuakoga% l 

S*biefniem jedon ftoij skrouna; 


:\ I I • I ' *j%* 


lak fred guofdia treskouita 

Cimfe pafe prahom gliutimt 

Sktouna fiJa oggnieoita» 

Sa ifit jaka tiefniem pucim i * ' ^;^ 

, '^ ^ ^ SueCfto &JiA&AV/-l\^ VI fc^**%»*» ionime dimom tada 
)ba i ftrafcan tries vdara 
)a rafari tuarde s^rade, 
'iele voiske rafdre, i sluira^ 

aniena na daleko 
uafc okok) femglia ftrefa > 
J'buke ftrafcnc , skeSi rekO> 
)afe are fua nebela ; i 

fparfcane , i fmetettc 
fad fuc vklifc protiunikc 
!znih obrane rafualiene # 
ItreiKi aruicia» i boinike) 

inako filno viechie 9 
^rem pofpiefcno lu fiic lc5ete» 
kie pod noghe ttauglia , i mecMe 
idvidra ihan^a dobre fuiete; PET O i M5 Kad nefuiefna rogobora 
Neraflofcne prifta buke 9 
Vfe Kaifa glaua od sbora » 
Ifgouarat fuoje odluke > > ' O Gofpodo plemenita 

Niecianfe od vas ne pr]piftda'» 
S(flo(e oduarfce , i odskita 
Od nas oui ludiak fadi i 

Kaofe ifgubi , kaofe fmami » 
Kako flotuor nalc himbenii' 
S*obicainiem priuarami 9 
Sarze , i pamet gniemu obiieoi ; 

Nalce yiere fzienu , i flatiu $ 
On toliko dofle gliubi y 
Da ktie mnokrat fuoju glauUt 
Sa gnie gliubau da ifgijibi ^ 

Protiunika pace iftoga ' 

' ftieg koga fad pobiegntt $ S'temeglirieh ft6 ralloga 
Yechiekrati fnaghie ftegnui 

Sadga fliedi nam protitia f 
1 tomuje cias 9 i dika 9 
Tak4 a rieci moch pribiua 9 
Yuhuenoga yilenika; ' V . • JLV". 


Pun pakliene hitre flochieV 

V gniemufe ka nahodi , ■ 

On fatrauglia koga hochie^ 

I Ck druicbu fuu priuodi*} 

P z Vieronaia l^aje isbrani porod Bofci^j 

5uarch fakone Moifefoue ^ 
Na oci nafce kife fudi ^ 
I obicaij ftauglia noue , 
Vzih priprofti fliede gliudi: ^ 

'rid fuiem pukom . ki goaori^ 
1 huaJife prem oci to , 
Daje dofcao dk rafod , 
Ouo templo glafouito; 

emplo, koje jur fgradieno> 
Bi po Bofcioi fapouifidi , 
y koe blago neisbroicno . 
Potratifce nafci die^U . , 

>Cc da toga grieha nije , 
Na koijfe ne poftaui , 
Jlobe opake prafdat finije. P g ^ Q. ^ ^ ^ 1 . . Bit Cl napried nefzienieaft ^ 
I pogardien fakon ftaxi»^ 
Sueta 2arktia porafcena^ 
Poharani ilaani otSLvi^ >.;!.♦ « ' • "7 Koja oudi jes dobrota^ 
Koiaje ouo noua viera * 
Koij nacin od fciuota? 
Nafdofe ou^ ftuar jproftira^ 

lofccBie s'varkamt skiemfe vpad:^ 
Sa vfmnofciti fuoie mochi # 
Grad vaskalik podignuti» 
Da nam bude varha dochi ^ 

CeJRi vas grad ? sVIafti prikpoir^ 
I s'pomochi pakla huda ^ 
Od fuetig&ie pod prilikont r 
On tolika tuori cuoa; 

3Da darfcechi nacin oui • 
Im^ vcinit dafe 9kk>n»» 
Ifradski fiii gradoui » 
Pod nepraue fuoe fakoner^y. 

Tak6 dachie Tiera isbran» • . » !. .^ 

Koja od nas nad fue oftaler^r ■ / * « 

Mnogo viek^ bi dar£cana ».. , 
^e hts Tiecne nafce hiialp f. ;. » .1 • •• ) I ■ • • L - 


Titn foi danas jedne odliiker ' ' i r- > i: 

Bes ftiahamu odredimay . .> ' ' 

Koe doftoi tefcke muke». <. j: 

Suiga na finart ofadimoir; 


f2okle N I E I»j4 P B T ^Or itp 

Oii§ rieci Kaifa dawa , 'W v 

Cim nepraui sbor fuietuje, j 
I na fuarfi kao fuieh glaust 
Y nefnani prarol:uje» ir fa in6 s*neba s'gOTt, 

Nije dafcao S'm Vifcgaiega r 
Neg da fmartim ftioin vmori, 
&nartne ilobe fuieta fuega ^ 

Tim fui puoi bkfti hude , 
X cemera pakKenoga » 
Nemilofhu na fmart fude ^ 
V gliudskoimi tielu Boga ^ 

Sui jednaku rrrifaa ima)U> 
I a flufu ftii jcdini, 
NA nacina nach nefnaju; ; . 
Dafe tai ftuar skrouna Ycioiip . Cim napunien ftraha ^ i ti^he • 
Biefci.'od praude^ kaga tira, 
I probija poglia » i tughet ' 
Soak cas la fe terfe obfira* . i < ■» < f •■ -ffr' Kako jedan flotaor koij> 

Sa fua diela prika 9 i;httcli>. 
Sciuotufe fuomu boij,, _ 4 

Od of(ftroga p^raua fudbiij. . ;;;;^:, .,.. t 

Nag^iem okom is daleccf^ 
Guftu dubiem goru vidi, 
1 da A gniu prie vtcce, ;. .1 i 

Harliem tiekom fuot put itkB ^ . ij^ •«..<■ :6 fzienech bit flobodni . 
ionski giaue prem nemili p 
hufci na flu {mart ygodtu^ 
lofcij porod ofudili j • « » ;(] ' ta ofuda huda« i flobna.^ 
fuarfcife ne mne prije, 
Suarhe , i puta nu podobnia » 
anih faiiditom fudtt <&ije$ .: 

raflizieh mHli vdi , 
kumgniu cine fuiem velikn ,• v - 
Di I flo koje nebi vpalli , ' 
s koga ific nedue viku i 

i iiHatmi kleti luda , ' : 
^ife od drufcbe nochoo vkrade 
J^e bcs fuega viechia cud»'; - 
^'.(^iin priftiipa is nenades "i- • - / • . 1 • * I P '/BrT O. »i Puni ^menie ter iceftoke , 
Od doicatia^ od gnieeoua , 
Kiepe {had jpraue viroke , 
Ki igodila ftuarfe noua; : 

Tim fa cutg* muce ftoje, ;. „ r 

A on oholo fuarchie > i prie^ 
Saud oggnkne oci fuojei : ; 
Pak gouori ou^ rkcii ; . ^ •,:.•■"■■ V . • 


I . I r f . t ♦ •/ < • I f I.J •1 f. I fi:eftoko fuiefaie fineo) f . :/ir\»/ U'. 


On fakone ftare vgodne 
Smeta , i difce fuom oUafU $ 
S^mnogom fdietom femglie rodne 
A foalcome xnalom ciaftii 

Timuas vidim fiediniene 
Tuardo mi(lit» i sboritiy 
Sa grieh vlafti iliuriediene , 
lUochietefe ofuetiti i / i« Bes nikakue vafce muke » 

Dar akomi flkan date 9 -^' 

lauamgachiu dat i!! ruke f 
y^ ftrafaa ne imato > 


J 
\ Snim Ceftiti 6 CoTpodo p ^ . o 

Dk c^aki Galileo > 
Veleuamie ftraha pod6 /■• ) Rece , k Tiechie fue vefelo • 
Obechiafe> i fauela» 
Sa ifdauno gniemu cUelo » 
Dat frebamieh tries pieneHit 

Q Triet uajucnimu mnoictuo huala • 

Onfe opeta k'fuoj drufcini , • 
V viroke Trati gore > 
Ni vfdana da Ycini, •' ' 
Od fuieh fala Da naj gorrt- 

SmrUPtmuitTiUgt. 
S C E S T O, i«j PIEVANIE SeBSTO. 
A$AM fiitina fuetkouim » 
Po frechife, priblifcafde , 
Kii fua EurieiukakraglieuiQa, 
5'mnogom cidUm luetk^uafce « Sedam dan^ kadi 2ielich f 
Ka6 faVoni ftari praue , 
Ofuakdignih kuchoieh dielieb, 
Ne mislechi > fioga flaue > 

Tad mlaghiahniecn iagagnzima , 
Porpiercnofe gofte , i fAuju « 
1 s'locfaikam diuiacniina 
Nekifio kruh blaguju t 

Vcfeglie ouo vlmnolcito , 
Sionski puzi fuikolizi, 
Ponaugfiati fuako lito> 
V velikoj obchie dizi i 

Er dan oui s'liepiem plienom , 
A p6 Tifcgnioi fapouiedi* 
Kragliu Egipskom nermilieaoifi » 
lurfe otetee gnih pradiedi i Vobc- o— -"» V zariieno more vJiefti^ 

^^^re toje do tad pfaho , 
Raiauoeno s'cudnoitt mochi , 
Kros skut miran , j prifaho-^ 
fiiobodnoim cihi prochr i 

Put Sionskoga fit6v gracfo » 
Ifraelskieli ki darfcaua , 
1 1^ ftaj-6 doba , i tadit 
GJafouita biefcc glauas 

Neisbroiena gUudftua , f purf ,. 
Ja fuieh ftran* varuiahu , 
I vefcloi a odluzi , 
Mirni na hiagdaa hodiahirir 

' fefue oui glkidi fila , 
Sueto J tcmplo ftupai fteie> 
Nebicfccfe vputila S C fi S T Ot tif 

Ir fafuefu jednc karui , , j . , jii. , 

Kafe vfinnofGna fuud cafp]0<ii|.iii.V)'-.- . lu .( > 
I pocetak gnihou parui t i :;j -: -iM 

Od Abranu Chiacnka isho<ii.» ' i ■ 

Od &kona fafue obchiens : ■. 

lednu obiciaj obfluicuju p 
V duadaes it plemena , 
KaredoQ^^ raidiegliujju ir : i;.. .: ; 
po laoj Palcftini, 
Suaki ii fuonm mieflay . i flanv 
Vfciuafce jar jedini > 
Semg^B od ifgir TkafaiiD ^m 

Tak flobodan ftarl tl Iieta,\ ;;. 
I ponofni tuargbiem gn^-ii < 
Pnoi blafija yfmaofcita , -n'r. 
I laefomt fiaa cegUadi» • >- ' / '. Van iGNdBene femglie mile ^v 
Roboiuhu iftiskani y vf 

Od ofuftne prieke file i^ i> i';ii i 

Kon Kavkaik ftahu gore .ic;. ; r^i : 'j:::: >- 

Sm malo mftgni defet d4^i ;^ c> * ^ 
Gdi fi«ialinsko lefci mote t 

Sred fiiklopna fuoga kri^U^i 'i - 

Samp eiela, rmoguchiat . (i ,v r . ,■!.;;., .;■ 1 
Darfcafcefe fred ftarinfi^- ii^ ; : ^ > 

Slauni luda tuoja kucbia^ - •'«' ..^ . >.m 

i tui ibafcni Beniaisin*). . 

iHK Obit E V A N I fi J 

ad put praui^i' ^o'^: ii.d t^Atan H*.k, ' 
aeti t : ■'-' oi*M,J«ol n-o-^nju't <M * 

harlaietrfci L- ij.'> j.iigm)t £i..iK -^ 

r vika . :n'jfl*iv th t ilF;..i;.V J 

lom budi, f t*fi i , xfswH 

JeHlca, '^i r>d <i>iX 

ui fuudii '. ,■;.. ij(:i'J±.r/ 

grada , , rt-Jftoiidi J.walfT t>UaO 

Li fada , .iuiit ut]^tul ona j;nj 1 

lomochi , o'ttiz ofifl, . iorJowo^ 
tinom biiav' io^j o tiiiloH nVi 
'pieniem docbii li.r: fri>j:v nitn T 
iila j f ■ -lill limoiJdbifii^ V 

nute . . nJj.'afil ofJl tbao fthn rl^ s € E s T* q ; %tp 

Ouu moiu fad befiedu » 
V toliko vprauite , 
I kij a fueto templo greda 
Puke famnom pribroijtei • • . . ■ .■1 I . ' « 1 1 


Ne vidicfe nigda prijct 
Ni il broju ^ ni i!k pofcudi t 
Vechie vliefti , ni punije / i i 

V grad flauni ronofdud glittdi; i . /^ 

Ne tolikb n^ dan fueti $.'■'■ 

V vefegliu oni hode t 
Koli teku fa vidieti » 
Tebe H obras Bofci j rode i 

Tim vriednoga lude plemCf 
Nad fue ine paruo ykfi» 
Suietlo krunam kraglieuskieme i 

V fuom rodu koje pafi ; 

Ka6 lau boini fuom jakofti ^ 
Sue nadhodi fuieri oftalo ; 
Kiem kragliuje fmiono^i 
Ponofite pun fahualci > 


I • • ' I . ■ I • . ■ f Tak6 fegai od koliena, , • - . i.. 

Vkripofti, broju, i frechi» 
Varh oftalieh fuieh plemena > 
Vidiahufe puzi vechi; 

Ifred Gas^ kraina grada y : .' 

Neisbroieni puk ishodi , , 

I kieh Sale > i Engada , 

I kraglieuski Ebron xodi; . . . 

R Saeko* *ipa , Sokon, lamnc , i Lidc ; 

Qrcdu gliudftua , koja ftoje, 
V Azottu , a. Akaronu., 
Koja fa grad rodni broje ,. 
Uku. mirim. Askalonux- ' 

Que s'mnoghiem: gradouima „ 
Liepa lope tuoi puk flijdi ,, 
Gdifu morskiem. vdbuima , 
Cefto aruanc. ftarme. hridi l 

V ouieh mieftieh- jur, prihudi-, 
Sta Goliat ftrafcna. ftafa . 
Yifci pafom od fuieh- gUudi 
I. nemile flikc, i g^fa j. 

Qblacafce oui oklopic,. 
Od neifmerne vclicine , 
A nofcafce flicno kooie-.. S G B.S T O^^ /^i Boine cete Bogu vcmc 
Ifraelskieh viteloua 
Kros befiede on cemerne> 
Cetres dana zielieh pfouaj i - "^ » • 


I . \ ■ ♦ 

14. ■ . ■ - - I • f . - • I I >• '- ObieToiske dagavide# . .» . - f ■ j i/ jT 
V glils varli fuich pofittft i i 

Da nk boino poglie ifidCf 
Koggod gniemu fuprotiiut} • 1 Tak6 ^afe vas pun imecliic $ 
Puk isbrani nebu mrov 
S'neifreceniem ilraLom.TeclMS^ ; 
Bieice prid gnim fapagnio i 

Kadfia Dauid mlado dietCi 
lak primieno gori bieice i 
Sk nefuiefne pTouke klefie* . 
Glauu oholu da poplcftc i 

On cias fuietla fuieh kra^ita&f 
V dcfnizi fuoi nofcafce » 
Glafouitu prachiu , k lieiifti ^ >: 

Paftirskimu fcftap diarfcaice i . , li.iO:! Od lordana biftre rieke , 
Pet kamena ifabroje, 
^a profuietlit po fue vieke > 
Mlada <i lieta ime fuoje*! 

1 fcaom parui kami varfcet ' w ri 

iJ'krepkiem farzem , tVierom praUQBi ^ 
A ftrafciui trup nai barfce ^ 
Na^e obori sHnnogom (lauom } .. ^. «. S'drughe ftrane neisbroinoga 

Mnofdiuo puka grede A fkoi» 

Od Damafcka ki flartoga,.-: !, ,„.. 

Plemenite mire oftaut * ; . ^ rr ; ; . 

TA kakofe pr^)ouieda, ,^ c '..;..- M 
Nekae vechia mieftu liiiak;.: ; ■; ^i. 
Ni fuietufe parui vgloda. ^ • ; • n -. : 
Stuoren couiek frechna Jod kabt) '■ h i 

Betlem miefto mnoghe od flaue , ' 
Nad fue grade grad ccftiti > 
Erffr od xaiske Kragl darfcaue ,. 
Hotie a goiemu poroditi > ■ ; L , . i 

•^4 blagdinfc vputia , ; i 

I fbgnioi Nepfe ponofita, 
S'komfe Antedon fadrufcia , 
Blifegpi fufied plodna Egiptaj . . i Sjges to; ij^j Rauna poglia , i fciroka , 
Ifgledaju fuoe femgliake, 
Gdi Maretoo , gdi vifoka^t 
Enne tdce Ci obkke ; 

Gdi grad Segor jur vpali , 
Gliubi tuoju Lote isbrant, 
Kadfe tufcna priobra& , 
Tefckom %odoai ix ftup flanii 

A ona pogled fuoi nebieicev 
Na braniene plame ftrieti<y ' 
Ki s'nebefa dole tie fee ^. 
Sa pedepfat grieh pxolfJetb I * I • * _w Gdi Afpalata bkto lefci , 
V Sodome ftrene kriltt ,- ' 
S'gliudem valim , Jc6e bigHefci 
Prigliuto^ oggaia filu^ • • f I i i . Afealata bkto^ koje 
rut oebeskieh mechie daora-t 
Smrad prikorne vode-fuoje.^ 
1 vfiona YOgn fumpdra » 


Sefflglia t gnieko vrieme vgodtiat 
I s'gradouim , i s'arufagom^ 
Yodamj 2uietiemy fcitom plodnai 
I obilna iuakiem blagoci; 

Sad neplodna , i nefdraua > 
Vrieghia i pogled , i ftupaje ; 
Cim nemila draca , i traua i 
Swxik po gnoi poraflajc ;. Sueje 

P I B V A NI B 

la kriuina. 
b gliubaui , 
ki bes nacina, 
unaraui,- .-...■■• >..j ^„Bi • 

wodftoji. ■.♦iivf.J;. .... „^ 
lie gnulne, i hude^>k.( h^^ „ ■ . ; 
oftim (le naftojl, '■.:-i ■ ;«■., , ., , .( 
,c blude i ,, _ J 

gnih blafceni, A *t 

nbies potato, ;. ... _„..,^„,.',> 
elieh vrmardiene,..::-,^l i;i«>„(, , , 
u fue ni opikoj .ijr/i. u'jv^i.o.j ,4 

>oceIabi , ,.t.'-, n •• 1 
Lidi btefna diela« ,^f ^jj,^ .^ •) 
ici vid neugrabi, , tis'.,,,)., i 
1 od Anghiela^ S C B S T O. 115 S*toga femglia tai bcs ploda , 
Place, i 2uieli fuoj. vai gliuti^ 
I fmetena od fahoaa » 
Slika imaju. fui gnie puti y 121 vfu koij gredit , 
Is daleka txul prohodc, 
Parftom kaicu, i pogledcy 
Sapanieni nagniu, lucKie #. 

TiHr duh rafte, na kom vele' , 
Da zti zuietie toli milo , 
Dk fui vrefit mladzi fcele, 
I mladize gnim fuoe krilo;, 

Sk kiein> vihar kadga otrefe » 
Nefmourne dugn ie ifraftu ,, 
Ke nemile toli refe 
Kafciu y i okoia ofctruif i^ vlmaftaj; 

D^ neflicna radi liza* , 

I gardochie gnih! marfechie • 

Suaki mladaz y i mladiza , 

Od gnih pogled fuoi: odmediie i^ 

Vochkubi ouCi fuak fzieniQ, 
^'duora pafech , daje ziela « 
Nuie vnutra fue prah gg^io». 
I fmardecbia mnofc pepela ;. 

Nctom rukom jes tcgnuta^ 
y cas iedan is neimde , 
Sua fmaruiena , i profuta p, 
AarcioifOi i rafpades. Ta 

^^^^|p I E V A N I E 


^^^^^^^^Hafie 


JJ 


^^^^^^^1 pocne , 
■1 
^^^^^^^^B fracno 


" 


^^^^^^^^1 fuieh 


"lAlli iJitJi 
^^^^^^^^Bm Bofciom kJetuoai^- 


.-.'i !V 
,-^ 


^^^^^^^1 Tihri rparfci; , 


1 b.'i 1 


^^^^^^^Hie tere rcetuom. 


tl^l ^ ' 


^^^^^^^1 iniec prouarice i 


"m f.i 


—\U 
^^^^^^^^|a , 


■ -*; 


1 -SA 


T ; 


^^^^^^^^H rodom , 


■.im- 


;. 1 
^^^^^^^^Hima , 


ll-j IV 


•,; ..-j 
^^^^^^^^wsroij 1 


1 ■- 


u 1 
^^^^^^^^1 farcbu ofuetnui 

^, 


\ 


^^^^^^^^Hislci , 
^^^^^^^1 hudu , fdetnu , 
^^^^^^^Bmu ne SlBBSTO.^ IJ7 Sadruguic vfc prauai ^ 

I cim pQias liioi vfm&o'ici i 
Sebe, i fuoju fuu daricauu,: 
Pod gnie fakon jofo, iK>cU6fci i / .• ' > ^ 1 >Ii. ' • I Saedno s'chiachkom fliepo <lkftA f' 
I s*gradianim fuiem . Htoiemi , 
Vvriednieh fliedech fuietci - * 

Obrefanie ofduro primi I .. li: 

Trecbiegafe ifdom danai 
Is iftoka funze yputi|.. 
Ziechia gliutieh kadno msaL.% 
Naj vccfaiafe muka chiud; 

A Simiun sboiniem Leui » ' 
Kieh morafce farcba kleta^ 
Od Onega cafa^ i 4n6uiy 
Kadim feftra bi oteta ; ; 

Vidcch tclckom di bplefti» ' . '^ 
Gliuto bole fui gradiani 
V grad gnihou fmiefce vlieftii 
S'bridkiem macim orufcami .i • > I • 1:. :i^. Naj magniega ter o4 :rob» • '\ • ': • -^^ ••'* 

Do vladaoza od darfcaue t 
Pofiekofce kratko il dobai 
Suekolike mufcke glaue s 

^^ obilnu paka plienu » 

Naripifce s'bratiom inom » 

I iuou feftru o2kuamientt » 

Ofuedfcc fliem nacinom ; __ 

fi Tic "."-•*» .•I ^ onemu tkoga fliedT- 

Tim fui p„2i fegai roda 
Greda ni fuet dan vgodni 

1 SmeJeg gradi rodni ; 

Wiefta Jcoja ftmglie. fcicne^ 
^ obiina pogJia refe , 
Gdi vcfcticm plodhom: kitne. 
^ucgh mafline felenefe J " 

S-gPun grad Afem fue gradiane ,. 
J Sipabot fcglie hrabreni , 

VarhduabrwgafagradienU. : 
GnUi Jur fuictii dikam, m«ofi«ir. 
Kieh bregom. ceftieai. h&tm J I -fi > • SGQSTO; f|p Saftajufe s'gniom Riifafi , ' ) 

Kieh liepoili (like nije n 
Raune ^mglie koja pfji • 
Put ccftite Arabije i > 

Simiunouo plemevarlo, 
V^rad fueti vputieno, ^ 

V vefegliu fliedi harlo » 
I Ifakare tue kolieno $ 

Yarfta {^liudi porodiena , ^ 

V kamenoi tiefnoi ilr^oli 
Trudit vas viek naucenas 
1 b maloi fciaietiuaiui 

Ouieh dio velik ftoi j i 

Kon Ermona gore plodne t 
Roine pcele koik goij • 
I vitefom kognie vgodnei 

I gdi Tabor , i Carmelo $ 
Liepi varfi na fuu mieru • 
Nakitieno dubiem celo, 
Put nebefa vife $ i item ft. o 

Oue femglie jofc cudefe, 
£r ii kolieh fuietla damt > 
Is gnih ill raj faletiefee , 
Ilia flauni ^ drag fuiefdaxot { 

Sletie na oci puka mnoga > ^ 
Yedri^ is neba ogagn (ionli 
I proroka prifuetoga , 
V proftore vifcgnc pooi j 1 
t t r.. I I 
* 'I S » Ef Sa gnim grede ii radofti » 

I pofpiefcno fuoi drum iieiA^ 
Ifabrane sjcup inladpfti ^ i . .,., , 
Kafe rodi pd Afera ,• : ^ , - ; 

•Gnih nad iniem fuiem femgliama |^ 
Odhranifce miefta lijepa f 
Betug , Orman > Afeg » i Anna , 
I grad tuardi pd Artipa i . j,v.. 

Scgnkn Aziba , i ponofna , 
Rpbeafe nk put ftaui» 
I Lebane , ku kripofna , . 
Nad fue grade xxuados (lajuii _ : i^ Scitna pd klafia » % vefela , 
Kimfu femglie gnih cc^tt^ 
.Suikolizi po yarh cela> 
Yienze nofe cudno fuite } 


•s • ' S C E S TO. f4i Podlofccnograbfam more,* 
Rodne kraje gnih vmiua , 
Gdi primorsku trifcgliu gore, n 
Dokle proghie; noch fumgniua f 

Is ledabe grada obilna*, • ' . 

Od ouiehfe mnofi dijte , . 

lednieh fcaglie SembrOi£lttt,. 
lednieh tuarda leftafik ^ > ^ i 

Srechna Kana jednieh rodiV^ 
Galilee grad fzieniencF -r 
Paruo cudo gdife fgodi , • * ' -..^ :,: . r - 

Vode h vino^ obratiene h ' ^ n f ■ ^ 1 Nazaret fuemu fuietu,' > ^ 

Viecne od flaue , i od vrefaft, " » 
Gdi pofdraui Dieuu fuetu t ' ^ 
Slauni glafnik od. nebefa 9^ h ; / ' .» •; !^' ledni gredii iis NaSia', 

V kommajka gliubelcgliua » Z^' 
ledinoga vidie fina , ; 

Y cas ifti martul » i fciiui. j/^ • 

Dote pichiom miefta o&ola f • 
Broja vfmnofcnom: pifku' ni je* ^ 
I ki rauna fcglie Nalola , 
I grad liepe Kate tije i : 

Tkobi- mogo^ tue^ Neftali 'i 

Pnbroitl pleme , i kade, 
I kiemefe tuoi rod hualii. 
PJie^eoiite tuarde fgrade^ 1 • J.'. r. - • ^ * . •r 

I 

4. Koje ^i'MlVCA A^C^AN^AA A'^ C^M.»»M,M,M. ^•*«ikl ^^^ Ce^iad, praua kich befiecU. 
Jma futtdi micfto . i viru ^ . 
A is viii riekc od meda , ^ II .\ . 
Kad gouore gnima ifuirui: :::..:;. .c 

Oni vodam od Iordana» 
Is dya vira kojc vftajjiViv 
Y oijiianutie bielodanat jjol . 
Suegh v.cfeli pofdrau dajiij|l.,co. a . I • 


Galilea fuakolika, 
Samaria fuafe Yputi« 
Pofcudaje aiih velika , . -.... a. 

Vidiet Bofcii rod, icqitiji f: uji 

Mnokrat lefus ik miefta ou4 of!. -im 
Doghie , s'mnogom ter gliubavi ■ 
V gnih obchi, i ftanoua ,. 
I ^fcanftuo fuoie obiauit •■ ::\:-j:..y\ ,s Gdi Maceda grad pun dikfe,, :,, ;: d/v ; •;: '.i.-XW-Si I 
I fuakoie obilnofti ^ ;.:;.ii,' "j;!ij;v ,i: O !;;>^') uk 
Blifcgiiie grade fuekolike , ,; - . ,,aX\) .:: ;!o .. ' 
Pridobiui fuom fuifttlofti > ; 


Gdi Tafua w ftudenl » .^ , . !.:r ■ i. > Goiech dubie» trauu , i 5niic^c,> ; 
Gini obilne fuud feleni , 
Swara viecno primalietie : * > 

Oue grade fuud poihanej; 
Prid fobome lordan gleda,| , 
A ko6 s'drughe pafi ftrane 
leduaimfe broi Ijpouieda? •1 :,.-. : -• '\ - 1 t.l! J . • r ..^- 1 W I ^ . . . V ? SMielom karui Manafoue f 
Tii kragliuju dua plemeni^;jj 
Trage iflafi vir gnihoue,t > 
Boina od Gada , i Ruti^fff \ I . .:.i 


Od Rubena hrabreno^i,^ ^ j: • ..;. r..'..--- 
Koga lacob drag Viic^iemtt ,'• , . ; ..: 

Od fue bratie najipaniogff . > . •_ Jo'u^;;. t. 
Rodi vmarlom fiiiettt ouqjnif^.;, r . yy. A vwu.*."' 

Oui gredu fui ftniefcani, ,!.:' . •/:•■: V-r .:!.! 

Kaofe i gnieda ifmiefcarce » ^ \ .i ■.■ !• 

Kad.ftanobchien ii iftoi,f^raJUif .r.r.iv.-: i 

Sa lordanom ifabrafce^ i:,i.ii .,•. ; liii !if<jr,*. . 

Galad, Argob, i Bafana^f..-;-|0) ; '■ , .vJrxivSi ilt-lonM 
Darfcauefu rodne gniipa.J • ^ i ■ j ,'< loq •..rA 
Semglia od prije kraglieuana.* .( -ji; . 

Goroftafniem gigantina^i./;- )■ .. •:'.-»{• jv^f^^fej 

P I E V A N I E 

rdieh gradi, 
ij varia vfrafta, 
lom s'parua vlada , 
pakmu naftaj ••" " 

;radi prate, iwt'illnr • .J 
. i Sebartly ' .' ""* i? ' . ^^ijo . .-* . c: ,1 
lariale, . Tsbt li;;:;l orl'.tio iini>^ 
, i Selkama';' ' ■•■'"I '■'•■'' -••" '■ ) • 'i 

gnimfu drufi, "■■( Ud-M nlf'l ^.0 
:ruaDaoaaW» 'lOf -JmoJ i ' ;,1 
idrufl, • ' •'• - i- ''.••• A 
em inako !."!:• -' .' ' ' ■ ' =' '1 

\rirane,. »airo(««M im..i iir.i. .? . 
. offaugliajav [^ ^'-- - '' ;•:" '' 
tne, i (imnc, ,/ "'. ■■:' '* ' ;_ 
gdi raghiaiul ' ''' ' '' S C B S T O. 14^ Ns vas ncchia prochi mukom I 
Srechnu Abilu ki fijete , 
I od gnie paka s*maIom mukom p 
Samoftati plod pofcgniet^ j 

Kiem Elea fcitorodnai 
Kiem felena Afirocei. 
Raghii is krila fuoga plodna > 
Sue koriftiy fue liepoter 

Kojeh pomam plemenitiemy 
Odieuena flulci Kade > 
I ti ftienam' Klifuritlcm » 
Od Efeba tuardi grades 

£rmo 4 i Fafga gdife oholo r 
Pafe vifit nad oblazim, 
S'defna;, i ilieua fuud okolo^. 
Obaftarti tuarghiam; jazim i, 

Cdi vilbka fiedi Abarit 
S'ko je' varha ponofnoga , 
Vpafifce gniegda ftari 
Gnie paftieri cuda mnoga ;; 

Kad lordane tuoia rieka r 
Nafad sVodam fuiem^ vfpregnu ^ 
I barfinu plaha tieka' 
Snifcno ffdarfca , i vftegnu i 

A t6 neka bes fabaues 
S'Bofciom famom s'gir pOmocH ^ 
Obechiane ii' darfcaue j 
Fnk isbraxxi bude prochi i Naj SCESTO, ,j. Odiechiafu tim gnihoua» 
Sa naprauu y koju oblace^ 
Ofdlre kofce od vukoua , 
Kieb u louu cefto tiace i 

Netom bieli dan ofuane^ 
SUouniem mrefcam , i s'haxtima I 
Probiaiu luge , i ftrane , 
I fuierenie urafce fcgnimaj. 

S*t6ga ik jtrtro fui jedini 
Fo dubrauah faud goftcfc ;^ 
A pafc vecer kadfe vcini 9 
Liepiem plienonn rafdiclefe $ 

Ovdi gredu fui miefdtani , 
Masfa » i Emen kiemfe refill 
Briefi ftienam orufcanf » 
Yfraflieli do nebefii 

Tuarde Amofe t i Beuita |. 
Ki cuuaju mire biele. 
Kieh Elefon plodni pita r 
Kieh obicna nrani Sele > 

Kojeh Recem blagom fuieta, . - 
Auin liepi kien yrqiua > 
1 odSila miettb'Tueto , ■ . 
Gdi Arka fiofcia jur pxibiua^j P m 


Neisbroienu mnofc pofila 
Rame obilne fcitna ftratia r 
Ziech Rakele liepe zuila*} 
CUafouitai i fpieuaxia*^ d ' i . Is Eube , 1 


[ E V A N I E ,^ 

ki, . ..■,.'-^_"-/. ' " 

rauo inafi. 

vcliki , 

= vagha, ,,^^a»r.™:.i ^ 

° «>'•.. .-.«. .1 v..;„,«r 3| 
frubagiuj , il 

1 naraui , • - j 
eci vmarle; j 
: vftaui, ■ 1 ' ,"; •• 
ognie hatkj r^;..-:;., „,.i;,ij 

bude, «»l-'j|isl».s,(. t 

kragLelmde. - ;,. - ; i^p 
;h naroda ; - ^ - ■ . 

naclcieme , see STO: 

N^ Tafgon«n duhom fuetim , 
Kichif fmefti tui varlinu j^ 
Sa fuom duJcom, i s'pamct&n, - 
Sagarlitcfaie prauu iftinu> 

Ter kadale Bogn obrati* 
Ifuarfhieinchic tad nadniniy 
Raiski fakon ^>oui«dati, 
I pofnanzim, i tughinim ; 

Dacfaie kufcat flados milu » 

Od ^iegpttkh pifnu. i fuieta ; 
I d rieci , i ii aUu , 
Sui narodi fegai {uwtt^ 

I od i^rania lud ceftiti j 
Bes ftrahachie naj poflije • ' 
Suoiom karui potuaiditi 
Vieru » koju prjpouije t 151 SunU Sc^igt PiamiU , 
SlEVk, 1 


E V A N I B Ji 

HE SEDMO. 

-tr, T - - r 

SKI puzt fljuni, -a^J 

redom, ibes Cnediie, ■? | 
i ii pogkuni, I J 
n biehu .uechiei. . - i - .. ; »■'. (\ 

igom , , i**» M s'W;** tr- r "^ 

Ii ciafti . ;i;n-»i!)it!ii:t .1.* -i 
fcbom dragoia y fj : i- ■ r '■ /»;>'• 'ii>< 
afti? ,r . , ,M-i"' •*•' SB DM P, 1^5 Prije fmarti neka moje | 
Koje obiciaiy blaguiemot 
I a radofti gdi fui fioje^^ 
Daf« i mi n^lujeino $ 

Sreftichkte putom hode^ 
Netom a grad vliefete ^ 
Gdi ftudene pun fud vodef 
SVira no£i mlado Hodte fa mm ^ ter jli koij 
Stan vidite gniega vliefti » 
I vi mili drufi moij f 
Vliefitc s*dobrom ceftis 

Gofpodara duora'^togai 
Molte fladziem bc(iedami|' 
Sa cicania da blagoga 
Stan podoban poSik nami s 

Odkritemu moje ime > 
Mieftouamchie dat fcudienOt 
Suietld > i fuilam vrefnimc ^ 
Suud okoli odieueno; • ^ . •; ir^ /. ^ 

Suefcfloje trieba » po nacinu t . « • / • 

Tui priprauic pomeniu imaitei 
Tere mene , i drulcba inu ^ 
V Yefegliu pricekaite i 

Rece » a luanfe sTetrom dieli $ 

Obflufciti tui befiedu , * 
I fcalofni ii vefeli , 
lerufalem oba gredui 

V » Til 

P I E V A N I E 

jle vide, ■ '■■ ^ -' ;''- 
fuud porcudom 1 ' ' 
mladaz bad ifide y 
s'puoiem fudom^ 

fa gnim fuoje, " "'*■ 

poiore 

unno , fi kbje, 

i frechne duorr;' 

na ifloga , 

;niega pale , 

I bes niednoga-fc r ; 

1 oba vlafe.-, 

cimuna, , 

Cragliu dhigav . <' 
: huale puna) ^'» '• 
chie, i blaga J, '- 

bla^^^aua^^^^^^^^^^^^^^^^^ S B D M Ov 157 Na dalece fiobna grada, 

I fiungniuieh gradskieh ciaftt ^ 
Obro fciuiet biefcc is mladk^>. 
Ees nikakue oholafti ; 

Kitnieh dubrau fieni miler, 
1 ftudene vode iciuey 
Bietia gniemu omilile, 
Rauna poglia ^ plodne g^iue ». 

Plodnegniuef i proftranet 
St6 plugoua kijeh oraktt^f 
Koje vredho pofiane > 
&i0ioftati plod vrachiaHujf S-godifcflima vecH napriedk^ 
Vs iezcre tihe » i hmdhe , 
Gefto obchiafce flaghie od med&y 
Slirom pieuat piefni skladne i 

VarHu toga pun biftr]fle> 
Suekolike mafoe lede > 
I fue pute, i naciite9 
Kiem okoli nebo grede*;' 

Bofciem duhom rafgorien^.*! 
VecBkratbiga cuo pieti > 
SAo funcana fuiec&ia oggniena ji- 
Sdo railiki miefez prieti s 

Sdto pogledi flameniti^ 

Drobnieh fuiefda pripraugIiajo>. 
Kad vremena gladna biti» 
Kad obiloa doch imajU) Kakue I duorni2i cim gniegoui» 

S'drughe ftrane s'pomgniom ndc, 
Dafe ^rechni pir fgotoui 
Dokli fcarko funze pade$ 

Vs drag romon lire vrcdnc > 
• Koju fladko vdirafce , ,. ,„ 

On vefele pielm mcdne , •'*^' ' 

Skladniem glafom pripieuafcei Klikouaicc diede Aare 

Kiemfe Ifrael gniegda klania, - 

I ceftite pametare * 

Gnih rrjieclnoga dielouania s 

I hf&ofiii pQftauiene , 
Bogogliubne od ftarine » 
Que nebu tac priiBi«ne« 
Ifabrane fuetkouine} S E D M 0\ tj^ Veliahuma rieci oue, 

Kraglia imamo dobra 9 i praua^ih 
Ifukarftom koga roue» 
Ifraelska fua (brfcaua ^ 

Suietli dielim, chiudi Uafce^,' 
Drughi od gniega da fnaicnijci; 
I gdi miefez fuoj frak ksifccy 
I gdi funze fem|9^iii* grije $ 

On pofciglie molit tebe , 
Da tua milos poda nama »- 
Stan » ki namie od potrebe V* 
Sa blagoga> fa vafanut;- 

N^ ceftit6 fpomenutie i 
Slauna imena lefufoua I 
Scimun flados raisku ochiutie^r 
I veomife obradoua % da flafcen Bbg oftane , 
Duome flughe ioue Yredaf 
Kiem raftuorit po fue firaney 
Duor Yaskolik fapouiedas 

I fuud cini fa ciasvifcut 
Dafe oggnia mnofc rafgoriv 
Suiem mirifim da mirifcu > 
Koje Arabska femglia zori^ 

Pah velik^ gofte Auodi 
Fonefita pofred ftana I 
Kij od fuud cifla fuila obhod! 9 

« y liep aacin ifatkanas ^<^4. IP I E V A N I E 

|om dradm , 

cudno {ilia , 
lliepiem fafim , 
lo :cle pociua_«^ 'i 

lifllt bes prozieae f 
flatoa- , i liepa , 

ufte fiene , 
blie tmaflft , i Qieptt 

I zarna ebana , 
: gladke vftaju , 
. i rniefcana , 
bno pokriuaju i bra tui videfcj 
|atom ftoli, 

kraje refe i t-^.. •i -1.-I SBDMO^ tdi Nft kadafe ;oo doftoij Jlv 

Dochi il mene ne ridiena p i^ > 

Spraunimufu duori moij ^ 
I fua vrata raftuorenjt^ i ' I 


r 
t • » Samnom oudi ri celcate ^ 
lachiu poflatm^ duoranCf 
Da fadruice , i doprate t 
y frechniega due uano < 

Koij vrefi » k^ ces mno|;a # 
Ke bkfcenftuo me biK>bi| 
Pofred dpma kad oo mogii^* 
Yas fuoi fcittot ftaQoft)bi# 

Nafei vnu2i faiem putniziniii 
Di ill dohodna kafcu litu i 
Kofe s'drafiem Yccnizim » 
Cos nebeski oudi ciUi 

V tolik6 doJclc Ci mote » 
Suncanafe skrije fuicchia,' 
I priklopi poglia , i gore t 
Zarniem platnom nodi muceclua s • 

Slaanieh piefbi , k^ s'vafcegft p 
Dolcaftiafam propuitiOy 
Sz cias vechiu dana ouega f 
Fofiouimo kigod dio i 

Kece , ter pnn duha, i Yiw/ 
- 1 vefelo kafcttch lize , ' ■ 

Glafouite fuoje lire, «. 
Poce vdarat Hatne fdze; • i - - '♦ - ^ ;i . '.i ♦; : - ./ ■ I. ' ■ ■ 

I EVAN I E ^ 
ka vfti, • •. '■•■ H 
i nacinu ^ . 
D romon pufti ^ 
.6, tuardu ftinuj, '.■;:; 
lie Hiano,, 'i- h -.i:' 
lofice, 
ifatkano-, 
ne licpe fuite j. . • • -j 
iem peronr," . i >^j f;'' ','''.. If "^ 


cifta, i bijla, . i ^■)|l,ij,;'. " ^!^ ' 
:udnom mieiomjt. r «" '1 '">'' '' 
pomaftilii, • ■■' -t*/ ■ ^ ;•■? 
afce, kako, .■,^,;l'.' ««■■• -■'-•i. 
iec vdiglie. 
biefci opakO|. 
faraofiglie ;. SBDMO. ; nSi 

Ter pucina valouita , : . ,' 

S'ochiutieniem od pofluht ,. 
Vkafafe ftanouita , ; ii . : 

1 vcini tiha , i fuha > ■ . 

Vas Ifrael k6 tes plaul , . 
Meghiu prieke fijde vale, 
I flobodan put vpraui, 
Nk fcudiene kraje > , i fcale i 

Kako s'voisk6m boinieh Icok , - 
Sli Faraun filnik varli » 
I fua Egipska Toiska ohola* 
F6 iftom drumu fa ;gniin harii* 

Saborauglia Uotuor Icleti , 
Predgnie bice Beifmernay 
I kakomu Bog oteci, 
Mofce is ruka fuojQ verne» 

Pieuii 9 lc6 ]ur hitajufe » 
Ifabrani kraja tuarda , 
Krajne ii gaje da ^krijuie , • 

Biefna od kraglia » i flofarda ; 

Kad hrabrenl Voeuoda f 
Sttu defnizu k'moru obraUt 
Kafduocna dafe voda , 
y narauno bitie Trati i 

Koja docim fiba I i plahast ' *' 

S'obie ftrane napried fame 9 

Protiunikom fuiem od ftrahl 1 

Ifcelhuto farzc tame; ^ 

X » Oburu- 

^^^H P I E V A N I B 


^^^^^^^1 Ttekli 


■■ V J,, *; , 


■T 
^^^^^^^1 Eofcie ittke i 


.- 1 


^^^^^^^^H ait 
^^^^^^^Hit, fue odIake4 


..■^ t l'^ 


^^^^^^Hilo&a , 


-1 S^ ,•:•;,•;,■ 


■ r 


^^^^^^^Hiian 
^^^^^^^^H i ponofna 
^^^^^^^Hhk, dnfei , fcdete 1 


!. ■ - 
4 


^^^^^^^Hcu> top;, 


.--( 'nr7>l<l>'>Vft 


•'.'■■ 


^^^^^^^1 , ftiege oklope , 


^^^^^^^Hiie , 
' 


< 


^^^^^^^Bs vcera, 


/i«jJultiH»Jc" 


j.e 


J 


^^^^^^^fmorskom 6mii, 


iL 1 aj(J^a^*4*-^.' 
^^^^^^^^Hi , telefa > 


tli ijcy -^ . 


! 
^^^^^^^Hi martuieb gliudif 


.. ; .' . . . 


1 


■i' 'vl.'i.i' .:-■ .i'. 


~j" SEDMQ. i6s Slafcafc poiat medna vfta > 
Pace gledat mnifc gdi varne; 
V prilizi fniega gufta, 
Srgzt letecbi drobne marueyr 

Ter gdifufe di vefegliu , 
Sui dar BoJicij kupit tifli, 
Hualu dajttch Stuoritegliu r 
Gnih potrebafa kife mifll h 

Sa tiem pieua , kako meghiir 
Sufiem bardini tei puftofci V 
Vas puk cbiuti fmartna k^^t^ 
I xafardien ila marmofci i ' Ead lA ociju miehfe Igaglua'y 
Od fcibike gdi mogachie* 
Taardi kanoi vdren laghiai 
Biftre vode > i tekudiw s 

• 

Titiife kapi fuak & goju 
Oko nra hiadna, i fciua^ 
Ter na vogliu jjije fupja> 
I hladife , i vmiua i 

Nadaluefe on proftire^ 
Vieru hualit Kraglia ftaiua*' 
Ki fafida biele mire , 
Solimskoga grada flanna » 

Parui on fefadi , i vreCi >• 
Ltepa od kida none otsati 
I Vladaoztt odnebefi* 
Ttti priluifa cifte dave| . 4' I Tad 1 


I E V ANIE 

dokle vfuarti 
etlos haria , 
noje od iinarti » 
uraarUj 

cim blafieni 

1 raiskoga,, 

.oiem diafiem , i;»< '' 

ebe iftoga; 

>d tadi, ' '' 
rzu fuega fuietft# ' •* ' 
krotzieh ftad^, ., . *• 
rkuafuetaj , *; 

Jounizi 
uechienu t 

obchie dizi ., f» ■ t- " 
iofcanftuenu ; . j _ . .■ SSDMOi itfj> •i > Ka6 V€cer6 Bog s'vefeliem . : j iii. » jj * '^ 
Vcenizim bicfce vechie^ , . ;:vl * . -i » ^ '^ 
Vbrufomfe faftrie bieliem l-. 
mx prije fuuce gorgnie odiediie} * • • Ida ftaro pifmo iipuni ^- f: ' » ir ; . iJ ' ^' 
fiiftrom vodom , i mlakpme-t ' ' 

ledan flatan fud napuni> i: j ' > ^ 

Sa vmitdrufcbi noghe gaiom^s 

Naj prije kTetrm naj ftariemu . ', ^ 

Doghie, i gliubkot i vejejQi 
Na tie kkknu da na m^enoat :.. ^ 

Podni£:exx> pocne dieb ; .^ .i Od glittbaui Bofcie mnoghe p 
On faciudien praui^tili 
Siufi tuomu perefc noghe ^ 
Gofpodine moi primili > 

Dafe fnifcit ki fuoi flaui 
Neima varha > (licno nije t 
I kij od nifdla fue {aftaui j 
D^ ftuoreniu ftupai mije ; .f . L t J • « » . • • ..'i Rece Ifukars Petru tadi 
Noghemi vmit tuoe nekcati > 
Scfto ia cinim ncfnafc fad^ , 
Do malochiefc paka fnaci'i 

Pctarfe opet fuprotiui , 

Velech , nechiefc do vik vlWk ' j i - »* . J ^i * f « I ^ . ■.» 4 .« t « ■ J « ) 


■( I y ■ Oprat Bofce miloftiul, 

Noghe tuoga podlofcnikaj . .. . • ^^ 1 


P I E Y A Nt B J 

mi cuti , "^ •^•••i-^'' ^^ 1 
es potrebe , ' 1 
:h prjgnuti, 
Dudem oebe » 

la nebeskoga , ^ 
tn moe gliubiene , 

iiela tuoga , , 
e vikblarccDCi. ' ■ 

befiedu i lut im^'A »ihq !*t 
t noghe pufti ^ . o^tiuijlg i , --.^f^'^iaG 
m glauu fiedUfc - ' ^^ n-ihU ail /^^ 
jofc ifulH i '■ ' ■^■30ti : ,ir-.|rfi:x. . 

fnifcnomii -^ 
3g oftaje , 

rugu fiiomu^ *';'' 
•at ftupaje ;. ■ i> 

m vmiuene iyi*.'-' U*ii^ '0:^1 On fauarfce gouor oui^ ^ • f 

Snajuchdiela kleta , i htickt 
Iflo ifdanie, ke gotouir • 

Sttproch gniemu karuni luda j ; 

Si fcalornom totn beGedom » 
Ne bes mnoea podnifcenia 
Ni fuoj drulcbi fuarfci redonit 
Dielo fueta vmiuenias ; 

Koje biufci vechie jpufcflo ^ ^ 

Staui odiechiu fuoju nafc , 
Vfdifcuchi tcr gorufi^q i . : ' 

Yegliafce opet oue ii gbfe i 

£uo 9 kofam vam farekQ ^ 
Vechiekrati moij drafi , 
Moje od muke vrieme prieko • 
Odredieno s'neba vlalii 

Sue gredem , da doipijem #. ^ 
Chiachka ifpunit moga ktienie i 
Smartnu ciafcu da popijem^ 
Suega fuieta fa griefcenie ; 

Tkobi mogo vierouati i | ' 

D4 is meghiuuas jedan radi f 

Oue nochi mene dati t • ' 

Karune iH ruke fle cegliadi I ; V Da: tko famnom kruh blaguje t 

M6m fciuotu fuprotiua , • ) ' 

Nemilofne fpraue fnuje? ' C'- 
Pod priatcgiftuom da^jed skriittA : /. 

Y * Kako S E D MOn f 7i Crecfe voiska fxlna pakia, 

V ouoi fmechi s'bimom plah(Mn>| - • 

Dabi na grieh vas potakJa , 

I ledeniem fmela ltraboia« ^"^ Vi varh febe pomgniu imajte^^ 
Ako ifdtete cias^ i flauu^ 
Pridobitfe ne puf(ftajte » <. • 
Paklieaoma ftrafcnom lauu s^ 

Kafdle 9 ako igdk » farza jaka' , 
Kako ii mnoTOi cefio httali> 
y potrebna aich ouakia » 

obechiall; <■ ', r I oue famo jedne nocbi 

Vas niednoga fuies ae &fpis 
Pacefe opri diauglioi mochiyt 
Od kefe ififta vafci rafpi s r ■ If^i fcalornc fel befiede 
V boliefni , & nemirut 
Sui fmuchieniy tamne'i i bliedty 
Placne Tfdahe. fui podirui 

Ter iceftoko fiii fumg^iaH * 
Scude i>paka fnat couifeka^ ' 
Koga Boicij porod kriui^: .• 
^ kanmoga ifdaunika^^ - 1 1 » '^ .\ «• 
# i# / •■» . t >' / ..',- {T ,n ". 'C '. ♦ r . r -*• Varft inej« fUe drnfcine . r - '^ f i . . . 
Peur gniemu s'molbom klikO 
O moj draghi Goipodi 

O neocska iuietla dikas i«. ' • • 


A N I E 

3 E D M O. . 175 


OKuafceno koma. braicno , 
Rece» podam , taife vfudi^ 
Dielo unotrit flobnai i ftraicoo 
I kruh poda kletoia ludi i 

Sfta imafc cinit barfo cint . : ' ; 

Nehamiku jofc prikrici, ' 

Nufe- niedan u drufcini , 
Me domiicglia cei od rici i 

Damu praul fziene ii febi # • : ii 

Poghi vbofiem blago die^^., • 
Hi foraui, fcftoje triebi \m ... ; -.. 
Sa, luecanl daa veff U I? - :>u\ Tac dabi fuicm fabranieno y .. 
Od iftine- doch; nc^ /nankf 

Dokl i dielojn ifuar fcena ^ / ^ 

Ne vidiefe karuna jfdanic,;^ . . ' . i . : 

Satiem klice'> vafchie fuaki • 
Neuieranfc meni obiauit ^ 
Samnomechie ft rah opaki ^ 
Nochias s'biegoin: ruieh.ran;tuit;i:i 

KakO' pomna: kad^ paftira 
Nenadana fla fategnu.^ 
Pune fmechie'i i negoira t 
Fufte oucize fue. pobiegnUy, I ti Petre , koijfe odi 
laki cinifc nad fue ofl;^ » 
Gdife vfroka ne nahodlt 
Da ifuarfcifc tuoe fahuale^ « ir • • • * . Y iSIie^ 1 


. E V A N t B J 

rifioglie ..' .- '..-uo* OB5il»filQ \ 
: vgledafc ■■ i i , -itlo^ .5-^a;i ( 

■aliom pwArii)- "ii.1^; 4*3 'te^ i J 

kom , in-; lilud- linia =>!nii oftj ' 

em velikoriii"'-'*'- ^ i^' .ti'-^iii -iii-A 

Iricefc i 1- '-J i. : i ;::!C . - t , 

li one y < tdji u on^jisl iujncf fjrntQ 

foue, '■ ■ J'tcJj! , iL«;jl ili 
1 fiiiet pdflojei'-' ="'' 'ojssJ tJ 

mene , ''tl ""•"«•■ i-i"> iitlf i 
dgnie fmienftuo^'-i '^j«l' «■'':' i- J 
llabefcene, . :Jli inolsib iU'u 1 \ 
: hrabrenfluas -•"i-l sl'jii'iv s/L 

E vechi '«i'l utf-^lw ,:3iU mt'iri S'E D M Oi if7 Ope \ i drnghe rafgouore %•. 
Varfcech fuete varh urpefe 
B6g sMrttfcioom frechne ditort 
Oghie, i gnuU van ifliefen 

yfrnnofcila ter bialcife 
Po fubj (emgli nodma tminft 
Poghie Icgnima, i ftanife, 
Na brieg flauni od maflinai NA brieg flattni ,- s'koga paka 
Sui gliubieni daga vide , 
On isi kolieh fuietla .obUka 
Nii vifine raiske vfide i 

V Tart pofiian tufe vkloni » 
I s'bfagome fapoaiedi 
Cimfe Chiachku fupm poklODi f 
Vcenikom bdiet naredi > 

AUi oduechie oni trudni 
Safuedafe fpatcuuaju* 
S'oci otierat fan vgliudni* 
Snagbe i i farza ne imaju i Duhfe fprauan bdiet otefce » 
Namu toje fue falada, 
Erih flaba put pritefce 
Snu pridati dale budu; 

Ni ftudenu fat6 femgliu , 
Ifmoreni, i proftarti 
Sui legoice tere driemgliu » 
I ijpe U bitiu flicnu finarti * 

Z Kragli» 

PIE V ANI E 

t porod V t6 
iiifcnoi ftoje 
eten ^iuto, 
iti nepokoje i 

;auiO' . f 

V fa bide ^w.i ii-+'.*,i.;L.'.i: ■: 
jorodio, i . trnii '\-j\ j. i '', 
ielca,. viecnabitiej' " '"'J VJ'i * .'l . 

fcaloftiuu iiiuJi i(,H ifit ' \ 
pun nemira- i '■ iii5''Iiiil» iu( ^ 
fmart ftrafciuu^ ''''•-'' ''li'oi i( e'i 
rahom rafabira i, ' ■ :>-»"H -.jiltj iil 

rafci, er takit y'Val •^•v^titv-'iff j 
maike narau primi ,; "!»!•, (I' J 
an na tiuar Uiaku,, ^J t»(r,. V 1 
a, vmarlimi ;. *"* '■ ' *^ 

in^^Mak^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ S £ D M O. I7P Akoe drago tuojoi mochi 
Tuoe promieni ofiflre odluke ^ 
Da oua cafcia bude prochi ^ 
Dk oue minu ^liute muke » 

Akolife proch ;iemore 

Dk bes moieh fmartnieh tnidi; 
Nebefafe fuietu otuore, 
Satuorena ^'grieha huda $ 

Sdbe tu^ voglia fuefe ifuarfci # 
Ne ko ik tuoi porod hochio t 
Hk fmart griehu glauu skarici » 
lAk karu vmi Aaru {lochia » 

Sei befiede on goaorit 
I rad tefcke mifli> kojai 
Suaki cafga hughii mori f 
Tughe tarpi^ kiem nije brojai 

Od mnoghemu muke varuiy 
Nis pricifto fueto tilo 
Snoi 9 ki ilican rufoi karuf 
Trauooi femgli pada H kriloi 

Ah jaoh > kuchie karu ranama > 
Prolit nafce rad gliubaui, 
Ako iftefce misao famai 
£es ranemu pot karuaui; 

AUi ako jofc uuriedieno » 
Gliutiem ranam tielo nije » 
Sarzemuje fue raniend j 
Mnofcga nafcieh griehi bije; 

Z % 

m ' • r <Cl2W 1 


B V A N I B 

3lItO , 

c lienofi , 
iko, 

3i pODOfi S 

Bofcanftuo TMLj'^witil 

raglk ft te, 1 tff!>im *• ' tX i 

fulcanftuo, "o 1 rv'.'iK 

r skrate! 'tii.'i'f :-!ii • -'A ■ j 

4 ritlce. ..n 'ifj^M Ifm sjai * 
; rallopi, xir, u Ji ij ci4 i»i& J 
>e prieke ,■ ►; ':( '"'■.fv:. i.:in ^'ij ^ 
jriklopi',- "' ' ''^ ": 1. . ' . t 

mi vfzieni* 

a fuietla s'gani» J 

joj medeni, ' ^ 

ara; O S M O. i»i 

PIEVANIE OSMQ. 
__s^,.ASGOVOREN Vis 4 febi 

A pogodit Chiachku od nwi , 
SpnugUafcefe & fuomlhsigain ^ 

S'odlacoiiein tiem vitercMem 
K'ifsibranoi diuTcbi bodi, 
Terih m de fnom pritefcliemj 
Obottne foielt otbodi^ 

T> bts tAedse tugKc fpite, 
T^m riecim gnim goapri» 
A 6 meni nemiQite 
Koga nd vas mifaavmoiU . 

Dwoitefei ca> piillupai 

Da Bog Couiek s'vifcgnie odloket 
Neprauedua grefciu sktipa, 
V faidite padfe take i 

Neprtateglijf blifa vecbie, 
rrotiuann fui hodimo. 
1 bes ftraha , i bes fmechiCy 
Iiuackiga fufietimo ; Ou£ ^ u larzuie napas hudai ' 

Pofnan bilicg onim hkfce 
Podds'bricgfttfcofitt, 
Dafe vreda doch poTpitTc^ 
Wa cimenia jedgntkut " ■ -' 

^». p6 puta jofcih frete 
Sh prokletaz tamni m[k , 
I naukeim pod4 . i Tuwte. 
Kochie Yhitit moch Jefufa j ^ 

!Puni ggnieua tim ticfuiefna 
Bes karfmania oni fliedc / 
Ifdaunika flobna , i biefoa , 
Ki neorufcan prid gnhh gttdet 

Od -orufcia vele gori 
Nofi 2clou , terfe gifda 
Suog^kragIia,kiiga_ftuori, as MO. iHj^ Slobodiene is no(cni2e» 

Icdni nofe bridke mace ^ ' 
ledni tefcke drenouizei 
ledni tefce gnih leopiace j 

Meghiu: orufciem obne(ene^ 
Tankiem platnom fuiechie- fiaju i 
Ki ftrafciue nochne fieiie 

V dan biell obntchiaiuj 

Odi guofdene skripgnie J iTike^ 
Kafe cuje na dalece 
Blifcgnie gore fuekolike » ' i 
Odgouorom iilniem: fuece V 

Kajski vites na tui filu* 
Ne ftrafcife, i ne fmetarr 
Neg flu cegliad , i nemiluv 
S'befiedome krepkom freti i. 

Vftautefe f kud farnete* 
Napunieni. ggniuna jeda ^ 
lafam oni koga ifcflete y 
Ne ftupaite vech napried^ <; 

lak lupefca tamne^ od karui 

V naj glufce nochi vriemc , 
S'kopiacami » s*macim> s'damii 
Vhimi dofclifteme i* 

A A templu, gdi ftokrati 
Hodilime flufcat jefte 
Riec nebesku fpouiedatt 
Hi. me xukk oeproftriefle^ I : I I i > Riu ^^^^H 


^^H^^^^^^ 


^^^^1 


E V A N I E 


^^^^^^^H 


raua, 


....L..-;wT» *■ 


^^^^^^^^^H 


li oduefti. 


1 ..l.-,4 


^^^^^^^^^^^^^B 


ua , 


,(,v. 


^^^^^^H 


Tmefti i 


,„„;, A.:i 


^^^^^^H 


moje , 


'-I ni.'Jiiuf' 


^^^^^^^^^^^1 


(u fmeli 


^^^^^^^^^H 


ec nafloje » 


.1 ,M •.» 


^^^^^^^H 


riem dieli i 


. .'. 1 11.. . / 


^^^^^^|: 


ieh jedan,' 


• ■ if ^V^ *^ ' 


^^^^^^^^^^^1 


ggniu, koij 


.. .V:i 


^^^^^^^^^^^^^B 


71 fcedaDt. 


,.,, --.i^n. 'I 


^^^^^^H 


ife opoiji 


.lilll. .ijl'.. J.'i 


^^^^^^^H 


3rotn» '*' 


■I iu- - •■ ; iU; d 


^^^^^^^^^H 


prouidie-^ 


t T ' . ' ' , " j' . 


^^^^^^^^^H 


1 goupronSt 


, b lift >it 


^^^^^^^^H 


ie; 


1 ' 'I 1 ' . ' • 


^^^^^^^H 


^ad^^sl: 


.,-:ri l.w' a-.., 


■ 
■ O SNrtJjl iJff Sui paftiri , kifu oTcoli . ' ', ■''■'■■'. :M5i'i 

V cemernom ftrahu, i jad« i;- :J"ol - ? ir ■ 

Od vdorza filna toli, ?;' ; 
Sapanieni na tie padu ^ Naj pofliefe skup nemSi, : 
Karuno dido fa poceti , 
Podignuti fatle Clfili , i 

S'neofuieflienom jofc pamedi 

Stafau gliuto fai fabieni , 

Kaico truiniem fnom fte^pwidi' 

Doklcih luda nefmilieniv " ' ■":■'' 
N€ rafabra , i oe Vfwthy'"-' ;r ^ 


j! '■ ^ " f '? . f"* ' * 1 ^ . - .'■>' ; J. .I": *■ - r » « -J f ■ « 'i:i..'..;i 1 

• • • 


1 j'.ji Kleti odmetnik , ki nochi one 
Ni cas jedan ne pocinu,;.!'. r/, 
S'hude ifdaje vfione ,, ij.jj , ' ■ i ' * • 
Kik proch Boiciem finotri Siowii^ '- '" 

Sagargliaiom , i zelouom • • . i •-" i ' '' f ; -^ 
Smarti puniem, i porala^i ." •^f-u\ • :n " .:; r;?- 
Biernim laaim» i vukdUQin^ic>:« r.il ooibi'; ' t>.rnK 
Tad lagagnza praua vkafai ^ ? vUorfx , ;aii;i ^iisG 

Vfti .otroune, i necifte . ijioiroi ti.rHibo r.r.l.X 

Od ki farde , i nakafti \\; - ;:! 'i- ■' '- - 

Smartno ifdauat naudft^t^: ,-';,• . ' ' '<>'^'^ 
Pod biliegom od prijafhi s, >i'i i — " cj u .^ili -.>J. 

Ah gdi nachi fmart gQtooa#T. ■ ' < • » rro V ' .• :;.'/V^ 

Nemofcemo trudni vmarli y . f •■/ 

Kad finart fiedi A zelouu * ^•. 

Sa ifdati kadfe garlij .... I . -J I ;. ■ • • • > .' A» . X^^ O 5 M ©* 1^7 'A , rr- , » iv 

i ■ • • ledni A -nacin varle farde c ^ / 
;Sa ciftuga ^darpe odiechia fi^ - 
Konopemu jedni tuarde 
JN^ fnicfcani vxat namcchitti r '-> ; ) r: ji--:'^: , ; r> ' Sui s'omrarom » Tui s -nerzienoniil 
Suefcflsb mogu Jiughtei t gore « 
Sui.slvailocniom neifreceaoHij 
Fxauednoga muce .^ 1 morei^ - r » •' f i 1 

t - • / 


. \^. '■\ Hudfe Icafce nad fue ino 
I s'tiem liualu dobic fzieni 
Maiko Egipfe fred itsfgait , 
14a mad pines jrob Icupieoi} 

Oui farza prem flralciua , ' 
£*vele xieci , 'S^malo xnoclii f 
Ni dietettt fam protiua 
I^ebi orufcan fmio pochti 

Nik di Kaifi fuomfe Tkafce t 
"Gofpodaru vieran Iluga ^ 
Ok6 febe fmione ftrafcet 
Orufcanieh videch 4]rugai 

I da fmieniu neraflofcnu $ ' 

Suprotiue niedne nije ^ * 

Proch lefufu gnim podlofcmi t 
led naiuechi kafat imije; 

Odahnutm* IcaruDik nedip 
Oko gniega cimfe obftire > 
I mac bridki flieh befieda > 
A fue ik vietar nagn podire i 

• A a a Ic"*^ t d4 avuce ludiak vfe 

Jefik, koiemgliutopalfc-.... 
Jmnofiem ggniuom nagn {aauBtZ 

Grgbom ranom vlio dcfna ;, ,r : . 
RobiLoholuonofiece,,:;, r, r 

^«ita .. 1. kaniga, fuega q^jtec,^ o ' Toi vitfechi Bogfe. prigmi. 


« • t digmr* : .; Bcj fibaue ter nikoje- 

^e mareehi n4 flc rieci . 
Na niieftoga ftaui fiioge;. 


' ' { OS M Of igp 

Faka dirugu gliubienomu, 

Kife s' krepkom k tiafce odlukom > 
Suproch skupu nemiIomu> 
OrufcanomDranit rukoBii ^ .. , .. 

y nofcnizu mac pofadi , 
Rece , i vrieme veclt ne gabiV* U 
Gine od maca tko mac vacUy ^ 
I mre ti boju tko boi gliobif 

I: da tak6 farcbu varlu * - } - 

Plaha ftarza neuftauglia&e V '^ 

Necafniku na flo halja^/ 
Sciuotafe on hiufc&$» < . • t • |a'w lofcmu: rece > nije potreba t ^^ 
Dame g^iudska moch^pDixiofc^f* 
Gdi moi Cfaiachko KragI od iKeba>^ 

Druga^kome pomochmofceK 

Oh dame^ otet mukam bochie ^ 
I bes fmar ti fuoga Sina » 
Dafe opera ftare flochie^ • 
I pakliena ftie varlina i 

Rajskieh duoran s'gar fadabi| 
Neisbroiene poflo cete y 
Kieh vlas calom poflalabi \ 
Pod mac bridki^iudi kletei/ 

AUi AngHielske nefhafc kore^i 
I boj gnihou fuud pieuaoi t^ 
S'koga odmetni dufi goxe^, 
Y iafc paklien ifliskani ; I • % « Moje Cujuch Petar /Aoje Boa relcA 
T f "* :^^^j^«ch fane pSto 

NA.pitomu.tac:korcutu. 
Jedan ;]qum pas faujj^'^' 

Ini.vrat^ojskace.ifari; 

Juojom iiochiom prid<5bita 
|J"P,cegliadi.flep?auedne!'' O S M O 

Tcim jprem flab ,. i nejakr, 
Onie putom vkiduje , 
Bes oura gnihga fuaki » 
Lupa|.vdar4> tiska*^ P^^j^r 

Terie taka hitgnia, i fila, 
S^koiomega ili puk fmuza^ 
Dae vas modar » dk put hijia ^ 
N4. ftd ftranii^ gniemu* puzk f ^ 

£fnofc podhiet flochie ottake'y- 
Slaunii KragliU' vifcgnie ftraoe.' 
Ter ne fatrefc: gliudi opake 9 ' v 
Da. od^gnih: traga ne: oltane i' 

SiSoJ vlas tuoja ne ifprafhi 
Semgliu f pak6', morske iafe^ 
Od^fuieh rard4; i nakafhi». 
Daih: raskinu 1 , daiti porafe ^ . 

Kadiii napried s'gara' s*nebi: 
Da defniza tuoja^ trieska, 
Pri' ouakoj kad ' potrebi ; 
Smirom ftoij; moth nebcska^; 

Sunze» i'miefez fdlb ne marcev 
S6tok bieli dan ne f[narknc>/ 
Sdiofe fuiefde ne rafarce; 
SdtO' fue. fciixo ne pozarknc t' 

Gliudi obuimi! viecni tuga 9 
Pokli vhitien^ gnih paitiriej. 
Sharai vas fuiet. glad ; i kug^',\ 
Boina fmechia^ i raiiniriei» ipr ii J i-r^f 


nice 

I£ V A N I G ^ 

obori , ' ^' •- ■-• -?■)?' " 
nien ftda (let! , ' , .. 
emglia ifgori, . ; 
dfe fmetu _ ; j ...'.J -..„( ,njuj ; 

doftoje, :.! • ,"?■ ".M'. .N-f 
. fziene , ; 
ske , kaje , . , 
ci napunieoe; , ,i ■ .i -;:* i 

irod , kichie, •',£1 '^ X-.t •Asjp? 
kon vidcni, ,j: .i Ij'it;! u.iiiH 
gdigodichie . "df^lii-el ao -lat 
, frik tniefecmj ^■..: .M;ii'. ic iU 

ilagodaiftuo , 'f jp ^ti^j (jj'j of,?' 
nas Bofce , ii ,, OJtq , ./i5lr(ji 
e nafce harlluo , . .I;.,:i iljluT ..0 
lira nemofcej u, . ■/ , .i ' /! OS M O, ipj 

Qui vhidea fa faa^u* 
Oftaugluijtt gnima ili.rqKiy > 

1 1 puftofcna nag planiui , 
Y {ceftokoi bieici muzi » 

V dubraua oni gufla I T. 

Tarci tiekom dafe skrijct 
Oai & fpila tanrnu » i pafta» ' 

SmtfSto vaotct harii prije » 

Sred potiere plahe » i biegtt 
Vikaniefe cuie oholo , 
Kiemfe rufag vas xalliega^ 
I fue gore puce oTs.olo y 

Kod biefcite mili drufi , 
Plaho toll kud ftupate » 
I lit naj vechiem trudu » i tuli , 
Draga mefdxa oftaugUate ^ 

Sred bolefti , i fred finechie , 
Prijeteglfe pofna praui > 
A ^ drufcbi dobre frechie y 
Lafciuefu fue giiubauij 

Dokli ocico vidiahote 

Dk fue innofduo fa gnim hodi^ 
I vi gniega duorahote« . 
V velegliu > i il flobodi y 

Sad kadafe puk nemio 
Gniega flaui fauidechi* >, . ; 
Frotiuamu obratio , 

i vi plechi^ 1 


E V A N I B ^ 

edom fliedi, ' 

4 mriku, 

leuidi i j 

ieh gliudi 
lopotefo, 

teri'hudi, 
' vliefoi ■■ ■ 

nepriue,, • ' ■ 3U^ aviii<,H . * 
1 dochi ktiefte ■••' •-•"- -"*;'^ 

,lauc : 1 ■ <' !.«=«« 

arbiefcei ' - J- •(!•-' ' 

■ r- .* •«••• 
echiga, ' ' ' ''" 

omno' flafca > 

ifuodigi, ■ ■'* '-" ■ , 

i ku£a> ' O S M Oi rps lefus praui , nije potrebc , 
Da na miefti fad ouemu f 
Od Onega. glauim tebe^ 
Sdofam kafo fuietu.fuemu; 

V Zarkuifam Bofcioi kuchi 
Gdime vas puk flurc6 , i gledo p 
Bielodano i ne kri juchi , 
Ja moj fakon pripouiedo i ■I Tim fdto mene pitat fiede , 
Pitaj oue^ kilii cuti 
Stokrat ifcli xne befiede i 
Oni skafat fue mogutii 

Tad^ jedan od duomiki 
Koij okolo ftahu ondierai 
Varle fuiefti , farza prika f 
Faklienoga pun camera^ 

Orufcanu fuu defnizu » 

Piit Bofciega proftrie roda f 
Termu tefcku famlatnizu , 
Suefdo mofce varglie podi; 

I nefuicfnik cim nefdraui, 
S't6m varlinom gniega vdara $ 
Na ouilife nacin $ praui t 
Poglauizam odgouara? 

Na obrafu gliato vdrenu > 
Ni ft6 miefta karu piotece » 
A karuniku nefmilieno, 
Tihdm rieci lefus rece , '. i 

Bb a AJ^^ 


I. )'. Ah nefuiefna t ah prikarna y 
Nemilofna (k defaize> 
Koj^ toll nerasbaraa » ^ 
Borcaoftneno rani Uses* 

Sfta ne odpadb, f^o ne vlahmt^ 
Ah ikoli' ofta fcioa , * '^ 
Kadfeproftnes kad famahmi]^ 
Tuomu ftttoizu fuprotiua^ ^ 

Skoro ill viectde& mukah doli 
Neraflofcni grieh plachitsda;/ 
I s'neirmefnom tuojom boli ^ 
Bes pufbuyca fuegh mahak^ 

N«ktie tL daikgo- dlirftat Ana >. 
Ifukarfta H fuom duortr* 
Timga Kaifi fcglie fuefanav 
zaskouooin elaua sboru/T *% O S M O; «p7 

Kfl lagagnza foi prauedna , r 7 ; , ; : i I r , , ; j^ 
Oci fuarchiu prieke» i kcioe^ ' J.; ■'> ccr^v .'\ 
Sceelia.y i nala6 fuiishie jedbai^fiC: :r. mv' i' >' 
Dftie vmori. da ne fciiic>M='''- 4 0:3 wAu-.c.^ -.Ji/. 

$ad s'nefitiefhieni befiedaniy'. '- ' . m^v-ci: ri.s'.;: re 
Okolbfe gaiegia obftiru, ^ n:; iijj' 

Sad s'vScaniieiny &ds'prieegiian^| < .ni'-.r/r. 3 f 
Dafe i&ecenaganapini$i:^'i:'->^.<; j u'ia..' »rr. ju:: 

« 

lofc neprattieh ft6 ftiiedoka i:; ' * . .il.o- o.'^rr^ 
Protiuamu flobno yoclery:^;ri ?.;:? ^hiMn.fii l/I 
Nu ni griefaai ni vfroka r;^. J^p 7i;[ ; . ? 
Od grieha ft gniemp^^^ahKbi^ j< /ji J :; i ^ ■1 •• ', ♦ • Hudi Kaifk naj pofliie iriraa ct' r\* j; /-x U 

Kako ft vkfti od fuieb^irediirr t * o . .^ c>r. ...(/ 
Tak6 i fuiefti nemilijei :r'' ^^^ -L !; '-' :../<" 
Que riecihotie ]&edui< or; jMiA: f» ^. v: V :)V .i Liepo > i dobro ftoaife y0Uti9 rrr-y.; i A:\v^'\r(\H^ 1^1 
Nafce odmochi fegai daiap^ . c>fnbo/l j oi,i'v:(,' \ 
Nc vcuuafe flotuor gliuti, iiiiov no ' : ro .i: ^."I 
Nimu oftaje druga obianai^' -no ji\uri> h!. jol 

Sad naftoimo pod (ttu filtt j.fjMidv Inr. ' , M-foQ 
Suefiftonamie boglie .vifli'i/. r ul alh, -ii li i.ij'i 
Suarha ouemu podat dik»^ »• ^'>-i ^■> .lijrn"'" 
S<ao ima flidit neka flidi^ -'li ^- ' ;!' '^■"' <i :>toi 

X)anie ou6, it ki diku' filf)i ii-'lo^ I vioq iMT 

. Viekouittt mi fticcem©^^ • • 1 i:c ..iijvi/i n;.;^i'I 

Nujc trieba , d* lieliktt <^"': i?! ' ?>;,.(. o'l 

Pomgpitt, i Mtios Tkaiccmont' i 'Cm .<: jiL in F 

Hitgpiale 

PJEVANJE 

inoga profi , , ' 

injc s'biglia , j , . , i , ' 

mom ftftetupofi.*' /..ji.]' - ;^. f- .t 

cko prodigliaj^i' jJ jtb « i'iOr.i/ &icC£ . 

1 , i s'rasborpm Iwi rrsfiil-" ■»-r; i.(,# . " 
1 fadrufcite^ tjiifl'J- ', '^ ' ., J: >!" O 
, i s'gouoiionii^j ; I .'.; . v.:.',:'..liv's L- .i; 
) pomofiteiipir<3jn u^sn agjrilt bh.H 

mi nikoga .:- : ' ~ a .Iji- .u^t^diot * 
it drafij mpSj ■ --''^;i uajji^.-.- :':SF 
latinskpga , ..j:iv in , rddiig in M 
ot kqauhfiDQ^ i:7:rtg d j:dyii*j j)0 

Cuarti iJ.>3-'_ft' a'lin^T imiK' 
lo , i ^niflimai^ , t*> '-il«lv 6 Qifr^f 
lauu flarti - .; J -rrH f .'r^ftT' ■ 
ifnzghimof td-.ii.u. t'.JCii ■- - ■j'C O S M Q.i 

Bolcanftuomte jx faklinam 

Chiachka , od koga ftuoreo! iiuetie> 
^s tamnofti: niedne odkiioam^ - 
Vechie iftino> tuoje bitie^ rp^ h. tf B» veliko j tuojoj tlaft i t ^ , • ' 
Kadiu po prau rafafnamoi. 
Bofcanituene' dike , i ciafti jl 
Vo6m&&ao> fui*padamo»: 

B6g podi|na fiioc pogledie,*- ' 
Safue iimoren;, i pun W^ v 
\ odgouori na beuedev •,-: 
Foguuizfr flobmc, i hildfti. 

Sflome- ftolcrat vuhouita 
Sa ftuar iftu vi pitate I t f . I i 

:.:i :. . I I fdouomfe kafce ocita 


Prauii iftinu ne pofnate i * : ^i-. ' • SiaBofcifam't ki do skora 
Imauamfe dat vidieti » 
Nebeskoga po fred duora^ » 
Chiachka ob deihu fudni fidieti i-j f ^ : , 

Ter gdi jafnom u oblaku , 
S*neba opeta fuietoshodi^ 
I neisbroinu voisku jakw* 
Od AnghieU fobora vodi *^ 

Tac da flauniem prid pogledomi .• 
Gniega vlafti faemoguchie' 
ProtarnutchievaS' fillet Icdoittt , 

I vftieptieti fue fciuuchie j^ ' 1 . ". .■' i- r * » .J . . / . I • fc» f ■ ■ -i 

Odbc- 

P I>E WA NIB 

na fuirfi ' : . : ,; 
ifliVladita, 
liu riHrie s'parfi , 
fom ter fauika* 'i'-..i - .^.n- j,r rt t ■ ^ti 

drugu iftinH mbI- (r>,'4>ui joJih? ^tCT . ' 

t ne trudifefiii'i'liim umrj oq u^, ■ ■ 
fuu kriuitKlf'^ ■ J . ■■t^ih ■imuil. [ A y, 
■mfudife; ■.■-aU'^.-i'-A \irf:i'....l,jl 

jn fapouiedi^i^' oq -jojil ijiijjiboa. jdf * 
riet Sin BoMf, . i i '.jioioreli ad'i 
:ki dafe v reda.^ - Jstl .ui ho,«iiLo .( 
1 finart podlofci'} i , (..:'.'o/l iviwijoq 

iraiefnika ci'imiitf lirniott nawttst 
. pouedite , - ^'^.H'f i. ujti lurit jA 
ftre grefcnika# ';lA.i ■ilK'ji.-^ft.'l f ►' 
fui vapitej .- .lu'-i^.i ..auji iiu.n^ 

tolik^^^^^iojl^^^^^^!^^^^^^^ '.t Cim boliefan tai moriga* , : .i-^t^l ':h;..i 1 o oil/.-T 
I cemerna mifao p^A:tyi o^lr 'l mt»l. -il mIi 

Sufcbcniza Vpafiga , ■.:■:.■: rr .;;r' r r • 

Kojit od vraca pomgniu ^fcb - .'. :<..i.: 

Tim priftupa blifcc k'gnienni i' « • ■ '...o n ., n r. 
Riecimga ouom ter befoci, :. 
1 tilifi drug ouemu , •. ii;:.o ,auc'.:, vA --,. i 
Ki grad foaeti , bune vftoci; \ ( ■ t i •' t . . . • ■ . t i .1 -J 


Tcrp6 nochnoj gluhoi tmini^ ijo-.^o io j -^ s'^ 
Szienech pokric tue Jjrikpre^ 05 ;t j;Jb u : « > ' 
Doghie prefcat i&ok'Qvaii. ii i . :\'\ .'/^ifi !> I 
I vfioditi naice duore ; . .:; :. .iffjji ^ij^vinl. :;i 


Grubo Petar, i ledeno» no 

Na riecfe ouu trefe , i ]lf^%\\ r ;cijb :» • : r V 

Pri fciuotom ter fabicttOu :: : o': ^ ■ 

Sue iunacftuo predgniftibiefcii; ;• >- pM 

V flieh tugah tim fapleten .vi.r i. ' 't in iii jL * 

Obfirafe na fue/ftrane» '.;-■.. • •. n: nr . ' 

Kudchie fuarnut ftupAi lOietseitf^ > m; 'o :\.\n\n\y 
Ke flu tefckom nacm obou»|' >.«Lb ^r^rc^inii! V 

lak mlaghiahna dieuoicizft^: '\ -.^-v/a c'cno: • :T 
Y nelnani koju oftaui , ». jc 

S'mrakom draga porodizjgi» ,1 

Gdi u puftofcDoi fpi dtttw^nil ; / :. . - 

Oci oda fna flobodienei '0/ , rft-r ■ :'"r, f 

Okd febe kad obrati^ ri; - f • 

I ne budf fue gliubienei ^ i 

Drufcbf) i majke vdedati; ,; r; .0 i :^^^^*-^- 
I1.T Cc TmftKe 

P JE V A Nl B 

chi fategnuia, , ' " ' '" oi^tiM (niO 
em, ftrahom. tanitV'T *^*1''^ sirtaiuaji 
pofna puta, trji)f^ rsinidshiw 
i dafe obarncri /ti^q J.jr.7 i^o x^yVi 

m on drefegliU'r '•'^ ftolffd fqufiitrj liPT 
an obicaij . i..: u ra) xuvo ijmiMi;! 
lomu' Spafitegliii... 4J"5'>U'* gfrtb iI'It I 
fa ftrafi taij,' ..tjJ , '■5ml hr.'^ iM 

afe obechii^i' i' TuJ^ (oafaoit 6q rtT 
[lu fcgnime pochi^-.'- tiT'oq rf')!-r-j::fa 
fila, i fmachiaj-^-)'.'* Ti:::^.^,.»idyfjCT 
1 nechie mochi;,- '^u>, r-Jj.n .liboav i 

3fc pokrije-, '".tel ; . imtq ij<?.«;j 

duore grede-, ^Ji; uuo >'»« J'^ 
iega fumgnie nije'jj'l i»j -TiOTOjnl mT 
>rne Hughe- tieidej. t'r; c:;Tbl:. JI :ic! Tad |)Ogledom faraa bkga { > i< .0-..- ' ■^- ^■:\^i 
Kragfia .od nebi fin pogle^ ;, . ," ^ t . 
Na priategliamjla , i oisjglla.:!., •.../•'. -.» 
I il dugomu ^ut JiexUii, . , ; '/.[r j ...f h- ^ ' I Tcgnut okotn miloftiuiem ». . lir i ;, 
V cas jedan on promieQi*^ ., ; ;, 
Kako vfcefcen oegniem iciuieflki 
"V iram lumen ftrah ledeiW' :. 

Saframife > fpomenufe , .-^ ^ . 
Ke cil -od iuoga kraelia. xiecl^ ,;. 
Na taipefi kadamuie* .. : .,.: ' 
^ttom defaizom tacpp4i^.it) :..> * fc ^ # ^ I « . . ^ .J ' cemerno toga radi 
V farzufe fuomu fmuti , : ; 
1 fcajofno prem lafiadi t 
I boliefan Imartou ochj^tL; ,;.■■■ • • 


Ter neflicni ftrah korechi > . 
Neraflofcno kiga obide t 
Vas ix placu , vas li fmechi^ ; 
Is marlechia duora ifide^ -:; . . . /. .♦ 


Tac da bolan fua noch a^Mf 
Nepocmu ^ i iie fafpa » 
SloDu placuch v(ionu» •■tf i ' . . . i I ^artechfe po Tuem grad^^ ^:* - , . > /cuck ^^ ^. 
Vfdifati |;orko vfe, 

Iskidati uedu bradu ^ 

Prolicuati grofne :fiifc i . ? . 


tn.Vi I H \ I prikora punu^ i r^p^^ ; j oiv.- 

PIEVANIE 

orne ptize , ' • ^' '•' "lotaijoq UT 
: dokle dieJi, : •''< '^s" '"> ^"^ 
Bch placnoUze, • ilmi iilgujenj i/i 
si lieui . i zuieiit' '""'". "Wfi"'' >> ' 

pofredfpili, -iiiidr-Um imJoite-jT'^ 
tufcne a gUfe, -iq nu '■:'i>\ '" Y 
ana bita , ■ .'550 Ji>jl-jilv oi!iVl 
w vftrucafes ■' 'i' uaumi u-i I'l V 

ieka , i framna . • ■.'I'J'iMnngt .Alimril^ 
. , gliuto- frece , i.ii jgtiut liO i-J 5.1 
raba tamna, • ^ani.^J ibai.l Jit^ 
ia dafe odrecej : ='' '"'■'-"■l-'C "•'■'ui 

bremeniti, itw ijo; omsniss iniT 
ki prohodi 1 """"'l ='."';"•' ■, 
im ne obchiti , '-t iB3i<j onlnUJl • 
iuot ki gofpodit »•■"'">:! '""---J <- O S M O. aojr Pontia Pihit \i ono vrime, 
Od latinske boine karul , 

V darfcauah od Solime j 

V gofpoftuu biefce paruij, 

T2)crio Zar isbrani, 

Tad Rimskoga fuieta fuega t 

Bielce fudza onoi ftrani 

Na fuoe miefto pollC) gniegx ; 

Piid gniegoue tim polace 9 
Nabunicno mnofouo ftupSy 
Tere fuefdlo mofce jace ^ 
Ke{hK)tarmeni glaibm faupi^ 

Fropni oaega, i pogubi^ 
Vfmi fciuat ilom grefcniknV 
Ki nepfauiem dielim grubi^ 
Outt lemglitt fkukolikui 

Koij g^ittdt £i(Iiepiene 

Vci nk fia fuaka , i vara ^ . 
Da ne ciafte, da ne fziene^^ 
Nas^i ni tebe^ niCeiAxai J * > . ^ • • ■ %• . > -. i' f. --.■-•' i ^ « t • ■ » :/ S*ouiem riecim bcs nacina^ « "^'I '' 

Nefuiefnizi prem nemili ^ . 
Moguchiega Rimianina ^r 
Biehu na prag naripili i • n ,;i. t • • • » ■ « •■: / On u mlaza mikt i liepa, - f,::;- . /..;! o . :;il;\ 

S'mnogom pomgnioair£ipa(ife t^ • 

I od raiskoga ftafai i nipa 

S'nagUem okom ne dilife< w. j ^ > « 

/ : ^ lofc ^?i 1 


P I E V A N I B ^. >, 

: pofcudan , . -.<•.! la 

it fua nafloij , 

orod trudan , 

ae doftoij j - n,. ij^uyj:;.! I'i 

gliega ftrane, ■ iir-'Ttia!!^ iljv iiftrf 
uen, jeda u toli', 'i risbflucl (4 
priftane, , •J'.jIi oil -2 
ggniu oholi:#--' ... .- if;; .ti. -iii'A 

OfmtifPtmim. .Kiicilj. i,o 

.•; ^■■<-- . TT-, .:; ^iai3 

,-ntiV>TiuM lit ilMBicilkdV 
■. -"-."rl'r M'-f: .1ii.j.:j..-i,,ID • H RIKO blircgaieh-iiarc^nifc"»».- 

ProlietafcefiUt neioUii -.. .» 
Kofu gIaue,flieli5ci4ott4. . vi- 
Boga ifdajom vhitiij ;;.;,!.: Nil to pinii rafgUfceM 

Placna maika Bo(canftuena> ;.<:': 

lofc nebiefce ochii)t(«ili(. . ;- 

Sa fuefe ona prikoi Igodi !,:■:■ ■;: 

V fuom farzu fuegh bc^AfiXi^n.f > ;i nnul 
I veliko flo k^godi, . ;,.'r. ■^.' 
Tad gnie pamet gouitalcei; . . ( ,. !,1:..j.j! 

Prorocanftua Tua poglaunat • i." 

Siflechi, bielce tegia r,ukoctr -: 

Dae gnie dragom finvi. ^rauna i 
Smart fceftoka s'gliutom miikoaii 

I da karuim fuom isbanit, .r; .':i! ' : i- f i 

Imi is tmina dufce iibi^ane » i - 
I fuiem verniem drutn vpnuitf 

V ceftite rajske ftranc-i .'. ' ' '. .: ' 

; Dd ' Nikk«d ,.:-v-: ^^^H 
1 


P IE V ANI E 

lofef Cedi , 

vierouanai 

e i>araz bolnit 
'c tai cas oghitt-», 
ora ter ii ftolni ' 
chno poghie j 

vidirod pjPdc. ■■' 0>llfl 
D skonea, i fmete,, : ■'■^"l1 ■ 
, k6 fuud Virus ^--''-'S i-'"'' 
lochne c«te i ' "'''' •' " ' 

idu gdife M!oi1;!tgl.:i «n 
la buna,'ifmec!u»ii?^'-'"» "- 
ni fgodife-, ' ■•-;'■' '■■'.I'''; 
hughia, i vechiW '-' ' 


i 

i 

an i 

.- 1- 


1 


■ Drvfi/TIO;' ill 

Staraz gorka pun nemira 'olil , rLio v , d.i- 

Kaga vidie ,gniemu praui , 'r;-'-J^^l i i-J^'*'' 
Kudfe ftupai tuoj p£Dfti»>r r . q fiO.:;'! 
Mladce ? plahi tick vftaui < ; • '» y; "; o;: i i > ' 

Gdije Sin Eofcij nafca krunatL' 
SAofi od gniega tac dalecel 
Kaje Cl gradu oao buna > 
K; xndm dobru fiofe ." X . J - ) Vajmehmeni inije faludu ^ - 
Dieua Majka gonetala 
Sgodu tefcku, i prifamfai^ 
Na gnie Sinka ka^ najpolo^i 

Na faglauu tieh belicda ^ 
Vriedni mladax Bogu mijo^ 
Scalofnaje ftarza bfieda » * 
Gorko vzuilien fagarlijoi 

I tac plahe fufe roni^ 
S'toli ceftiem vfdafimat 
Damu ne da plac Tfioni i 
Sauarch zielu rice vftima s 

y kratkofe naj poflije 
Ouc rieci riet vfilit 
Nafce vfanie fuc vmrije 
Suefmo dobro ifgubili s ' 

Tughefunas tefcke ftiflc , i • " ' * 

Gotouifmo fafma pafti^ ' . 
Glaue od grada llu fmart mifl6> 
Ifukarftu nafcojciafti; » .... ;>..> .. 

Dd z Vhitiena t » t 


1 


M EVAN HE i 

eh , filora ; '[ ':■'' .1 
toueliga, iitw-»5.t ■a'-''' - :' 
no prem nemilonr^ [om itftjyfl ? V'j \ 
pogubiga; ■ . < j'jis u! .Irj t'^"- - • j 

pobieglaiei..':iJiJ zSiitt \iiit)3 nl'^f \.'iQ 
e fnam kndi. '. r.i jtg^in^ bo ilcli * 

I gliubienaie? : oho uot-i!; A ij.iiJ't 
bit gnie trudiv ! -' JT-J-b i'loa. ?>' 

, ciula vechie ,. .,0 iriii, Ma[oria(«(<?y 
Jinku fgodi , ■■.. y e^i^t*^ i-O'siU 
ue fue nefr£chic-^.^( i ,i»(-jt»i utonf- 
C s'tobbm. odif it^i JAiii -Jtn.^ ck'. 

ie nefgodu » . l^*^ilJGl li-^it i"*-;3f , ** - 
■lac vidio^'i'-f! i'.;'<(l .Ti.t-'*>,:.( i*-^iiV 
id porodu, »r',5:H ktit-d t{tH\U'\s..-Z 
Dlag proftiajiM' >«./!! n;l'iUiV <j: .ni^ 

. mi molimo 'r.'-i tIjiI Jilt' | ' <.i DEVBTO, ai| KakO' vbogu kad tefcaku , 
Skrouna gufa prem nemila ». 
Fo nochnomu bude mrakiLr^ 
Orne vole faplienila ^ 

S'nai flariem (aedno finom r 
V potrebah kiga dnifci f 
Suud pufcftofcnom gre planinom 
Terih ifcfbich gorko tuTci; 

X ako vide , dz feiuine 
Slicne fiioiem gdiegod pafii:^' 
Vele hughiu tufcbu cine'f 
Grofno liza gnih placoafoi^ 

Kc inakofe bole, i placu9 
Vriedni dtu(i» i kripofar^ 
I kraglieusku prid polacu y 
Priftupaiu prem fcalofnyf 

Slauni kragli tui gniekaday 
Stanouahu s'mnogom ciafti^t > 
Kad Solimska femglia vlad^i 
Po fuoioife fafma vlaftii 

Ni!i namiefnik Rima filha 
Biefceih ohio fa fue 
Eurienskoga miefta Ow»«.«., 
Ki darfcaice tad vladanie $< 

Tu nefuiefna treska y i vika pr 
Kros ralllke varle glafeV 
Vfcefcenieh redouniki, 
Gniffi najprije prikafafe)'' • / .1 .1 » f * £} duora. 1 


' I E V A N I E ; 

ofpodskoga , . .. .^. „-- i. . 
laniahu , ,jj J/fi(jm 'o 1 
iinskoga , , i j,iito(l -jH | 
;fcamoraTms il i_.l llOv ainO 1 

iinipriete, il oili)»i nisi!i.-li itaS 
im nagn nafaunit.I. xjiJ iMtHloq Y 

edquitc . rni>r.V-X>ii r !.[m;4 
^oglie ifpunitj ,i. , A>,A'i'i (i.iji 

!oi videchi . .i\%.inif n* I 
ghe strati, ,,g i.aleiA jioil8 
loioi fmeclriVi*. . ....^jj uiHiu-t 9(>V 

I poce vfttiiM. ; . rlh.j ,'sii vjlovO 

luan veli, . ijabiJ Ji'/jriil :■,'! 
aiachko fciui , i u.i.t hit) i« 
hnezuili, "it rr;Ilu*i.'"iT:jM 
Irah fumgniui; r , : :•- ' ■'". 

inina , \ DBVBTO/ 415 Pri nenadnom ouom fgodom 
On iJi tefckoi mifli Ttafce'^, 
SMofuanomfe ter GoQ)odom,, 
Gliubefcgliuo fuietouafce » 

Tumu lofef prid fuiem sborom f 
Kleknu gStrlit fuietle noghe , 
S'ouiem tufcniem pak gouorom» 
OHkriuama fue ralloghei 

Go/podine fnamni , i vriecfaii » 
Nad oftale fue Rimiane*, 
Koga ifabra Bog prauedni f 
Da. oue vladafc liepe ftraac >; 

NeffecHniemfe fmilui gliudimv 
I na blagos ktiet prignuti » 
Ki s'nacihom veoma hudim p 
Neprauofui potifnutli 

Redbunizi flobni, kifu', 
Segai grada poglauize | 
Moga fina cfouelifu > 
Niciem kriua prid tur lizt}. 

Ter prokleta huda tragas 
Ka flo cinit vik nije ftidna, 
SueAfloe fal^. nagnti , flaga ^ 
Nabungliuai nenauidnas 

lak dae rodien karune* od* gtife V - 
lak dk ii gniemu' fuifa griedpi 
Ifmifliti ki mogufe » 
1 fakriuit pod nebeli i> > J SuuaLkv 

P I E V A N 1 £ 1 

otn nepokoju, ,,-j 
vika , i pita 

iu nadu jHoju , ,. i 
fegai fuita.,- .U ^^A^^,iij j 

famierne, ,,,i„i »,;,») lilof iie-iT* • 

acce^ierne, ..,«,, :,|„, „.;^,,'g 
a farza drafce ; 'I^t su! umnui-. (liO 

>remberocno. , r,,;.,.,-. j^aiVjl«D "' : 
, tuarde glaue , ...:A :.:\ ■i'..:l\,. l,M. 
rimze iftocpo, , ^j „,f(ji .^ 
gniega Oattei-,. .,,,;i :,[.;.!, ,„,' „; j 

vidifcli .,,>,,;' ,,jli:j; sloaiaibjii,-/. 
to nam reft*, , j.ji,.| u,,i!^ 4^ j 
ru ififcli, . , ,-l3.„', ;n 
le , kaih fcelce; ,. ^ D E V E/T O. xiy 

Tace ftarza pocaftiena, 

Cim jad gniegou gorki vftauglia , -^ ^ 1 

Varhu meka , i flachie.na, : . . j.i /, - . ^ /• » 

Stola V fafe fiefti ftaugliajs .i-:;] ^r^--:; '^^-^ •: : l Pakim v^li , vas ifnefe ^ 
Prem k6 fcudiah vdes milir 
Pokajati nechktefet 
SAoftefe oudi faputili ; .. : / 

Timi famo fue s'nacinom » 
S(flote pitam Cfaiachko kafci i 
Ne ifvedamte j^ s'hitrinonii 
Otri fufei ftrah vtafci; . * V rukefe lpu(<^i meni, 
Kunemtue Vifcgniem s*nebi | 
Sin damie tuoj gliubieni » 
N4 pameti k6 iftom tehi.; r:. •• ./ ' ^ , 1 \ i .'» > . ^ r . ■ r • ■ : ! ! ! # - » .1 Si fdrauati gniega vratit i r * 
Id naftoim fuefdx) mogurv: 
Slobna puka ggniu prikratit> ^ > : 

Odolieti nerallogui 

Cin da ocito mcni (ueiet *' - :^* ^ ': f -v 

Nitkote oudi nechie fmeftii - i 1^ 

Koga ftana , i koieje r . • ' 
Oui mlada2 frechiei i ceftii \rA . ^> I lofc gniegoue Maikepleme> ; »• f ? ^ / 

I plememi odkri tuoje^*' ; * i "^ 

Erfe on rodom vifokieme, 

Slaui^moi fud prau akoje; r j j. . 

Ec Pacft . • ) r 

M E V A N I E 

^okafcemi, '[ '.fn/^ 3i^P 

jalam fuakdagniemlJ-'*' i i. >t udinV , J 
ega glafe , i vele i -i i.iiil ^lj.) » ilrtjfc ^ 

ftas, hod. flika,'"*-:!''-*^'-. llv i^'-'ji^ 
edrieh ociit- . lyi/i fl^I6n:il iV;J 
couieka , - .si v W.-j-.ti <■ f^ • i 
> ni fuiedocii ' H^i^ii !),u>v' . . 

befiedi ..{.^;rr ^.;v.' 

3una vrefa 

a kripos fiedi, ( 

> s'gar s'nebefa-i - • 

Lt naraui «» ittJiifff^'ivu- "• 

(u od prije', _.' ' vi4:*i\ri' 
ni Bogie praui r 't •»» -• n t 
Ice karuL nijej hj dly r' DBVETO. aip Alii koie prau^i iftina 
Gniegoue ifriet fue jcrlpdfti » 
I Bolciega vech fa Siim» ; 
Odkriti^a bes tamnofiit • r •M Polalc gniega kad dohodi ^ 
Fofcautamu luan fnanii 
O Kraglieuski fuietli rode i • . ^ 
Slaiuie Dieue drufce * ' ^. * I . . Dofple J Ik Kraglia xxi AnghieU ^ i 
Odhranitegl plemeniti L 

Mirna farzay Tedra -cela 
Klice ouakd gouoritii. :. - * * 

Pokli vfafnat imafc Ictieniet . i ■[)' 
Suietli Bane^nafcu frechhit' ^^ 
lachiu ifpunit tue fcelieqiet | 
I nifdiati taiat nechiui I . t I Bogte Vifcgni nadahnuo j 
SAonas primi farza vgliudnat 
£r k^ dofad niefi cub , 
Otaiftuachiefc fnat pricudna^ 

I da flufcim tebe ifprauno i 
Prije neg budefc drugo cutif 
Golpodskiema dielim flaunOt 
Plexne moje kafatchiuti; 

£e z 1 • • I I »■ 


Dobro gredu poQinafci 
Tim bes fumgniet i hfoeoifty. 
Vpraufeodkritf vech ne iftralci« 
Bide tuoga odhranienift ; . .:.:•. ^ . . . ; LO A •* ^ 


.J- .i 5 
I. , ' ' * «>..■•* ■ * , * r , . . H .■■ *■" Safue 4 

P I B V A N r E jl 

iuot vodim , ■ > ■ 'ueiq v"n:; iUJI^Tt 

iuch radi vbofdhiv^l 3jmI: »/■-■■■- 'J 1 

krajlia ishodira , -^ lU- ' Hp- ■!■ ■' ■ 1 

i umna mnofiftu* >"" Euf'^ti^.c/- -r J 

onoliti '.c'.ioh bitJ iguin; '''^'>^Winl 

1 jednacire, lil iti.ul ji.ria.iiolo'! iWrn 
inofcna, glafouitai'y"'.'"! iJsf-:lj(i:i'i O ||H 
, fuud flauift ; ^ .-ijj.i. -.(j'. 'i ^itui^i- jlylj 

lafc tkoje bio , ' r.c »l*«j ubjTj; 0(iitl(l|T« 
chko nafcnaj pa'n»»i.-'-i' I'il fci^^l/T T 
larodio, I .'^ ' :j;iv .-) ■. V-ijIifSic. J 

2 flaune karui t ■-■ !»:lQ*/- -V.'V •^''^'^ ' 

:gh prikloiw t» «l»«)^1K!i!<iH<a J 

napried ftaui i .,jnuIij.tiai!cJ.~-'N . J 
ifakone, - ■ J-il.3»' ■ Wliil # "M -M 
, parue oflauiv ..:cijoj uj.ic; r. ' ■! ^ 

i Ifaka, . jitit'*^ -i1i:rj» - -it ? jt^V^ ^ J D E V B T O. MI Imenafe od gniegoua 
ludea fouc oua ftrana» 
Majka ifaarfnieh vitefoua^ 
F6 fuem fuietu pripieuaaa; 

Od ludine rodien knchie > 
Na kon vele doghie vnukst 
Dauidy knglie ki mogachiey 
Od nafcega rodi puka i w 

9 Tim cetarnaes vedrieh kraglia 
Mefe pleme brqjem huali 
Varb £ttrienskifi^ ki femagli^ 
Gofpo&kufiir vlas darfcalii^ f Alii mlkdzu prauednomu % • 
Drughje Cniachko > porod ini 
Safue mnofxflua nefnanomu 
Od menefe rodien cini y y ' f ■ Ota^ rajskr KragI gniemuje 9 
Ki fuiet s'nmoficm ihidti vrefbm >- 
I viekouit gofpodujei 
Semglii mora ^ i nebefom i 


Cudnom- fgodom varb fuieb' fgO{&> ^ 
I faceta 9 i rodiena ^ 
Dieuizaga na fuiet poda 1 
Vik s*coaiekom ne idiufcena ^ 

Plodna rodom nebeskime^ ' > 
Ona vfdarfca dieuftuo (hoje 
Ka5 pifano ftaro ik vrime 1 

trorocanituo fueto poje 1^ ■n "• f f.- ^ i. • * .' Vacgni 

P I E V A N I E 
1 Bofcanllueniem , 
cifto krilo , 
ifgubieniem , 
cedo milo; ; , ,,. ,■,;■_ , 
Klo fuocmu , ti-,.f,i_ ir.. . , 
fude , i praue , 
jafam gniemu , 
^liefu priiie; ..... 
s'gar defnizi . .laS 


cu jes podans, : .,„y 
Vierenizii , i'C> 
raislia dikl , "^liS* 
imat bude j,ty 
fli vdionika, --ir» ^ 
ti fue trude; 
di vfroka D E V B T O, i2| 

V Irechnomfe Nazarctu 

Rodi f Maria fuana imenom t 
Ccftit porod na fem fuietu, 
Maizi y i Chiachku fuonr gliubienom ^ 

S^ Dieue toli liepe » i cudne , 
Koj fua dobra Bog fapifa , 

gnioi miflech*, ix nochi| ik dne 
Stb mladaza jur vfdifa ) 

' Soaki od gnifa aruechife, 

Fo cinieniu vriednu » i dicna ^ 
Stecb podoban dit ?cinife ^ 
Vieren^EU funza flicnu;# - 

Nil darfcechi ona ft fzieni • 

Nad fua blaga ^ i kraglieafioA 
Dragfai kami ^ zuiet pofifteni , 
Ax^hieoskoga. fuog«. dieufhia t 

Saoja diela fuakolika 
Na cias Bofciu jur pofueti , 
Vmarloga vierenika , ' 

Nemillcchi vik vfeti ^ 

AUi vfinnofcna lietim Anna 
Gnie kripofna porodiza y 
S(flechi od Prorok piima fnanat 

1 ona Bofcia prorociza > 

Prottidiela biefce odauoa »' " ; 

Dachje kchierza gnie cttAtk 

Poroditi kraglia iiaantf t 

6mim Yfrnnofcitti 

Kraglia 


P I E V A N I E 

1 podnifceno f 
i lemglie ima]u 
)U odredieno 
ko pieuagu j i"-j-i .- .u m ' • , ■ 

1 u pokoju . . * J . , I- j.[ K' t 

> fnati vcini, ! 

kchierzu fuoju « j 
da fiedini ; .^ ,i ,i*iu »ri 

ir od vierc , . ji .atj^ •jo'iAii^ 
la priftupafce , . - . . . / i,i,i «hu J% 
Zhiachka, i Matcrc u. •.rtiuJ,!,'^ (t.M<I 
;bu ktiafcc; . t'l wr-vi .«itjt3<Y 

1 fiaj vechie , • If «ib'-^(ai«i>^<«f: 

s gdi befiedi njf} .un utfi^ 1 
xhierzu vechie, i^, l iriiilt-ifl 

> fapouiedi: : (■ DBV.ETO.: t%s I jk fafue frelieh liti 
Doghioh ill broj tei drufcine-, 
Biufci dikk plemeniu » 
Meni tli rodu firane ocuiei . , ill -It"." ■) ,•••' .■ -"jti - • r ' • » Ne tolikd fceglech ftechi 
Glafouitu vierenizu, :!, 
Biliefife fui videchi 
Od ftarofti ni mdm liza t Koliko s'moiem da varfnikom 
Gniefe Chiachkom obradujem^ 
Kad s'kripofniem viereaikom, 
Sdrufcenumu kchierzu ^ujem s . I -ry > J .:» • I .) ; id.. .^ . . m , I., t ^1 I . -J fl ' V ;' j'l*.'.'' •-,., " 1 ■ • * . < 1^ k V I . > S'pag^om fuieftini) i pofcudom 
Stahu mladzi neisbroinii 

MiQech) kichie Bofciem fuctom : . . ii 

Sarucnikioi bit dofioini s t • Suietli kuchiom fui poglaunoiUy 
Sui gifdaui , fui moguchi » 
I fuakife vierom flaunom , 
Vechnu vfuifit vfajuckd* . /;^ . m Idj i'' rr Rafdielieno cim T&nie » . .<r(r >. 

Meghiu nami fui nofimoi 
V potaino duora ftanie y . 
I nai vifce vshodimo > y ftanufe fuakdan temu * 
loakim Chiachko diene vriedoe » 

Poklaniafce prittiicgniemu 
Kios molitue fuoe prauedne.; 

Ff Vgpiem 

^^B^^^^^^^^^^l 


P I E V A N I-E 

e otar fueci . • '■'•'■■ !\ m'.: i ^ 

ki na prieda 

neba jur pofueti , 
fe kuchie dieda ; - n* '. 

nom fzienom onifV'-'' ^"t>Hs(Di £^Sio9 9>J 
gnih u ftrahu, 'cxirtj :•'•' .ifliHoltia 
n tiem prikloni,, .|>jl-i'.- tii tjlikHlilt 
dohodiahui -wil in htoicfl Iil3: 

i poUaniamo, ' tiz taia^ ■vysJtiA 
nas tiho, i pofe , . ' l^M'j I'lsiflD 
luchiem molbam fnanKv^ ''^'' iit < ^r^ 
neba molimpfe i J^'i- ''■•ii i;. tfi'- W - 

ife vmoli, .•«.■•>' "i* »»«»1*»!|Jt «>C*W,V 1 
'g da s'nebefi* " ''**»• ttUJa ltitr<* 1 
jlafcen toli , -e o-'M Hi.*;"- J 

ierom dafe vreG ; ''' - ^ " ' • • # .. i : ; ./ I P b V H T O; txj 

K6 kad fuiefda od fuieh vcchia, ' v ! . 

Ka vefeli dan obiaui • '* - : i. A^y 

Po fred kola magnieh futeclna; 
Vrefomfe fuoiem flaui ; 

Tak6 Dieua fuiem kripolba^ 
Nebo, i femglia koju flaue^. 
Biefce diona » i ponofna ^ 
4Sred mladofli tei gifdaue ^ \ 

Sogomfe ona » i Eofcima 

Sutedocafce fuiem duornikomy 
Da ne fceli , ni mifao ima^ 
fiit fdrufcena is'vierenikoms 

Ghiacliko tafcech gnie nemirei- J: 
Sapouiedioi Bofciu ^kriua n 
Is liiajoi fufe otirc 
\ ix celo ;gniu 2eliua i I. • /' 'I h f Kad n^ ocl ju fue cegliadi ^ . ' 
Pofuechiena blifu otara ^ . 
Is skupafe fuega ifuadi, 
Ka tui biefce Ana ftara; ' t v 

Ona fiioje prame Cede, ^'•' 

Strafcno nis vrat raskofanat 
Ko ifuan febe gleda , i grede f .... 

V okolo fuega ftana j 

I ftu^r cudna priko miere^ 
Puna Duha prifuetoga » 
laki vapai difce , i ftere , 

V prau duora nebeskofiA; 

Yi % Ten 

P I E V A N I^E 

irzu nigda moimi, "■■ M^ J* 
mene pita , ! 

eni grc farnomu, ' ' - > : 
terme hita i -uu-y r. ..•-•.:■ Qia 

apouieda ::: -i-^tJ ir9itf,«W 
liachko Kragi od neW|''';"'i!»Vi f 
rza moja ne dif ''^^ - . fnoib 
6m rafmi tebiyp '.'- ^ i» iltatuliX 

uoi bilicga, :th*'7\on t,'atifi^ 

fafma dialimv'.Mil* .-noiuk oilo:*- 
n od Vifcgniegay ■it'* w . -'VjI a 
f(5to ja veliiff? • ufri»^»'« *nwliJti 

ba tad fcibikayii^n 9in^ ff>933Ut « 
ce moja defna '^ ■ liialoa iuibin 
iem fuakolika , ^li;'. t!ii[ toji 
vidie vrefnx i uio.v uur: «;. D E V B T O. zz^ y prili2i on fniefcane 
Golubize tebi glafi^ 
Moje kchierze vriedne $ i fnane. 
Drug doftojan ii fuem dafi j 

Vaskolikfe sbcxr facudi , 
Gim nenadnu fgodu vidie ^ 
Ncbi flobnoi ii pofcudi » 
Tkomi n^ ces tui fauidie> 

li videcbi dafa odaechie I 
Profcla napried lieta mpja^y 
Necekane radi frcchiei 
Pimfe chittCiah nepokoja}^' 

Kajttchifc ter fauifce* 
S&x> iskat doghioh tui namkro f 
Yarfnizimi prifhipifce 
Ceftititi cuanu yiera^ Kros befiede mednef i fbnoe 

Oni nemir moi tafcahu ^ • > 

I nad fue ine frechne i i flaone 
Ceftitaune nafiuahu y 

Tac s'raflofim temeglitim 
Cim cxtgone moju muka 
Skloniiceme da vhitim 
S'vierenizom liepom ruku^ 

Kdi naj poQie vzuilienu, 
I ja iofdle mocan veoma » 
S'roditeglim rafdielienu g 
Koje obicai vodioa doma» f . ' .:r« • 1 ': ■^ • * • • J i: » /■ >»• .^ \. I r 


Po fern- 

•lEVANIB j 

lu fuuda , ' ;"■'.:« Ir* ' 
jur profuli, 
eh dabi truda,, ,.- 
i odahnuUf'j^j liJ ^1 (/ ■ ^l-i'*^'' ;', 

iufci doba, '\*^^i\ lotii -^ ^ ■- . , 
Dieua grerao, • >■.■'' iiuboiX- fn*^ ■ 
lorn ftanu obi, u 'vc-Jotl idbW 
e pocinemoi us aas Ui :iai>^f 

fuom kripofti .ij' a liU'j uho^irrii 
s ke pritiecu^ ,.,,l .■.■>ftf]JM nJilrWi 
fcalofti ,;/. *:>',il iluri -rwdarvEtf 
gnioi vtiecuji:';_o. -qaa (;!:t:;H'b sinul 

3 vrieme ,^Mii.iaJ-3Ui.bci.iwt 
lu dubiu dieB^ .1: ^.^-^ofi a^ici r-riE 
fa ofdrime, . iii'jjiJIh'ti Unisii'il'i:^^ 
.ofdiem zuicli ; invj-t ' '-''-• tin.aO DEVBTO. z^i Bes> velika nh flamenia , 
Cuuatife ja naftoijih , 
Couieckoga od fdrufcenia, 
I ti dieuickom bitiu ftoijm » 

Sila, 1 kripos skrouna gnieka> 
Pritefceme , i primaga , 
Semaglskoga da couieka^ 
Niemi obchina: mih » i draga ;- 

fkfue majka moja ftara , 
Nepokoina s*toga vfroka ^ 
Na inf nacin iigeuara i^ 
Pifma fuctich. od prorokij; 

Smoje ftrane i ja imam* 
Prorocanftuo , kemi pojci 
KTebi druga da ne primam ^ 
Kichie: otrunit dieuftuo moje;, - 

Priechie Jordan rieka ofiola 
Sa fui^m vodam* tech na fiii^ 
A funciana fuietla kola y 
Mbk cinit iS' fapada > 

Our rieci cifta* Dieuar 

N« bes jada rece mem r 
A pof(f)%ne fufe lieua, 
Nis. fuoj obras faframieni v 

S^henadanom* trefcgniom tade* 
Strah ledeni name skoci , 
A tmaftame noch pop^de t • 
I fabliefdii moje occi y Trikrat 

P I E V A N I E 

odgouore " *^ 

oi podati, ■- 
ik moi nemore , : 
lu poflufcatii 1 

uh, Itimi vcli, i 
rughe moje bludi > 1 
;nie ne odieli , 
in drugioi budi ; ..--„,» 

1 , i parechi, ■ ■•. it ^**« 
hip ftrahouiti, , '; 
i poceh ftnechi , , 
gouojicij _ :;, 

vUs, i fila, ': u 'CI* 
momu ktieniui 
)hom fadrufcJla > 
;liah 6 fdruJceniu ? DBVWTOt HI Nil poklie Bog hotijo 
Da ouk nafca Tiera fliedi, 
A pakme ifti priftnfcijo » 
Kros ouake fapouiedi t 

Moja imenom Tiereniza, 
Vjpokojtt , i Cl flobodi 
Scm ci&A fvut^ dittmit <. 
X vefele dni prooodii . u.,t 

Slameniii nidun reCz 
Naice viere jii raftauit , 
Kkmfe farze me podudk* i ■ ...uin 
Tebe vieku ne ofuuit s 

Sred iftoga (craiet ftaxM , 
Sarzemchiemo fiediaieni, 
Ti kd kchierza moja isbraoa* 
la k6 chiachko tuoj gliubieni » 


Jv -. : ' / ToUko lit fua dobra^9 i frechie 9 
Kaico d fuaki trud , i tugu » 
S'temeglitom fuieftim vechief 
SsL mojute primaxn drugu j 

Si dobrote raisk^ tuo^e , 
Sa godifdta frela moja 
Ouo bitie podobnoje, 
Ouakofe prem priftoja i 

Vtafcife Dieua cifta , 
Vs raflofcne me befiede ^ 
I gnie gorka fcalos prifta « 
J lafuedji fue poglede ; 


Gg I'iok ^ 

P I B V A N IB 

t kuchie ftranu 
ijat nochne cafe 
(t tAom ftantt> 
. poDafe; r^-.. ,,. 

k; prilikef ?s'" \..-j.',y 

moje fuiefti , 

ne Tuekolike 

L box fmeftii . . . , ,, . - y * 

4 

: tiffj.(in -,|arf sdaT D.E5BTO. xis. 

PIEVANIE DBSEm 
VR m pogled bieb jutrti 
Biefce femglU (m finuli, 
A ftodew apch >1 nutra, 
V ju paklien pobie^uU s 

A ji vftajem. i lorcniza, 

Saedno s'ttudmem fnoin ahtxUff, 
Ter opu dram nerenizi; ■ 
S'mnogom fcegliom TOliJ!t iibcUin; 

lofifter nebieh vrau od ftana,, 
Raftuorijo p6 nacinu, ■ 

Kadil fuietlos nenadana^ - . ' .' 
Suprotiua mabi finui ,, 

Neoadana fuietlos, s'koje, ,,. 
Pod profuietlien vas goraicCy 
Odkle llatoe frake fuoje , 
Po fnem ftanu piofipafco 

Pofred koga Dieua lijpa 
Sapanienu flicna tilu, 
VpiafAeiia ftafce hijpa , 
Neirrecenom i^ fuietluu ) 

Gg s One 

P I E V A N 1 E 

ftojech toinu» 

1 oe podaiui 

i pofbre, 
prau put neber* 
le liepfca lore , 
Liiecia Tj-ela.- 

wmiement 
He fue priltlcef 
)tom profuietglieni 
ilna flaue , i dike f 

vieCaa , i fcina , *'.,,< '■f^'! 
liat kacHe ftaui ■ '-.a';.*- 
[ieh od duorani, ' '"> 
cnoi' iciuu flaui y. 

la^oflijc^^^^^^^^^^^^^ D'B SET O; %i^ Sncta oblak fuud okolo , 
Sunzu fiican gniu odiua ^ 
Na glauioi fiiiefda kolo » 
A pod no^ia funze fioa i 

la videchi oua cuda 
K^ prihode gliadske rede 9 
S*mnogo finechie » s^mno^ tru^r 
Stah gouorit fei befiede % 

Kto QUO vidim vifcgni Bofce, 
Kojaotajftuai k^ (lameniaF 
Ouo diela bit nemofeei 
Bes tuoega dopaf<5lenk» 

Ti profuietli, jate moglitfy 
Moju pamet Duhom Suecins y 
Da fna prauu tuojir vogKa 9 
Dafe vgodi s' tuoiexn fiue tim i. ^ 

14 rieh ouo , a raiskale 
Dieua di fuoje bitie vrati » 
Ter jak da od fiia rasbiraft r 
Poce fladko vfdifati j 

Is ociju od radbfii> 
Bifernejoi fufe ishode t. 
Bilieg raiske ceftitofti, 
I facnierne kegod fgodcs^ 

la priftupam blifu , tcre 
Molim s'blafiem gniu oaolbami^ 
Sa ves cifti noue viere , 
Kaje sktopiena. megliiu naouf ■ ) ^r 1 • I »; ;: /. ir! I& A N I E Jilt iImuI 1 * - D E S B T 0, i)^ Tim fa cue fufe y koje 
Vefeliemi mnogo tuori ^ 
Sa fad oue rieci mojct 
Ti nikomu ne gouori ; 

Di lafciuo nebi gnima 
Tomacenie da6 puk fliepi^ 
Prie neg drafiem biliefimfty 
Bog s'nebesit fue pokriepii 

Ka6 pocela jafna zora 
Biefce ifgonit nochnu ficna i 
Fomigliaiuch ifa gora » 
Glauu rufam naytienuj * '.(>-.• > -* • » (« • T % • .\ - . i ■|"ti-» -• ■ ,♦ f y r % • '-.k -» :"K: ■ .j !'• ( <• r lafe s*tihiem fnom raflucih • 
Tcr fnifcenoy i potaiQO.yi ... 
Vilcgnemufe priporucihi : ijw ;:»: : m/. 
Kros molienie obicaino s ^xiriJiuP ^ :/ , 

Pak fa tafifte milli otirat f .: . 'S:*> /. ; :::t / 
Suu poftauih pamet mo]VL$ ^.v i )\ \ ^ ; . .^ .. . ;■ r- & > '.-.V If.. ,. I SAit y i pomno rafabirat 

Sdto Prorozi fueti po jtti H v :v ; - . j:,,\ >' 

I da budem tiem mimi^af . ?oif r< : ihu: 'il li^/f 
Ne bes Bofcie^mniin^odlakt': . ^r :* 4j : i 

Slameniti Ifaija ^ . •^i-^v * ..at^i.. \o(..?i 

Po frechimi doghie ilt rukc i ^ i'». . i l»: ^ ;^y y*gniem naghioh gdifc pieua^ r -5/ h^n - .v i;-: r til: 
SAoe fua dobrieh miia6 , i (c^g^V i i. r .iKM 
K6 porodit cifta Dieua # . <^r ^ . • ; f^ 

Gliudskogachie Spafiteglia^^ i^f if. '^* 

p I E V A N re 

'dofcaftie .n , A'h !M il nuT 
flobi kleti, , ji uf.cuii imsilil'jV 

joi koij vfraftie, jn> bs: ' aot> Li>}i:'i 
Tratit lieta; r,i;ii'i» :m ucn'Mu li' 

jchko ifrecM, rramg Wn w/i»l<I i!a 
ieh vfciuanie , Dt; oi i iin»rcrioT 
liem frechno f(S«eJli.uioil>;iK tioii jiil 
i pieuanie; !m i^ij sul ' /.j»do«'4 goS 

recenoi ftr.",' jtii(^ jlnxjq *di. 
fnifcna Ci. febil, ' : 1 loii lino^.i »:!bia 
zi odredienoi , r, lo* .-Jlf jbg; iils-jfrol 
raglia od nebi; ii[;-nji:J«n miin utiti<J 

dragi Boga,\(!i:.(l«i;a!Oi3ai«'d>ii iili'C 
1 fuieh dieuiz^ij i-^'^ i , oo^aUf-i -.^T 
biti mogu, , t! ...-cijI-'t oiumnm-iir/ 
I flufcbenizai '.■■ii:^;c-^ 3i-i^ii:.n •■-iV' DESETO. 141 Ne cekana fuietlos eto , 
Prid occife moje ftere ^ 
Komfe cini vas ft^ittiet*, 
I raskoican priko miere; t. • cadiena ja fagledam 
Nebeske/e ii prozore ^ ' 
I famierno cudo gledaniy 
Rafittorene raiske duozei i od Ang^ela drulcbe vre(nCf 
Prid Vifcgnicga kram kupefe* 
Ter f i flieue ftrane; i s'deioe; 
Scgnim priklono Yefdere; . / Yidim fuiefde Cat goruchie^ 
Toi vidienie aimi bngil 
Saklopiti krou od kuchie^. 
Tuardiem mirim vfdai&aoii /: , ft. ; .y Saef(5toe liepo , i ceftito 
V daricaui vifcgDoi goru> > 
Sue u jedan cascbcito, 
Prikafafe mom pofimniv 

Is prid liza kad Bofciega.^ 
ouiediem funzem vr^fcenit 
Sred vefeglia ilauna tega^ 
Liep Angneo ilaii k'mepi '^ , a. I 'i * r J • - • « *. • r 


Gifdau mladaz on Ci ilizi ,' . . j ; 
Slatnieh krik, flatnieh kofi, 
Darfci bijo lijr ii defnizi » 

I ouemi elafc nofi j . .; ; • . 

• • . I Hb Sdraua • i 

P IB V ANI E 

ruieh milofti , 

trit raj vfciua , 

jfpod fuieh kripofti, 

i pribiuaj . ., ,,. ,.^ , . _ 

i bkrceni, -n.ihil..,-) ,; i>^ihj-uZ 
a , i a vik vili, ,, ..\., ■■..■■^ 
Jieuiz , vaih fuiehTcena, . r. ; 
Eofcia tiC (Jiktv i v:i. r-..-.A 

ouorenie, .-.i -^M-.t.o tWrfanA bo JW 
iupame.1, . _,j r.s;»;j.,;,ii/ U,<1 
) toi pofdriiuenie^.1,1 zuM i , wT 
lochie neti i , ofioMiiq r«inp_,a 

tadrai rece .» li.S ■iir»,;,;i , '„ , 
nikodnebefi, i.iim siiiil(. ,, 
ivik ne ftcce. ..» nmJ i:..,a,'ii ■" 
join ftekli jefi; •(- - - 

ftan blafceni , D E S B T O. 241 

Porodchie oui tuoj famierniy 
Suud bit llauaxi fuom vif^Qonpi^ . i 
I s'raflogom vas puk Tienii ». 
Bofciem^achie fuati Sinc^^ • . . - , . 

Priftolie , i vlas Dauidouu , 
V ifcgnimuchie Chiachko da ti f . 
I Cl plemenu lacobouu^ 
Suecnie vieke kraglieuati i 

Gniemu krune fue nai vechie # 
Klaniatchiefc s^mnogpm ciaftl » 
Miere , i fuarhe bid neduei 
Yelicanftuu gniega vlaftij 

N4 cue rieci moju priku 
Smechiu^ i fumgnm'tad jiskKttih 
Ter nebeskom nauiefniku » 
Odgouore oue oduratih; 

S'kiem nacinom, s^kojem fuietoaif 
Dafe ifuarfce tak^ dila, 
Biufci tuardiem ja fauietom^ 
Dieuftuo Bogu poklonila; 

Gniega duorim ja famoga 
Gniemuje pamet ma na flufcbu^ 
Nij ciouieka vmarloga 
Snkmj ni fcelim mufcktt drnfcbui 

Aoghieo meni odgouori 
Gliubefcgliuo ^ i medenOi 
Nemoj date mifa6 mori^ 
Kochie toj bit ifpunienOf 

Hh » Uxtx. 

P I E V A N I E 

b fuieh daroua , 

p6s Oah prifiieti » 

sh s'gar duoroua, 

e tue fletieti i '. ■ "r/ 

ti p6 gniemu . '^ 1 . f 

le djeuftua tuoga, 

dien fuietu fuemH, 

gUudskoi Boga > ■ -■■".".;■-; 

i Sin veliki , ■" ' i\ ■Sttiii nniBulO 
>m fuojom dikbm ■""' 6\tifhii,'i.nti\9 
ie pak6 priki , ' "-iiAi/! i . jiijl-! 
:in dat grefcnikom ^I'J* 'i u a -j.als./' 

p5 namcniu , ' '»("«' l»>»t sw il* 

ida odkrije, ^ *'l • ■•Wiwi.t 
lu gouorenio, -i.fif.(ff li-f hT 
euo, varke nije* " DB SET Q.< 14; Tftd j^ vfdignuh k*nebu lize , ' 

I befiedam rieh fnifcnimi , 
Etto Bofcie flafcbenize * 
^kojc tuoja rice , budimi i' .. 

Gujttcb f<fl(»nu gouorife 
Rajski gkfmk , iX vefeglia 
Poghie od mene , i f fatife » 
K'nebeskomu Roditeglitt i ^ 

Tad raflike pan liepofti > 
SJatan obuk s'neba fide 9 
I rancanQm faom fuietloiti , 
Siiume okinfci 9 fuume oi^r# 

Slatan oblak , koga oggnieni % 
Suud okolo rei€ frasi, 
Ceftiem iskram nakttiem » 
Drobmem fuiefdam fui jedoazi; 

Sred nebeskd tac pogliane , 

V dalcditie kad oUbke, 
Oggnienito funze ftane t 
Suoje Tpirat jafne frake)< 

Ponolita t i velika 

Y cas jedan fine duga » 
I raflizieh ftd priliki $ 
Okb fucga kaice krugai Rieh ii febi toi vidienie 
I toi cudno pafech diela » 
Raj na femghu prinefenie ^ 
Saebae fimze doletieloi V . « • » Vt6 

P I E V A N I E 

sa obiaui * , ,~ 
m^ face tie , i 
;a tuoraz praui » 
ti k'meni iletici- ., . . ..,:: r;,oj^.> 

kojel^cefto, ' . ,joj i- nofil »^0(„O 
fuuda fiahu, .. i . i-'lji^.iu^RJi 
le gniemu. miefto,^ j^fom Lo o\i'.f<Ai 
podauahu* • -. :^iiioJ''I'uon»)i8ja»'V'i 

L fuukoliku, . ;;»^-nI {t,w:j j^lIlB-i L-T "^ 
s. u coi doba» J-za'a ;U*1*3 nntl3 
idos prem veUkttAj I rncw't aioniivnut 1 
moja Tcrobaj .»/ ;i , ial/nJo en fj^8 

1 neifmifcglieriieni^ c^O:! hiti^ >0 .iU}(!2 
luf^uu fahranien^. '. ::»[ n'.oiu b:ifa « 
eba nauiefdeniemy ii n .t^-; rawTls'l 
ieh nailareruiii ,, ;../.!.;■ -/: ^,. iii;- > ■. D S S B xro, •': ^ • ^t i ^ Oue fgode prem famicrno , - 
Slauna Dieua fpouredafce , ^ M v. 
A 6d radofti neifmerne ^ 
Li?e fufam polieuafce ^ 

lafe i^ tefcku fmechia ftauih , 
Rad skafana cuda tega , 
I put neba ruke vprauih, 
Ter moliti ftah Vilcgniegft ; 

£r bij tako fuies ma fiiepa 91 
Da vierouat bijmi trudnQ^ 
Da ftuar fflofce toli liiptt^r 
Stat 9 i dielo toi pricuda^r 

Snajuch kofe mnokrat fgodi f < 
Da fpriuarom , i s'vkradoia» q I J ■\ • t • X 3r'r» '..'>' • - •.,',.' » « . I ^ • t 


Saftanefe 9 i pogodi^ -. ij i.o ,^;:j\;i 
Mlad fanefea **d9cfoni inkdMitii !.;.;' 

lofc takofam fmamien Wjtt:-'''tl>) T;; j,;;::;: -r- 

(Ah me farze.tuardo>i^^VttWO|> 

Da bieh pochi namiflijo-r '^-n^' f ^ 

Ciftc od druge tia dalckO» i ; :i\ 

Mu da opaka fumgnia moiay :' *' !' 
. 1 lednefe mifli vtafce , 
Nochnogafe fred polcoii^ t . 
Raiski glafnik meni kafi:e i 

Ifti flikom, ifti dnom < ^ :7 f- 

(Komi od Dieuc fpouidiefei^)^ i' 
Ki I'tolikom velicinom . ' 

Bofcii pofdrau gnioi doflde } 

Duncan 1 


fcuchi od IJita, , , : ^.uO 
gniegouifu, _'_._.:- ■■, 
varhu vrata, ■^,,, ,..:.'; . ,. .- 
Ji kiifu i ,jji«)>-.:.ij ii:i.l.il t ij 

lO tkona :'.;,„ n oiiI»n.1 lljau i sir! 
dicna kroia , n^jt ^tua iIM^ilb b^ 
obnifana, .ilijmjv a»ir. sHsn 33<f J 
miere, i bf^ifcinjjli V iL:il litoa laT 

niu ramenu,, ,,,_, (j , m RfuVoiM [id ll 
odbiefera, , , i,,.^.i ai;„oMiv KI 
ibom (iediqieou, iSoi j-.'oro ituil lO. 
I defnu tiettAi--j:.cj ici oliib i , :ii<! 

. ruka yreliyJhnt;. in^Jaiim&iOr m.>i«^^ i' 
racne petglie.; . ; , ,i,cmjj|».,i :.< . ■ 
lam od nebefi , : i , ii...niij; r. 
ffdi liepfce, i fui^JtgUvii.r. , :; : . ■. D E S E T O. 

S'ramenamu lieua , i de&ta. , 
Po maloie fciru , i difcu i 
Suietliem periem Icrila rrefna) 
Ka barfinom vietre ftifca* 

Nagu glauu i ruke naghe f 
1 od coga lifte nofi • 
T«r vedrinom flike dra^^ » 
I gifdafe y i ponofi ) 

Kafcu chri fui gnicgoui , 
I gledanie fladko vgodno , 
Raiskimufu da duoroui > 
Ne oak fem^ia miefto rodnoj. . 

Sdtochiu od cudnieh riet piiHikii 
Koiem d fnu vidieh tevm, 
Liepa odiecfaia fuakolika, . , 

Nauefena da fiafcemit; *4P I 1 • < y ftrafcnufe pecli metnuta , 
Tri dieteta na gnioi pafe»^ 
Na riec kraglia varla » i jjUttUi 
Silni plami dajh porafe f : f r ' ' , ' , 1 , . • Skladnom piefnim alii oni ^ 
Ne vuriedieni Boga jQauef 
Nijm fmije plam vfioni ^ 
Tegnat iedan vlas od glauc; 

Pace ciafti mladze cifte, 
I gnimafe ftrane vklania | 
Na dalece tcr gnih ifte 
Protiunike fceice. i raxiia; 

Xi ^> • « • .J > ' ' • > t' « ail •! 

> . Jit J 

f 

) . Meae P I B V A N I E 

I trefcgnia obaghie, ^ ,; 

fa taj rafgledam * . ( 

» mladaz fnaghic , ' > 

^laCm^ i befiedam( .:; 

vriedni rode, ''••/_" 'vtrt , )f .x. *,..-,,; 
tnie prieke > i hudef^in '^'Ul t^i ig^ 
|fti tu^ prohodc , '' »* U . .j.inS^ j^ 

kriu«ofudei , 'toimg i ,9(„)>4jj |- . 

[16 biliega ■ .-osttifr? ?«• me ^^•'9 

I , i tomace, y o-6-.t^ bo -fea^ | 

lepa. Dieua iace ^ 'i uf jalg,i(«>t in^rj .,>i 

i fcgniom tue brtJe> 'tilliTrt [jq ti.ljfl^ 
~ni proch rafloga*Jr'f^<-f i**^ u- «=. i. 

. vcinitie , '>ii> i-t'j *' i b^ i I 

hiem lafno Bogu> •' 7. ' < DfiSETO. zsi 

• 

Plodna ouako femglia kada ^ 
N^ faglauu mraine fime ^ 
Pitna Tofa Yarh gnie pada t 
V prolitno tiho rrime 5 

Samiem ^ielom od naraui » 

Kafe skrouno fcgniom pogaghia » 
Plod raflican , i gifdatii » 
Netegnuta facne , i raghia ; - 

Timfe Ytafci ftrah, i fmechia^ 
Kojom farze tuoje oftinu , 
Namie Anghielom lafc matfechia* 
Couoritnti prauu iftinu t . 

Cudafu oui po Prorozieh » 
Obiauiena dauno prije 9 
Safue rieci prem vifozieh 9 
Koprenaih tamna krije*^ 

Ouofu ona faklopitay 
Prikafana vrata d Raju • 
Kud vmarli gliudi od fuitt » 
Ne profaode , ni ftupaju s 

Samo vliefti, famo ifiti, 
Nepomicne kros fatuore » 
Na fuu vogliu viekouitif 
Od nebes^ Gofpod more ; 

On ceftitom vierom ftaunom , . ^ 

K^ tud vriednos doftoinajet 
Sdrufci tebe s'Dieuom flaunoait 
Yiereniza tuoja daje i 

li » Alii 

P 1 E V A N I E 

uoje drughe » 
inin ifabrani , 
tuari drughe, 
10 cuua > i branir . juwWui 4 

fuiehdrafci, ■ :.;k ....:.. ff if, 
li , gnie Ilobodi , 
kij drufcba , i ftrafci , 
me fad nahodi i ■ . < ■ ■ l:; 

jeGedeoue, 'u'Viii] J...., 
Bofcie kcienie , ■ ■,■!,.> ruo[7>^ 
ske 4- duoroue , .ua. t-'-sm^ . , 
ji fue letieniC';. , l»f^(Iauo1> * | 

e, ftanouitu i^rr- r-^ f'^. . <*r^J3 ^ 
rac farze vdieglia^ .»- 
uorim plenienitu, 
a Spafitegliai. DESETO. %si B6g gonifdtom fuom milofti- 
Smiri tugu > kame koglie , 
Cinech fuoje otainofti , 
Rafomietim fuak cas boglie >- 

Pifmamife iiia duboka , 
Odkriaati vteffto vfefcC, 
Ka pd vftieh od Ptorokk , 
lur Duh Bofcij pieuo biefce^ 

Ouoe Dieua cifta , i fueu 
Scibika cma nebu vgodna'» 
Koja od fuhe jar prozuietft> ^"^ 
I Tcinif* tai cas piodna i 

Oboje ona draea* kojtr 

Vidie Mojfes Prorok fnaniv 
Ketegnutu felen fuojtt • » 
Pofr^ ogffa» da iahnuu f i f 


#f*^ 
*.*• Ouoje YQDe mn inidcane, i./ * j. 

Kojtt ^pofni dafc ne poli> a 
Kij fuc oblio biefcc fti«n« ^ ^'■^^'" 
1 fua poglia Or okolij a: 


Ouoje fiiiefda ifabrana) 
Valouite od pucin* , ' -'t ^ ^ 

Glicidskom rodu s'gar pcdana:^^ --^ 
Da u tamnc^i ne pogine ^ ' Rafgouore ouc u febi,* • * / ^; , I ,? 

Varh vidienieh ciniahTgod^ 
Hualech flauna Krdglia od nct^^ 
Toj fpofnanie kijmi poda ^ * '» '...'' NcifuarfcUe 1 


P IE V AN LE 

rieme dugo , ,..,.,: ■n-iuiu: ;■ jr..1 
:h u ouom rairo,.. a-jrc-l , .-jjuj i-u'a.^ 

cudo drugo iloo puul riimuD 

oju virus !'qj;: eu JW jnassoitiie-l 

ki. .cJixJii nil »WBunii.=J- 
: ceiie ii glafe, . oj> -'>V Atait^bd 
gnioi prem veliltaaj It.: ntlhi O^ a 
jodilafe i ■.•»!(j ib.crl sloQ nl 

oi gnie poiurfci ' , .'Sj .i^>l jjjij 

■OS ,dauno fafcla gja,; ijju i;,(jii4 

ign fciuot vixicii j lo; xial b.," .,.jj| 

:s ifnafcla ; , i., ■ i :^ kj jt> a|it:'.v I '■ ^ 

dni mlade, ■-».-«-». .-„ ..^ajjj -tI 
fuogi doba, jiHr -•, 
lom prije nikade* . .rVl* 
lie vtroba > , , D E S B T O* «55 


Oba. fdofe molce prijct 
Put vifoke gremo gore , 
Ka dobroga Zakarijei ' 
Sdarfci 4 lebi frechne duore p 

Tui kakofe vpafi(mo» 
Puni mira » i tifcine » 
S'blagom riecirxr pofdraairnlar 
Bogogliubne domachinc s * 

Ka6 c& Dieuu » i vpafTy 
Elifabet gUubefcgliua , * 
Tai cas harla k'jgnioi iilafi r 
I garli ju p £ zeliua , • • r • ' . V • r - ; \ : *'. If, 1 Sat6 Duhom Bofcanffaenietir, 
N4 gnie pofdrau fua 'gOv^hi ^ 
lakiem glafom , nH medeniem ^ 
Dieui ouaka cufe rechi v^ '* ' • * •\ ^ .' '. i. • \ T r I » •• • ' . t Pace onicas^, petom frete '^ ^ ^* ^ t ^fi.: 
Majku fuoga ftuoritegUa v -' 
Sred vtrobe raisko dicte^ 
Vfigraioi od vefegliai^ ^ • V I. O Blalccna Dieno- , * brojtt' "'-- ^ :■:•?!':> e 
Dieua» i Scena fuieh i^ittietu* ^ 'i J 
Blaicen i plod, kojj titbju,' .6 

Ciafti vtrobu ciftu, i Hi«t»> , - • • 4 Koja frechia, dari koijy -;' '^/^ '/ '[.J ur'C Kojaje ou6 velicina, ' .- M 

Dafe u mene doch doftoij > 
Mafkft moga Gofpodina; 


D^ti 1 


P I E V A N I E 

te vdieli, 

h dobar mnofftuo, ' 

I drufcbe iizuieii, 

ivbofduo; ..-. - j-,. - . :ojj.-.^n; ^ 

ja fiioga, , uiJ35li» i ifom oluO 

loga Huari nein»,»n'- .! jurflrajitjV 
ufcna fuieta'puogijiraciasib nifc. V 
t vmarlijmai -••-■-■.r «i£l otJ'jjUJI 

ifreceno , ■.-.ify',-^ giTrf tlyJad'e aO 
jliubau vunichia Tfiliijjl usiufl sni iH 
a kolieno, i;n iuj ■'ccn raiC3 
irom blag pomiUticul =: bsmiaiv V i 

ufi fuomu , ' iofs* iter sonoHb^ 1 

chia podat oue, ihj ■j^i/'ib ojin HI 1 
Li ceftitomu , i" r iibcnr." j,;.;oJ " 
ui Abramoue i 3>'iil iinrai rjo"/. * * I i D E 5 B T G. %S9 

Sadfe obrachia u vifine , 

Sad vefeliep icixjon? Icafec,, / - 

i: Pft pd VipQfti!:gpii jedinc ^^ - 

^uiet neuidie iluari drafce ; 

Xofckh Prorok pifma Haunai 
Prid ocinam lad poflauglia » 
Obechiano gdife odaupa» ' 
diudem xiobro«dochi iprauglia; 

A t6 da B6g fuoga Sina , .. 
Na gliudsk£cl^€t ipoflat ^^ 

Ollobodit Tas.MctJbudfi^s" . ' • « , lofc xafgledat nami cini » 
Cudnouatieh ft6 jflameniftt: ^ 
Kij biliefi fuifu iftinjt >! ; 
Od Bofciega poro^eniaj . 

Rajska Dieua ^ loja ciafti^ 
Sanaa A febi tei pofnaua^ ,. , . . . ' , 
Suemoguchioi Bofcioj ylafU^ ■ 
Muce vfinnofcne liuale ^6s^^^^'^ . . «T V ■ . • «tf 


^/itfribtf DtfetigiTuiikhU » , • 1 


f • ^ . .. - ., .rv I takofe vefelechi, ..,. ax ^ 

Bijnam gliubko icgnima itatl^f > 
Dokolinas miefez trechi t 
V rodienc <duore<vratia^ •» I^k a ^ • PIEVA- P I E V A N 1 E lANlE I ED ANA 

D E S T O . „, = 

Li,l niBaijo bh'I 

fE ouo vrieme, i deAx'!'' 8^ * *J A 
bd Dieuize naune , i Sneti, "''' ° „ 
Iklapafce cifta vtroba, '"'•iTJi bO 
Jemoguchie Kajsko dieteV ' ^'i^^^^DO 

cudefi • "'■' '""^ "■t^jlgln sill 

po fuemfuiffi^ ■ '!'.'^''.'i,=''V";'5''"'':i 
fofpod od nebriii''' """' '^r''f. :'/• 
if obiauiti i -""1 '■•J"-^'"-'' '■'^ 

•jot , fiC^iQ r.|^t;;i I ED ANA DBSTO. i6i Kad moguchftuo Budo , i kleto , 
Biufci fplefa6 pakla ifdauna ^ 
Dobitnikfe vratifc fuicto, 
Hk ncbeska miefta flauna ; 

S'heifrecenom ciafti neka, 

lednak viecnom Chiachku tuomur 
Til kragliujefc do viek vieki > 
V gofpodftua neumarlomtt i 

Porodile vech , porodi 

Eofce^ iftieraj llochie hude^ 
Tebe gliudski fui narodi , - 
Tebe isbrani dud fcude> 

Tad ii drufcbi fladkjt mira i 
Suietchie vladat ti radofti r 
Bogogliubnos milos vira , 
Inebeske fue kripofti| 

S^neumarlome fuom korifti » 
Vmarlichie tech prikloni • ^ 
Dk tuoj prime fakoa ciRi^ 
Ki necifta. diela. odgoni s Sitchie s'neba prauda faetar " . ^' . - 
Ki s'kriuioe ftare vtece ^ 
Dk prau fciue fuak opeta^ 
1 oa flocinfhia daie odrece» 

Ini nacin od fciuota, '^ 

Inakechie naftat chkidi f 
Sue ftridi Bofci j , fue dobrota 

Bitchie ill farzu vernieb g^kidtj 

Pojia\xtcbS& i 

P I E V A N I E 

mija filna , .. • 
vas fuiet oui , 
am traua obilni, 
le raghia otroui 1 <^ ■ ><: '(*^ j 

, porodi ._;-j n'oiirwitno'^ jj 

pakla ollobodi , ...'■. -ioil^^rfuT .| 
doftae fado; "in^ tiAWiO^ct Y ■ 1 

e ile napafti 14* .:; , •*:r.'/ *Mb^i^P*^ 'tt 
ifce tmafte, ' , U*iE>-jffii .^jlb-l ■ 
om, i ohoIaili.» jj ■.',t:rl^ s^T j 
liehrafiafte; . ' i^i id»X | 

iem plamim varliem, .JjlnA (i ThiT J 
fuietu vaja, u/ ■jcf'aiitiif- M 
vechie vmarliem,.' .;- /r ' .'•■'fif?T.(/4.^ ^ 
vrata od Rajai ;.' ". .,_.'- ""' IBDANADESTO. ^6s 

Kenauidno lieno vrictnc , [ ■ ; 

li s'befiedam ouiem varah, , ; c .!:;'. . 

I s'vfaniem fuc vechieme , 
* Samfe fobdm rafgouarah; 

Narediui t toliko 

Rimski Cefar fuieta gUaa ; ;,, 

Sbroijt gliudftuo fuekolikp, 
Podlofcenieh od Darfcau^if 

Prima , i flufca farza skladna , 
Sapouiedi oue vgodne, 
Semglia iftocna i i fapadna j . 
Simni fieuer ^ lietoo podne ; ; ' *- 

Ter s2i biti pribrojeni, .: ?i.^ 
Neisbroini puzi vftaju, , 
I s'imenom odredieni ^ 
Glaui od cniefta harac dajtti 

I ji grediah s'toga vfroka , 
V Bletlema grada mire , 

Gdife rodih, gdi vifoka ; : i > li.r. 1 

Moijeh dicda karu ifuire j.;. A i . r:y.>i , ..j. l.j D^ s'pienefom profcenim^ ,, ^ 
Meghiu oftale fue gradianei 
Bud^m podat moje ime , 
I od me kuchie Bogu i^rane f 1 1 I.I--. I . • - J • r ' : ■: : .:,' Vt6m putu ktiemibitit. 

Kako a trudieh fuieh drufciza^ 

lur gotoua poroditi ^ 

Moja liepa Viereniza s 

' ^ LI* Malo 

P I E V A N t E 

jlaOata, - ■•■- > 
od fapadaj-'"' ''™'-»" o.,.i.ili;«i « »1 j 
mi na vra«V -'^"''■^'' -■-'■*»''•* ^ . '"'"1 
frechna grad«; -i**-- ^<«v: : -- 1 

mnofc Mgliadi, .,.;i5l__Ji i- - ■ .'I J 

ruiet vpa&KiO, •-*J '-<*"":^ « 

;, Itoga nii -"-''^ liif'oS ^ 

fatrudifmo* '■■ - ' - 'I'J:-" --J* ^|j| 

.goborna , '•:- ' !''a ■ 't »l»t> ■■ > "vi^ ' ^ 
itieh ftafce (ill, '^ri'' ""« «>9;-^--!«B . ^ 
:!nit sbornti". ' '■ ■"'"'' ■'"«"'='' 
3riprauila* ■:-«.l , ..liiiH':-:'- 

gliad 5-dttora, --.•mdl., bW .1. j;.T ^ 
jes pobiegla. • --"I •"•"*'■'' 
, kajes'mora, ' -• ■' -'Of '-7 .> 
fliafateglat ' " " '■ ' ' lEDANAPiSTO. »<J7 T6 ji , i famnom Dieua fn^na , 
Pafech vas grad obhodirnPi. 
Ni mofcemo iiachi ftan^is ^' vi- 

a a gniemu prinoQhiAiQ i - Hodmo , tad ja rich bes fm^c^te » 
Kuchiuchiemo nach gotouu » 
Gdi B6g f kij fue dieli frecbi»i 
&ieta pijfma j;dinas fouH i .; i' 

V toi mifli oba hode , 
Ifidofmo grada vani t, 

A u morskeie fakri rode, if 

S'bieliem danom • f {^^k funcaiu i 

Pod obgradom j^radskif h mir^ > 
Puftftofcnafe ipila vidi, 
Na fue ftrane koju obftiri , 
Ofdtri okolifc f^aro^^ jiridi i 

Nefnam alii gliudske od ruke ) . 

S'tefckiem trudom ifdubena » 
Bes tefcacke alii muke» 
Od naraui vcinienaj 

Neka ii fuoje krilo tiefno» 
Primi Kraglia ^ koga Yrefu > 
Suiem liepotam nebo vrefnOy 
More I i femglia kratzi jcfu i 

Stan tefcakom trudniem mijo ^ 
Akobife gnihkigodi, 
Putujuchi fadosknijo 
Docim s'tega na dom hodi y 

L 1 » Sa tai 

P I E V A N I B 

lad vratiema, >■- . ,-. ... 
gniom oni biehu ^ o lJ"S «.v li.-j'a'l j^ 

pros (licnu ftrehu^i^ni"; i-iii"« II ifl ^d 

pofred ^»!Uta, :''" '■ bm .T.!iifc->tt^B 
mi vUaniamo , jiii omaiibuhljiiH ■ 
I duga pttta, ■' 'lii "i- . ;]f»n ibD V 
)iom oblakfcamoi ■»!•« t-ift|,i'i <s»i* °« 

koga ''(i! I'hi ivi'.a>C» V.'^B 
init voglia bude. '.^ x;''.i,i Cfii :liM , 11 
li Sina fuoga, ' '* J-l v > lojii a fi. M 
:rle mukke, i tr^KW^'|■'""■' towuio'e 1 

>ghie na dan bijli, •<>";'■ rtr.'bnt/o '■'.■'£ .i 
lolas d^ pohara •'*'- .''•r.i > ^--.i;i jM 
rodien fpijli , ' ':' ''""ll in! '■" ^ 
ban fuiehdobariv "'' 'J''' ' '' -^'-^ " IBDANADESTO. a(Jp 

^romalcke hrana kuchie 
S'lieue ftrane volak ftafce, 
Ki dihaiuch topic , i vruchie , 
Yape is vfta pufdiauafce $ 

I nokoftan orac ofc6 , 

Tugaie nochnom pri pokoju , 
Biufci ii trudu vafdan profc6| 
Sa prihranit diezu fuoju i 

Meghiu ouefiem mi fciuinam^ 
Pocinuiino oba vmorni , 
Dokle Ycini markliem tminaA^ 
Dielitife pogled zorni » 

lur od nochi vrieme gluho , 
Na p6 tieka fuoga biefce » 
Nigda od prije more | i fuha f 
Mirnijefe neuidiefce i 

V pokoju naj flaghiemu » 
Ptize, i fuieri tiho fpahu i 
A 6 trudu fuakdagniemu , 
Glittdske fuiefti ne mifcgliahu i 

Kad ftuar noua is nenade $ . 
Probuditfe cini meni , 
A i nefpah tuardo tade > 
N4 ftudenoi proftart fticni i 

Occi otuorih, i fuu fpilu^ 
Siat nk fuaku vidim ftramit 
Vele vechiem li fuietlilu 

Nego da ii gnioi bijo dan fuaDn$ 

Slama | 

P I E V A N I E 
neobicno ' ■ 
1 dotle vrefa , - ] 
iietlo, i llicDQ, 
fdam od nebff%j a, . i 'r/ ; ' 
tad fabliefdi , 4^<fatr\fi '. J ■ T 
i toi fuiedofti , r -^ («•-'»'&«. /'.'iw';. j^H 
xin frazim vieftiti, ;« -('jrM UKuiA ]mt 
ch proch flabolUi. ju-ii* Jn'-ri-llj^ A 'J/M 
i frcd jafli, h^>i:*o;i**rf«tM^ 

5 vidim diete , ■• ■■[, .i/fhb.ir:;^ '^ 


,md vfi;aUi, } txtft '>n>ij , .^ ' 
unza frazi fui^tjij .t ~' tnn^tlCt 
ba tega, . i' »^ -*■; 

nc funom trauom, i "P),^ i 


biefce gniega, . 1 ■( • - M 
inogom flauom i 
H IBDANADESTOt ayi N& ni mrafna (ima opaka, 
Ni dafcdiui vihar gliuti > 
Suncanoga ifuan frakai 
Mofce krofagn: prominuti » 

Tihi volak , oflich lieni , 
Biehu pichiu fuu fabili ^ 
I veomife facudieni ^ 
Raisko it cedo fapafili -y 

Kako da luom Stuoriteglitt f 
Oba fladkr pofdrau dajut 
I ii radofti , i ii vefegliu p 
Snifcnimufe poklaniajui 

Face varuchiom parom (uojom i 
Suefd:o boglie oni vmiju » 
Ne pouito jofc pouojom 
Bofcanftuena diete griju ; 

O fciuine priceftite» 
Kefte bile frechne toll ^ 
Cudnu fgodu da vidite » 
Gliudska narau komfe ohdif 

Dokli Bofcie porodienie 
Huale vsbuae fuoje imatit 
Nad oftalo fue fuierenie ^ 
Vafcachiefe cias pieuati i 

Neka fuieri fuekolike p 
Ponofiti lau gofpodi , . 
I varlinom chiudi prike • 
Sttieh dobiua , fuien nadhodi ) • • • Vafca 

P I E V A N I e 

i tifcina , 
uiek od vas primi, 
fuieh vifina. 
im nai vechirai i .!■>!.» ;*■'.; 

kolienieh. '' ■> ^/hiv ti'TT ^ 
jka coi gJedafce, ; 1 
fti Boicinftuenieh , - 1 
a. cudno fiafce ,■ •• ■ .i u^-.rvJi ■ 

Diefce ruke. ' im riV 4*TftJ*3| ,, 
nebu draga, ./■ >■» ; .Vftf a«IO ' 
, i bes muke, •* : i ' 'UiisAt ■> 1 

a Sinka Daga i< . .it o^; .-.1.01.12 

gdi raskofcni, '« y>t*l 

^ij vas fuietfUioria i c-Jtvut. , 
I, i piir<floIcna, :"'' i * 
lehu duori; lEDANAPfiSTO. ^7} * ' f • • - \_ ■ Kud }k tadi dafc obratim . » / / 
Kc da darfcim til nacinc # : i 
Pod obafe gnih nekratim, -^ 

Dip proftrieti me hagline ; : 

Ottciom kofcom jofc dobrosa i 
Topiim Krag^ia viecne od fknCf 
Miefcfle rum flatienogat 
I doftoin^ (agn naprauo i 

Er p6 drughe fttiari pochi 
Podobnije fa toi oidOi 
Vbofifhiomi ftanmom nochit 
Mochj i nacin biefce ojtelos 

AUi ako gliudske flufcbe , 
V toi doba s'nam nebieice § 
Koje k*nami duorne drufcbct 
Raiskieh mladaz doIetiefce.» ... 

Oui gliudskom Spafitegliu i 
I gniegouoi Porodizi, . 
Snifcni raiskom ii vefegliu p 
Klaniahufe fuikolizii / . 

Paka a flaui neifrecenoi, 
Stupi di)0 da pomaga , 
Bolcioi Maizi , Dieui Tiecnoi , 
Pouijati Sinka draga i . ' 

Nad oftale fue raskofce , i 
Pod medene mnofi piefoi > 
Na cias Bofciu ifuedofce , 
Liep tanacaz, i vrefni; I 1 


P IE V A N IB' 

refelechi, •..., C^:U il'.r u-!..:i 
rados mnoga nil liiishtfc ibsl 
om, koju ifrechi -M ■*;'H. -''siio b^t 
le nemogui' -"■ ^.:" i^'i" J.'jh^iq o^-'-l 

ftm rechifr^-' -ob aim, moiioJ Diobr.D 
imna fpila.'-o jn^iiv ci'lggiM itiiiie'T 
le puna frKhie» > .:;; 11 i-'lin jftl-JiM 
.aj fua lluorila ; 1-i.t igru rjioiloi^ I 

e dan fabieglie ,. , iT^J;f!>95;!nl/ lir; I'S - "' 
s'diplim, sTuirokamii.''-' '^1 si^t'-I-'.o i 
to: vefeglie, ' .1 nHOatiltrfV 
eradoghie k'niuni'J-Ji 1 n— i i ..'iji'M 

cne flaje , ■■«!! sJAailg t/lt !''A 
lauom, i velikomy' 'TITi** crfob i*v. '/ 
fue kraje ■ u'-i.!- inn •'•' ''"'t 
ouorikoni>> '■■'■ ''' !> ; .'(..'.^T IgDANADBSTO. v;s '••Mi I J- ^ . Guicld mla^a jagaocichia ,,..;;: 

Gnieki vune mekf, i biele^ ir. f: 1 oicq 1 i..?i 
Mladiafanoga ceda ^^iedbdskyprii' * ^olji' >. i ^ . /; 
I gniegoue Maikg milcii: m:: :■ •*:. v -t.i i^: x x.)? 

Simna^ i fuha gnieki vochiaji^ i tr .» . t t;. !*'' ' 
Ke darfcechi fa fuu liranat .; i v o ' t ' .1 1 » k • Namicrifc ni ponochi»;_ ; r .. :.-! - i./v Y paAierskom |;nima fiainL; . . ^ .y it'' ledua ^ Ipilu s^dem (hnpajut 
A u mnogol tai cas izieoi • 
Ni kalieDa fui padaju % r /c 

Bo^ iuoxnu pocbifceni i o« ^ ■ • - Tad jk i)i febi cudecbife .1 

Tkoc tac barfo g9it04bodki;ijo» . . ; 
Di Stuontegl nebeskifir, ■ . . 
Meghitt gliudem poiod^i 

Stahih moliCi gjkfa tega , f :/ - ' ^ I 

Dami vfroke fue fpouiedujl. 
I ouu od mih naj ftarieea |. 
S'Majkom Dieuom ciuh befiedtti ,. . •; ij 

Paftierifmo, i fabaua ' : ? )■ v- 

Nafcae s'mirom , i s!diubaid t : i : . r 
Oa^e blifcnieh fred dubraua ^ r • 

Po xnekahnoi pafti traui \ 

Tii kakon6 fucgh obchiiao:; .. o^fh. f! r/ ^ 
Cim bes fpania dijo vechii! .. \ ^\ »!fi' •: ' 
Oue nochi prouodimOf . :» • i 

Stada od fuicri flieh bxancc^ Jh . .' ; ti .:_. ;:. . 

M m a Is ne- 

P I E V A N I gi 

]ar darfciiue , .^ _ ; .v'.f/niTlsfcO 
:hia nami finii, tqi.m -jr.^n ijt.jiii 
:tlos varhu glaueV *t55 laoifciiiUlM 
nochnu tminu i -■ j'icM aucg-ti^j 1 

IS toma Cneo. iM»i iijiA ; . s.'imi2^ 
veomi )ako, iiul ol ith^'jhfib iji 
,n funzu Anghieo', jrnxj in oltToIoiiH ' 
n poce ouakii., iJa.'JJ!'»i"^'il«l ' 

1 piftieri, . j«-r.! I msJjV iil-jl i'< wtisi "■ 
ni ftrafcitt, io^/.iui s; A 
vas pace fmiri, J irixl<>:j r.VJ 

c vam ceftitei i umoul ugC- 

fegai danii H iMliio icM aii f.!(T 
mglie rodien vafeej? tiliid Jia ooJ'i' 

o fueta , i fnana !3'' lyili-O'fl'rf i(C 
ja pripieuafcei i i'rj.iml^ iihf:-jM lEDANA DESTO. 177 I cim cndna Bofcia diela , 
Putom grede rafmifqgliama , 
Drufcbe letiet od Anghicla , 
P6 nebeiieh fuieh gledamo ^ Oni ti liepidi deiiet kork , 
A ii tri reda ifrediem » 
Nebeskoga flauna duora « 
Ofdi biehii ftan - 
9 ■ f Ter ii tanzieh) ki 
Na iiaic pogled fa cias rednii 
Ime Bofcic pripienaha , 
I reliktt gtiirasku ircchiB* 

Biehtt gkfi gnib ceftiti » 

V priuifcgnieh Bogu (laul $ ' 
A imr gliudem fufem ui fuiti 9 
Dobre vogliei farza praua> 

Tac p6 pogliu nebcskomiif 
Ifuedolce trifc okolo 

veiegliu fieirmernonau 
S'mednom pieihi cudno kola^ ^ ; 

iUsbhidieno pottietane . '7 > •' r->.. 
Gnib pieuaniem romoniafce! ^ ^ 

A od radofti nami farza ^ 
Rafuedreno fuiem igntfce 1 r t T * I r. • - . ' Raj ska drufcba ftrelouita, 
Opet Ci dttor vifcgni vfleti 
A doghiofmo oudi od 
Spafiteglia mi vidietii / •" I , Cim { 

P I E V A N I Hi 

afcuch ouo .... ittU'j'i ^((T> I 
lo s*nam gouore, ■'m.. al-sfg 'noii , 
:e dictetouo.. ■ rM Vjiitl '-t6'S\tiiii 
:u fue poforev - Aiiui ilvilxl'jad'i 

gufe j'j'K. lUi'pri ii iflf> 
vedrelUke, : iinj li A 
faftajufe . ', f^o.i3»cbK 
fuekolike.- .......i^ ..*,. miaid HjVO- 

s, i vedrinav^-rtit.^ aii .liauflrt o-t^l^' f 
^niemu is occl, . .;. i'j'..^q aim iK 
nrafce nochna tiriiufc^- iC| -sijioS -jml 
nzem od iftoci;. . ii^^lui'^ u;JJl'jv i 

:ufa rana Iis^ *»% Vs «»!**2 ^ 
iegou ciniafceC;, .;f I'trogib^Uiiq V j| 
icnieh toparu graaft^i- {-.AyStli •Am A 
)rat fuoje yreicj i . • •,-' i^ouCl lEDANA DESTO. 279 V toliko mi pomgniui 9 

Sa fue fnamo daje od neba^^ 
On vladalaz , if B6g fciui , 
Koma od hrane nije potreba;^ 

Vmarlomir ka6 Couieku , 
Kife profi red dauama^ 
I fa odhranir nafcu diku J 
Oba tuacda pbmgaia iimm<y;* 

S^gliubacumga ptem^ veHkom- 
Slauna Dieua , Majka mik • . 
Cuua > i ciftiem doij mlijkofls^^ 
I gniegaie po {red krila $ 

Ef vmarib tielb , koje 

Od gnie vmarle hotie viett» 
Gliudskom trudu podlofcnajev 
I ka6^ Cottiek ima vmrietiV ^ * '* /r Ginifmomu dm^ jedinii 
Koje obicaj' fibaia obcHienfll ^ ; 
Obrefanie dat » ke cini 
NoTc iceftoki od kamena; : : 

Nadicfinomu jofc blafceno> / .- : 
^ Od lefufa ime , pace 
Gniemu od ifgar nareceno^r 
Prije negofe Couiek (ace <• 

X p6 g^iudskoi er naraui 
Onie od karui Dauidouct , ; 
lofdte Ifukar^ kad- Kragl pxftui p 
V Gaxckife jefik foue j r • r • • ' i A i gritt" 

P I E V A N I E i 

Majka cifta - j fSt'o 

g!ia fuieh Itraglieui*^'' OftMiif -i 

ona ifta , ■"'T i . sfhhli 

a ki bij Dieuai ,'T aiii-it! fc») I 

nk viku , :•! "^ .tffi j.'W 
cko fadrufcenie , i Roin 
lu p6 Tejiku, rTr'.fi 
lo gnie rodienie^ -J'-^^i iiJil.tl«i 

cedorodne , •■.<Y'rgP''t* 
. po frcd ftana , , rtyiiO. si 
je drufcbe vgodne, ■ .'l!:: i ,i 
:eCres dana; ; ^.:. . i. ' :- aiiiiv: 

:ad vidiefmo, •»•*''?*!<-,■•. 
;a sknienia tade , ! jlnlw Mr;, 
e mi doniefmo, ' ■*! ''ti>t' 
biele fgrade i '' -'- ■- Ill ',;. V. .. ! 'r .: ■ ;:'J «« • . ' • I lEDANA DJ3STO. 181- 

V 

Neg da fadi Ilamenita, , r: ;::} ■ . ... v ,i 

I fnifcnoga pofuetienia i : . 
Ifgled gliudem bude pd fuiUji^}'' r 
Od prauoga podnifcenia » ,! . ^ 

I kakofe ona ocifti 
Ne podlofcna dielu temu, : > :. 

Mi grefcnizi tak6 cijfti # . . « 
Naftoijmo doch k' Vifcgnieoau ii 


f t^ ^ • •* tf A ■^ . ; ' J Stafce s'dan6m s'ncba vlafti . 

Frid otarim Zarkuf glaua^^ . rj 

Nii kom fiaice c'mnogomeCiaftir' ^ ^^ ^^ -'^ 

Redounicka fua napraua; :...... j *.... u i; ii.!v%T 

Tcmpla ii ftrani fakriuenoi . 
On cuuafce ogagn fueti 
Fo naredbi Bofcanftu«noi» . 
Sapouidien fuegh gorieti % • . t \ ' )■ 1 4 


Mlade Sinke neoftrifcene I v:^ . ';.• ! ': ' i 3 
Biefcc vidiet oko gniega Im. : ,. . 

5praune d trudieh daga i{h)iene# . :: : r:: c.li : 

Dagaduore^ d4 flufccga*: ^^r-i ii.r,;i ..•^;j;w.^:rH 

Slatne i3i cafcc tad primahu , . . )J aA - . /: ^ j 

Karu juncichia oni ybiena^ . : >'*, i: .j'* . >' 
Kojom polit kraje imaha 
Bogu otara pofuetienia i •! . • J . :' •!■ Gnih roditegl fa fgriefcenie y f^niiiii ; .• ' .; i » j j i 
Keje vas puk fakriuijo , .'. MO' -: ; ,A -i 

Ou6 isbrano pofuetienic , ' . 

Biefce Bogu poklonijai . : . - 

Nn^ ^ Kog» A N I E >fti» snooii: lEDANA DESTO, aS^ Ka(Ui Majka Bofcanftucn*> > ,,i 
l^ofech fobom prauclu iftpn, ^; I . ,- '> ( »« , Po fred Zarkue jak nuDQiH^ ^ ' ^!nouiem danom zora Enu ;> ff :" • '• ■ . I • ' * ■ 1/ . . ,* . . i V Ona ii fnifcnoi ftupi odlual^ .,:. . r 

Prid oure Bogu milct ^ ; ^ : ^ 
Sinlca A licuoi darfci TUZi ii ; | q 

A u defnizi ptize bijle j , . I 

Spomeniuat fdochiu , lco}e 

S'^ar biliege Yifcgni pbiaui t • 
Da Sin gniegou praui oupje t - 
Kodien » ^ od lla fuiet ihmli , ." ; fj' . »J Kako iftomu Kedouhiku , , 
Is nenadi farzevlprfda 
Bofcanftuemi pafech fliku t 
I ra jskoga f rak pogleda i 

Ys gniegouo k4 dol^aftie^ 
Cudna fraka lletie Vgaiu ^ 
Terfe profu , tcr vrraftie^ . 
Fo fue kraje llauna otaifts . 

Onmirifniem trifc tamiasom' 
Flame omarfi , i trikrati» 
SuietloHimfe xie cekanom 
Frofut ogagn vidic fiati » . ^ ■ \- . 

Nil koje fakon od darfcaue 

Prikafane ptijze vbija , ^ > 

Cim gnihoue pod vrat glaxie » 
Prem p5 ktieniu Bofciem Tuija s 
. , Na a iofc 1 


P IE V AKliEi 

ano Boga ckfti , • -■• I tilirld >.i'.i 
i kako pKua,'^^ '-'q ":■>*>> ilj-j'loU 
uim otar ftiaffl , : ^. V"'i 'S loll ol 
mu fuu proHcua ; ' u"--'»>/a5iuo.'.'a 

ia na tie meciie,? 'q^'i iinsliril 6 jiaO 
iera trupom.drefi;'^' "SoS Mioo fciil 
occi odinecKe', '^'^'l^ '""''I ' «'ni!J 
I na illok biclifr - .sjt<] i^-ju'lsb u A 

fc prilama »«'J t "(rrfaoftl 3iriln»-noqS 
lauglia fta teitfti -'"iV o-^siW •ir.j'8 
I varhu plami', ■ ' ^ l(o»u.a,'j iiiK tfl 
men put rifebefa \ ^'l ^ *'* f naifco^I 

uoj pofbano , "'iruiobaA uoiolli o^'rII 
s Here , i kafi^/iqlv wijS ibcinn si 
i prikafano , ^vjlf; uiratillrrtvloa 
lebu drafcej .,1 '"-i .■^ii'^jM 1 IE DANA DESTO. 285 Ofamdefet d6 cetiri , 
lur dofpiela biefce lijta » 
S'molbam fuakdany koje tijri'» 
I s*poftima glafouita^ 

Kad \i raiske Dieue ona , 
Vidie Bofcij Rod iftiiir, 
Sua ceftita , fua^ priklona f 
Vcfegliemu mnogo vcinif 

Ter gouarech fei befiede 
Po fuemufe templu vttrti> 
Euo , vmarli , koi j g^ede i 
Slobodituas rkcne od fmarti» 

Eua puce , koga obechii ^ 
Tebi Vifcgni Chiachko' mili, 
P6 k6m gine grieh , i fmedns ^ 
Ka fue vmarle jadno vtvAh f 

Oue rieci gouorechi , r . 

Prorociza farzem' bhiga v 
Cafe drughi fciamor vechr^ 
Ponofite Zarku^ s'pifug^^ I . :.j} * > > 
* ■ * - f 14 . t ;. . '■ » : ' — .* -.ij. V ouem gradu vluifcenom i * ' ^ i c ' -' (o'l 
Prau fiiet , pofnan pdi^ ^fiioi ftrantf 
Dieda fuoga fuan imenomr 
Pribiuafce Simiun fnani^ --- . :.:--| u j :;^ . 

Oui krotak varh fuieh gliodii -.n ; h -nrToi/ ;.r^ ,;I 

lerufalem kijeh porodi j - o »; >! . j!o? ::;c 5 

lur ifuarfnom fuojom cbiudt^ m 3:1:" ::^ rn:,; 


Nebefima toll vgodi > - 

P I E V A N I E 

Duhu pofna ' 
lot dolpict nechie, 
a. fuoja pofna, ^ 

rajske frechic ; .,|>I_ i,jii)''~'j''. 

ndietichie . jiwid 'Jj-u i, i^;f 
e fiiojom fraard,. ir.- : ilol ,i,',.y 
dstom tielu, ki<jlne,(' : ri;i---.MlS 
lit , grieh fatarti; itnn; iitioilsji «V i 

nctom primi, •. -•< iff.yinipofl ti>". ' 
)bra tac ceftita, «r!ij »ii,ni»iii .v( 
ifcam blafcenimi, ■ -1 if-i»«iv , .!..il 
a vjekoulu ^ ..> ■• r:i^v ■ "'i;,..-f-. '. 

s'naglom fuieffi, , j ^^ f 
ini prije dan iine, ,'j ■, T 
idi (uoje cefti . ' jll' ••' 
IS pak primine; : , ,;; IBDANA DESTO^ 197 Pofnaniemiu: tragom fliedi 
Vfci vprauglia' , vrat podifcei 
I prije negiu okom vidir, 
Pofcudomia harlom fhice t 

Tac prorocna itarza fueta: , 
Biefce gledat cimfe tifAe r 
Sjpafiteglia dSi od fuieta , 
Sua fcudiena flados* ifdte i 

Koga* netom vidie ocima* 
Od radofti fufech harfi ^ 
I Cl rukega fuoe vafima » 
GUubka, i mila tergK garli;; 

Garlechiga & vefegliu » 
Eefiedimu oue praui 9' 
Sdrau moi dragni Spafiteglio: ^. 
Boice flatka m^ glubaui i 

Ekfceny na fe ki slUn* primalc^ 
Greicna; fuieta fue kriuine^ 
Gliudsko tiel6 ki vafimafc 1 
Gliudski narod dk neifgineS' 

Bkfceni koijraiske itrane^ 
£uiem otuorit vierniem hodifc ^ 
I d^ Suetieh dufce isbrane » 
Silha^ od robftua oQobodifc j 

Hoala tebi Chiachko viecni ^ 
Koij yfciuat poda mem 
Srechiu y i pokoj neifreceni y 
Dauna s'neoa namienicnii • ".! r ' «.( Suieta 

P I E V A N I E 

. fuom krugu, . ,■ ' -.<i 

fci tni4ei i fmechie. 

3ga riugu, 

m mirom vei:hic.*...uiij.,. i^.iiioL-^i. l 

moje " rvir'l .-*oo<f';.rrf-Ii«T , 

senam poflQ jefi I ..t-.-ia 
liem Vi dofcojc» .iunt 
t od nebefi^ j..',.^, jy. tt*t'i 

1 fuakomu -ir'v^ Jil-i/ mtAm-m'rX ' 
h fuietlos praHa i ' r-.joii.l iHoU-. l.O 
;u Ifraelskonju , ../ ; _j,| tjiJu'i il I 
iass i llauai_ j^j-ij otiiii i .-c-i^tluiiU 

tefledami, . i-*M4|i * w<lh«h>3 ' 
k k'Maizi obrad, >o aiiu i/ailti.Wl ' 
a Materami, i l..rib fo.'o usib?. 
Jice fttati 1 1 J .,! _ ." J f .f r . . V «. . / 


^ .«.•-'/- - J « lEDANA DESTO. 285)1 

Safue od puka Ifraelskoga 

Mnofi luu karu fagn prolitchie » 
Od fciuota kiem viecnogai 
On isbrani bilieg bitchie ; 

Sueti bilieg f procfa komuchic 
Gliudi tuarde prem pamvti p 
lede ifrigat fue goruchie, 
I a kriuofe gniemu oprieti i 

Vidim I pace ticem rukom » 
laofa , gdi farze tue fia^eap » 
S'prigiiutomie gorkom^mukomifr, 
Ofdira od maca probodeooi ' .• ' * i 1 1 • • « 1 ;■ ' . t 1 Gdi od lordaaa biftra rijka , 
Smutx:hieniema vodam tarci, , 
Gdi (ujicana flatna flijka.y 

Proch narauQom redu ma^ci ;,• ; , ■, 

J. 

Gdife femdia trefe od jada , 
I od bolefti neifrecene • 
Gdife vas lai fuiet pi^ipada t » - - •* -^ 
Gdi puzaju tuarde niene ; 

K6 fuu piefan dobefiedi» 
Sred vftimu riec poginu^ 
Vid potamnie, lize vblicdi, 
Tiiiom fmarti ter priminui 

lak da fladak fan fafpoie 
Staraz huala fuieh doftoini » 
Poghie viccne n4 pokoje, . 
A mi oiiafmo nepokoini ; 
... ^ Oo Niifti « :_ 

M E V A N I B 

uf pribieli , j 
tni cas prifpieua, 1 
fuoiem dJeli, 
iefnipieuii ' ' " ^:' ■"^■"' ' ' * , _j 

okoH. ' .'.■'s^-,,:yMir.-#l 
)m Majkom fledflcf^-'o sbiuo il-i;.!.^ < 
eranienboli, .•-." ■•u! J'.S'iii iu»/ . ^ 
gliuto, i ledooi ■-•"■a •'■-'"■"' "J .; -J 

a dobro fnamov '■' "■•'•'■ <'i ■^<' T 
raz prorokoua , ' i°9 ^'" ~ ■"•si}'?^ 
jm rasbiiamoi. '1 "'n' ■ ' "•'=*" ' 

uofiftroga. .(WBfnOtbof'? 

zionfapriti,- -Jl .^nul't-lK'"" 
ko raiskoga, "•'■' '-"'"l^ ■■'; 
aruprolitii. ' ■.'.■'"" DVANADESTO. tpt 

PIEVANIE DVANA D B S T O . 
E Telicak brojfe dani 
Od ouega doba obrati ( 
A fmechie , i lit nam pieioiu > 
yrefceredojiii^.iatit - 

Ako ligod boI« vechia , 
Ifa toga neifoliaje 
Temas toparu hudi frechia.a 
Nasbigl Tiieghiat pocelaje > 

Er prije toga troja Kraglia » , 
Dojefdila biehu odi , 
Is dale^ieh tia femagliat 
Odkle fcaiko funzc ishodil 

Bogu na fuiet porodiens 
Nofcabu oni fuietle dafti , . ' 

Slato , i tamian , i it Uachiena 
Sudu draghe mnolc poqiaftii 

Is mladofti jere fuoje , 

lUfmifcgliajuch fuiefno it febii 
Otajnofti cudne , koje 
Slamenuju fuiefde od nebi ; . 

Oo 4 'Biefceim A N I E \ 

pntui ; I 0' DVANA DE^STO. ip, 

V leruda Kraglia filna, .- -^^ '•'^'- ■• "^ . 'I 

VKefofce duor veliki, '''' '''.i i- ; i' 
Kij od ouoga miefta bbifii^> , r : cfu / i 
Biefce udi gkua priki * ' ' 

Imnechjdaje rodien gniemrf-^^*'^ ^^'^ r.'^-y.o, . i-/:;".! 
Porod cefti tac vifoke^' '-'• 'i" : -i^?'- ctjj 'i 
V radofti odkrifcemtt ioi'f • .< .I> • 

Suogft puta fue vfroke^ Ti ^ - f • :; ■ r 
-I I Sz fuiem gradom Kraglfe imufi' ; ' ^ - J ^ -' -^'^^ 
Biufci goftc fei vidij6 ' ;; ' ■' - a.i i o :■ > 
I gork^om bi facuti- ^''^ : v ;- r.j ; . "ic,.: 
Dafe drug^ Kragtrodik>|i'='-^ -'^^'' *^'' 

Vftrafciie, i pripade ornilj.ol irn 


Sli vladakz fuiefti flaBe/ '"';''" ''" ' ' ^ -• 

Vlas kragBetiska » nenad^ ' ^ -^ ^ ^^^'i 

Jwania druid ne vgrabe » -''^ ^ J- ' ' ' '.JC» 

1 cim Ie<hom lumgiiibin prcd*.!?''" ^'^^-f: '-• •; 'V[ 
I morega mifli priek^P" rr">H«^ j?vo-.'> . . . > 

V duor fuierii loue mfe'c ^ } j ii- r .. , ; .[ 
Sue od miefta rafummke;»'^^''''"<^"i'l '',-^^- ' - ci 

Koij kada gniega YOglin, '. ;' '■;,■ i t -f':> ■■ ■- /P 
li^uniice fui skupieni, «t"«'j-ii ^^^ ij'J > . jW 
Kraglieuskomih ok priftoglitfj'",' • : • ^ 

V doftomoi prima feiefiiV- •'*'^'' < -- ■ ;.-■.. Ter9i pita hitro veleV ■ ' '■'• i • rfcw > ■ : ;/V, 

Kad , i a komu gradu , 1 iucliiff - 
Koga ittqcni KragK fcrfe* , 

Roditfechie Kragl moguddi - '■'■■ - "^ 

P I E V A :N I B \ 

afe rodit .li^ .* 
rechnom imi , o;; j / ' 
fcan, ki ^pfps4i;,,, , , o .i 
hie nirodimjy;_^,(^ ^jj..^ iJ^ iawio 

tUs vifolci,,,, ;j, notLyi jjifa , lijinnl 1 
t vik nemore,, j'rjliv jc jil,, Leic« 
od Proroka. ,,, is-flhJV iflolwrt V 
a toigouorej.ju.-i, 5^ ,-:ijo iigou8' 

uprotiunn, ivi[,.i,5 nioKns msiol iZ 
iech Silnik kfeli;,,,-, ,31 .^Jio^ Huiti. 
Kraglie fiunu , ij,,.j8i y jnioJio? t 
hotie rietLijjKo, l^jiV; irfjujb sliU 

mi fcudimo »!,r^:tq i .stfaTnnV 
di niglo iKleJf ,!| ijteiijl jtloiMi'.' U2 1 
i da vidiina,.,i3,. ^: wi?jiisfl«fi:' »«1V 
s'ncba dietcj, adfii^v on Luii. ■-. -'-tl DV ATM A DBS TO, i^s Slobnt karunik veli ouaka y 
I vefelu kafce fliku , 
A himbeno farze opa:ko , 
Motri mifaa prem raflikui 

Lud y i mahnit ki vierujei 
I ii pametmu moice vpafti > 
Da tko nebom golpdcxuje 9 
If(fte vmarle fuoit vlafti # 

Kraglieuife v^iccfni dijle , 

I Kto gnima bij nai drafc^v . 
Srechne , i fuete t prau fpiiey 
Suiefda iftocna putijol loMS-h 

SzCAo kako li grad bijli 
Vliefofce od Solime 
fiiehu gnie trag ifgubili 9 
I gnie pogled a toi Vtijme t; 

N& pro^pliuci frale flate , 
Liepfcafe opet gnimi obiauii^' 
I ceftite varh poiatCt 
&ioj gorufAi frak yftauii» '* 

Taki kadgod frak proftirat 
Kobna^ fuiefda > i nepraitt ^ 
Illi bilieg od nemira »» 
lUi od fmarti fuietlieh ^v^i < 1 1 • I * 4. ) . 


* - • It > y ' 1 « Samo- fcfto prem fafcarena 9 '* ^; • r . ^ = . . . 
Ona prieti gliute fmeohie^' ' 
A oua funzem vrefcttJl i - 

Biiflamenieraiske fttdliei''- ' '^ 

ME VAN IE 

fuietli gofti , 

Sueta, i fnana» 

radofti » ■' j 
lirna ftanijijui,., ..^.i^ auiu ii!> !•• ^ J 

h grimifu, .^in-Jt ii jiiKf/.W i . UJ | 
:uene , iH;,c|-( ailom liiriOmiri li t ]j 
mene blifu , -..:;i,!,c<j!.-,<! fto-'^ o* *°' 
zi podnifcen^ (,"■; ,• jj^ayj ^Uinir still "" 

ru pali , ,.;, iuUifr vIiiJ4%t<» 
a u Tefeg\m ,-.-,,■-. .;fi (id taan::^ oT^ I 
ue prid^i, 1 uj.,,-. u ivjiil i , jciilji'i'i 
om SpafiljeiJis^ t,(ijnq inaoJli ttl-iiu* 

to Couleku * ji i J if.yi t:o)hi o9^i^ 
tamian cafni : ^jkiij^33>cl'jtl ' |li 
1 , i veliku, . , , ,. "• ^l i.. mlsi'T ^ 
Data poUon i^f*»lo; i 1. Js,- i jiuj I DVANA DESTO. %y^ Ifpunittfci fuoju fcegliu i 

SVcrnom drufcbom liepe iuielH^ , 
Srcchni Kragli ii vefegliui, . 
Is Betlemske femgUe )&^d^ I '-• ' , '11 « " f ii' • * —• i Oi pokojtt er nochnotpu » ., 
Gi^ nebeski od gnih cuie r. 
D4 klerudu nemilomu 9:1 : 
Pouratiti ne badufe; ; , * 

Mirnom fuieftim 9 i prignutom ^ \ t 
Hual^ch Bofcie veljicipc t; 
Dielifcefe drufiem putom » 
V rodiene kraglieuio? > 

Kad opaki Kragl fumgniuiy 
Yidie futt riec naruganu » 
Rafiedifc, i rafgg^ivi, 
Ter k6 iciui ogag^ plapu i 

I nemoguchi kako fcudi 
Pcdepfati verne Kragliey 
Defet ftotin boipieh gliudiy 
Put Betlema skrounQ fcagliie } 

Di fuu diezu od datfcaue > , 
Koja iofcfler fciuu o mlkku ^ 
Pod fceftoki mac poftaucy 
Do iednoga d^ pofieku ; .... 

Di ik vcliku tcmu broju, ; 1 ^ : .; tf 

Mlado diete budf pafti » 
Komu jofder li pouoju # 

Kraglicuskefe daju ciaftiJ ^ ^ ^ . ., . 

P |> ^ . Rajski ... i 

4,1, . X -( fr; 

P I E V AN I a 

c s'gar poflani , ' -^ *^ 
hu tad prikafa ^rott] 
:h , harlo vftani , ^ '^od 
oga biefci porafa t '-^^9 

kom Majku ilaunu . ^f^ 
ni drugu ocWcdi , ■■*^ « 
femgliu raunn, ' i^Vi'^ 
:rouno fad oduedtj, ' i;ucU 

5nim ftoiechf .'■■'-•^•-! -' . fcift^iu) arf 

rdo daijh bliudclc,, ' ■''''■'''■ ' 8 

doghicm rechi , 

3m vratit budefc j "i 

jiaua prika. ■> 
mu vami dube , i- 
unieh mnofc bobikl^ 
o da pogubci 

iaf^udin^^^>|i^^^iii^^M^ Slaiinlem pomam jur ygodnst 
Idumeu oftaugliamo . 
I od Elufe femgliu ploKlmif 
>iimo febe puj^auamo) 

Bieluno profcli varh ftaroga. 
Antedona mime, k^aje » 
I gdi polak nekrepkoga » 
Poglia tuarda<jaza waje^ 1 Vlkfofmo gdi nifoka 
Egipskafe poglia fcire $ 
Kud gliudskoga biftra oka $ 
Pogledanie ne dopire i jf 


DVANA IDBSTO, app 

Tac 9 lca6 f cce Prorok fueii i\ 
Tefcka boles gniu fanwrfi ^ 
I ouo bij mac, ki proleti : 
Gjiie nai prije .tufc»e parfi^.; ; . , . ;> 

Tim bes zknienia s'nochniem mrolaomf 
Kodne is femglie mi bieCcimOj 
I bolefni s'tugom jakomi S/l 

Luge I i ftrane ^bhodimo i " 1 ( » ' ■::' \ \ '^y \l ;* iO -a 


. t I Terbiufcife jur ftanili* 

:Sd:ofe mofce pofpiefcnije , • 

Gdi gramcna Mapfa dijlit . >■' i A Liepu Afiju od Libije; 'ir- .- .-^'- i '^ TiJL nemoice dafcdiet yieku» . ' i. nn ' i 

Nu oua fiiieta firana fuoij p i . -^ 

Proftranoga Nila rieku^ » 
Miefdle dafcda kijCl goij >• , _ 

*Pp a L«g^' 

p I E V AN re 

iia , i ftrafciua , . '"'^'i 
ime Menfi primi , ■ , ' "il 
gdigod bijo dan fiua , , ■ ; '; 
na kraglieuskimii*"' r^'^ *.i jj'"UiU) 

danno gofti -^"J" -'ot-' ■ Mu/^ ufi. 
jnih naufdanu'i' ■-''■" '-^l "Isonni io 
kri vefeo doffii',"' '^"- ' '1 '■'I'iiM 
ftom fuomu (tanif f^'^'' 'Iqiji at 

i mi ftojechi r- -'■'} ■sil^<l 5D»I 
s nitko neftaiigfi^ft ' -''•'i'" to .» 
nieft« cufmft teciii , "■ ■fSituab 1; 
jofke gkfe i . :' -'^ iimjinj ilsali 

KragI darfcaiie aiimwiii! stijns! 
om jedii, i floW; '■ '">ti>i JjaJlui 
isbroinu dicze praue' ' illtbhq isf 
u pokia , i pobi'V '""a 'niiaia bl D VAN A DBS TO. {05 

|0fi}ii leOton pkctt, i jadu , II : h: . ';■ -r, i 3 T 
NagMofcefe fui miefdtani .ji- :.>^ ;^.^... ; 'hj:': 
VnerrechnomtomiLgracluyJ. .if il. . i I;.:;-: 1 : : 
I & podlofcnoi gniemu ftjamiii I . f J. t Kako ditttOf k6 fcalofno , r:j - ; i : ' • ?.o 
Maike oftalce raskoocaaeit >- 
Videcn tpli nemilofno, .: j 

Draghe finke fiie poklana; ; - S'kojom muk6m od gnih fuaki 
V komuli vaju » i truda ; > 
Vapi, 2uilis faukat i^plaka^i 
Sue posafe i iiitt ces hudu i . 

Po (uem mieilu vidiahule 
Suekdike ktidiie, i puti, 
Guftiem morcm karui nife 
1 > i ogrefhitti^ • » • •• - f f I r • -t 114 i K6 kad rtunu ni liuadu, '< l! V . j* 

Gdi neisbroina pafu ftada 
Is nenadi s*ael>a padu ^ < 

Plahe rieke iilna gradai 


Mlade , i tihe jagagncichie ^ .: 
Sue pomlate > fue^ pbbiju^ 
Is prid fmartne kij nefrichiei 
Tuicni Ttechi neumijui 

Ta<! lefcaho po tie fuuda 

Neisbroina martua diezal ' -. . i 

Kijeh pogubi fumgnia huda 

Kijeh mac bridak ifpoliezai jK. 

Q^ Tac ?i 

P I B V A N I E \ * 

>da radi ■ -j tffc:.f :f|fM 
It ko farece, ''.; - ■■ -■■. ■^'h'A 
:oli mnofc cegKadi, ■'> i* ... - 
fciuot fl:ece>i. ;j- -iii^ jo ii>iOi',?c^ j. \ 

it gnihoua , o.TlcJd:^ 6A , oatliiai ou'^ 

a nafc grad-iaintiv^'''-^ •jaVifto -j/j/sM 
; obradoua j! rna-i ilpj riLi?W/ 
<, 1 nemilij,u;-i«j:( ;»«; a>ir;U oiijiv^ 

fapouiediv;-'! ''fftft t>o ttiiJiani.taCiiak $• 

le fuoe cegliuffi^w ! .I'jjiv iliimod r 
>ba s'gnqlhc lledi .i.iu.l .ftfiA' r.^V 
ifcu puftii .. ctji i.ijuuq ■S'j'i 

tad Anghieo-#'»(icir>i» Abrm niftjA oT 
; k'meni opeta-^ t . *Jir^»JlJ ajilfusuil 

h glas vefeo^ ■■'- J^-aioi-yrti mAiiu\^ 
iicKraglia kleta„5-' .:r-^_ri '. . ; ta'r.tr'} DVANAO^STIO, %<fy 

A t^ neka on daleko, • ->'fi .- Mjii.o »!? , ^Ha'A. 

lerudoua bud^ fina, i- . i h:l a::.- k>? m iio j 
Koij biefce krunnu*fl»koiy: / r ir^ c^rr .Jq ^r)6\sri:<\ 
Varh Scidouskieh pokramM; ; ;;r. i: - (>I:.-> r-i^yj 

I pieuanic d4 ifpunife t laoiir ij<-:n o'ji-r.l ?!»? T 
Koje smnogom grada fziciiafbr- ir ,. c -cJ: ;■;• 
V fuetomu pifmu fAife^^^fDil; .: -^:. :.^:/ .>, * 1 
Dachiefuan bit Nazareooms «:)'-' r.r.: ./ •. • r -^^ 


Mo fee biti » milos tuoja » 

Sceli vfafnat p9 aiMioii'-' : t i.\ ; Hni :!:>/ i^ijil;?:) 
Kakau rafum, kripos kofa^'?:. 5v.;r! ;:ii/.*'iv ur i 
V mlaghiahnu gnitmafinufe ( := '/; ;>f;;io hvfl 

Kq fabaue, koja diela f ^> -:. : j -; • f ' / -f.'r 
Kije tad fciuot gnie^odturjor]- 
leli lieta ftvaitndfcdttp***.-' •^•* ' ' //^ 
Srelom {ixic&im'pj^dokAp f n : ri n:: 

Dati pocnem pripouied«(ioirf?ir;.i » - /? i;r , 
Koia cuda > k6 vifoka -» -^ ; • , 
Sgodinamfc pamet gledatj ' / ; h.' 

V gniegouieh dana iftoi(Mi}i oq .;:: •: % j.r ..^.bO 

Prijebi 2ijo vas dan proToov"'' ''^^* rfofrrfbj.rn h{ • 
A riec mene oftauila^ '^ tjr, ■' i 

Neg na fuarhu jabih dofcOf rv ; . 

M9 beliede kratka oddijia; . r-^'l !.* « 

Kolikrati A bah dietc, . '"i-": » ^ . ^ osi:" 
On priftrafci Majtai ,'i hteaei ' .: c 

Kros befiede fuoje fuete 
Pune oblafti Bofcanftuene ; ^\ ^ 

iQjq a Koli. •<•••-,... 1 

P I E V A N 1 B 

liutiefmo , u:i ^,': \,\ /, 
om bit nemiru , . .j «oo!i!!;)l 
ne cim vidieftno , ailaij yo,* ' 
gdimu obftiru-, Ia.- urM-i':. A-.h 

fanza ilicnSf . ■. : >.'ucjli £b 3tr;4H9f,( I - 

ar s'nebefijii'v i.^ii:^ mfj-jomn'* yioft 
. liza clicna,'jl;f-;f ..'ilir,' DTO-;-i~t V 
■as vechmaj.vofit :"/ iid n-u! -yiiiarXl 

toriti , . :•• '.} ->o!rm , lif-f viilaVT 
iichltom nebesJtierae » f 
befiediti -^ 
: faedno icgninaeti, . ,.! , ^i..... , 

Majka isbrana, - ■ 4 ..vnw^*\ -^ . 
e , £ida prede , 
■ajskJeh mnofc duorana , 
hipom na ilaii grede ; DVANA DBSTO. 50^ Gfiubefcgliuo yarhu toga 
Slufca y t mene fcgnionr porectef 
I ka6 Qiiacbica rodie&oga , 
Saeghme ciafti, (ucghme gjkd^i^ 

Deaiiaes lieta jar (barfcijo 
Biefce take ihamt ftoje^ 
A jofc poku ne odkrijo 
Niedniem cudom fnanier fuojci^ 

Kad gmegoua ftaana kripos> 
S'godifdlima yfmnofcitav 
Poce kafat fuoju lipos y 
I vcinife ^afouitai bkfi dni foecani, 
Suemu pidcu Eurienskomtt »» 
Nad fue ine pofcftouani » 
A najlifce gradu oiunnu']^ 

iem hmh oikti ja doueo ^ 
Mii ceftittt Vierenizu 
S'k6m mkg^ahaa fia rtko 
Vhitife fii ^ I . f '> - ■• i „.^ 4 • * w Bittlci ftaontt jtir »*iiacinonv 
Suetkouinu pociaftUi)/ 
S'druicinomlc nrnogom inbos 
VracBahomo nil dom miU>»,, « ^ Y Duttmam tac hodechis > 
Saghie i^ fapad Ain2e flatno^ 
$k kiem nochni mrak niKechl 
Suoje vkaia fignie pkttp^y- ' / 


/ Kad i 

P I E V A N I E 

ne gliuba.ut , 

1 vai niliroju. 

ako mene oftaui , 

Majku fi»ja4 ^ ■; ,«;);. ..n:l;,.«.: ; 

nafce dike - -'^ i'\> m/ m.V. -sr/i.t'iri 
skoncauamo , ' • - i ; 
uekolike , 
fagn picamoj 

n neifrecenom, 

trag vapijuchi 
n cefto imenom, • ' 

fuud fouuchi i 

vzuUiena, 

e (latne vlafc, 

ia ifgubiena ^ 

u Ibuglia na J"e V DtVANA DESTO. |ii 

Oba tak6 mucni vele ^ 

V Solimski grad idemo » 
Gdi faludu tri dni zielr> * 

Ifgubieno Diete if(5lemo i 

Dan cetuarti jedua paka, 
Nafce tughe dafe vtafce ^ 
Is^ zarnieh nami oblakai 
Sinu funze vele drafce i 

Safdlb biufci ifgubUi , • 

I ja , i Majka nafce vfanie'p 
I fuu fnagu iftrudili,. . ' .; 

Kros gniegouo dugo* iskaaiff »! ' j 

Opet naum doghie obiema 
V veliko templo pochi i 
I s'molbamfe tiii vurucbiemay 
Priporucit Bofcioi mochi ; 

ledua po tern dogouora 
Na prag Zarkue vlafimo » 
A rafumnieh gliudi ii sbonif v 

Gniega (idiet tu pafimo^ 

Od kripofti fue dohodne 
Kafe vidi fada u gniemitf 
On pocetke fafcna vgodncy 
Tad kafafce fuietu fuemu i. 

Od raiskoga tcr raluma^ rn^iri^L u;;: jr 

Biliegeijm dajuch mnogfactirn :jfu:c dn^v 

Sad iskafce od gnihvnwit^ ' • ^:*o^ 

Suctieh pifma fue raflogJJCi' . .1..:^ : 

\n/ " Sad 

P I E V A N I ai 

ima floua, .: ^ 
p6 nocinu , '] 
ba fuies gnihotu« 
irauu lH'mMi - " \:a 

niega fnanie , i in^ 

da naimanie, i 
;mgara iiiiem golpodi* J 

lantaire, i^ 
inieh kako lieta , i- 
10 ftauno ifuire , 
taiehfuieh oi fuietJiJ 

enauceno, n 
lloua niie i 

fmo Bofcanftueno, * 
rafumije t DVANADBSTO. 115 

Gdigodibi on pofAeno ; '. ■ ■. 

Obratijo fuoje cclo, 
Suud vcfeglie ne vidieno,: ' 
Tai casbiie ochiutielo i ^ 

A is gniegoua fuega tila, > : 
Ke Yedrinom cudnom fiafc«y 
Prauu farzu draga , i mila > 
Rajska gliubau ishodia&e } 

Sred raunine tac felene 

Meghiu trauam priprofnima 
Rumen trator lieplci fene , 
I banife nad fuiem gnima i 

Tac ponofni draghi kami 
Tanka (lata ii parftenu , 
Suom liepotom pogled mami^ 
I odfiua plamu oggnienu % 

Od vremena prcm ouega 
Probudife , i podimu 
Iskra parua fla nakrcga , 
Ke nas tirech fadi ftignu^ « 

Er ncbeshoDiete tada -^ ' ' 

Kafcuch kripos licti vechm ^ * ' 

Hude ^ i flobne glaue od grada- 
Staui li tefcku fumgniu , i finechiu } 

S*toga ft priekoi gnih pametl • 

Suak dan hughi, fuajt €a« gori^ 

Poce skrouni plaip goriet?i , 

Kife icefiok fada otuori; 
- Rr n tui 


IT ,.'.>. 

' I E V A N I E 

h vtdechi , 

moje nadc , 

m bojechi, 1 

ko ne vpade ; ' 

lokrat , dafe : 
ge fle neWno , 1 
Irufcbe vUaniafe 
fmart ne fajne i 

prije skrouena 

tuarghia bitt , , 

iechia oggciena > 

lie koja fuijtij 

rauoi vijku , 
Lit huda Iloba, 
lalu , i diicu 
lat fuoje ii dobaj D VAN A DBS TO. 115 

Biehmo draga od priateglia '« ' '^ irli 

Tu primieni gliubko veomii 1.5; p.i^- r* 
Ki Ipraugliafce pun vefegiia t i* . : v 

Suoju kchierzu di vdomi; -. :.- .-....• 

On radofno farze » i Hze ^ u'r.r - ; ;.m .0 . :^ ! 
Kafcuch , fc^ofe vechma rmore t o:} 

Biefce mnoghe poglauize , 
Snami dofud fuoje d duorci 

Siede li mini blagouati , 

Sbor dofuanieh fuieh pirntlkt f v 
I it fdrauie napijati » . 
Plemenicieh Vierenika s Bofcia Majka rafcalienay 
Vbogomfe kuchiom bofii 
Tere Sinka obgiiubiena, 
Dau pomofce skrouno moli; . it '[ o .:..;v I. Polouizom iofc nebiefce , 
Douarfcik flaua pirna , 
Duorni flughe kad vfefce ^ 
Sarza gliuto bit nemirna; , 

Icrc doba ix naj boglie • 

Kad naij vechie biefce triebi ^ 
Siftoie vfrok dobre vogliCi . . 
Vechie u duoru vina nebii - -: . , y !;:>• * » 


Safue fmuti dafe i\ lizu. 
On d farzu blag fadofta i 
Cu fuu dragu porodizu t 
I obefeli fuoga goftaj 

R r a Tim 


A N 1 B 

nb i> v^til oiilob J<riM<i . DVANA DESTO. J17 

^ikp^dol^a ftpjecb.^ega, 

/•\Pf/|iie?fainibieiia cifta,; I [/l J\ i | 

la fred ftana fcniom nafcega, 

I oudi s*riecim triidaa prifta» 

Tad luana Pilat veli , 

Sliedi vriedni mladc6», lliedi^ 
Pokle ifmoren ftarazl icdi^ ' 
Daga ifmienifc ik befiedi | 

Forodami cudul trfrokcf 

Is pocetka fue tasberl^ . i . ^ 

I otainofti prem duboke 
Kefe a rafcoi fdatfce Yierii Er k6 cujem , fenifiilia oua '- 
Ne pofdtuje , at pofnaua i 
Vfmnofcitieh bfo j Bdgoua g . 
Kijefa Rim ciafti fuieuglaua; 

Glis pouieda » da vi Bogit, 
Van jednoga ne ciaftite # 
Koga od roda vmarloga^ 
Porodieoa ne velitei ■ • • ..&. 
". I ^^ Odkritmichiefc pak fa tieme*' . , , 

Ini diela , i cudefa ' 

Mladza » koga cudno pleme . ' ' 
Spoaiedate , dae s'nebefa ', 

Fontio yarfci rieci fuoje > ' i- : / 

A Gofpoda Aiakolika , i 

S*iDiiogom pomgniom iprauilil ilQje ; 
^ "i otajftua tac velika** 

Simian PUuani* Dtuauufioga • FIE- P I E V A N I E 

Ian IE trinI D E S T o. ■-'■-'-' 

7/li'l aiLcvl laT 

'ni.il I.!.' lilT iMtl 

iirtt nviVinili jl.ol 

E S C E onada mladaz fnanL i ^ .k^»Afr 
rf najdrifcem bituiodlieUft ^;,,^^,rs- ,| 
Lad lir s'rufom iTnaiefcam ^^ tfjjri-Tij f 
^icouieckonj lizu juiwJijji,,, ■> .i.14 

Ifuake dike, XViwtV-^, ,M 

;srn. i dobrotora. ',^ rt.llbW*!/ 

|e fue varftike i , _ :(!,;, „„ i _,^;,^ 

na pof<ftenoga, ^ , ■ ^ TRINA DBSTO. |t$| 

I )ur s'krilim vierne fuicfti , 
Dalek femglie podnifcene, 
Vfuifccnfe fudi vgliefti 

V vifine Bofcianftuene > 

I jur s*dufim bkfcenima , 

V pameti fuoi gouori $ 
luf nebesku fuietlos priiBa 

lur vas plamom Bofciem gori i 

Vas 6 Bogu miCii » tere 

Stanouitoffl di pdkoju 9 
. Ttt pun duh* , i pun vieiqfV 

Mifad yftauglia krepku fubjt||^ < -^ 

Na ifti nacin kragl od ptizi 
Siui Or6 ftrelouiti 1 
Suncianoga kadfe lizat 
Sprauglia is blifce fiak pafitili 

Proftinichi krila jaka ^ 

Vitiem krugom s'panuL leti^ 
Fakfe vfdigne varh oblakaik 
Daga nije moch vidieci 1 

I cicm k'nebu blifu grede^ ,' ' ^ . t.Oi 

Ni iemgiiufe ne obfire ■$ 
Nego fbiune fue poglede 

V goruf<fto funze vpire i 

yt&LO s*mi(Iim tad vifokom 

Vproftore rajske vlafij 

Slauna mladza s^nagliem okem 

Suak facudien gledi , i pafi \ 
) ^ Mnofi 1 


P I E V A N I B i 

tje ifdaho, , , 
fan fafpoie , 

:efto , i jplaho , 'I 
e vrati luoje \ * J 

iem duboko, ' f ini I 1 
! oporaui , ' ' 
em na vifoko^ 
ou6 ilaui; 

a fuies flipa 

)glie rafumije , -. j 
dana . i hipa* 
3ogu nije*, 

hko riekouiti 

e s'viecnom vlafti , 

:iu ponofiti, 

luda kiemie cialti.* , ; j 

or^Juorii^^^^^aW^ii^^jinHlOTj^J TRINA DESTO. 321 

Viecnoga Otaz viecni gniega ' 

Sace u viecnoi fuojoi fuiefti , 
Od pofnania gdi nafccga 
Kripos nije jaka vgliefti j 

V jRiietlofti neumarloi 
On neumarii tak6 fia(ce^ 
I podlofcnc fmarti varloi , 
Gliudske puti ote imafce i 

Nti bes tiela ymarloga , 
On Riec biefce neifr^cena ^ 
Vpameti nebeskoga 
Cniachka faceta » i skrouena; 

Ne Riec nafcio) rieci flicna^ 
KiX flab jefik ifgouara f 
Ka nekrepka , i raflicna t 
Malokracie kad neuara:» : 

Ncg Riec f kc ifriet moch veliku ^ 

Tafdtae gliudi fuieh fahuala^ 
Kk imat nechie fuarhe vikiii 
Kao pocetka nije imala i . * 

Riec , famierae k^ pun dike . ' 

Vaskolikie fuiet (tuorilai 
I liepofti fuekolikef 
Kefu fuietu po fred krilas 

I ka6 Chiachko Bogip iftinii.> J ' ' ] ^'^^ 

Kragl od femglie » neba , i mora> '• 

Tako i gniegou Sin jedini » ' 

Bogie I i Gofpod fuega ifaiora s ... 

Sf loTCf ^ t / ^' 7 J 

P I E V A N I E 

ba gnih ishodi 
)au Duh prifueti , 

ki gofpodi > 
Bogfe rietii ■ '■ ■■■■■ '^ 

ie fue po komu ioli^W^'"* '«»fM'i'» V JP* 

)ga Ihiorza duori,' o'" ""'""= ' '^ 
fdarfce fuomu . i:""'' "^'' 
glie. RajsU daori*" "1, ""T " " ' 

gnih nc feieni , ■ ^-i^rii,< lUa ^*«« SM 
Lrlci nije prauedan , 
» irtoi fzieni , 
;a, neg Bog jcdant 

ftuii Bofcanftueno im.iofjUn^Mi.1 -'•■. 
iHuo jedro famo. "V' <»*• ■- '' "' i. 
hm reifreceno, .. ' . B^ni'it ** • 

jftiio fpouiedamo i. •"■' ' '" ' TRIN4.QE5TO. 3t| Daiek tiafbieh ochiutieou ^ * 
A fueeh s*jiami fuud pribiua » 
L fuud biufci , fua ftuoijenia » 
Siiota milolii napunina^ 

Tac pofemgli Tafparfcana, 
Si fue gori funze daje , 
Slatna mietlos fia funciana^ 
I fue re(i fuieta Jcraje 3 

Nii :docimfe Tartech ona f 
Sunze dalelc fuiet obtice* 
Suudie fcgnime nerafdipDay 
' Scgnimfe vieku ne raftice^ 

Sred jedinftua tac skladnoga | 
I jedinoi H sl^ladnofti g 
Nije bes funza fui.etlos fuoga^ 
Sunze bes fue m fuietloili » 

AUi faoje vfrok bilo , 
Dk podlofcno na fmart bude 
Bog vafeti gliudsko tijlo^ 
I ni oue doghic trade i 

Ota jfluafu prem duboka , 
Ki cim budem Ja skafati# 
Tuame pomno Vlas vifoka, 
Suietli fiane ktiei Uufcati-; 


Kadi Vifcgni tiebo vcini 1 ^ 
I s*vodami nekrepzima 
Semgliu, ka& nekrepcini 
Nepomicna fuoj ftan ima ; 

Sf a Pun I 

P I E V A N I B ■ . . 

kom fuegh gori, "i 
rflan i^ Cua diela • 
uhe f^uori 
fcbu od Anghiela; •' ' ■' '• ' ■■ '- ^ 

deuet kora ;!iii*jlri' iijfwflw? sif^ 7 
gnihifredi, ul. 55i.i'1 iioij ncil liS 
ga difu duora , :jI nil vJviiisi ir.! ,1* i 
301 Tapouiedi ! i' tuV.''' *"-' .,J 

lekafuojc, , rfcnwsT ilmisob iJM 
:eflit bielce u vike« I'--"! •W''' '^••"^ 
;iju ftech doftoje , :m lii>ins;>l li.'.uiJ-i 
vdionike; i :-ri I'^'iv f ' :.i.i">i ^ 

velik dijo ;,,j,u'«(ill(uJrt, MB J 

fcnich Bogu huak, Wii U wiiibx I V 

pfcieh faiuorijo, 'lii' ''t'"''' »'' "''f' 
nia fua oftala j '^' I' •" TRINA DESTO. ji^ 

Neg, docimfc hitit prufca 
jMrtofc neuierna Bofcie vlaftii^ 
Vierne voiske fuoje orufca a 

Proch gttihouoi oholafti » 

Hama od sbora ter tutako ' ' 

Neharnizi ncfpofnani j 
Sui ftarmpurat ii oggnieii pak6 r 
Bifce is taja iftierani; 

Sred propafti t\i ponomei . - 
Meghiu tminam , i jaakoory ^ 
Neaiernofti fue prikorne «'r i i r > » 
pkcidaja fuiecnoniiiaiAoaif ^''r *\ 1 1 Vifcgni ftuori tad Couieka » 
Da narodom gliudskiem ttioxei 
Miefifte odmetnieh neuiernikay 
Suoie capunit prafhe dvicni ^ 

I Krun|imu taj cas poda» < 
Plodnom femgliom da kra^u^g 
I da morskien varhu rodzy 
Na fuu vogliu gofpoduje i 


.1. J ■•.' ii'i Sue letofcfto , fae hodechiei >■• iV t)) nn' ::^ 

Sue plouuchie podagn ftaui, ' : 

I pod nebom fuefiflo techie 
Diha , i fciue H narauii > 1 4 . / l-Jl I Samo it oni cas , kacUga 
V femaglski rai priieli^ 
Dubia, i zuietia ii.IloiKi 
ftuori xaflik plod vefeU> 


r ■ • Tcrmu 

P I E V A N I E 

ue liepote ' ^ 

: di vfciua* 

I dobrote , 

oi fpomeniuaj:j: . . ■.•^--jjI ,j^ r:.-: . i 

dugnie ^<U.vii inf ;jifv-ff tf^^tmajlt''*"' \ 
(I6tn faprieti . ; - iloql';r! fv;rnt.;*-j(* 
tegnuc u gTw». . ; ■ d ittfcinrtntii («< 
nije vmrici^ i : '-rj-siilr 1?^^^ ii niirfi- 

la fmiji , . j: J !0»5 1^ inp^i* bli8 

Daj hitrija, sn-if. frrj 9i.*l ifl'iint :•>*'. 
ke fne fciidqftfn.i.'ji uicWj/iri rfi iD 

!e nauke . trl-,'- ' |f'» : Trtttfr awJ-Y 
la fa nas hiMka ^ jiffi •*i}frt>ij;<: iO. 

a jabuke, rvli <tv-c- who oF'^aiM 
nom hitit bttd? * ) ■ ;, *" '; TRIN A DESTO. jt/ Bid gniegoua grieha pace, t 
lofdie i femglia bi prokleta | 
Da bodefne plodi arace^ 
Da neplodnom. trauom zuieUf 

Nepoflufcna (a tiem fcena , 
Ziechia obiefne fue najeftt , 
Tefckom platom- bi pla^hiena ^ 
~ a fuegL raghia ii bolefti j I odidiena s'prauiein ggnieuoni, 
K6 ftuor chiudi promieo^^ittey 
Pod oblafti da mufceuoA 
Od vuremena toga fciue i 

A i napafnu fmiju > pokfe ^ 
Bt tac fceglna nalcieh jtdi ^ 
Ofcflrom kietuora Vifcgni pro4cIc y 
Kaju fliedi tefcka i fadii 

Sue dni pa tie dafe vuce; 
Pogaraienaiy poplefana:| 
Daju ciouiek tiera , i tuce; «. 
Zarna femglia dae gne hrana \ 

Tad y k6 skriui na fuiet fmaiski " 
Parui Chiachko (lab oduiice^ 
Nebeskife duori rajskii 
Suemu gliudftuu fatttoriicQ i 

Naj paraofe tad na fuieta 
Rodi pored opak toll 9 
D^ il nemiru llobnu » i kletn t 
Kara prauedna bratta p(oli \ ' I ' x • — ■ » Tadfe ■ 


P I B V A N I E 


^^^^H 


ii. marfechie -^ ' 


^^^^^^1 


remglia huda , 
, grabfe , i fmechie, 
;mi framna blucUy , < .uu-.. .. :.. .. _• 


^^^^^1 


^^^H 


^^^P 


ughe , J trudi , '\rrvl ftl -'lijwn'jfliif 


^^H 


: tufcnieh gliudi < ^0ilh^-:.'. 


^^^H 


ila kofitpocej y i'lini' ,.-^-tuL -J 


^^^^1 


ino fcgnomci ■ ."murt^ ;,Hiiftift', f 


^^^^^^^H 


ifcialos .male mocH, '"^. -j^iul -''A 


^^^^^^H 


^^^H 


, fue nemochi i i ■ ;. / i*0 


^^^1 


gliudski mogo , \ .^ 4^.«U U|(LAt)ii| t A.' 

;ga ne liuriedi^ .(i\fllj([!L>l 3U W ' _ 


^^^^^^B 


^^^^^^^H 


et vieka mnogo . • lom^i'f -tujirfilO' 


^^^^1 


ja tiuda, i iledi i i ...,' , .si'.^i , 


1 


fueg^ na gore > ■ Vii'< -Ai t i'lb in;- TRINA DESTO. jip Pd gniegouoi jofde vogli r • 

Prid ofuetnom ggniunom vodom, 
Snieh fciuina skot naj Ibogli^ 
Shragnen s'gliudskiem bij narodom^ 

Suefc fcitto tadopeta, . I- 
Tomfe vti^a voda skratij 
Vmarloga yarbu fuieta 
Poce sVarhom vfinnofciatir 

Nu Cciuota tad nafcega 
Vcioife kooaz tag^i, 
I broj liet^, H prije togit 
Giouick fciuie , bij pomagni ; • : 1 ' 

Neka narau flaba vmarla , 
SVfpomcnom cefchie fmarti 
Boga vrieghiat magne baxla » 
V luom flufe bude vtarti j • AUi ftuarie trudnai i mucna. 
Da ne ftupi priko puta 
Opakouat chiud naucna , 
I nk gore fuegfa prignuta ; : . 

A t6 er gliudi vfmnofceni , 
Sarza od vechie na 11<> plaha ; 
Pocefcc opet u nefaicni', 
Od Bofciega fciuiet ftrahaf 

Taj nefziena gnih naputi ' ■ 
S'tierasbor-fniem dafe bi^foin ^^ 
Dogouore podignuti » 
Graghitt oholu proch ne^befonu 

Tt y . . • 


.1 '"' IX • ft • s ■f.'. ' •> 

• .; . i;.:'' " :; 
1 i,: .:. . < 


t.- P I E V A N I B 

chie naduifiti '-■. Mlior:'.':' • 
are gnie Vifini , i^'. "■""""'" '•'^'' 
1 glas viekouiti, ' '•''■i i-'li«il Ai\u> 
n bMnacini; l(l.iiilsr'H!3Tjin'l: 

bia priuelika , . c:?' bu oorft aV.iA 
me gnih najbarfce, • '^ "' ' wnprr altnoT 
liem od jefika ■ Jl '.! t" iTinlurfrY 
lui. i lafuatfce;- 1 -'V' 'noilu-.Tt wo'l 

iflike ;fl':^ bo «oiiii i(H 

1 ftrane od fuijta,. " sJ «qpil ilini^-V 
ftrifce fuekolike, '-'l'-'' 'b-jii (old 1 
n frah dahiuj . -iiio'i ivuciJi 

, i gradoue ' * <*hft t/mv. ihV. 

:ch trudnc loue, ."" tr.rif^3il» !f^ 
:h, i fiuchi.- :'• u-\ i-t '■ m-i' V TRINA DESTO. |ji r Bes nauka tac niednoga 
Dni neuxednc fuak vodeclH , 
Niifakona naraxinoga :>!f > *' 

5ain obchieni put Qiedtdii i , ' ii ».*.»'*■'' '. • V ouem bititt fuiet .duaddli 
Malo magnle vieka fioja ^ : 
Od nebeske dalek cefti V 
I xajskoga od pokojas 

Kadfe kafat poce blafci 
Bog 9 ki .cefto .s'grieha klfits « ' 
Na 'gUudife jur rafdtalci ^ ' 
I bij faan Bog xOd ofuett j 

Samo gnima iraftuorijo 

lofc nebiefce rajtke'^Hiioief/ 
Kcjc fadil priprauio^ > r 
iSukm praueoniem ddafeotnoxe^ t • i Ndi fa Tkafat TmaTlijina. 
fiilieg blaghe fuo je odlnlEe » . 
Ifabramem fakonitna 
Poce ofdriti gliudske pttkei 

Sakomma, koiem fadi^ 
Sa fue vechie dofpieuaja » 
Samafe ouii femglia vtada* 
I ii gnoi famoj miefto<:inaJB; 

A t6 er Go^od neumaili • 
Varh oftalieh fuieh nazoda 
Nafce diede jur fagarli* 
I jutuk«iin liepe pcraai • f \^ ' * * I. . *^ .■■".' • »; I • • f ' . • ..J-' T t a Gnim 

P I E V A N 1 B 

ie rarpofnanie, : - .1 tJmn !;? 
poftauien* , ' n.>'i inC 
C obrefanie 'ji jjl^ 
ofcem od kzmextsL; -i ■ -ii-ii lOV- 

oftale, ' fie-'I) jwift iiiifrf oisuo V 

L kiem godifcfta i 'tti/ ainjjim otftM 
o Bofcie huaJe , - <slxf> ^:if.tidni bO 
L ruecilififla i . loq bo tgois^Ai i 

fnane vputi ,' hl-M -aDoq Jilitii sUtti 
nilos fttojiv;' ■ ' vi'i oltea U #309 
horn nadahnutr, )n iv\ alituUg tW 
gliudskiem poju^ ' -'"> S»-'^ t*^"'' '.''- I 

r ceftitichie , oi'-'owl*! rraing 003^ ' 
echie, viekodflawj^i tobicbn alot : 

ma fiiiem bitichic niMciiic ihu. ws^ 
raiska: vrata j ^ liuLji r.iq miiu'C TRINA DESTO. 333 


S'mnogom pomgniom tim polhaal 
Prorocanftua rasbirahu> .j. 
1 dofcaftie frechna dana^> . '^:'.\in - 
Sceglniem farzem ifgledabUr^ .... : i.^xu •A tk — » • Molechife Stitorza fuomtt , ; 

Varhu gliudske da nawwii/' ■ . :! i ' : i 
Vfcefcene ii4 paruopi^ -...,- :. i^ - !> • 

Roditegltu farcbe vftaui^:!!: r/ ni\rn: l( i w - • • r 
J • . > Sk gjrieh , koij iedan sktvoi 9 r 
Da fue ne tre gliudi dnigluTf 
Di ftioj pogled miloftiuji:ii>[ j / flicifl i: Irio 

N4 gnihoue fuarne ag^r.^iilry:.h.c: r:.;;! 

Profti mili Chaclika, profti;x:iiv :c'- J:c r : : ' . j T 
Sui veg^iahu ^afom jedi^eitt-f ?* -!ry*> i;r:j^ *.. ^.) 
Neifreccne tue milqfti;:/ i ;.-:; j • ... t 

i jczer pofcgji fccdii^jBi* K.r. -:i:i; : (i Rai nam podai obechianl , ^uii\ ,inU .ilx/ . f If 
Od kojega na dalece , •. 1 '«! .^ *? if <)''• 
V prkaHHaoj oaoi ttiax^yr. ', A.-.'i 'r.i fl ' ? 
SaftopBaoas femglia obticejj : in.L^rit ii.t..^. /.i. i. I^ttioi^icaas fit n«tn niefi, , ':• ^rr. j;Ioi r -ir/ ilfi 
Na pfiKka flannu tuojttri^Ii' : .friovH ;!'.': 
Dobri KragUu od neoefry" ^ f.!'.- rv>iii( .^ii^jj f 
Kalbt mdo 9 Aaic pokojrit r : ; ,!.*:;.• c>./i r : ; 

Akobift joic klgod^ ^ -'nriv o:JUrt '>;r ' bcH Stare flochie » i kriuiitf : .1^ 


t . ■ - 't Vftihu femglie trag nahodx^' jk : ' -):i ni ,i'rni, 

S'koga flabogliadmiogmiii ; • I'. .;'. ! ^ '. 
J; .:i ' ' Suetom 

P I E V A N I B 

rpomenom :. inmn ', ib-:-*t 
le vcch.na. ftefcc , iu,-jUV maiqcil *;i 
Bofcanftuenom • -q irrr^nV liTnL il* 
farza vfcefce^-^ >i- -:. «/.r/ u'»ii.;l 

od jedini » rnr:Irriq fsl nSrt i, scffcilJl 

fa pofla, dafe ' ' •' 33'b') Uil/iilonnilV 

iek on vcini,. ■■' t .iil:-:f! ^o •HT-rtS 
adske griehe na.-ftl# -r' !!-^^Dt cIgfVI 

lam ne bude,:"--' ^^-^^ luvjtv «b aC 
cudno ,, i nouofc ■-/..h Umtmlo tl tiil 
kriue ofiide;, .'.iyV^ oit-Dsr slslads^. 

L fumgniua cns^sj?' s|cul '^nt?' 
1 rodne is ftnme '» ^Ci/i xl3ratoujnf[ ^H 
Bofcij odkriua, : wIth oihpirr i^T 
ftari branei ■ .r,-j'iA i'.bo:^ i.'m A TRINADBStO, j37 Ter Tefcla jak daniza^ , 

V iftoku kadfe vpafi » 
Kafce frakom fuoga liza, .- 
D^ ^a gniome funze iilaii ; 

Prid Viicgniega tako Sinom 
iDoghie ox^ na fuiet » i vfraftie 
Da i pofnanzom » i tughinom 
Glafi Boicie fuud dofcaftie i 

Oui od paruieh bielcech dani 
Gliudsku drufcbu $ i poglede p 
Daiek rodna fuoga ftaaa 

Y puftigni fciuot fuedci 

Duormii biefce mrafna (pilla^ 
Grad planine , i duhraue^ 
Gorske fuieri drufcba milla $ 
Hrana lufchi med i i traue i 

Suakdagniemu pi tie obckiedo 
Biftra voda podauafce ^ 
Tielo poftim vkrotieno 
OfAra koftret odieuafc^ i t K « H \ 


i • »J » Tak6deri d6 tries lietat > \ • nr, :■>( 

Srcd planine pufte diuie, . .1 ■ 

V pogardi taioa fuieta > 
AUi Ygodan Bogu fciuie $ 

N6 pokorni mkdaz fueti» 1 r.i 

Sa fue {like fafma okofdte » 
Biefce ii lize blag vidieti 1 
I doftojan daga pof<fle 1 

Vu TAvefe- 1 


P I E V A N I E 

ifiedami ,, 
: vechiekrati 

am , i vodami ^ "? 
: pouiedatii 

lemofcefe 

30kriuena. i 

gli fuud proffmfe^ 

L huagliena ». 

epko, i ftftuno 

1 ouoi flrani , i 

i6 s'neba dauno' 

icnx. obechiani,; 

: ii verigho' 
?akla sbit.nefflita«. 
skladne- knighe 
rok 1 i- SibiULi 

gliudftua ceflar TKINADBSTO; .jjp Vcfcltefe fui tiarodi , 
Ki i&fcafte .dofle IjI mraka : « 
Rajska fuiedos ere ishodif 
Da iftiera noch copaku* . r 1 1 i • I . . ^ • » ! * > • ' ' . ' ' I ; fiii da jafam fuietlos t>ua ^ 
Nemo ill pamet vami i^^li 
Kmni gliudskieh lUieh finou^. . 
la ne grabim ipraune ciaftii: 

Iftineram li Tuletofti 

Samo 'glafnik vam prihpdulf 
Sicoje imate od tamnoJU* 
Huda grieha bit Hobo^Pt i ^ 

'Sampom ^rcde jaci od meii? f 
Viecni mir tdat irierniem fuoijdli^ 
lamu obttchie BofcasiAaeiie 
Oduefati ne xloltojjm i 

TribHfcafe , fnamie vechie , 
Protiuamu fuakfe ^puci < 
Vfrok iladki nafce frcdue, ^ 
Bog ii j[liudskoi rodien fHitit . 

Sretitega in vefegliu , 
Pute 2uietiem narefite t i 
I fcudienom Spafitegliu / 

Snifcenife poklonite i 

Suak Tagarlit illtoliko ^ • . 

Gniegou nauk raiski iolnkfii • ! 

Na griefcegnie marfi prikOj 
I Oi farZttXDU prauda sikm ^ 

V u a Suakfe . ' . • * 

P IE V A NI E 

ochie pokaj hude ^ 

kmeni tczi; ■' •' ' - Jt 
>ru grieha bude ' ■•■ ' ■ ' * 
opraD riezii ■'■' '/- ■' ''■■' '■»'«ft 

Icogoa fcdi , ■-■oapt'iiil tnjfl;^ 

az na veftlr ^ ' V li*.<-«7t 
ae vode biftre; »■ -H' nudtig i 

5odpunochic .■ffoijtjj! i) na 
hu priruetcmtr, '■' " >Tnl;/g < 
iti ftare od (lochie; .*■••' ""H' s 
Uos dat fuakorau s ■ JiJ «"j1i.J < 

; vick nachieni, '^ itMjf B 
fa na feiet linu , '. "t; '<«* 
liedos da promienry ' '^ t>'d »*rfc. 
Ji nochnu tminu; ' ■■>-■■'- 'in TR IiN A P ESiTO. ^i Pone vode'obie ruke f «# 4 « . ' 


• -, Podifcafce nad gnih celO,l , Mi -^ ji.i -i - 1 darfcechi praue odlnke 
Ifpugmafce fueto dielo s 

Doghie krijttch kao sktup iijSri::, rt ; 
lofde i m^ Sin Vifc^ieit^* . 
Da KaHHtegl flauni vcjai'.i i 
Gifto opradie i varh gniogaci ; • I • 
- •3'» '1* • • ■' ^ • • A t& ft glificbko^ di narani* }.; t • ,.', T'^ 

Sa: fuoj B^uk ftuorom iHiniftil^ ; ,.i.. - < <. 

Trwk, i ftuarf ne oft«i^^: < . : j.i ' ; :. T 
pCojti Gotaek ima oUlolcit^ .!. / i <i.. 


Sa tfeoB) vode <& pofaeti \ V .- ; N- '. : ■: ) fi.-t* ..i :. ;i- r Dielom fuoga vmiuenia^: . i . 

I vkafce fiiema fuieti -c! c \ 

Doliodiioga moch karfAenia^ j^ f« t * . > - Bogoglkibni vemi fittga 
Gofpodina polisa luogai.^ 
Vtocifte naicieh tuga » 
V c6uic€kom tielu fioga;^ w.y. u\ . ^ .i'^ ^ •u. ;1 ; Ss t6 y^regna $ ter klecechi* \ ;;ii. '^, rn^vrr jlir^ 
Prid nogbcfe gnicmu fteie*|l'> .» : i; ^ ' 
Doftojanfe ne darfcephif * * . .>. r../.' fa^v, > 
Snieh ciftochia vir dt« Qf^Qft^ . !;, .:K.i ^ 

Kefu vclech, ke potrebet i jH-rfciio ni? i 'n ^j \-;0 
Da ftuor Stuorza bud«>!Wniji%.;: . ? .- • . i) ^ f 
Ni ti od mene, neg ^arod tebft >j iVi? ^ 

Boice karfden imam^atitl f ; i .y z;//^* • >il 

o;(! . / ^ ' All 

P I E V A N I* 

u, J vidie . v''' ■■!■.-.■.■ Sliu? 
gliiibko, i blago, - hbo<I 
widie iinli r 
lebu drago; ^ij ' .'•^i ujtitnt j.-ii; 

I, i cudefif' "!'■'•■ "rJ rfluiiij jtdgorj 
rnu Hepu Tgodtl. ' * ''mi i oliilul 
ieh yarh teltffa ^v4liii31 jXI 
. proli todjn-.- JCHjo oiiiO 

tomu dilu ii)CT<^n a. i<i*K«i%6'iS» A 
Jordan i-ila'jl -'ii'!! Ju»<l jowl WS 

ie fuemu kritoi^ >ii iirul! ; , itUnT 
, i velik»»i-n'H.> «nii JsrHoQ uioX 

rajfe otuori i" oij id sfav* ,ia»| jg 

fni duori k? ul otnilil *>ljiiY I 
od radofti}".:-r.. ii ,om -• liodoa TIL I N; A TXESt O. ^M V toIik6 s^gar poflani 

Kapki' nagat'y i duoraci,. 
Biele vbrufe ki nofcaha t 

Ter poflufcno » i vefelb 
Vtirahu gnima' okoli 
Bofcanftuene prame', i tielov 
Ke ceftita Toda poli i' 

V6> {hifcenom dielti' temtr 
Bogfe is biftritii dielt vodky 
Koga Prorok puku fadma t 
KiJ ttt biefce' polBat{»dA» 

£iaa' Yelech » euo s'koga' 
Gine ftara flochia kleU) 
laganza' euo' nebeiskon , 
Koij difcr griehe od luieta i^ 

Oniie, koga* vam^ nauleftit 
Mojem- glafom: Bog naredi , 
Gniegou' nauk liep', i. ceftiti 
Siiak vefelo flufca » i flicdit^ 

Siurht TttMefttgis PUImM* 1 m\ \ J -• \ '-if I. 


: 1 «-.' -• 


■ « V FIE VA- |P I E V A N I B i 

NIE CETARNA 

DBS T 6' .'■ """"' 

rj[.''yf i , nf:i)ilf1or loT 

^^^^ •>mM'| >.:'iuUfi-._'.\;S 

Mi Couieka Boga, karfli .'i Kon^dKti) 49 
luni Prorok,nemnech prijefJM li or^c-n 
I. oegliadi fuakoi varfti .oi:/i"! t^o)i 
liu frechiu papouijec.^ j aoloi:* im [t'A 

buftignie • -j/' nW -, tfewlaff oirl 

ich iuud okoli , J 1 (li.HjuH- -jrujt o'lii!) 
Ida pocignie, ■ >' ^ 1'^ <nn Avnf^T 

lemi cekan tolij: ;. ; , ':i -' • -^h ■i;>£ CE3^ARNA DBSTO. :j4y 

Tim naj/baruo fa rfrok oui ' '^.-.z .1 ' -ri e j : '/ i 
Obr^ duanaes vccnika, •;/ y^'^o 

Kicnie drufi bit miegoui 
Ycinienia fuakoTikai •r » • • .c _ : 1 . 


f "> BiuCci od prije borauio ■ r' 

Bes dniicine do tries lietft^ 
I dieliti ne obchijo 
S'drufiem fuoieh truda ^ i fuietari Nili da Milos tua ne fudi ^ 
Da nas vierne draghe iuojef^ 
Is velika broja gliudi 
Po priateglftuu ifabroje \ .f\ -I t ij 


rs-.- . ' . . '^ >. 4 AUi da nas gleda » i fzieni 

K6 bogate » i moguchie , ; 

AUi erefmo mi vuhuenit 
Od vifoke alii kuchie:;.. 

Od priprofta Tuifmo traga , . / •♦ 
Sa bogaftuo ne roarimo, ^ 
Himba , i varka nijenam draga, 
N^ vuhuenftua fui marfimo \ 

Pet nas miefto male od ziene 
Betfaida mirna rodi , ' . 
Hranu iskati naucene 
Od dietienskieh lietii ik vodi; 

P6 kraj biftrieh rickiif i mora 
Vodiahomo nafce vrieme^ . 
Cefto louech bes vmora 
Na vdizu ribe nieme ; '^ . : 

Xx Isvbofcke 1 


> I E V A N I B i >- 

lie cefto n,n-fi :i: rv"^ 

)]e varfce , i mrcfce. 

ribno miefto , 

louiftefces , -,,. >. ..„ »...-*.!, j : 

6 doba , oruMcd ■i[ri€^ U> i'AuiG 
lie kad beiiede Snt ob anbluib tsS 
tu on lacoba, olfrb'-'o an iiibib 1 
, i priuede *. .:.i3 fituval miitmh'S 

1 ifbadienu , •< •i*' oa nui qofiM-i^ dt'I — ■ 
th, a br4timB^i''5Uit :*n?i'/ »»fi bO 
fciuu pHenii, : uih tjirfrl B-I'ht C 
vhitili i ' • 'Oi uu ';}9Sjrt3'7 o^ 

& daleko, in:;,\l i . ilatg *ao ab ili^ 
ratom Andrijeaivi ooi i « 93e:god oX 
nnofc fateko., iv rrn onilyi^ illA 
a kraj fcgniome-* -'li M*.-: -^.Idliv :jJ €E TARNA D^tr©. ^4^ 

Galilciske rod iftiect^r mjo .» ^n n ii!jJ>*^ uL h*:* 
ITadco, rodne.^Qjt^ralBC'fcr; r.'xv^o'I rr:o/;!o.'ir'^ 
5ue ribare kipfiteces ' i i,i(;o 'ruuib -^j.;>ioi»'' .''^■ Alfeou lacob togaprijci ,r!jiniv. ?i '• r r;-/::: 

Nit vlilanufe nagn nanj^eri^-fri - . ^ u; 

Kd naj drafci rodiak;- (ki|e/ /::;>> . i(>/ )> iic 

Bratucedmu p6 mated ; is.[.-. .iJ» :^'/>j:x..£ ;i;.(i I kakolmo malo magnie /\ . i i^ /. . '. iKi .1 ■ if Od priprofta fui pki»etut/f 

Tak6 nirod, i n^jj&ii^gmertiiiij : '..L •. : : 1 »:^-<i 

Ffiproftafu nafca irpemii: :;\ ; , '1 v .; j:! A (fa. vidifc mnofieh flikse^^r iy.n ^ ; .^ 
Sacudienbi rek6 i^ Mm$) ;>: t '• 

Kakuc vodi nafliedxiiket 
Liepfci od gliudi fuieh podjicfaitir r f f •IP •V .» < . « Varhu broja recenoga, .jii*.^ 
Malo boglie tri jofdeilt ' 
Ni Voeuodu nebeskoga 
Donie frechna gnih namttrisi i 

Toi zarenik jes Mateo , 
I Petra od nas naj ftariega 
Varfnik lietiem BisttiiomeOf 
I luda yfrok od fla fuega i I* lit'' ** • 

• • ^ I i i -I. <• luda t Ttoga kanino ifdanie* . ^ : i . • 

Miflech , kietn nas fuieb ionueli i -. I ' '■ 

Chiutim gork jad , i skoociaoie , 
Spomename mrieti fili >. 

X X a ledua ^^^H> I E V A N I E 


^^^^^^^^echie 


^^^^^^^^Bm 


^^^^^^■Bogom porod ftiieto. 


^^^^^^^^^Bruga prim i 


^^^^^^^1 rimiernieh , 


^^^^^^^^■ris dufci vierhieh» 


^^^^^^^^■e broja; 


^^^^^^^■t rpotiidiet 


^^^^^^^^wm mogo 


^^^^^^^Kcbian vidier. 


^^^^^^^^, moiem ocima i 


^^^^^^^K) oectihi brodit 3^^''' ib A. 


^^^^^^Hrfauim bes jakofti , 1 
Hi CETARNA DESTO^ 34^ 

Tkua , f difce fuak do nebx 
Lazarouo vskarfnucic* 
Ki fadahDut jur fred grebat y ; . 
Daa cetiurti kmCe ochiutie > 

Dk pf opoftim neisbroine , 

I od Gofpode , t od puk^v . ^ 
Kijeh od fmarti ote VDoine f 
Malo magnie martuc is iTvkd^^ 

Aroijob^ prie sebeske, 
Suiefikt i Uftie gufta gaja^ 
Morske picne , drobne picskev 
Polieoftna Talim kxaja^ s 

NtgbiBr ia^o feage , i mocht 
M>FOfjc glittdi iSkelagodnCy 
Od tzSHzkh kieh nemochi^ 
Mnme veins , i flobodne ; 

Koff glufir« koij niemir !. 
Porodieni i^ jk tomtTy 
S'kdkiem riecim gniegouiemi p 
Viachienifii^ fdrauglia fuomv^^ 

Koje hrome, koje keliafte, 
K; klienire blag ifuida i , 
Ke proTitietli ffiepei i tmafte^ 
f i cifta dbiitt vida; Kik neidranieb maoic ociftif 
Gnufna guba kieh raskafagf 
1 gnih dufcam u cas iiii . 
Drum viecnoga dobra vka&> Brojfc 

P I E V A N I E 

ne nahodi, - •'' -•"''I 
ua milos tufcnieh ■'"'"-'.-'■'" """'"^iJ 
ti oUobodi . ■ ■■.' /."l,"""li'"^l '>{ 

rana kufcnieh ; »1 awasM otU 

vfeardieli .ovinia miiluwq '^ ,, 
ur na fuieftiyq -"' ' sS^'ll"" b" i 
fad vefeli, --'ivtiv "" "■>»" '■ ^^ ■'-'''>' 
irnu, 1 &<*«! ^"1'"" ""S'^"' '^'''■M 

pribro-eni, ^^*!" vt^^iv^l^i 
1 kij nadmenB ': "'"l ' .^-Wi'"? 
;t vfilieni, •- ■'■■K''! "'"?'i 
a fceghiu oggnienOV «"!«■ "'"'"i'l''' 

lih kripoftai' ^ • ^■'."'* <"«'' ^"'f.'''* • 
:dan liek, ni vod.,: i" tboila- w'-^ 
gled nu miloftan • ''■:' ' 'tolrfUl kO 
glie faraijm podiii'l' ; -mw wj-.-M CETARNADESTO, jji 

ASH ko^em dufi 2arni , 
Sa ke tefcka fagriftfcenie 
Goijpodiahu ne(motarni» 
Tiela^ pamet, fi|e ciguienief 

1 k^ od fiedi ne pofoane , 

Y daugniemu lefcecfr odrvt p 
Put ka^hu na fue ftrane, 
Bliedu , vfaMu , fcutu > OKxlru ; 

Ter cemerno fcaloftiai 

V skoncianiu tac velikir $ ^ 
Iftrudkni , mak) fciui , 

ledua knahu glhidsku fl^kii;^ 

On faieh ouieh glitibercgliuafll 
Ofdraugliafce fad befiedott, 
Sad demizom milofiiuom» 
Bofcanftueniem fad pogledooi > 

P6 fuieB mieftieh 2iechia tega i 
I na pragu Zarku^ ftolne » 
Neisbrojena cekafcega 
Mnofc cegliadi ikbe , i bpIiMr> w Ka netombi ochmtieki 

Kud gre liekar fu^mogttc&iy > 
Onciasbife tdi doniela » 
Sviemu pute prhecuchi i i 

I molechga grofniem zuilbnii 
Di potrebniem idrauglic vdieH> 
Da pomochim fuojom milom^ 
Vzuiliene obefeli; % ! ;i.':! f /^ \ V / Nu ne- 1 


P I E V A N !«• -> 

jfc nikogi '■''■ "•-■■'•"-' 'J''^ 
rtua , kadga * ■ ', -' 
.ja Sidonskoga* "^ ' ' ^ 
ftupi grada*.iji. . i .1-11J.J .foi! 

li vlafirao , - iinV-t 50 itflfl fco i'J 1 

iunieh fmechie ■''i-^t'J »n'»i"5ti"b V 
lofcpaBmo, : •'Kl -"" '"'■■^■■' '"'' 
h nolfit fuiechie< 'S ."!■■»»'' •"'"'"' 

nu puliu 'f'""' •! W«M»-«T 
glafc jadne , ■■ ■ "■■"'i'^o--'' "> 
igorkumuku, ■ _■ ..m . mslU-lIU 
di, inenadne; ■;j .Is ailtni illMl 

iipraugioba - .itiui. .bi* -Q 
nu fmart nemil* - vi»«ll>"*''J'-' 

bicfce doba ' " ""siil'M »<« 
dni skratija ; ^'* CETARNA DSsr^. ^5 1 JD6 vriemefe darfci gnicko 

Sracna , i fafma ne pogruhi - ^ . . ir 
JDokli funca gniu pripeko .! 

Suu ne ofufci , ni pogubii. 

Vdouiza majka , koja •• 

Drughi porod ne imafcCf . 
Sa gnim martuiem bes pokoj^ 
Grofno placuch vapijafce \ 

Nepriftajuch » cim nariza 
bull ces hudu tufcne Ci glafe ^ 
Noktim ragniat placna iizat 
Rafuarfcene kijdat vlafe i ^ 

Mnoghe drughe majke okoli , ^ . = 
V poredii fcgniom zuiliahu % 
I fufechi na gnie boli , i » 

Gradianiu fui icaliahu ; 

K6 Bog bliedo^ i bes kanu^ ' '^. - \ 

Martua mladza vidie oblicet 
I obras > na kom mah na j parui ^ 
Vi diafcefe gdi jur nicc^ . .a :. 

Varh tufcnefe majke fmili, 
Befiediti terioi vfe , 
Ne fmetafe, i ne zuijli^ :^ 
Otri s'liza grofne fufei^ i i: »• ' -^i 

Martuo vftaui fa tiem tieloy'*' i 
I da cuju fui miefdtadi; ' 
Viknu jako, i vefelo , 
Gouorimti mladce uftani; . V.k ^ • » J A « S 1 f\ I I f Yy Zufliea 4 A N I E I *^tu wi: ... 


CETA RNA DESTO. j^^ J . ' J lai jr , loi j tako blago 

Ima» i Ikdku tac befiedu ^ 

Daje vafda fcgnime blagci 

Kumui drugu , i fuficdui { ' -i 

Cuofi > kako liepo , i cudno 
. Na frechnomu fiuori pim 

Cifte od vode vino iigliudnd 

Sk priateglsku ciaftic virus ^ 

Sad cudnia flufcaj diela^ 
V dobafe bieice gnieko » 
Od obilnieh ^kupa, i fela^ 
Odijelio p6 daleko ^ 

I harlechi funze li more 

Skrit (lachienu fuu priliku » ' 

Sa fobome vidie s'gore i 
Scena^ i gliudi mnofc ■ .4 7 • I V fmnofcnafe cegliad oua> 
Bofcie rieci kH faniefce , 
S'mnogo miefta , i gradoua , 
Vputik &L gnim biefce i ' 

I llicdomga fuud fliedcchi 
pfcla kuchxie fue potrebe, 

V fabitiu fuak darfcechi, 
Suoieh I fuoi flan 9 fama febe; 

lefus rajske vir fladofti 
Pobrinufe gliudftuu t6mu , 
Scalechiga jako dofti^ 

Y fuom farzu milofnomu i ' 

Yy 2 Biufci s 

M E V A N 1 E ' 

ur ifardi ' ' £ 
ciem fcgnim gredu , ■ ■ 
pichie nafcli , 
Dt gniom prouedttj s . i-.-ib , 'n...--! 

e tada 'r ,'j--;i'I 0;ft.A . flo^O 

prem planini , i;?! wtooqibaii t>t 
blifu grada^ ' > .-lir abov bo -jltr-TT i 
kupit ciniiT'j -,- .ij uJaJgojJinr] i'i 

Libia kitna, . '!■ ": '"?.:/} r.hhtiy hr.'<i 
i neufirafla ,. t ' 
chia pitna, ' 
gnih napalla; . . ■ j 

ato mulcu ; I ! 
drufcba isbraha, , 
ofcnu toil piiku, 
s naclife lirana , CETARNA DBSTO. 3^7^ 

Samirife drufcbo moiaf.n .* ie ' '■ r 'orMori ^ ij 

Akofe od vas kij god fmeo^; io;jl :)bji : o .: 

Od vfrnnofcna tegaibroja. • : ^ orio^fn TL 

Suakchie danas bit vefeo^ . .h s.ifjrA: v.l 


Sa tiem darfcech obie vfgfi^ei' •<:■>. r ,i io': i!jT 
Rake 9 i occi obratiene^ - .!• 'Iji-fl :\ , ju-; 
Viecnom Chiachku fuoaiigov&A^: :f:;oi i r '^i * 
Oue molbe podnifcemjirbl'ri rLin^ rzn : ^duiVi 

Vifcgni Chiachko , koij vgodnu ' -: --^hlrf r^'y^olE]- P^ 
Dauafc pfchhi ftuarim fuijknisiyv ' . ^ ',:h o Vj/ 
Cinech femglm pitnu, i Blodtiii - iIj: ui u r r v • 
Topliem fiinzoin> i dafcdimai^ :// i ^r i ::cn:?i 

Ako tua vlas ftanouit^j^ r- .. t >::.! '^: •' -P: ^fe#ai».««rf 

Puftofcnotne gniegda ftraiwoififyiivh; ' ";! ^ O 

Ifraelski puk napica, . ^ ur- .! v .1 

Doletielom s'ncba manomi • .. J4 . .Awl Ako cafom OFd nicefk , Da fuud ime tuefe huali^, i . ;o;.;.l 


■' u .r;,i rri r Sgradi femgliu 9 inebefa, o- 

More* i vafai ftuor oftaljiil * ; ;:-»;:, :i\^ < '. • > i; " • •. « .'w/.. -J- Ti nafpori, i vfmnofei ;. :? -m ?oft?'^ :rjt 

leftojsku ouu s*neba s'gari , '> ?;: i 
I fifto magnie jes prilofci ; 

Tua defniza, k4 fue fhiOiraK : .^; ' yjo ]. * *. « • Da skap oui vernieh dufcat 
Ki tac velik gre famnooae 
Suaku dados ^ gnoi kufca 
I nafiticD bud6 gniooiei / 1 • t •■<• r> • ' • ■ I Sa 

P I E V A N I STi J 

)om, i befiedom, < ' ' ' ' -,.? ^ 
uoi cegliadii ' ■-:-., i- 
drufcbe redotn i i'-; jj * ' 
: tie pofadi». '-fAiv mJ '.kulI aiil^—ii 

1 vedriem -WBte:.;!' ^ido ilMalitb r/.iij ; d 
ufci fieli, ,'-ri-iiint|o jdto, r , t fti.Si 
e fiomicn diete 'j' uJibcitP mon-j'ji7 
pu gniin rafdieli»u>3lJfi'^-*>fj ?ri1c<ai ■>i/0 

chia tade» '■■^■"rf \io^ .oithritiQ ffijiW 
y Bofcievlafti-i ';' fit i;:;^:^ j>t.LtCX 
:ah is ocnsde ' J-tJiKj uil^jaai riM/trO 
, i vfrafti^jiii' -l-:t i , moimil msitqiT 

sita fuies ne ofudif'-'-wcft '-'- r-fl o>!j^ 
)i maloi hrMri " ' * . ' ' '^ | 
biehu gliudi , 
napitani i ■ ' CEXAR.KA DfiSTO. i6i 

Toj famiemo pafech dielo,*:,:.ji xi; ziinaV u.^ir.'l.o b52 
Gorka obuimi fuieh hojzfktk^ ii i ,p .'d j;n;il:v i 
Mnedi da g^iud^ko nije tie|o-^i,r- ahin jj'i.ljii ■'..:"'l 
Ne^ aoclma ka pdjii^fmiiiul u-Oi;j us:/.! >> 0>ci-'2 I / . i- Na obicainu namfe jaui^ . j jji:(/.. ^ .r Jir );j:^ / 
i nafc ledeniftrah ifliecijjL ]</ S\i t cji.fio t^lii:: .. 
I nepi:aue fumgnie y£k^Un9i .-■:> •£.:>[< /;ui.ii 

VIHaitcfef rccc f vfdaitc , ,t> ' i » y^ivyitx . ..'. ''^»n uvt 


/ ^.'. .»- Sdloftc takd vi ftrafciui ? ^ 

Strah, i fumgiriu ;,i^ltL<tei iiVud siii:; . or/.tir/. 

DoUechiete bit {umgniuii\ :;.il;ib^!^^^* :!i;'i/i: i/l 

Toj cujuchi Petar MC€t. jjil o. Ji: ' /r: il: i*l :r; 'iH 

Ako tifi Gofpodinei ii^joa <>^ -.0 CiJl;. ... i^ ^^ 

Dai da fluga tuoj 4tlt9$^ ; -j:;; :inl ih: i.l i:iO. .i 

K'tebi miran varh pucinqiDijjf'^ :;j r > jrci o:.iJi o 

I biufcimu rek6,hodi, ^\v:i'> hi u it'oilj^r' * 'if 

Ni glas mila odgouora» . Ii:.:>ri,i:;. ililob vd'ji.. 
Hroie ftaraz vslobodi >(;b ^.ULi ijii^iiil.. ^ q.^* 
Varh fmuchiena ftupat mofftil tjiuiq ojt)/. o;'«n: 

Nu kad vidie farcbu plahii, i:;:\:r x.jMi'f j-! .i)V :i:iL* 
Kill farditi vietri vfrpCd: ' ^ j ::;: -i 'j.J.iK -■ 
Pripadefe, i ilk torn ft^ahui >• ihjj. uc) ^ 

Tucakofe topit pocej,.' Z^^: i .♦ \n^:o t?*^* iw I; Topechife tai cas draga i: ,i: , .' ^ r! .i:;<:uo i>u -<i 

Gofpodina molit vfljt.J/ i. . . iv. 1 i 1 .0 j .!t/^' 
Damu pomoch p6da» daga;;;i. 
2>m}rtnom moru otme is uftai 
ir : ; . Z 2 ^ Bog P I B V A N I E 

'gniema Heie,^ 

male vierei"' " •i''^' i| 
!tt mom funigiujiir^') j - •«■ .ii» c, . «« < 

lu fcgnima Tfide>'*"J^i"">»o*l! aoi ,"a.A . 

im protiuni , . i alji.«d lUliunWo iT 
IS, i tia otidtf ■'' •^*''** i^i^^tsl ^Ijjq I 
r obies ggakuut 3i>"3niu\ Uiniqaa i 

lorske od file, . -:tli'H ,taft,ikaU&M 

ne nadafmo, ''i.ut iv 6Jja ftflc*'^ 
me barfci oi flpBlp; K^nf-i* ' -ItijZ 
vgledafmoi i \:ul liil lai'uhM'TQ 

na kraj vechie, M uaiH itlju->3 [oT 
10 cudonouo, ■ ^^niJX^'O d^i '-'vtA 
i fuietglie , i Tedol) i.-^ -J- i^'Hl t^' i'O 
bi; gniegouo-j j ' '' ' n-.liol idxM CBTA&NA UBSTO. jtfj 04 tebefe parua yhiti ^^ f * :v ^^ i j 

Nachiefc ji]l gnoi^ciemic t£f|hft > C' >(' !' > ' 
Sa jQney i ik jte gnih ftnmdt ' vr i.-r -to ;: '- r '. • - r ' r 


Vcfco Petar poghJe, i Titldfciin 
Tugnie C^more toga jraidUt - 
I fcudieni Jou naj l)arfo^ ^^^ f 

Is morskoga ^kuta ifuadi) ; * - • . . ' •' *> I i ! • 


Ribn otuori Tliitienu« 

I i^ gnie vfiieh naghie <h1 Axis 

Suieto pienes , ki si iziena ^ 

Bi /dofloina Kra^liu platt ; ^ l > ^ ^ 

Taniem iadfe fpomenuti • - t 

Od jednoga budem > koga 
Obuimili biehw gliuti . ' ♦ 

Dufi iafa paklicQOga i 

"Vidio jafam A toi Trieme 9 ■ ■^^ 

Kupcch ribni lou nk kraja^' 
Gdi oni filno karfce gnimef 
I gorkcmu muke daju i « - <^i -' 

Oui^lcaofe pripouieda, 
Bi j necafne plod gliubaiii f 
Ka gniegoue priko rcda 
Roditegue jur faftauis .:»: 

Ni na) vedii dan fuecani 
Ifpunifce bludnu fcegliu^ 
Kadfe i prauiem ihipit bianl - 
Scenicbenu na poftegliui 

Zz a Na 1 


PIE VAN Il& • '-^ 

n gnima bludom 'Ji<;.ti 'k ■':vj1. 
viciiwnie, ■•:t'' /i;i . ; ^' - - , 
am oba hudom ' i . ' i 
pcdiepfanie; ..: i.* V; v* v«-^ •» 

im fagargMaiJajy' ,i'*'^i'yj riWl oat:,/ 

ai Bog dopufti ^ ';;u]! * jor-, '"' !i--:;hT 

a s'uiecnietwva^'tri»: vii uoi i--.>il*ij.j i 

I dufcu puftij- ■• v;!it..: il\o.iiQtii d * 

1 ifia jedna -' .im^ii»M9'rto-.^^ "* 

rora priko varfa,; ' f'siH:* :»iji '» ! ' 
ja neprauedna ii' . »vn/)'[.oi'>(u; 
gniemu, i iuarha^IjjtTJi, m'- ■'■'h '^ 

ludnu gliubi , - Jinoq^. ;jla*.t(iwri;-rV 
: vech gotoua, a-kbi/d -n^ciidWi t,J 
lad oggnien vbi, -'iih. iti\ai4'\\iuuii^t 
I s'gar duoroua;. ^i- ! ■ ; J^l'i i-J^' C ETARNA DESsTOi iSs 

S^fAo diete u bah malo ^ 
Ofta ocima fliep obremi 9 
I dae tufcnieh fuieh farzalo^ - / 

Safma xigluhnu , i skniemi ; 

A kad paka vechi vrfafti» 
Prem fceftake hud^e oduifce^, ^ 

Oggnicnite nagn napafti 
Bes mHofti naripifte; 

St6 nakafnf I ft6 fiieh fardi^^ 
Bes fcalofti nije moch rieti , 
Siliia pakk vohka garda 
Obra it gniemu fian prokkti^v 

Kros gfiiegotxi vfta one 

V raiarcbr, jedm ) i ftrahu; 
Ggniune* otroune, yiion6> 

V ft6 glas4 ftuieua^n > 

Od ftrafcnoga fauiettania 9^ 
S'kiem ciqienia drufci gora; ^ 
Suakfe ftrafcit fuak yldaukf 
Doma biegom &ak fatuora > ; 

htr fiitajtt gttiegat i vefcu '> 

Vcrigami guofdenima t 
Rttke , i noghe faemu ftefctf r 
Veom^^'asiem okouima^ AHi on s'liinogom filom, kaka^ 
Daje od konza tanka* i flabfl^ 
Raskiduje guofdie ruako> 
I yerigc fuc raf^bai f • l>netio« 

> I E V A N I B 

pollije 

I kuchiu oftauglit , 

b terfe krije » , . . ' 

nu flu fabaug^U i ., .' k^r'^'-- 

nefuieftan ■' i'- , t. t 

diuiacne , 
i( i bolellan , 

pudne, i placnfts 

oi fuieri flican ,I*V ^^yr' ^likil Cf^ 
»a traga odftupi, ;Jm ■;»,;«:> ti" _ 
n.ineobican, ... , ■ iUitj irtli<l 
bije , i lup»i_ ' nr.lr.ri t jn*3 ' 

traiuch lijta, - n^t^^gj^mrH 
:Ia puaka, ' j,;,., .IdWlUt V 
filom hita, '•■! . i,ii(in*D 
ieh mnofc r.odiaktJ • ' , CBTARNA DBST6. iS^^ 

Safue^ ftegnuf vfani mnofinsV' 
Suakakofe aruct i vije, 
Fieni » muk£ » vUiem rofimi ^ 
V rafarcb^ vie tar bije s 

SIttj|he vmomi, kijga; prattft ( 

Di pi'iftane plahos biefiKu^ "^ 

Daruimaga ggniuni mlace , . ^ 

1 lupaiu slieua I i Sr'deihslj^ 

l^utiin cini {\xik okoIo% 
I pripaderi s'ftrane* vticctf^^ ' ' . 
Tcr imuzanie pafi oholo ^ ^ 
Pomnieitf okom is* dahectf »' : \ 

Taki biefce] hipt i flika , 
Od flieh farda^ ofuojcna ^ 
Neubglnoga nefrechnika ^ 
Fotefana^ ifmucenaj 

Ki doueden kad ftanife 
Prid fiofciega flauaa SiMf 
Sta sa gniega molltife , 
I rod/ i fua cegliad inai^ Daga dada j oflobodi 

Od pakliene voiske hude I 

I gniegoue ii cemgodi » 

Tefcke oblahfca maker itnides 

V nebeske tad dudroue 

Obie Ifukars ruke vpravglia^ 
Ter na pomoch Chiachka fouef 
Di Qua imete diela diacigUa^ t ': I 


* V / . 4 Vt6' . 

P I E V A N I JB- r -, 

mladaj, pace ,■ .r.li ;.,:.": ; ' -2 
ni, kiiga luoij, ' .' ■ ; 
le, fame, skacc, , u:.' [ ^ 

fcie dike -.'ri^ *n^t iBScfliViih' ,!.'. 
lilo rafdrafca* 'i M(/Iq -ntFl'iri .r^! 
*e , i raflike^ irtt yj^ i-pKiJi-arU 
e muke vfinnafia-j: i , inht mi'jul / 

i.jeci, .''rfj.Io ,jfc5>*fi»t3 Aiiifl 
, hroce, hukii ;:■ .i:t:Mi n:luv i X 
, bleij, veci; , /l;,j »ini.vuiiii loj' • 
bi, reue , mHkai'j.,- u ntoiio ws/oxtj*! 

d gromoua , iMI .qW'^sa.iJi>T 

Iraha obihu .. : ■■■i>^ ih-stl d»ii| bO 
odvaloiia, iI;-)i!mi jfjontjciusH 

lia skripgnu filau 5 ij.L;i[-."' , -;iir.-)*o'l 

fion^^jriik^^^^^^^l)!i53gl^^^^ 
CETAR-NA DESTO. jtfj, 

Kara duhe Bqg nepraue , ' ; 

Terim ofdtro fapottieda , : - • 

Biefhu plahos da vftaue , 
1 dkH pak6 bicfce vredaj 

Trepte s'teickiem ftrahom qm/ \ , 
I velemu , BofciJ finu 
Ne mucinas, i oe H]^ 
Ypaklieni jas | i tminu ; 

Vlieftinam dii ft fada , , i » . 

V fceludne on^ fuijri , , .. . ; ; : )i 

A prem biefce tH ipnofc ftada $:.,.' : , : > } 
Kijeh diuiacnl fcelud fciri ; 

Boghim daua fdtofe mole , 
I tutako bes karfmania 
Profipgliufc farde ohole , 
P6 telefieh zarna imaniai. i. Koje Ci febi torn ochiutie 
Obies pakla oggnieniti f, 
Cafom f i oka ii treniitie ^ 
Pomamife famahnita; - . ' . .J ;i 


Ter ni malo n^ tarpecbi 

Sla tefcega tefcke od fmaftij ! / ' 

Karfcechife, i lomechi , . ^: . , ... , [ 

V dno mora skace , i fajti i ■ • . . \: 

Od neisbroinieh tac fciuiivi, ,. , i : ..m ) 

Kieh paklieni cemer opi,, ; , i . 

Ne ofta niedna . fred dubina 

Kafe morskieh nc vtppii 

Aaa Kafcuch 1 


PIE V A N I E 

;m, fciuot iftj ' 

boglie, i liepfce^ 
lieh duh necifli * | 
ch dk pediepfce. 

tnladaz tufeni > 
h is veriga , ' >ti'^ ' ^^^- '^ ' 
lie file , a rtriCfli - ^7 • '^j'-"*"' -^ 
rmorigaj '■:. ■ e.^: i;:Dl!i(;,;^' 

den, s'martniem mrafolb^w (tiwi(ie r»*\ 
pofarnu, >' a(U>iif>il ^' 
em pade obrafom ■' j*'*. •' r\iy^ (^ 
femgliu zarnu-, '^' t.;.#tolL (bllH / 

fuieh kafcuchi, ^S^^'^l diuij mi(f^. <' 

vfdifcuchi , -i^y^ 'aittti lAUU-^ii*^ 

i ifdahmiti-t -'••.• •"' ^ 'lauslt' 61 

:ch temu, wiuii'o nwi W-jl :'.■ if:j"t C E TARN/A D BST O . j/i Saedno (cgnime vas puk ini 
Sin Vifcgniega Roditegliai Sttarht Pimm CiUTntifiiigit-i '• ■:: rl.~ci:' -;-\Y f'l 
Aaa a PIE- 1 


P I E V A NIB 

.NIE PETNAESTO. < 

koje dielo , i koja 
i trudniu ftuar na fuiti, 
fcij porod kros moch fuoju ', 
ie kripoftan vcinitil 

ie drughe ^ ^_. ^^ '' 
blag odpraui , '^i :T^^ 
Iskeiade, i tuglie-j£t!)"i? , 
rnenefdrauii ;; v '.•■,•:• t 
.1 P E TN A gSl^a. $7i y mnofcffaiufe od nemochniehi 
Samo ifhaghie diete jedno^ 
V kom iarda ja&i nochnieb 
Stanie imafce neprauedno i 'f • • # r \ - 

Sarda, i napasi \k nemik 
Sad ill vodu , ^ oggagn fade ^ 
Vechiekratbi gnim bacUa^:::^ rr i!': or 

\ dalaxnu fmartne jadeij; :i : ^^ - ^ jjilr.r. i 

Silechiga s'mnogom flobosif r*' '^ r ^?i ir*' / f^ »^ i*/I 

V ft5 flika lize mienit , '^ '»'^-- i . /; 

Kriuit vftioit karfcit fobaay|i ^ ^ c: - >:i'i ^./ 
Sckripat fubim ^ mukat,i'|MCBiti^ r, -*. Vfs- t ' t 


Niedan od nas jaki nebt*' ' ^ ' -'■' ' r/ f- ' ^ :;i2 

Pomoch tufcnu dat dietetuv' ' ■ -• *^- 

Pri fceftokoj toj potrebi, ' ^^l ^- * * 
Ni doch varha dumi kletu i^ 


Er on yechma na flo pomadf r. iJ' ^ '> - / : ^»'rl 
Na tlebiga prid nam yar^^ 
I tac farditi i nefgroman ^h ♦ '- ?•. '-'f f .> n;j. ii,t;ij . , 'ji'-L' •jru:::! J i ^ 1 ^ Snagu> i fciuot vafmu iftaiffb**^ jil. \\.\\\u:^ >:./i 

Da fudio nebi viku, : ^"fi i ri //:» ^^<\ r; ?i3 

Ko bit mofcc fciu n^ fuijtu^ : ' •• ' 

Tarpcch muku toll pri^iit ( : >« ' * ' ^ ^^ \ 
1 tolik6 ftrahouitu i • t'. ^ t-i ' rr : -''. i3.9t :>:uT 

NA kad Bofcij porod cini :^: ^m I /":? nv<i ^ !qn*€ 
Da oua nemoch filna ^regw tii ''j '/'.^j*.'. "• »M 
I kpaklienoi di dubini, • i .u « i : :: ■ ^ 

^ Bicfna ncman tia pobiegnej i \ /* .1 r;.r' .-^v: ^f 
cr^C'i Oprie* 

P I E V A N J a 

jrotiua , . "■ ' ''> ' j- '"jI'-k:-.- 'i 

hie Tuoje vlafti - , . ^. 

i fumgniua , i . * 

e, rece, <li;«*« U utqtn t .Bb^iJS 
1 mogu , 5o:l ;j,'jiL'S50 ti wSjv d bwS 
dafe vtec^ *tnt:<i iniiij.; iHjBi,'9iH./-jV 
^nifcniem Boga-^jt^ xijj>;fiii tfojcUIi t 

IS fimiema . ruTiAs') T.c»OBt«^i i!sub»li8 ' 
^ufclena, ■. ^iH a> iO 6ft V 
Luiem, i.vcmiem*' JheM .r^i^iy aiu'iiJ 
! mogdiraeiia;;: 'um , ffidul atqnJDZ 

hiachki, i ii me-f^n i;l*i laa to nttstH 
jko vfanie,in3i:t stb Urolw ibomol. 
fafouunie ,.ifi; tioi ■:: roiofe^ h^ 

diclouanie i .-:r: ..'i 'i .■ ^•.t ':i''^- '^'^ PETNAESTO; ^ys Pogte , 1 rooje viere fuudi • 
RafgUfite cias , i jilauu » 
Profuietlite fliepe gliudi , 
Kafde tufcniem rados prauu i 

Krune , i cTike vifte od fuieta , 
Ifabranc vi fuietlofti , 
P6 koiehchie femglia oteta. 
Is paklien; bit tamnofti i 

• 

Rece^ i i3i nafc broj prilofci 
Sedamdefet do dua druga » 
Kijchie glafit jTakon Bolcij 
Priko luega femglie kruga i 

Nii chiutiafce gliute fmechie^ 
I biefcema boles prika , 
D4 na velik trud odvechie ^ 
Malo imafce naftoinika ; 

Tak6 jedan » ki) gofjpodi 
Scitorodnieh mnofc bafi^na^ 
I, li dobriehfc mnofiefa rpdi 
Oftauienieh od Carina ^ 

Videch' , frechne dk lietin?' 
Ima vfmnofcan rod prifhipit^ 
A dk malo jes drufcioe » 
Koijphieiu pomoch kupit# 

S'toga niiican tefcko ii febi » 
Dalek iskat fapouije 
Fomochnike, s'koiem triebi 
Gniue obilne pofcgnietije i • 1 I I . .» *ff •f: .« Kud A N I E 


-^- ■ .i<%- -/i ili; - -I t • « PETNABSTO. J77 

I lie famo gliudska nika . 
Datioi pomoch neumiaCce* '■• . . ■-■ \-\ 

N«g bolelii fmartne muka 
V fieziehfe vfiniiaicafce ; 

Sk Bofciemfe flauniem Sinour 
Tac bolefn^ ona vpu'ti, 
Dabi mogla s'kiem nacinoBi^ . 
Odiechittmu dotegmiti i ^ 

Darlcech ti jernoi & pameti # 
Tomfe hiti frechna skuUf 
Dachie ii ifti cas dofpieti t 
Kaju mori nefdrau gliuta ; 

Sred ▼fmnofcna tak6 skupa f 
Kij lefufou ftupai flieai , > 
I ona fa gnim grede, i ftupa 
ledua hodech tefcke od flecui. 

Krajmu tice od haglinCf : 
Ni tegnutie ter kripofnO 
Vftaugliafe kani , i gine 
Bolouannie nemiloino^ . ./ 

S'toga tadi krepko vfana^. 
Gnioife farze fue vefeli > . 
I mnech biti nepofnaiUi 
Sprauglia vkradom dafe odielii 

B6g ochiutie moch skrouenu; : 
Kamu is fueta tiela ishodif ^ 

I bifiguchiu ofdrauieott ' 
S'ouom riecim blagnahodi.i 
o Bbb Sua 1 


P I E V A NI E . 

hierze oftaui, f 
igu tuoju vini 

varle ofdraui» 

dieii mirui > * >> -r-u jImsi^. f 

■afgouoroffl'.'J'''''^' •-'■ ■.'! >mi'.. ■V, .*■& 
raua grcde od gniega. *• •■ t^f^Mod jxl 
prid fuictn' sborom , t^onj M U 
Lii Sin Vifcgniei^f ;'^-.wIj urtntiH^\^A 

pripouiedac , :■■ r'' '^"rtSf "* ^I'tQ 
lize od skora, ' /:: jh^il t*t)>.'C 
1 cini gledat '; .'"^ iflf rt ii>i>fffl 

od Taboiaj ;»iK)* - •i.f/i iw j* 

;be tu vidiefmo ^W M^4inr^y >• ^ 

neifrecene, - (•«t«(tBO|mW ir.rf 
rhiutiefmo ■»'* ■•,fr- .',. » . » * 
1 Bofcanitucae ; PETNABSTO- 37^ Mnokratfe opets i s'radoAim 
Blag ne fAedie i i ne krati 
Vefeliema meghiu goAira 
Hk pirouieh blagouatii J . 1 . • > \ « Mnokratife jofc doftoja 

S'korifniema Tiecim s*Aaiumt 

Srcd yelika ^hifcbf broja » ^ 

Rafgouarati i s'gnulianims ./, . ^ 

Kolikratfe kako Tmarii '•'■'■' m' 

Od tiemilieh skri flotuorHy .. 
Silu biefcechi i ggniu varli '; 
Nabuniena huda sbora % , 

V fred Zarku^ cefto fuetc I 
Gdiga flobni skup faskocii 
Oblak guRi gniega oplete, 
I gnihouieh dignu Voci; 

I, docimbi fa man oni 

Nagn popali tuarde fti|ne t < 
Vechiekratfe tak6 vkloni . . 
Od nefuiefne gnih varlinci 

lofc nijc profclo lieto zjilo, :" 

Kad priminu luan Sueti » 
Koga vcini prem nemilo 
Vbic lerud Kragl prokkti; 

On bratouu biefce (cenui : • r • 7 

Sa fuu bludnu gliubi vfeo^ 
\ I naredbu Bofcanftuenu • 

Nerasborniem dieloni fmeoi . ^ 

Bbb a Sho- 1 


P I E V A N I E 

Prorok toga -.^ 
fdro , i ggniuno , < 
igom brata fuoga, 
^dem dae protiuno i 

tui befiedu 

flom pogardi, 

nego jedu 
lagn rafardi; » , , ,. , 

■aua s'Bogom <ljtntr-«^ii4 ^vrtt-^JSli 
lan ftan faraori, 
ni kiem rallogom 
k daga vmorii 

oda doni , <(H» itilbibV tMj Y 
I karu prolije, > <»)tf .-iNrf^l) «,iU> 
ir vtioni «» -if iHiiO /t\M} 
iO dauno prijev - -■ /. . ) Ni ifaflike ter nacinc 
Ifaijafe, skace, i kti> 

K6 bes krili ft vifine , ^ 

Dafe IpraugHa poledeti ; 

r 

Liepo igranie* kiem rasbladao 
Progifdafe pkha mlada. » ' 
Vcinife uk6 cudoo 
ObiefiKxmi Kragliu tadi^i i 

Dafe fakle prem ponofit 
S<5to fui cufce po ' Datioi fuef<fix> bude Drofity 
V moguchit fupe cwmize^ 

Nekratechie s'dragfae voglie^ 
Nekae mima dikla enola, 
I kraglieusko iofc priftoelie, 
Rafdieliti (cgQiom iu(pok> 

Ona od snajke potukana. ... 
Prikorene s'enijfaa black, , 
Glaaa ifprob flaiua luana.»^ Vfikika flobnai i huda^ ' H . "-t Vfuom £ir2a nefmilienoan; . 
Vefelife, i vfcia^', ^ ^ i h i 
Tuarde kletue cim pod uenom ^ 
Dftugnitt mifao ifpunioa..;.. ' « « Sa foe yboino n^ prolcenie f •! . , :f 

Koje Ycini fla karvniza.t / 

Od bolefti Kragl chiutknie ^. . 
Sred fmuchiena kafceiUzai * • • . •^''' » . ■ • 

Tim 

P I E V A N I E 

prifuetomu ---1. i,'.,fn /f I 
ofiecena, ' 
i bi) flatnomu #' ; 
I donefenai 

tui yarHnu , 
e koia vzuieli 
nam planinu 
Kragiia odieli ; '■-, '--.■■ .-.j-.t •■ -^ 

I tako ktiahu """^ ""^^ '^^ 'ih<k 

e fumgnie gnibe , 

:uu oblas plahu , ' 

da pogubej - -■ ' ' ■. '■ - L - 

ragi opaki '-'.V ' id^^V* jA*W;*»*»»Vt' 
lik od fuieh gliudli,- 'f"- *«'»!» a^i^W. 
fiim na cas fuaki «'''.' (»'«#>*1»«4 I 
U fmeta. i crudi i "-• , • ' ^Jiljlt-H PETNABSTD; |*| S'jpod'fiefena dugo pofta; i 
V couieckoi ilaboi puti^ 
Na j poflije gladlUi olta » 
I malefe fnage ochiuti ; Tacf pakliena napas filna , 
Szienech imat cas podobni f, 
Sarza fali fuieh opilna^ 
Da ifriga cemer flobni|. 

Vodech mnogu flu drurcinUf 
Is oggniena skoci jafa ^ ., . , 
■Ter Bofciemu flaunonir Sypn^ 
V gliudskoife flizi vkafa j • ■■ . . . • .» I r e li fnajuchi gladan daje . 

Tuarde Ci ruku ftiefie vfinqt^ 
Ter protiua gnrema ftajc 
S^ouiem riecim' neflicuijma; 

Ak6 ii gliudskom tielu jefi^, : . 
Ti gliubieni porod praui 
S'uietia Kraglia od nebc(i,, / 
Scuoriteglia fue naraui^ Cemu tarpifc date mori 
Glad pogubni bes pot|:ipbe 9 
Kamenie ou6 ^ kruh ftupri ^ 
I pokriepi gnim fam febe) 

Hiti Ifukars, gdi ftrigliaju 
Tei befiede lafcne, i hudfif 
I napafnom fuproch fmajii 
Suetiemefe pilmon bhude i ./ r • / .- • • I • ','•'' .f4 r ■/»♦ > < ♦ « T" /• /, »: ' .;;•: • > , -I -^ i J ' J i 


•• J Veil - * 1 


> r E V A N 1 E 

kruhu fuoja > : ( • • 
nc prouodi f 
i rieci , koja 
eh vfti ishodii 

limbe parue 

ftrene vidi, •''^■■■'■'- '■■ tn . 

ofder arue, . -^''i-^ if- ' 

na pried nijdi ;■ ''"-'i "uu . ,,,.., ^ 

■^» 
L motrenia , ' •f' "* t*'^>'^4ysW0^ . .v 
;a Pana obtiece, .--jC it d: 
, s'malo zkriienia , . . t>l ''S 
a dalecei ■ '"L^ V ' 

liio more . , .^"^ H»»J'.l3{ -(frHilwII t 

puno bieftV'.^'^^^i*' "Ji" ^ atltoT 
Lra gore; '"!■. ' ••■''«nj; lurwirj laT 
ufca u nebef*; '"'-■' ' '^f» '''•'■ V PETNAESTO. ^^g Hk naj Yifci ponofite 

Varh od Zarku^ tCi ftauigi 
A pak oue vuhouite , 
I nefuiefne fuiete riga; ■■ . • r . • 

* . : I /^ . 


■" v.* 


Ako tifiSin Viecnoga . .; • .. .i 

Kraglia , ki fuiem (hiorom vlftda i 
S'vfuircena varha ouoga » ; ; . i 
Nifdolufe varii fada i . 

Pifino veil , Anghielime 

Chiachko tuoju ftrafcu odrcdi. . 

Date 11 ruke fuoje prime, 

Date tuardo tie ne yuriedl }':..> , r:; 

* • • \ »•■ mV^-I 1 » • I^fus gniemu odgouara ^ 

Ne napaftui , pifmo pojei . 

Boga tuoga Gofpociajra > : . : m.. : ivc 

Koij tebe ftuorijojej ' ' .' ' . lii-. I ■ • I •■•/ Ouomufe odgouoru - , -. :rf'» 

Ne pridaua neman kleta> ' 
Na vifoku nego gorn ^ • 
Ifukarfta no(i opeta.1 I » # 


Kraglieuftuama fua od fuijta^;. .' 
I gnih flauu kafce od< tble » 
Terga hitro kixkkf i hit4 
Kros beiiede oue ohok.^ *« *■, . ( *i Suefcfto vidifc tuoiem okom 1 ?!:':•> I 

SJL Gofpara mene gled^ ^ 
I s'oblaftim prem yifokom 
Suud moi vres fapouieda ^ . . 

Ccc I,ko f • . . .. I ' 

• I E V A N I a 

ranze, • o :)Iit ■' ■ * 
orodieni,' ; i ■ j 
i pofnanze 
irfci fzieoi; .■ \ 

ho gliubi, ' ■ ■■ 

;ga da pogubi • > U-.J ii.-^iev ,;;:; l 
)bro fuakoj. ■ lon*^'*;^ nijt«u.j / . 

^a vfroU"'l9''»*4H.'S» otI'< w»)*:-fVi- 
ludi refci mnogOfV v*'-^!"* rt^.^ff.*-** ' ' 
L fue od oka -^t ri.. imIj^W V 

bi mogoi '■ ''■ '■*s ■' iici-"'4.i<f»' . 

n gniekaa&"'tnto i^oid >tMbl 9^ i>^ ' 
Sidonije, , i.-7<fS*>ti £4nq #alu|fe^ 
,t fapada ■»Iri'" ' uiTi:3|rf^r^ 
dafe skrijes. li"" ' *- ■■' ■! ■■ -■.'; PETNAESTO. j8j» 

I darfcechfe vuriedieni 

S'tei nefziene pretn fauifce 9 
S*Deba dofuat plim oggnieni , 
Ktiefino daih latarifce f 

Oole na nas s^toga oprieci 1 
I oui nafc ggniu ne pohuali. 
Pace vkafa s'blagom jieci. 
Da nemili tai grad fcalii 

lofc pofnane !fuud flotouore 
Mnokrat naulafc nadliodiafce y 
I ik gnihoue kuchie > i duore 
V vefegliu cefto^idiaftei * gniegouiem Ak rafumom 
Saboraue griehe gliutei 
I p6 malo dobriem drumom 
Keprau fciuot fuoi yputc i 

K& 001 nacin cafe Mateo 
Pufti tamna diela fuojay 
I bogati drag Zakeo^ 
I mnofc dittlieh » kiem nije brojat 

]^& ciem tak6 grefcnieh vci 
Prauo y i dobro n^ {ciuienie 1 
Sofe jefik proftriei 1 kuci| 
Fohuliti toi cinieniei 

Tiemga riecim jedotfitiem 
Slobna cegliad cefto kori^ 
D^ flocin2im fafma dcitiemy 
Obchi^ gredei i gouori} 


m ) 

P I E V A N I E 

liekar fnani , ^ 
li goni prijke, 
u mieftu , i ftrani 
ce fuud ^refqnikei y . * 

ufce tufcne , 

bes potnochi, 

11 gledat lufcnc, 

tanine nochi* . . _( . ;.i 

:e neifrecenu ^% Ki>i-. , H^^ -^ 

fgled fue kripoftif - 
liudftuu faflicpienu 
:e drum fuietloftiJ 

i nad fua ina j )iA.<t>U* iNi"*"* 
ije drago dieio, .^^ aaw«»i4'- 
t6 s'gar s'uifina, . o;-.^) tjii £ 
vafe gliiidsko jielo; . *_-* 

■'arhu toga. PETNAESTO. jpi i)l krotkom ftada i kade 
ledna ouciza: ifgubienal • 
Is oftale drufcbe ifpade 
V idofcaftie nochnien fiena } 

Pomni paftier , kiju blude 
Ifc^uchju grede fuuda, 
Ter dokleiu nach nebudet 
Funie tefcke fmechie^ i truda;: 

. . * 

Alii kadiu paka naghie 

Sdrauu Ck gori gdi plandiiie f 

Suef<fto mofce bbglie» i ik^ie 

Yefclife, i raduje»- 

Na rameiu fuoje vfima; » 
I tekuchi harlo, i rado»' 
K^oucizami oftalijma^i: 
Cuuanoiu noii u ftado ; 

N^ kuchnomu gniega pragtt 
Drobna dieza fuireta ju t 
I ii vefegliu milu , i dra;ga 
Zelouemu fladke daju » 

Ntf vklonife toga radi 

Ni od fcenskoga rafgouoray 
Neka a pamet gnie vfadi t 
Od raisicoga gliubau duora » 

Skoro docim kros darlcauu 
Samarije flupa pitne, 
Gdi grad Sikar fuoju glaua 
Difce^ i pafi luge kitne; • ^f Poci- 1 


P I E V A N I B 

:e prifto 

cbu fuu'prihode, ,( 

Diftro , i cifto 

iene hiadne vodei ■ ' ' 

dikia \X vrime' 
nza kadfe tarpe, 
L biefce gnime , 

'. da fazarpei - ■ ■ - -. .. * . 

fta moliti :'*|te'rfWj'Q|ftK, \^\ * 

nebi Porod miU-,' •* :w*4 i i -^.if.'-. 
au da flapici ;lf^^ >4*1;•^■^^l \t.i 
vode vdijlij i"'^ ' •! i ,^\i} 'j*' 

moibom pita i?' ^Vsl. ^^^^^fr H!*^ 
fue ftuorene ^ l '^r:ii iJhiT^ i' 
iri, i fue od fLUjt^r"' i'-*'« irjfjflonr/.l 

icdim napoiene , '- - ' ■' ". - ' PETANABSTO. j^j V gouoru flatkom tomu 
Goieo) grefcno bitje odkriua ^ 
Iciem Bogu ftuorzu fuoiuUf 
Nahodife duicda) i kriuai 

Dajoi cini naj ooflije', 
Sue krittine da oftaui • 
I da fafma propouije 
Predgni fciuot fuo j nepMui ;, 

Tci korifibe rafgouore 
Sakriueni mi flufc^mOf 
Ikij vprauit kriua moret 
Kragliu Yiicgniem cias daaamo} 

A oca od grieha poka jana » 

V grad rodni harlo hodit 
I veliktt mnofc g]::a4iana 
K'lfukarftu fobom vodi \ 

m 

Slufcaiu cni rkc gniegoutt 
Puni mira* i vefcglia , 
I veomife frechni louu - 
Pafech fuoga Spafiteglia i 

Mnokrat maike podnifcene 

V velikoi pridagn ^ieri 
Douedoice fue gliubiece 

Pod vimima (uike » i kchieii; 

Dh mlaghiahni s^malo inukff:^: ; ' 
Prime vs gniegoU gouor dictai 
Dobre fuiete, i nankei 
Kijchiei fttriem bit obicnii^ _ , \ 

Ddd On 


^^^Hp I E V a N I e 


1 

i 


^^^^^^^^Hu pokoju 
^^^^^^^^Hedni 
^^^^^^^^^^Bu r 
' 


^^^^^^^^Hi varhu ccia 


^^^^^^^^Hfca m rz 


^^^^^^^^H piefni otroune^ 


.* tl-* a-iWiin 'jI,-.. 
^^^^^^^^H od llotuora 


■Uft..ltcj cniri>7.t» I 

"Hi 10«i-^ il9^3i»f 


.1 


^^^^^^^^Barke skrounes 


7 


^^^^^^^^Hiad odalo 


'aTO^Itfi-^of^hiW ioT 


■* 


^^^^^^^^Hs vir fuieh ftftetx 


. ■■lin iro laiu\T:Xt^ 
^^^^^^^^B on 


I'll!! i liu/.ici^ |iJ i 
^^^^^^^Hh fuieh ( 
^^^^^^^^^^■reflo 


■<;MlWrttl>*#i K 
^^^^^^^^Hc im 


.. ^'xm 
^^^^^^^^Hepe 

PETNAESTO. uf 

S'ifprafniexna beOedami 
Foccfmofe natiezati , 
Kijfe vechi xncghiu nami 
Ima ii Kaiskom Duoru fuati i 

S'mnogom hitgniom bieljpio ilftl^ t 
( Cudne fluari ja gouoru , ) 
Rieci 6 tafdioi <:inithvali| 
y ifprafhom ralgouorui 

Kad is cenad ii naj yeclm, 
Satiezanie tieh befied^ ^ 
On foe fnajuch gre(ji«,t i fmechio 
Pun fceiloke fuieh itMIJSJ^ > 

I pjtajuch pfiflra liza 
T ai cas • 6 cem befiedi(90 ^ 
Cini da fui femgli niza 
Occi od frama obracimo j . 

Ter kafcuchi nam dieteta , 
Kij daleko tafifte od ciafli » 
S mirom vodech parua |i«ta i 
lofc nefnafce oholadis 

Recc, akofe neucinite 
Kako dieza fnifcne fuieiU , 
Do viek vieka nefzieoitey 
V KraglieuHuo raisko vjy^iU i 

Tkoje Vmilien vas u febit ^ 
lak mlaghiahno ou6 dietf ^ 
Nai vechije tai na nebi> 
Sue nadhodi dufce fuet^; 

Ddd * Prie- 

PI E V A N I B 

ie bit 4 mom '■- i '■irihil .-.:, /i j 
ibe nieme, ;rfi/ij3j i ' 
nego duoni -■! ' 
ira ^ohoiieme J - •■■ ■ 

bratu, i meni rjoia^M mo^Oqirt 
kada vlafti ' | ii| unuirsi'lJ J ) 
na nafcoi fzieni, ' iii'ii*/;! 6 b'>:;l 
it parue cjiili J .J .i.'iiwrili icjii V . 

lamu ob defnu , ' ■ 1.'" 4 bawft »i b«» ' 
draghifiede, '-'^i 'aU-'tfl^jii-ai 
jsku- moch vreiha "'i ' '^,''oi oflfi (|0 
It, na kil grede-r' 'J ■* .'u'ls^t ii/I 

i gouore ',-' «CjV*ibi<l)<»kf I 
: pun, i ggniua ■ ' '• • •^^"'^ 
fue pofore f jim^^llSnJ 
' fuprotiua y ^^ PBTNABSTO, ^ 

- 

A od mojega dalek ftola . • fr r: : : 

Chiachko, kij fuieh dobrteh fenefpii;;' ' '\ , ; 
Goni cegliad Ikrza oHola , r!.::. ,-■.■-.:■■■: 

I tko ifprafnu flauu hlepi> ' ' " • — : » V gniegouoj vlafti ftoij, 
Tk6 ^ nebeskom fi^dbm fUoa 
Defnu mojii ftech doftoif, ' 
Tkoii ofttoijt lieutt ftxaiiaif ' 

Tac podane febi flaue 

. , Podil nmdciat Ozu fuoimr » ' 

Kijea s*faiske s'gar tEarlcivIe^ . 

Pofla ik pomoch fttieta 6ttOCto^» 

Koma fa foe jedfiak daje ^^ ' 

S'Bofeiem bitiem on ^ lUeilitf ^ 
K6^GcMoi«kie ne priftajeV : : 
y fua <tid* molit goiemir; 

Chkchkcmaie^ veleclii hmk 
Mi defiiiza fnefdio ttfolcie , 
K6 gliudskaje tdk y\M mala# 
Akcmt Oft fgar nh pomofeef • > I Mnoiietn rece ziechia tojea, ' 
V kijeh fmiri nefdrau httdtt!'^ 
p4 ni fhietu od fuakogst 
cudeia tajac bud^jTir I fa pokrit Biochi fuc^t }'' ' 
Sa fue ilk jedan cas ittoeaice 
Sledi ofdraugliat on futn:<^f 
Kiem puk ta£;an bolouateei I • I '' ••-.i. J I > f • « ; ♦; .M- ) ! ... ; • , ( * * • I "I V / N^ 1 

P I E V A N liE 

lokrat vodu ,,, ' ;' , ;. »V->„. to A I 
jie(nocbnike, , - , ' , , -.j,'^ " * 
a gnim flobod(lt, .. r(:.:j 
)d4 lijke; ,j.,,i ,„-., ,,.i,.;^,, ,j^j [ 

koij pu7i. jiofl uta-, jo'WMins 'J- 

oiuodluzi, ,4Mi> ir-M-onl-.a • 
,,mit Kra|l«,i,, , „„(! ^;j,riij ilc-^T 

:e vechie ,„t(| i^, ^.Mkw mT 

laspodpuw, ,i,j;;;,ja(i.n(,bc.<I 
u (Ufce odif(:)iK:,„3, ,j,.,,., jj^i:^ 

riue ofude ,;,/) iia,t^ «> fi uioo'A 

m rukom bu4fi , , , ■« JniiiKO dX 
iskat fiiieh lurodiiij... ..; ■£. i.,;.' V 

Sirije ■ -■);' '■-!>■■ ■■■^r.''tbnM. ; SCESiNAESTO. f99 

P I E VA N I E SCE^jy£ST0- 
A Cue ovxkk di pogfticCEi. ■ ■'■-■'■t ' 
Suietouneje vkni -^^^ueiBtty-'-< 
Slobna' cegliad i^fltiltoirt^ i->'' 
Smart fuakiiktf. daJi>!baciabttmf' S^boi omrafomr, sk6m varlinorfU' • - ' 
Prociuamu ggaiuni vftaju^ ■ 
ledouiciem d4 Dacinont ^: i ,; 
Pogabcgat, i sharaja» , :•; . 

Kb {ui skladm, Ic6 jakofQie'' . 
V jedinftuu fuiem nepraiiu . . 
Kafcumure nemilofni, 
I goiegoutt profe glauu;;; - 

S'aechiom HJom * yuecbioitf b^tooE 
Gniegafu oudi , jaob', doueli , 
Nego dafu Qlnom rukom 
Nepriategli grad vafeli » 

Alii s'krepkom on pameti, 

Sliedecn vogliu Chiachkc fnoga: » 
Fnprauaoie foe podtiieti 
S« fpafenie fuieta ouogif Somo- 1 


M E V ANIE 

upu opalcom, 1 
, duafc vlcafa, . f k\I '■ T ,i 
:h, s'nQchnicoi rarakofll.'. r Y '^ \ I 
rit porafa y 

a pripafti , 

. pouidiefe, ^ ,, - - - . 
emgliu paiti, ~ ^|^ ' 
lien tries fanefe s \ "^ * * 

bno fcriue, ' ^t; 3 n^^A 3B3P ' 
oerasbija, ;»^ '/***' rpfoB/ 
ia flo fciue, .i^^iKiol* -fiaMlS 
un^ xiafti odbija-t- ^.Vaianri fiK^ ^ -1 

■ipouieida, V* .<fi«ft<-J»«^<H6^ t 

::hiachko nechip i^icipj^ iu....,t. .iS 
L naprieda ■ ^mi 'h iranfr'^n' ' 
rimat vechie; =...).;. 1 . .- ■ . Si€E^KiAE£irO^ 401 P6 komuchie Raiski JXiori- -j \ . v, 
Gliudem biti raftuoreql, -i .'.; . ^^ . A :. 
I na viecna dobra gori • ..., i.';, .:Uj 
Verni dufi pouedeni > Gniega obiaui Vifcgni daung^ 
Gniega poiu pifma fueta. 
On Spautegl y onie iprayoo » 
Sdrauglie, i dobro tuicoa fuiet^ft f • • A . . t * • •• . •••*> . m t ^ > 


. ■. « : . » \ • t • -r-* ■ t . * . 4 ■ > t ■ . »i I Prem nefrechni i flicpi oduechie !^ 
Kiem pakliena noch gofpodi* 
Di ne vide fuoie frechie » 
Da pri biftroi fcedne vodi;^ : . : .: I o 

Dafe pofnat male mare . . . . i 

Puni ohola 9 fla nehaiftua \ 
Ifuarfcene Bofcie dare , 
Ifpuniena ftara otajftiMf . ,.r 


Slauna kripos , fttietlo lize » . i? ;:.;/. 
I cudefa neirrecen&» < > 

Od vmarle vik defnize * 

Varhu femglie ne vciniena \ '•'-^ «'i. '■•■«« .li «*• Vglauila koga ncbi, , » .; .' • ^. o, r .♦ r,:' s 

Neg prem ako neuicranie , . ^m . ! i I 

Da oui mladaz grede s*nebi^ 
Yifcgnie ifpunit obechianici: 

* 

Tom ja vpafih gniega flikUt ^.:-?c;::!fr> o« ;.-^'. m . ./i 
1 moguchie cub goiiore, >i\;.- j ourr 
1 famiernu vidien dikuy i? ' ;;('• 

Ka fanofi fuieh poforc: » .: r - .•. 

Ece Chia- J 

Bifl^^^i^^^H 


P I E V A N I E 

majku, i ftan rodoiF 

e oghioh moje, i 

ili drufi vgodni , 

erni brojej 

ik pokajafa , 

noj naghioh fmechi, 

na, koje trajah . j 

>rech, ifliedechi> vit; . : , t'-M.- , j?, 

m jak mafome ■ i^''' '■■Wi'l'^jjfc. 7 
k mnokrat ftuorir n i—wIVm 'ft'ifrf 
lira vfmnofcnome- . ■ ' ' jt. j_. <»^ 
sa gnim gorij •* ' »• • I i 

fcba ina isbrana , .!■ i ^^I'^ 
licdiPftaui , nv . 
iiakb fauefana, 
vierom, i s'gliubauU SCBSNJiBST:pri aos 5uef(fto natni on obechia » 
Sue pocefmo jkufcat fade , 
Gorke fincchie ifa fmechiaV 
Ifa jada lefcke jade i 

Samo IS jiafce drufcbe vriedne* 
Veli jedan da Jbitichie» 
Sile , i muke Jcij Jbes Aiedoej . 
y tih nacin vuirietichie j ■:...;■ 

A ini dadhie filnom fmarti 
fuarhu imati fui cetnerau • 
Slabo tielo kachie ftarti i 
Ne pogubjit ilufcu Tccou. s • • • Vcechinas tolikb 
Sii Hech rajske viecne cefti 
Dobro vmarlo fuekoliko^ ^ 
Fogarghieuat js'iakoDh iiiieftii ^( 


» t 1 * 


Blago <3ielit ncuoglnima, , . >;/. \i:'^:{ 
ouieh pomagat, koij TUthr:. 
I kijeh nemoch glad ^ i liaia> 
Bolouati gliuto filej ■-'' ^i * * . r\ '. 

1 si vgodni biti nebu , .:or' t d * ''l i;ii;^riX ^:»!'^a 

I mi vbofAuoJdk gliubifBiOi « i r; ' 

I glad, i trud> i potrebu i - - i >-! ' 
Krepko tarpiet naucioxifii : ^j.^t Varhu femglie timftudeAci. r.i \ 
Vidiefcenas mnoftccfto.'i .: • • ^i.:> 
Alii gole po varh fticne. ijr'i: : "'..o! 
Spaniu nochnom iskatmieftos - :.: 

.Cl* 


-.n : 0) 


r 


1 
• 

1 - 

• 


a 

t 


9 


ii 


M 
IpO- 1 


P I E V A N IE ; 

igom hraoom , * 
rat fnafconafie, ,| 
1 meghiu dlanom i ' 
fcitno klalie i -•-.., *..;■( ■ 4 

ieh vrel4. i :riekHi'itfc iS'fn'^'c^i^ 

pat hiadne vode ,l'-li-. ri .i:i^j( i',..^ ' 
s fceglia prieka " :/ 1 •>.!ij:n i ,_t/^ 
lUtom hode.- j^nnn' abaa H'j V 

16 jefiki, ivisfli! niortliil fliibfiRifriljIt 

glas guofdeni',"'^- ■ ■ ill. rcir: ij:^,-"!:. 

h fuieh piefniki -if:- ol*! Q-j'.]'-' S^ 

irjpos bude u menifi'L- l.J'^v:^^J *»»: 

jribroijo, 4j:'I^osr1D lortiiligalr 
malo vrieore ):*» 1. it H:>ijh JH^^^L^*^ 
isljes podnio' -. v»j( ■ -.-T-r r-f'-f^f^F' 
za faedno fcgnifliC3.'i;" 1. . >• "" " 

lamHgod^^^^^^ihi^^^tM^j^J^^^ SCE^NAESTa 'foy Suaki od onieh , kibi kgniemu 
S'temegl; torn priftao fuiefti, 
V trudufe nai vechiemu, 
Neuidiafce vieku fmefti^ 

Na ifti nacin kadfe ftauglia. -.. 
Kragl velicak na rat boini , . 
I kognika mnofdluo fpuuglia 
I piefcnik^ skup neisbroini^ , \ .» ' : Netbm voiske fue produa ;/ :^' ! •:?; •>(.: 
Nepriategliu fuom vpudf . 
Koga s'miflim jur dobiu^ # 
1 nofimu poras gliuti $ I •I- * ft A i\ J , Ne famo oni , kij darfcani •bil. V ;?; ni:>V 

Kletuom icfu daga fliede, . :.. « - f 

Sceglno tekix, gdi pofnani 
Stieg veliki gniegou gredej »•■«« -J •'• <i I . ■ « ■ : » Nee veliki mnofc jofcftcra , /fiu'^ jiVlo:: l/i j' / ~ 
Ne vpifanieh fa gnimhodiifi- j. .; ^ l ij ;i m> ^ 
Kieh pofcuda, i namieraji ,- , j?) . » )i>L 
Pliene obib^ ni boi vodij ::/::r^ > - ♦ vi r ^ 

Gdigodbife vputijo oifbo. ' ;iir o ••- >nis>i 

Slauni Vites, raiska dik^iiin iv:\ i iJV 

Sa fobombi nuK^^ftnyQ ;-:),•: .- -) <-}> :' -jjU^n 
Neisbroinieh naflednil^Jtfj ^:j.r i.t . j : .. - li 1 

Da kftdgodi poglia raiuUyi;: ^io)'} hf? auxlr njif-'ocji; 

I fciro2i puti 2ieli, ^j.-'iliiv jljiu- jn" f !;.» i(!<'. 

Gniegou ftupai fliedit ijpilHSftif! r.. > ^:,'jos> Jdui! 

Cefta puka ncbi vfclii - o , n:. i r^^l .iill 
r/ ""' On 

P I E VA NIB 

toga radi j 
uri gore , J 
led od cegliadi, ^ ^ 
uak.cas ,du6te', ' 

polak mor« 

lorn hod proflire, < i - r v 'i_ ' ., 
a lliedien.jbora »■ 'Moont i..'.. ■, t i 
) mire; if.' :;u quii/ Uimi i-j ! 

sdie Ttechi, I'uiiOTq' »lil-S4MOC icpij'^ 

c skoci lagMeip' '"-"' ■«'';;•''• :"i'H 
po frechi, -■^(-" a'' ■f.'II; 't : ij^ A 
trai naghie , i iauilj u!oq i/ttiiN-TiJ 

ti, mtilii.') (H (ino uniil sK 
ne dalece.' '■'Ill ■ V- li"" ItojI-ilX 
lu befiediti .'">'• ii*. Hint itdsiiH 
loni, i vteeO-J,- ' -Ji''-- ' "" ' S-''"* 

^uo duFca , o^JitiCf alo. .it a>:i*gy ooll SCBSN/ABST?0^ ^ 

Valouito more , koje - 

Bi fardita dotle obrafa, , .. r 

Biefce vrpreglo vale fuoje^ 
I mirnafe liza vkafa y 

Ki tnor cfubie , i felentf 

K^ krai blifcgnij odieuaj^Cr 
K6 da ftafce facudieno , 
ledniem^ liskonr ne kretafce jp ^ 

Bdgogliubntf alli fcentf 
Vapiahu od vcfeglia* 
STadkom riecim" lancfene, 
Iftinoga; vciteglia; ^ ■ : i. 

Ah blafcena daje vtrobat . .1? ',i 

Koja tebe face, i nofi , 
1 blafcene fuako ii doba 
Parfi, koje ti fifofij On blafcene fue* velechi , 
Koij Bofciu riec Uu&aju » 
1 od grichafe vfdarfccchi 
Gniu pomgniuo fuegb cuua ja $ 

O nebefieh da miflimtf 
Podauafce fuiecta nami » 
A na femgliu ne pafimo _ 
Raftrouanu fuiem flobamij . 

Da ife fuietlos fuak iftintt i v 
A tatnnoga fuicta opak?* 
Plefce taldht velicinu, 
S'^kojom obcbi flocbior &M' i T 

/ 1 i Velech 

M^I^^B^H^ 
'lEVANIB 

mir pitajte, J 
Tiglia od ncbi , ' * 
priftaite ' ' i 
ifdaiifcbij •' "" :" ' 

smgniu ofcbnu -fltJIi.iV: 
dicit chiudkn , I'tijpi'W*^ j,.. 
aarfit flobiiu , - "I -^:>l'-f> '"•'-« 
3gu , i gliudim ; -"< %^! m:ni»t 

na.itiha, • -> i^Sn. W^ojijll 

Vifcgniem cini , •>' :nRc,iV 
la, iodfuiehgrijhi, '' r.;„.lh!i8 
iftinij !-' -r-;i»' 

Mcni, ^' ■ V'^E^H\ 
gnihpegniu, ■■" '"Z'i,: 
fla naucni, -' '■^--' ■••^ 
torn hotiegniu; ^ SGBSNAESrO. ^np 

Tomfc s'ticlom duh rafdijli , ' 
1 fuietouno proghie more ^ 
Suemoguchi Chiachko mili> 
Primichieuas fuoje li ditore ; 

Tu ceftitos ncifrecena. 
Til vefeglie 2auti drago, 
Til ftanuje rados viecna, 
Tufe vfciua fuak6 blago i 

I ftrahuafie s'malo truda 
Ouu ifuarfnu platu ftechit 
Dalek tafd:ieh od pofcud^ 
Prauduy i ftupai moj fliedechi? 

Tezte^dbbrd^ na neumarki 
N^ budite li t6 flabi 
Ni ces hud4> ni fmart varla 
Ni.llo vrieme k^ n^ grabii [ . 

Icdan drugom gliubau nofi , . 
I kafciie blag ii fuemu $ 
Gliubefcgliua nebo profi , ■ ■ 
Milae blaga chiud Vifcgniemu; 

Slobne omrafe otieraite, 
I od rafarcbe pljiin ftrafciui j 
Ni riecife ne obfirate, 
Kq fcamori puk lafciui h 

Pace kogod iroa fceglht # ' * * / 
Safuan bid fin Vilcgniegai 
Dobro cini nepriategliu » 
Sa fuion (arzem gliubi gniega} 

^^^^^H^^^^ 
P I E V A N I B 

:oti bude i 
1 obras dati, 1 
at farcbe hude , j 
jghi jofAc obrati ; 

aH^u > i (lauu 

iliiidi kogliu, , 
fuoju glauu i 
. gube pogliu; 

vi marfite- 
aisku diku, 
n fuiem fcelice-^ 
rotiuniku ;. 

ilnilca, ■ 4iih/iU9h ''■■- 

i, ni vftaui * -ill ij u -jji::;.'i ->■• 

la, fila prikA* t v.. ,Lhvi nv^ tlC 
Li nieiie praui^ ' '■■ ■ ^' " ''.-•' $CB5NA€STa. 41^ 

Samogafe ^lega Ibolte , " 

I s'doftoinom vafcki ciafti 
Vmiilieni fui naftoite , 
Gniegouoife Jdaniat vlafti < 

<xme^ femglia; 1 valoui, 
Gniega duore fua nebefk » 
On priteicki vas fuiet oul 
Hi botienie fuoje Aiesii 

V |;niegoae mile rulce 
ouakife od vas priporuci » 
I fue mjfli , i iue odlake 
Pod ^iegouu vogliu ^kncl i 

Priuelika mod) gniegoaa -^i*'- 

lakofnaje i p6 fmarti 
Oggnienitien fred jafoni 
I^eprauedne dufce tam> Od :gnie|oua Tik fakona 
Nemohuas rafdielitu 
Plam ftrahouit, ftuden Cona , 
•Smartna boles , mac farditi i ■ 

Pace fa cias gniega viere 
Niedan frecat neimai flrahe 
Sle meduiede > i pantere , 
Silne tigre* laue plahe^ 

leGkomchie jofifter oni 
Od filnika vam podane 
Podoifceni, iprikloni 
Gliubko lifat vafce rane; ' ■■* 

Fff » Poghte ,•' I ,•1 ' I >i ■I • 

P 1 B V A N fE ! 

ma hrabiena; J 
lafliedoizi \ 
n moga imena , 1 
likolizi i 

i 
nemoitefe J 
ne hranc ziechia, J 
1 ftaruitefcj Ti 
i vafca odicchiat ^ 

od planine "^ Ic ■ ' 
torn letuftfticme 
etuu ke nccine , 
uora , i fpreme i 

1, Icaijh fluori i 
a, miloftiua . .. i ■ '"■ 
no pita, i zori, ''^•' ?h»*>iii«f»^J 
ude , i odjuaj -•> ■ '. .!q»»'. 

leyTada^^^fjr^^M^MKijotni^^^^^ 5TCEi5I*.AB5lTa. ^13 r, '► Guuajtefe sTuom jakofti iS: ? :?f - 

Ncprauednieh od priuar^ , - f « .1 -\ ., 

I od lafcechie ifprafaoiti ^ j /. !: 

a couieka gliuto harass ^ o m - .i^ >i: > o; »- •« ;ir> ■:»' Od faliha prem jedienia 
Sueghfe vfdarfcat velio) y^maf 
I od bludnoga fagriefcenia 
Kako od filna biefcat piama h.j.A }\j rr. ? Tia lakomos fuak proklctu ■ inv :v r , ly' — • ' "' 
Is fuojega farza ifagni , 

I na tughie blago^ i/dlb^tu *jj ;r. . ' 

Vik ne hlepi| i ne faiagniic;^.. q a-^ir 

TkO bit (cell drag fuakomu tin:: o::o^ c\ir,i ?; .( .M 
I fuoiaga dufca vtif<Jl}iJ ^ ' . 'i .'.V;- ^ »!^- ' 
FraU| i miran fciui 6 fupma, ;. i.; 1 .^ 
A nk pricda vech neifdi; .: ;;; j: - . ! . Sk fauidos f drufcbo moja , , v i: ol 11 c-m ' y^M 

Na dalece od vas biefci, ^ '^ ;. : ho : . >i':;i.» i 
S*koiom vieku nije pokoia j i; ^ i>:.! / /. 

Ka ncpraue Iccglie vriefci>- . ' ^ -^ 5T^^ » , i 

Poftauite tuardu ftrafca r a. j ! ' • 

Od otrouna nebit sbqt*r _. j ^ ; ^ l« - ,;> i 

Slobnieh, koij hinc , i lafcu^l ' * 'o 'J iJi ' ; .> 
Gor2i ii farzu» medni s'dnbraib. i / ■ »i , Ki) pod flikom fueta obraft^;,^ .. ic' . r;? 

ledouite mifli fnuju* . . ;t.l : > 
Puni himbe, i porafa id .;•; .^ , •., s 

Date lane, date otnim} do ;! ■ / 1-. 


I E V A N r^ ■ fuiefti, • ■.':'. :■ ', •::> 

llluari nije i ' ' 

ps nechie ifliefti , 
I kit ne odkrije } 

imgniom occi 
T^refcna iuijca , 
fmirt vfroci , 
dufcu hitaj, :. - i 

i vfionieh uinHmtt yi 
legh befieda , 
: veckrat onJeh , 

gorko vjedai J- ^ -- 

gouoreni* UK" **iil %mU ihiil jii OiT 
lieh poA-ed vfti ^' ;* *3iub i%tii£i>ii i 
I fue fcelienic ■--^'^ iuu« i .iiftiH 

; dopuftii ■^:-' ^i-sn-f ' <■ ^ see Si NAB ST a. ^ts 

J^k kladenaz moj prauedni .ij . ..: 

Tczte hodom pofpiefcnijme ') Wj^y^ ... 

Suikolizi, kifte fcedni.f V '^^:rt ;r V : 
Di vgafite fceglitt gnimc i • r- Sui vefeli hodte ii mini', t^^ 

Ne nofite frebra, i liata^ 
Mc milofti ciftbm viru , i * v ^ 
Frauoe farze puna; plata r * « * 

» • « Ovakofe fmart vtiece, 
Ki dohodi dufci varha 
Na oui nacin raife ftiece^ r\ 
Koga ne' tre niedfla fuarl^ &. 


Chiachka vifcgne Kragl' da^fiiaiie, 
Suemi ouo narekojc » 
Onie iftine jezer prauc ^ 
Odkle ifuira rieci moies. Nx oui nacin Sin' Vladaoza; 
Nebeskoga befiediafce , 
I fuoiega tafcit Ozxi 
Suiehnas gliubka fuietouarce}' i 

N^ s'vbrcnicm krotzieb ftad^y • 
Neg s'molituam podnilcnijina ^ 
Vclech nacin' oui- od fada 
Dafe ii molbah darfcat ivbk i' ■ 

Vifcgni Chiachko fuemoguchi 
Scuoritegliu od fuieb g^iti^^i 
Kij ni nebu kragiiuiuglu »-. ;' 
Tue moguchftuo fterefc .fundi % • r*. f » • ^x Cias 

^■^^^^^^^^^H 


PIE VAN ICB- 

Imna tuogi .: i.;(isb»M .. ^ 

budi ii vike, ■ '■£:■' o'^'iT 
uftua nebeskoga» ":i - i ■ < i^oiirii 
iionike > -jh' r^ wi viUt^t v iiO 

tebe duofi, i!f ■'! jitiaiMliSiv iiil 
li vogliu fuetu'. ■' ' ,rrhTi tt:::c . a.' 
skoi flaiii gori,i>-:/ mojib liti-Au^ '.H 
am tik6 fuietuj! 't i!.-"q is: i;4^|)^ei^ 

;nij kruh primili, . »>i)T-5a(rnT»|i.*«v<> * 
, nafca hrana , ■''•■■■•'■. iivb •.! wk-i ~ * 
n tuoja vdijli ■•- it ilfi iiii.:3''jip" ..H 
fegai dana'ii.sjl i:-.i^s;n s«<B.ii >X 

i. ke tJDinio, riH ^n^stlv oti:>.it0 
nih na nas ggniui,' /:.Iv:Jfi: otitt ittm)t 
flat i mi obchimo ■; ■■^ir.ii ;::rlli sinO 
ifu nami kriiii; ■■ •--!' ■ . u-i ='■ 'iO .Skroucn .miefez vech ne fiut ^ i •.)'■','■■ - *•, 
S'kaitotn fienom, i uefdrftuooi ■ '.i/h iW'- 
<idi kragliuie inoch ib»rciui^» 


Cdi (Okolifci nehcskife : io.; >.:•.::: V )'c O 
:Sam<eteriicmTedom YartBt ,; : ' :•* V- : 
Skoxiepiene fuicfde gdife , ...... 

jS'duojr^ y ifcgniieh <ore , i ikifte s. ,. \\ 

Cdije fatMna femglia jadnao; ^: j, i j r^-. ily:)- ' I "■ "-: 
Silne od trefcgnie ilrahOttiiar; r . .L . : ' 

Gdi padaju is nenadna ! - ji < - v^ 

Gore xlo :tad .ftanoutw i; -> ijo.,\, ...'..i. j/ ■u Gdi ^aloui mutna tnora * . ^ ' 

^fauMli priko miere,^ . j: 

Podifcufe vifci j od gora , : : 

K6 dafe od gnih Tas fuiet Icderei . r 1 ': t • » -f ; ' ;Sue fciuucliie gdi ftuorcnic^ . o/ii r ri 

Ledniem ilrahom ftine, i littktk^ ! , ili : . • . . ^ 

Gdife placno fuud irapiehie,i :. , :,- i . ::. . 

Cuie, i Tidi fmaitna rmuicai .[ i , '\i . '. :j: 

Tad on flican triesku oggnienoctl r: \:'r\ ^.i 

S'nebcfacliie docLi opcta f ::::•: I . 

Saedno sVoiskom xicisbroieqQOi # < ; lay..; ■•?•'• 
Od Anghiclskieh verni^k c^jtaj i .:' i i^jrijc; (•*.• 

Da kad ogagn treskouiti -7 ^ . . . 

Vas fuicf latrc s'Bofcie ofu()C| . : \ 

I nouafe femglia odkriti ; ^: • ;;: • 7:: 

S'oebeiima couiembadei < ! .. .^n 'Mv a ' Ggg S'ofdrom 

HHl^H^^^^^I 


P I B V A N I E 

.udom gliudska o&di 

\ixa., i kriuinei ~i 
L dobre gliudi, * 
di viecne nninet 

ie!e fue poDati '^ '.■'■■.' ,,. 
uieta flrane, ni •.:>* i^ t'lr.j. . ■ U ■ 
adftuobudi fuati, ii'.^.i l» ■'■lo''rt!^c.i 
loua fuak vftanei^ '- tlisu^iJ (r*ii^* 4 

tadi trubgliet' '-1 wlfir-rfbcrtotli!! •MLD- 

! filniempiedy ' ;*'!;■ .ir^i bo ydie: 
kjj nai dubgUe • :^' mn 'i u uticq oO 
boli gUs proftrifl^y^ <i ' '^r^, 9i»J 

a fna probudien- t-'>m wowtl^ Wcl** ^^^ " 
le fuaki vmarli, ' .tirdvu.h^ Ii>ti1t^f 

fa bit fudien i • }rA"t ilioMyj^ 
igiie Bofcie harUf ': , ;;■ . ' 1 SC&SNA£STO. 4fp Dobni ceg^iad ifabraim.i 
Sx podatira raiske fricb*ie> . 
Blag oh defnu fuoju flrami - 

^ M^nom riedm fiauiticfaiie ( 

Ifabranu cegHad > fcofil 

Is pocetka on porno je » ; , 
Dachie ik fredmom bUi fcro^ 
Ob^ikJjgjikDQ diuicbe fuojc ;> 

A ti praiiednom & tiem ggDicattt^ 

Sk podatim muke prijke , , . 
S'oidjTom riecim na (an liciHt^ 
Otiecatcfaie fue greknike ji ^ 

Tako pomw paftier » kad2 
Sk ftudeni padat pocoui^ 
Ter (ua poglia , i iiuade 
Vimtt raghiat trauu focnai * j S^mnogoin pomgniom rafdidi^oe 
Mirne oucize od koUichia ^ i . 
V raunioe fcg^ie {elene t 
Gdije podohna gnimi pichlikti I * ;J ! r •f. 


i . > . • ^ : ' » A koftretno plaho imanie , ■ lA ^r - ' • ui 
Kcfe ii fifletu it ne vftaugUi» . 
Ni priikno plandouanie ^ 
V lumcnc gore odprauglia) \ - * • i . ' - 


Bietchie Sudaz prattedniema% ..hi-; i:l:\'\ ^. .h^'^\i■> I''. 
Hodtedrufcbo in4 ceftitft«:!j - il .tu? >H;> o:i 
K'raskQfcami ram fpraunicnd* ;. . , -. > liir I 
Odpaxttoga bitia od fuietay . : 1 

Ggg a , Hodte 

^^H 


^^^1 P I E V A NI E 


^^^^^^■inom Chiachku mamU'.. 


^^^^^^^fecna bobra vdieli^, 


;,. 


^^^^^^^1 vi. 


. , . ( 


^^^^^^■bra 


• : : '^jii v^a 


^^^^^^Htiekom harlienx 


. ■ tf;3»'l 


^^^^^^^Kie poghte jafe, 


ilivq ,.0 ri) ,■) 


^^^^^^■eghiu dufinr vailieirii 


"iml:w'i e »i 


^^^^^^^^fne porafej' ' 


•irh -jlBilliJui 
' /! raotihvUi 


^^^^^^^1 Itrane tmai^e , 


■>;.'.iftnaii< 


^^^^^^^|vi neuoglnizitflr 'H' 


.; (^ri;ii ikbil 


^^^^^^m. luegh kafafte.'!. 


;. :)ut suluji: 


^^^^H tidi^ 


^^►M'-raimW 


^^^^^^^Knieh flieh nakAlni:^ 


'>'.«-'i(i»fcu! 


^^^^^^^Krni) 


i - ':i','''>'{ Tifi 


^^^^^^^|hie fletict jafai;- 


i ' : .r' t 

> I ^ SCESN^ABSTO; 

t dit od trudit fuieH flobodnl 

Dd'viek vieki vfciuaju '■ '<■ 
Gniegou pogled' drag: vgodnJ ,. 
Gdife dobra^fua' faftajuj 

Frije vremena niitko' totet' 
JSf6 yfaife ii fuom' tijTu", 
Sred kraglieflua' nebeskog»v 

V raiskomu bit fuietljluj • 

Tfuan' Bbfci^ Maik§ ifiiarfne", 
r ka' s'cudne vifcgdie mochi^ 
Mala drufcba' fcgaime' vftkarfiieVi 
Sa- fcgnim' iftiemi u Raj; pOch>|> 

Sktne dufce ti toIik6' ' 

Kaiskogachie fred' vefegHa',. 
©bbro> vfciiiat fue vel;ko', 

EizeTuoga Stttoriteg.lia.fi - 

Kkto^ i dufce flieh grefcniW", 

V paklienich mukaK doli'y . 
Sred' viecnoga plam* prikflt 
^cefiokecHie tarpiet bdii jc^ 

dtsiihofti cudhe^ oue' 

V yclikoi ncxhias fzieni', 
Od milofti od gniegoue; 
Obiauiene jefu mcni^ 
' 4 i. 1 • / .' '..J • im' la fcalos ifuidati, 
Kame biefceobuimilk, 

Trudnu glauu vechiekrati, *> 

Kailaniahmu po' fred krilaty 

Fofred 

ftH^^HIHl 


M E V A N I e 

odkle iftiece 

las , i ihanie » , - - 
iemfc ]iece, ' 
tugouanie ; 

gniegoua 
ladka, i fmna, 

mnokrat oua 

c^ lordana? , ..jui: . a ^ 

broj nauka,, ? . a V' zA**M/^*t^ 

;iem ke gorami ; ifiS^j:'/-. ■ ;' i 
mnofduo puka r v) f'lj;*-*.b <': ^1 
3krat s'nipiii, .,. ,/ _i;.if»» -n. //f.."( .?. 

1 kiouene i' . . ' -^ 

rafgouore, r .fl *0'i< ';•' ••^-^ 
i odkriuene, ;..■ lifitl/ ■"!'>'? 
iet daijh morcj SCBSNAE^Ta |»j Kiem famiema jes podano , 
Ooieg^ pafit) fcjgpim drufcitir^ 
I befiedit na ufdano , 
I outt vkcnu cias dobitir) 

T dohodfia jofifke lita 
Bolietchiefe'pofni vnuzii ^ 
Sdlo' ni je frechia tac Ceftifiji 
V gQihouoi bila nizi^ 

Ob^ llepili cttda iftina 
Spouiedafce luan fnanii ^^ 
Cudechife van nacina ^ 
i YkdalaZi i duosuaiy Kad naripi s'mnogom vikdm 
Siieh iicidotta skup pfOkletr 
Vapiuchi s*rieci prijkomt 
Dk Ifukars budd vmrietii' r Toi rideebi lofef bielci 

Saedno s'mladzoni filna is tdttOrtf» 
I ki Majziie poch potefci » ' 
Sceglnoi od gnib rafgouari » 

Oba dbafe putom hode 
Scaloftiai fgouaraju r 
T^k ki j nacin: tefcke fgode i 
Opouidiefi gnioi imaju $ Suarkt PkimhSeifnitf(t9git i *^i ' I I ;f 'i' ■•• \ : 


RE- 

HIH^H^^^H 


P I E y A N IB 

.NI£ SEDAMNA' , 

EST O. 

LATO naftojechi -.«• -^-i-^ («•' *»^' ' 

iloboditi pra-uednoga, 

V veliku trudu , i fmechi . 

Sahodife la rad- £ogjU 

afdiegliuje '■'i"*' 
a p6 fue ilraiiei 
fam fuietuje 
rit fle gradiine ; SBDAMNABSTiO. 4^5 

Tcr s*doftoiniem pak nacinow^cnio': i . -^j: \]'/) 
Smirenife pouratite, - c r;^ i.:.I: 

K^ s'uikaniem , ni sluarlinom % !. . (I Pace isberte meghiu Tami» c h.I , i ' . , { 

Vaica farcba kadfe vftauii" > ^: ^ ' ' ' 
S^raflofcidem befiedami IT 

S4 fuieh jedan dame y^ami^i . » '\ 

Rad kogale huda dila 

Vhitienu miadzu oucma ; - v 

Imi podac fmart necnila r 
Ki iianuje grteh ii goieBUi 2 

Kad po tifao cutuas budem t 
Sn^m kakofe fudit ima , 
S'nabunaxnfe prauiem gliudem 
Lafno fciuot ne vafim^i .' n f -r. I • t On dofpieua fei beHede 9 
A nepraui narod flipi . 
Is polace na duor grede , 
1 od rafarcbe fabim skripiair.. : jhi; • • i.x 


J .• I i. Sle cegliadi flobna varfta . » / ' j /' 
Ne miflife oftat vieku^ 
Dokle praua Jfukarfta 
N6 pogubi kros fmart prieka i 

S'drughe ftrane vas pun make ^ 
£oTcij karunik tamnMudfti^ * 
ICoij gniega podi <k Hike ^ 
Nabuniena mnofdua huda^- V 

Hhh Na ^^H 


^bH^^^H 


1 


P I E V AN I E 

dielo Tuoje ' ■ 

i pofnaud > 
•chiu skriuioje, 
arzu fuom skonciauai 

can ktijo . -^ 
fe vratit ftapie*. !/ >= > •-'.■•i\- 
1 pronriflijo i • ' n < ■:>!': 
;td nije ifdanze.4- -r * . fiil-t- .:^ 

I ne ima mira '^l! rhu^ vh, 
Di fuojoi fuiefti, n fra^ liw 
5a mifao ftira. , . " iii'-'i ii-IJt? 
llije fafina finefti ;-. :■ -im."- •■ ■'. 

:chi , ki na fuietii 
e od vik viki, .-■'■r't ■ 
profi prauu ofuetu: " -r.fj '♦t'.v.-i 
loga ildaunikai SE^PAJHNAaSTIO. 417 . •* ' ' ...» • . . Jb C.f I / Vrachiam wifcc <vam pienefe « . , 

Kijeh iafconaa prcntf pohlepft. , i.;. . i.i ,v:.\ .'j-i 
V neifrccca grieh yuefe ... ., ; o W ' ; • - '! 

Mene .oduecbijc iiuda., i iti^if . '■., 

I fceftokap6inu-gU«ni,» 

Bcs rafloga , i .nacina , , - :: 

Yaim^ ifdahuam Jtaru j|p«aim .}; Onie » pofnam , BofcanftooM^ . 
Praui Porod , i Bog praui^ 
^adfe pamet ^rachia. mfni >, 
.Sadme .tmafta noch^oftauii 

iS'beCedami tiem faedno 

Po fred Zarku^ gdi oni $$^ 
Mechie frebro neprauedn;^«v 
Prid iiemile ^ih pogled^e i . Oni pamet neftauglkja . 
Ki gniegoua tai .skoncania* 
Nesfe jofifter gnimn^ju . 
Kadi pofiu pokajania » -1 Gouoremu fui jedini ^ 
Sdo mi cinit fa .t6 imaflfto^ 
Miili 6 tuoj ti kriuini f 
£rmi n4 jg;niu ne ^ledaiMii f i • « Na Tuganie toi nemilo. 

On k6 fmamien n^ diicf bodi^ 
I proklin^ dufcu> 1 ti^lo» 
I cas kadfe face 1 i rodi 1 , T •4 iw. I . . ; 1 1 ■ r ' "" • I Hhh a Corke 

^^^1 P I E V A N I E 


^^^^^^^H; kega 


( 


^^^^^^^Hm fuak cas 


'.r 


^^^^^^^Hako plaho more 


>: 


^^^^^^^ndaju oholi } 


v-i.. :./.Ji 


^^^^^^^H.s hitra, 


.n: y.^Liik 


^^^^^^^Hcaruno dielo ifuarfci*^ =^ ^. t^iQ 


^^^^^^^^^ngan bes priflanka r 


• 3 i ,l;SO(l 


^^^^^^^Halo vratmu'skarfcW 


jaciftlnlili d 


^^^^^^H vuruchi od pkmx 


>r>lcrt ,iaj!ft( 


^^^^^^^Haine » 


:ioa i . t«>»y] 


^^^^^^^Bfce (rAvaaiy 


'-'iJ^^y I'jKjrq 


^^^^^^^HsA. podignutir' 


•wuii fiiUrzi 


^^^^^H tim oggniene- o^hsfil zs»rft its 


^^^^^^^Htechi moie occi 


i>(^ suituV b 


^^^^^^^Hore irnetsne 


-■:;9n oid^"! s 


^^^^^^K, i 


Pnn. « 

SEDAMNi^SErO, 419 Kska daga molijoa'^^kako 
la prid gnime Sl couorini:^ 
Koga y vaimeh » toTi cpako » 
Ne ii^diehfe dk vmorim ji 

IKije nacina temn , i reda 9 
Od gniegame dalek tiera 
Moj grieh tefcki bes ifgled*^ 
I pal^eii^ ukk neuiera 1 S&ok od ottle ne 
Suefdo u d»glie mogu ftraae^ 
D^ tu placeoit dk ti!l ziiitiioi^^] 
ProuocbBcSi dioi nclaane ? Odnefteme prikcy mora; r ^ 

Put puftofcna koga kraia: » - 
Zarni oblazid i Tmri od gor^ ^ 
1 glittdskoga nije ftupaui^ Allr kaehie flrana od* fuita^ 
Sakrit mochi moi grieb hxdH}^ 
Bofci^ xttka treskouita , 
Suttdfe ftere, ftiice fundi > 


' » > < K Gdlgod ftopa.1 moi vshcdir:; ^ '^ i 

Sueditmecliie mifao prijka;^ 
I p6 ftthtty i p6 vocUf 
Pobiegttchia isdainika;]; . ,. .1 

Suiedocbuchitt me kriuioe^ ^ 

»Suud fred farza nofit moga^ 

Dafe Cl zame skriem Oiine 

iNemogoTe skric od fioga l 

^ ^ "^ / ©die? 1 


I E V A N I E 

I Rio karfinam TCchie, 

me vara? j 

lefrechie , 

ma priuarO'*^^' ' "'- ■ '. 

neuidiene . ti :i I . »">«' miam «t.l« 

luc raftuorij -- Jal«fc. M. igBftg ho ■! 
iua mene - -■'i iJ-.UvJ._ 'li.'. PK 
m, kamemojit ■'•" -^ *■>!" 1 ' 

n> koje fada- ' ^ *» »i«w b«>>t<rfl»' 

ta, i tie* ? ; ■ ■•• .-'J^ii. * •<^1>'J4 
tuom n»6A.-< i «b_ ,fi.;iJ<l ui ..U 
nefrechnicf j so; nJ-^ iiib ijluabouirl'l 

prifloiafce ^"X^ a8itii»<»imtl«* 

; rasbirat, ■ X-^ iOsWri*;} lu^ 
timogafce, '" t^'-lrJo l".«i 

mifab iftfcrat/ ."- ' '" ■■' CJine tied on ficfiecir 
Sprauan febe fam fatarti ,- 
1 fli poras , kijga vumdi , 
Prikratiti famotn: fmarti i^ / ^'^leni) dachie fama ona* 
Suekolike dich vfroke 
Od skoncianfa yfiona, 
lod mifli fue fceftoke^ Er 6 fuojoj cim kriuinr 
Midi fmeten; ifuan miereV 
Siiak cafmufe hudu cini.r 
lafna femglia daga' kdixef 

jllli d^ tries oggnieniti 
S^neba leti varhu^ gniega* y 
Sciuotamu' dafe* hiti , 
Daga fparfci » d^ fatrega s^ 

Cmimufe i fuegh dk ^pafi 
lidanoga mef(ftra Ifiku , 

h pameti cefto iflafi -» 
V ftrahuje fuegh veliloi ;: 

Od ftupaj^ d6 varh glau(r 
Studenij iurie od leda » 
Ocimufu fue karuauie > 
yAi modrei flika blieda v 

Od'afuudi gniega okolo' 
Oblietaju ftrafcne tminey 
I pakHenielf, farda kola, 
Kegai vodi dk poghine^ Smamien 

P I E V A N I B 

paklienoga "' " 
voli vmrieti , 
1 doch prid Boga i 
mu fpouidieti i 

t ne priftaje 

ba miloftiui 

fe vprau kaje > 

lie flo fakriuij ' -'*' ' » j 

h mifab fuoju, - -'r-' -ft ^f^-t,^ 
ia kii fagarli , ' '''*" 
rkom nepokoju , ''''; 
i neumarii j ' .. <'■-■■ 

fe tiem pofora '^^'^i^ ••^' •J'*^' 

guflu krije. • ■•("*^ t**n^ 
mskieh koia duora ■* *^ ' ' " ^''""^ 
dubiem vije f Od poxtfa tamna , i gruba. ^,-htAp^ l-AW ofloiiii'ii ti 
Ftitmu kafcu wle gori f »!v;;.;rh-;i iiin:))!u\ • 
Dafc obiefi s'tuarcfi, jdjrf)a:Jo : irto^ijq ni^-^onr ' 
I fancizom febe vmoiif^ ko.. ub ihq uz\' . Cnfe na foiart tu pofpieici 

mdul ^ ^ 

Kiem fam fdbi Trat fanftll^dad] ^oi ' 'jnnil ^a :;CX . foiart tu pofpieicif ,;- ,:q o aicj r:K)n!:» ul 
paklien dun,|)fii^^n|liK4q ni: ionJi t: : f>'/i 
ibfe v(pe# pas odriefcii^vn'd :aLb .;>(»> tbV Po friedimu puce Ttrobat ,;j.v.L.iui i . o;, n : ■'^i 

Ter od zarnc fcmglie «ft?ffWfV^ : . I. '^ -'^ 

Po tlemufe kratko ik doha .3:1 pj : t; J>( /uC) 

Sua profufcc ynixtSLrgph,ki::y:,:[ ic. :.-ii^ u./^M 

I biufcife tadi ifmakhl ;;-.:/ .JmI:!/. 

Grefcna dulca nefpafiisuE^.tiT'^itie j ::^ -' t*, lui 

V cas jedan bij dno pakla;-,;^ ijijo -.i .: > •'I 
Od flieh duhA pofmuzana ij i : uc.i uJ. :i.: : ^^ '^ 

Pogh ifdauni neharnice jjoiinurrj diq: fhj. >i v^. -(i-^^ 

V doftoini plam , i tminu ,:;it!/ l-rj' ^, ,» 
Pogh neiftnierne plachiaj bif f| , . .^/.i^; j( '.^ jlti^^ 
Si neifmierDtt ttttt;l^riui9Ui£lb t-ii-il Ll; ur^MV 

Dokli femgliu ftanouitu uioi^h uti c:i'i .ilonij: )-' 

Budu obhodit ' vifgcni krufif y n :•/ /;l e) o:b .'O V' 
Sciuiedchie ni fem fuitu .c .^oj, 1 .f:nh*nu*j j m:.!^ 
Tue framote, tuoij rupij^i^.r :(;L. j mil .nv ^j- lur is redte ftraoe iftocDe^ Or.., : ^oru:) jfirjo::fi i:j'^ 
Protiuniza nochi otaine^f jiir . ^{^^ ifi^.jj^or r '^■ 
Siafce zora, da fuak pocue .^ j|i nr.ri vkI^-v? / Trude fliedit obicainev,'! m^i xjoaa ^bo-*-|i. • 4. • Od GofpodiHia £a na gplonit^ . ) i i i < to j : j i ni: Jl o >^ 
Prid gnim gredfs ;skup ^duoxaoai^HU lo ')ir>/:" 
Prute .od ylafti ki) nofcmufetr- • ' i-^^ ^ '':''^^ 

^•ouom dikom prid duor ficdit, ^.lii: i :[ I tT:::: fh'I 
Ni priftoglic, niveliko, id-: i ^tr : Jl::\ 
I oko gniega;ne bes jroj4a>: i . J^ J !j; 'i 
Ino Vicchie fuekoliko , / ' ' 

Puk 'Scidouskl toi pafeclil .)i ij: i i i -»:i05^ \- --/i 

Sa fuieh ilrani pridaga ,t4iQek . :. j:^ ''^ - - 

Komu , oftali juak muciecH^v' !i A 

Onbefiedeoue ifrecej r! lO 

KajRfte f i^ Id] iieprauedni ::' r: ' :•:• :-^ ^ ^ ^^ 
Grieh^ i ilochiu vi profited. : o- .;» » 

Dafe vmori mladaz vtiedtfii . ^}i -^ jnuxIj* * ^ I 
Ke flo A gnicmu nahodite;!}-. i: vi i %i 

I k >« .iJ. .f« Rodmut i fciuot hotiel^ (fibatlf ^ita 
I nemogoh nachi vfroka, :• . 
Sa kimufe mofce da^^^, i. :> >v .irji 
Kako ififtctc, fmart fcefloknjf;: i,ii>'. i i'iii^ 

Pice jofifler kros gnlegoua , : > • v:^n5i c :«»rli'ji 

Cudnadiela yam vidicnat , : : T: ' ^^ 'i ^^^ 

Darfcauachie oftat oui^ . • ■ ^ * /' 

Po fue ¥ieke proflaoi^eiiaf; i i . :u»r . ' 

Tom ypafih gniega fliku, • -* . i» •> •- >i^ «i>jbi;K 
I cuh gouor pun fladoftit - i> • ^;0 

Rieht vmarlom u Gouiektt 
Nijefu ouake ifuarfnoftif ' \ ^" 

lii 2 Vfta, 

P^V^^^I^H 


P IB V AM**: 

led, i fui cini -niiii-'if-li inriMifec 
>tiirii narefceaiv^i '"■ '-'' 'U<')i>oil4 
on iftinii ■ t'..^ (^uJe :^otg ralnf 
Borcanftuenii."Awa liii ijlMv La 

i pridaite » ^''sii icjjb thq txio;lib 
afca fmechia ,.0, iIivAa ,9ilgofUi 
skiadu fui poA»ite j'' '" T""?. ' 
) vaini obechia ;^ '*-'"l 3ii>5/ 

tei gonore idv^U^ lot i>4Dai 

CO bole, i sfacftl'^i'O '•"'•''W ■i'-'i 
IS Logoboie y<ui-~ ;iiul H'aio ,i 
e vika facui ,r>«iii -juU aiiils 

tadfe difce , iiitwinuM SJ ■&> 
>rit Ana fiadi^iriq i. miljoil i ,,l 
zu ftupa bhftcv' '"bx.Im iiciir# 
ter beiledl;;'!' .!i,,.; urfjirj^ J o 

J^uiedocanftu^^^^^mj^^^ S6DAMNAESTO, ^17 

Kros befiedu on medena^ - ; • : > 

Pod kom cemer fli pribiuJtfi !^ ^^i' . i 

Ludu cegliad fafliepienu : : \ 
V fun drufcba primamiu^; 

Vedrieifi lizem kripos hini Ivor r: :.t / .i:( ^ >? 

Ncmoi date obras yara ^ » ' ii f ^» j i 
AHi od farza d[ dubini , .i ., 
Stank opazkb fuieh priuanLi :» •■. 


Draicbe H dbci i iHi nochi ^ *j i. : 

Neisbroine gniega fliede t > ^ c •• . ;•' 

Lafnoe poihat tuojoi mocliiv h ' i r «: . * 
Spratta^ onakib ni idx> grede* ^! fi '•. . . U; Bctni hodech fttud okolo 

Palenftinske fiie gradoue^ ^ . 
I fmionoi i ohok> , ; jrr?) 

f«maglia Kjsag^a fouei .: 1 . ■ . . ^ ^• 


]^ace daga ffiepi gliiidi 
V veliko^ darfce fzieni/ • - )•''' i » ' r • 
Hualitife fmije fuudi^ c = . :. n* i, >:' 

Daje on Porod fiofca]!iftoea>.> I •>.'.. 1 ■ j-i'' Dieldaania tim nepracia i .: .,; opj . ' ' 
Praf(fla k6 Bog skrufceniou^ # i : ' ' ^ • * 
I od grieha odpuHflatta ::: *^ - ^ 
Suukoliktt muku gnima» y v iir.ur <: : . li * ' 1 fies nacioa , bes ifgleda y . 
Smartfe fama hochie y lunko 

i iak<Mi fapouiedar# t*' f m^ 

^^^Hp I y 


^^^^^He jofae 


'V'^3 


^^^^^^H fuetitirifla , 


^^^^^^^H, Zarkuu onre 
^^^^^^^Lieni fa nifdU; 
^^^^^^^H fakon 
^^^^^^Hife 


i, r'j ':i*,j it? 


^^^^^^^He fui 


, ;. :.«i' tu 


^^^^^^Hried jemglix' vUdi»' . . 


.1 -':!:.;>, J 1 


^^^^^^Hhua lech i 


. i ittj^iAW 


^^^^^^^Hiecim prietif 


{'."o;} ^u&ld 


^^^^^^^Bric vfcechi g 


,i.i ^'Jlucf ac 


^^^^^^^Hfcij ilan pcifueci j ^ 


.:a .'Jj:l*o £u 


^^^^^^He fafidati 


t.Wl diAo: 


^^^^^^^Hde i Ihaga , 


.wt rAmii ^1 


^^^^^^Hfca 


.'o i , Odw 


^^^^^^^H:>ina gniegda blaga^ . 


'."/lll?l ' 


^^^^^^^^^^Mof^vilipn^^^^^^^^^^^^^^ 


I'p J 'I rl- 

\' . .1 r S B D A MN AESTO. 4j> 

Zibchia? toga: kadi vidi - . :/ 

Kogagpdi na flo' djiaH s- 
I da' Boga fuak cas vridi 
Kros sla* tefcki^^i i poihana f> 

V pofcudi s*loga ghinc, 
Nife faftat Icgnime frami ^. 
Nehotechi' dk pocine » 
X)okoliga^ n^ pr imami r ^ 

Tblikaie gniega' fceglia 
Od drufcine; febi flicney / 
I mnoic' imat priatedia 9 :i . 1 

Slobe, i varke^kiemwobicQa> ^ ' 

loicfter iJL dnl kad fuecane' ^^*» ' ' • • "^ 

Sakon poflim' put fapricci. 
On ofdrauglia gnufne'ranet' 
I nemochi- garde lieci ; 

Kud ohodim potifcftene 

Vcenikc • kij fcgnim' greduV 
X po' kuchiah fabraniene* 
Oa: fakona pichie' jedu v ri r • • • ■ « { fdtofu oniem* gorc^ make >• 
Kij bit cifti mare , i hajov 
Neumiuene fuoje ruke^ 
V'jeftoiske vlagajul . 

Kije fciuot ou6 , i vicra, 
Di fakone ifte fuoje 
Bog; rafmechie , difce, i denti^ 
Koje dauno nam podoje ? * *« Vbi 

^mi^m^H 


P r B V A N I B r. 

doghi varhl ' =« ttifj^iv 
oue fmechie hude > 'i ' ■. -c,"^ 
la gliuta fuarha , 1 -t. ? ^ 
rauiem ifgled bud5» .• . . 

, di na fuijtu f'-'^ cj/bj'i;^:] y. i 
o'nehrani, . 'iifrjjj linUi ;»li*^ i 
:uu glaCouitu . jOTj ji6-irI-w.«.-i-jK "^ 
ena pjama obrani/ .%xhq 6a e*^1o*-A.T 

gouor oui, 'li'^' tj^Jfr"? ^u -r"' ■ 
:dom grad vtopoi', •! ici^l o "Jimh \iO 
fui Scidoui f;.;iri ir^ jloiin X 
kae , vbi, propiuj:i5U ifuv i , itJoK 

«pke fuiefti >«! M 44b * IsW-il 
toi vfmnofcoo, ' j~^ «jrilon no-iZ 
gnicga fmeft) - rl iiiiRo*-"'J 
oerallofcno ; j' i . . . ' SEDAMN^EiSTQi 441 JJ& xm. Tafinem itiegh rieciiat 
SoanOy i mudro odgouori) 

. I s'raflogom Aauniem fuima 
Vila skl<^i » i fatuori ^ 


I ■ Sftinomuas fiiidi dobiui # 
pod kojttfe prignut trielDi 
1 D^ caij 1 HI pokriu^ , 
Daje ^uiPoxod Kiraglia od fieBii 

Porod^ lei s';gaT Hna dcxrhif ' 
A t6 , vami skrouno nije , 
jSlohodiaias Tiecne od nochit 
Pxauu iftinu kaaam kri|ei 

1, k6 meni jies receno » 
Da Prorozi vaici pofu* 
Slo fmixiti fuieh obchieno^ 
Kros Yeliktt kripos fuojui j 

Face i dielitn potuarghmie , 
Daje on fifcao s'gar s'nebefa^ 
Meghiu vami cim dieluje i 
Neifrecena fuud cudefai 

Rane > i fledi lieci varle^ 
Martuiem fciuot dau4 opetaV 
Sdto neinogu mochi vmarlet 
^]i kripofti flaba iiiietai- - 

Nijefu cuda niedDa» niefuf 

Da kraglieftua femglie ouega 

Sa oui diela hotielefu , 

Ciaiiitt ilauitj fliedit gniega; 

Kkk Tuar- .2 


\. ' i 

^^^|p I E V A N I a . 


^^^^^^Ha tim varHcCy 
^^^^^^Hike 


H 


^^^^^^^He , 


-I 


^^^^^^Hs shianit 
^^^^^^^Houe i 


'■ 


^^^^^^^H prem 
^^^^^^^^^1 gniemu prieci ) 
^^^^^^^H cinech. vikuit 


■.i.-9'VlW 


^^^^^^^H jak 


^^^^^^^H fuoje (. 


■ ,wr' 


^^^^^^^Hi la tn 


. f'ii.r 


^^^^^^Be fuak casvechiet^ "iPM 


<*■«;'■ 


^^^^^^^Hak6 fr - 


r' ssT -K 


^^^^^^^Bcdim malo prije 


^ rir T 


^^^^^^^Higlia plaha i prieks- 
^^^^^^^^K^ <^^ SEDAUNAeSTO. 4^5 

Biefce ^nicmu oua ftrana , . J. 

Dijo ifgubien vlafti ocinct 
Pourachiena .od Rimianar^' : ' \ : 
Da gofpodi ^ie icraijofi}. . . 

Glafouiti^i fuecani ' ' 

Cinilimu biehudochii 
Kako mnofcrat H pofnani 
lerufalem :s'innogom mochii 

Toi Pilatu hi wodno , 
Ter ftefiem Tiafnaua , 

Da IfukarAu miefto xodno » 

Galileiska jesilarrcauai ^ . 

Suefanaga fcglie VIerudo I 
S'mnogo ftrafce filne » i liude^ 
P6 gniegouu neka fudu, 
K6 podTofcniky fudienbude; 

Teficm putom , da je odaho • r • . 

T^fcke od milli , fzieni vechie^ 
I kCi innofifluo filno , i plaho ' 
Sadauamu ^ gliutc od fmcchie i 

Kraglfe veoma obefeli, 
Biufci ceg iad nabuniena 
Prid lizemu tad doueli 
Ifukarfla vhitienai 

A t6 er biefce dugo*vrimet 
Mnoga fceglia da darfciga 
Befiediti faedno fcgnimep 
I na bliftt vidietiga ; 

K k k % Cuiuch 

^m^HH 


PIE V ANIB 

;ia priuelika 

a llauni toll, ^ 

liafce fuakolikfl 

Eurienska ii okolit 

iuor farza radii,. 

ichi vedro celo , ' ' ''-^J iiit\ 
■afe vidiet nada • ".<■'■ ■"■■ 
cudno dieloi. . ■ -. 'twi'< luslji 

toi pofcndi' i.-b/f" lit <M« 
. ftuari piti ,, \' tlll..^l 
am odafuudi ' ' iil'ciir 
i. mnofiem hita;- ->' "ii".| no.-, 

Kragl himbeni 't 1 '«ll«9'iq 
i fuoioi vara, v Ic'* fji 
fciJ Sin gliubieni ' " ■ " •< 
le ne odgouara s- SBDAMNAESTQi 445 

Toardo filna ICraglia glaue, 
Kij od oscA buda gori, 

Varh podlofcnc da darfcaue ' * ' ' 

Staui pamet> occi otuorii 

Veliahumtii > ouoie oni ^ 
Koga jofifler ill pouoiu 
Mudri Chiachko tuoi progofit^ 
Sa podtuardit krunu^ fuoju; 

Ako puftifc gnie^ fade 

S'nafliedniemchie doc^i pukoQi 
Tue kragliefttto da popade ^ 
X vgrabi fikuMn lakom^ Ka oue rieci bes tleiheglu 
Drughe gore prilagafiu , 
Kiem raiskoga Stuoritieglia' 
Prid fliem Kragliem potaora&ir ;; Xi vidiechi damtt nechie 
lefus podat odgouofa , 
I da rieci ne lamechie>y 
MacecMj od mramora \ 

Sa faieHxi taao^dBBiOtii boinieli flog^^- 
I s'oftalotn voiskom boinom , 
K6 ludiemfe gnime ruga 
S'ohokfti necbftoinom $ 

Cinimufe cuda miDOgo> 
Di tH vladaniu Solimskomtt' 
Ouakije Couiek mogo ^ 
Od bo^afni bit ikomui S Da* 

P I E V A N IE 

jrem nemijo, 
he jur cegiiacli, 
DOgubijo 
gniega radii 

:i gnim :tuOri, 
hughiu, i vechitt, 
ruoiem gouori , 
ie bielu pdiechiuj 

narugana 

iilne puc 
iia raiskieh ilraHjgt 
uore Pilatouc; 

ui fato, 

do Pledafce* 

i Pilato • '- - 

fi oitafce; SBDAMNABSTO. ^447 kakuefe trude ftaui 
Sz rad mene 5 jaoh , grefcnik* 
Stuoraz gliudske fue narauif 
Tielo vfaufci od- Couieka ; 

Scuoraz I koga vlas nemore 
Ni moguchftuo' vfdarfcati 
Krepka femglia, plaho moreV 
141 nebeski duori flati ; i veliki Dufce Saeti 
Kros tuu pomoch milu I i hhffXf 
Moioi llaboi prem- pameti ' 

Stanouita poaai fnagu j; \ 

Ciem pieuania oua (lijdim' 
S'mom kripofti malo jakom $ 
Siiud okolo mene vidim 
Suiet pokriuenr zarniem^ mrakom ; 

(jdifu fuiefde potamnile', 
Gdie pomarcio frak funcani>^ 
Gdi nebefa placu;, i zuile» 
£ nebeski fui duoranii' 

Ah gliubieni Sinu Bofcij , 
Viecno funze, Bofce iftini^ 
Ni koijfe vai pddlofci , 
Sa; dat nafcoi liek kriuinij 

• 

Neka jadi , kiem nije broja ^ 

Varhu nasbi naripili t 

A dae fdrauo glaua tuoja , 

Nafc pokojtt flatki ^ mili i^ 

^ ^' Neka 

Hil^^^^^^l 


P I E V A NI E 

seprauedna 

bijkprije, 

: kapglii jedM ' 

tne prolije ; 11 

ughe, i fmecbie jj 
udskoi nafcoi puti , . ' 
; raiske frechie r''i 
:k dafe vputii J 

a ne fpofnamo 

hlagooami , 

m luegh vrieghiaoio j. . 

lie , i neharni : "'^V. , 

e milofarghie 

e varh obiefti, 1 

llu tuarghie* 

afce fuieftii SEDAMNAESTO. 4^9 

I ti nafc Bog raiska diU 
Kichiefc vas fuiet doch fuditi. 
Ncpriuedhi«h od HnikJ 
Kriuo fudien tarpifc biti i Suurht Piiium Siimiu^ttgt . 
Lll Pl£- 

^^^|p I E V A N I E 
^^^NIE OSAMII 


^^^1 E S T O. 
^^H ^ 
^^^^^^^H Ban vidle od SoHme, 
^^^^^^^Hie od sbora (lobna i kleta: 
^^^^^^^^'gniegoLiiema duorouime 
^^^^^^^Hn doueden Bofcij opeta 
^^^^^^^Hnicmu fmela, 
^^^^^^^^HinialfLi 1 


■W 


^^^^^^^^Ha 
^^^^^^^■i vbiegnucii 


"T 


^^^^^^^^H OSAMNAESTO. 4^1 

Tolikofe vechie oni 

Kafctt pggnicna ptmi ggniua » 
I ntfttiili i i yfioni 
Prauoi karui fuprotiua i 

Niai poflije gnim beficdi , 
Blagaje ou6 fuetkouina, 
Ku p6 vifcgnoi fapouiedi 
Ciaiti £urienska fua kraina; 

Kad Vladalaz od darfcaue ^ 

Obchi puftit fuemu puku -% -'^' 

Kriuza, dufcan kijeodglauct 
I doftoij fmartnu muku i ,^ Tim pokoli fad ouega, 
Nefnam kako , vi kriuite f 
I pogubit nago gniega , 
Kros prigliutu fmarc fcudite; 

Komu boglie , rafmi gniemu 9 
Dat flobodu fladku mogu 9 
Kriu nebiufci 11 nicemu ^ 
1 obadien proch raflogu; 

I dae fdlo kriut dofta vechie •" 
Dofadgafte pedepfali,i 
Doftamufte jada , i fmechie > 
I bolefli fle fadali , J - lUigachiu puflity illi 

Vi fudite gniega fami, . ' 
Kofle u fuielH namiflili, 
1 odredili meghiu vami ; 

Lll .^^ ■ I f «• * • k> <j * »^ . • • ■ I 1 ■ I * • * » • r 


^ 
'j- 


. ^ .1 1 •« 
• 
■ » 

■ * 
1 


■ 

% • -* ■ 

1 


• 


• 6r 


.V ' 


. 


• 
• • * 
» t ' 

- • - 


• 


: Z'y 


.•.r'": :>'! 


z 


A, 


ivafc 

^^^1 P I E V A N i E 


J 


^^^^^^^ftiategl ceo 
1 

i 


^^^^^^^Ba ne 
4 


^^^^^^^K iuo t 
1 


^^^^^^^H, 
i 


^^^^^^^■udim , 
\ 


^^^^^^^Ko da 


^^^^^^^H gricha gnietnn. 


^^^^^^^|et moglobile? 


... . .... 


....^^ 


^^^^^^^ftfiedechi , 


Kwf ki. 


m 


^^^^^^^fniuan prifiece^ 


^^^^^^^Biku ter 


^^^^^^^Hega, propni 


^^^^^^^|i rogoborne 


^^^^^^^K>re 


* tjyji- m 


^^^^^^^^Hfe rogoborne 


(•• 


v.- h'i 


^^^^^^^Rolik OSAMNAESTO. 4f| 

Kftfloibioie tad Rimskoma *'■■'■ 
N^ie^iikti fta mifKti 
Pii edbieku ouakomu 
'"^"Moch lefufafloboditi; pafechi gliudi ohote, 
Oue rieci gnim ifufti » 
Alii gniegai alii volcr 
Ifukarfta daim pufti *^ 

Oni skladno nabunieni 

Slauna Kraglia vifcgnieh ddojr^ 
Vele ilk magDoi darlcech fzieoi 
Potifdena , neg (k>tuora > Vapiu kletoi t omrafi 

Glafim puniem farcbe hude^ 
Ifukarfta dk porafi , 
A Barabu pufti t bude ; 

I fa prije na varh dochi 
Namifcgliene fuoe vatline, 
Opirufe fa fuom mochi y 
Neifrecenu filu cine > 

Pilatofe tefcko sjadi 5 

I fapanien ofta li fuidli , c - 
Videch da ggniu fle cegliadi 
Nemogaice niciem fmefti ^ 

I , cim gliadim na do harliem 
Ne nahodi miere > i r<da % 
Bofcie tielo bicim varliem, 
Gliuto isbiti fapouiedal]^ rt • I' I . " I I • f . Velcch OSAMNAESiTO. 457 

^martni trudi nu gniegoui 

Ne priAajtt ni Tlu^ouemu. ..n. - . 

%r bbinizi Pilatoui ••' / \ : --jfl- :■': / 

Goru boles daju gniemuf . \f (*> •• Oni fnajuch da mnokrati 
iSarzem veomi vefelime , 
Kraglieuftuomu ktiefce dati i 
Mnofi puzi od Solime; 

V zarlienu vedhu odiechiu, \ 
Kako Kraglia gniega obhtce f 
Na glauumu pak nanaech^U 
Od tarnouej krunu dracej 

Na onu glauu , ko)u nebi 
Sadouoglno narefile 
Suekolike fuiefde od nebi,: 
Ni pod pupo gniu krunilej: i . . • I ;.l. • y.> . * - « I }•" 


u ■•"• \f I. • • ' . . V . . 


I, cim fuak cas vfmnofcaju ^ . : :' "J 

Neraflofcni fmieh, i viku> ^ - ..... 

V rukemu tars podaju 
Sk kraglieusku si fcibilai.J. -. ^ - • ■ '^'^^a 

Ouiem ruhom ogarnuta , •• » ' - 

I Vrefcena li nefuiefti, -* 

Varh (iedifvfla podignuta 
Poilaugliajii gniega liefti; ' • r 

S'natiezanienn terneprauim, . . : 1 

Suak cas vechi gnim rug tuore> 
Nefuiefniema fad pofdrauim » 
4$ad otroune kros gouore; t . 

Mmra Kako t I 

' I E V A N 1 E 

kad jednoga j. ^^t^ 
r dmfcine , '^' ^'^^^^ j 
Kraglia fuoga, '^ 
lieza vcine ; ! 

1 
1 fui pogledom , 
jfu , i boje , 
ada redom 
gn ftojei 1 ■■- 

ipouiedi * 
fuaki tece , 
:na s'toga flicdi, 
. dalece ; 

;kup nacinom, 

ne flughe, '• "♦-» 

iragiia Sinom, 

fmiehe , i rughe i PSAMNAESTO/ 459 

I, nije dofti daga vdire 
Toli CcftoxjjgIia4>leta , 
Ncga iofcter nagn papire > 
Tkoga ydara , da goneta ; 

Kud ohodim » kako isbjena 
SUnom tarfti ilauna glauai - ■ 
Suaje t vaimeh J ifraniena , 
$iia bolefna , fua karuaua ; 

A't6 .er kruna dracc gliute t 
Kaiu krufc) ofcflra , i cefta » 
Cinech noue rane , i pute » 
Vwricghiaiu na 116 mi?fla? 

Tako ifmoren bes pokoja 
Nemilofnieh od flotuora, 
Nife tufci, ni vfta fuoia 
Hk podane muke otuora > 

Safue da oni fafcna gliuti 
Rukom « pfoukam » (ilniem glafooii 
Ni pocinut, ni odahnuti 
Ncdadumi) j^dnieo) cafom ; 

kh nemile placne flike , • 

Tkoje chiudi tac nehacnci 
Da ne iieua fusa rijke, 
Dk mratnorom ne protarne ^ 

Ptijze od neba , fuieri od gore 
Gniefda i i jame fuoje imaju t 
Pofred koich,kadfe vmocc:, 
Na fuu vogliu pociuajui* j ^. -^ 

Mmm z A'Sia 

P I E V A N I E 

Liemu fiiietu 

lOkoi doni, ># "^fc^^ . 
fta , raisltu , i fuetu A 
da nalloni > 

; ncgo ifmucen 
tarpi vaie , 
iau , isbien , ftuceirT 
irahochiajej ■ .- 

ifgardiena , ■ f n«1 -^ ^^!v>.^'^ 

■pulcukafce, ./io,iW„. ■;■., 
aliediena *\" '" ■" ' 
a tiemfe vtafcci' - •> ^^ «*«-■■■ 

inalieuo ^if ^'^"?^-.''''^ 'l^ 
gnime tada > ' ' .■■- i ■ 

Couieka euo, 
i, ki pripada j OSAMNAESTO. 451 Couieka euOf fuproch Icomu 
Narodife i^t^ bwi^, 

KragKeuskoga ruha euomu , 
I fcibike fuietle , i krune ', 

Etto drufcbe neisbroiene , ^ 
Euo voiske, koju vodi^ 
Da gradoue podlofcene, 
Da kraglieuftua fcgnim gofpodi^ 

•N(i6 fue famin , er flemofce 
Sa fuiem fnaniem , fa fue trudi 
Vciniti da podlafce 
Ka raflogfe flobne cjihdir 

Vidienie ou6 tufcno , i placno 
Nafititi nije jako 
V nabuni £loi diuiacno , 
Plaho mnolcBiio fafma opako^ 

Nicdan gouor , molbe niedne 
Gnih vtafcit neumiju , 
Ma pra^ednu fui karu fcedntfi 
Suu dokoli gniu popija^ 

Sui vikaju filnom vikom ; 
Kako dafe vas grad ori^ 
Dafe Ifukars fmarti prijkotrf y 
Varh teickoga krifca vmart ^ 

Ke ifglednome jof<fle floborrt • 
Tuorech ftrafcnu rogobora ^ » 
Natiecufe meghiu fobom '' 
Tkochie vkafat farcbtt goniiu- *.' # 

V poi 

P I E V A N I E 

oi toll 

cs ranuke ^.. 

ifi oholi » ^ 

.rle buke^ 

tako ftarme, 
i gai obilni , 
i duori garme, 
/icch Ulni; 

ftrafcan daju, ,; -*i- , r**- 
im oholaili 
omfe vJarajii , 
bori , kraili ; 

lO kada more .^js 
imno u vriemc , < M^ .<£*/ 
lako gore '™ itt^' 
sa druficme j OSAMNABSTO- ^6$ Suakomuie farze mutno 
ledom pakfcH*ggnieffita , 
Da gre opako , i befpu^no , 
Da bieftuje ^ da mahnita s 

Rimskoga ii t6 Namiefnika , 
Scglie moliti verna gliubi, 
Frauednoga da Couika^ 
Bes rafloga ne pogubi; 

A t6» er biefce gniega tadi 
San veomi ftralciu fniela $ 
Gdife priete gorzi iadi 
Sa tiepraua iilna diek ; 

Ouoje , ouo ( gduorechi ) 
( Vikme lafciu fan ne vara ) 
Tih iagagncich, koga Cl fmechi 
Mnofc paftiera Hieh poharas 

S^rardrafceniem oui pfima 
Biehu gniega obkrufcili , 
1 kameniem» i daruima» 
Nemilofno pogubilii 

Vbienaga gore, i lufit 
I planine fiie plakahui 
I til fceftoku jaduy i tufi 
Rad gniegoue fmarti ftahu i 

S'toga farcbe pun velike 
Nebeskife Kragl vkafa, 
Scagliuch hude nk karunike 
Bice tefcka od porafa » Erfc 

P I B V A N I E 

nauuce f 
irniem tade , 
giad pocuce 

ne, i hiuade; 

cij glas , Bogu , '■' 
IciLiot proUi* 
I nerallogu , 
ncmiiolli j ^ 

em malo pf ije ;' * 

) joicmi obiaui, 

ighe Iharciuije , 

:na mene oitaui; : ^ ■ ^-.t-i-i^n -- •?_ 

iechia ouoga , .^ \£'' ^^ ' 
31 1 tebi , ^ " ->^ ' ^ 
li porod koga ^ 
vifcgnieh s'nebi; OSAMNAESTO. ^6s 

Blaghe oftauglia iiir befiede , 
1 s'ofiftrome rieci prieci » 

Da vftaue plahe jed? , . : ■ 

Koijeh qije moch tarpieti j . ; a 

Odriefciti on prauedna, 
I puftiti jur hotiafce , 
I fam febe s'diela vriedna 
Tefcke od tughe Ilobodiafce , > iv- 

Pofna toi Kragl viccnieh fiena; 
I od pakliene fle propafti; 
Koga trafce vfpomgrja, , 

Ifgubiene dauno ciaftii 

Ter docimga od ofuete 
Viekouita mori fccglia f 
I kros mifli flobne , i klcte 
Oholooiu farze vrieghiaj , .: 

V febife gorlco fmuchia , 
Da fuu hitros vuhouitu 
Pridobiti jes moguchia , 
Icia pamet na fern fuitu^ 

Tak6 fmeten van nacina y 
Is zarnoga foue iafa , 
Strab ledeni garda cina; # 
Tamna fgleda , fciuta obrafa j 

Ne hraniafcc pako jafni 
Sred ftudenieh fuoieh fpila 
Gore farde , ni nakafni , 
Koia fmeca dobra dila f , . . 

Nan Slor 1 « . ; I . • « ■ 
•I 

P I E V A N I E ' 

Dtifcleno , 
rafna gniemii fimfl^ ,j 
no ftanie obchieno 
tmaftom inia i '' 

•iecne nochi 
nu neman vidie, 
c mire pochi 
fapouidiej ■ ' ' ,- 

,onsko™ ■.(I'.l."-I— -«'^ 
li farze fledi , 
nofcluu ScidouskomU 
da ne iiiedii 

L flrafcna Tarda, 

schie nochneptiztf i'iT-ti'r^'^ 

i fe krila garSa . ^^^ ' 

u fiiku, i lize •, OS4MNABSTO. ^y 

I, cim mnokrat ifnenadi 
Okolpfe gniega obftire, 
Sadmu parfi , glauu fade 
Zarniem krilim gliuto ydir,e \ 

On videchi neman hudu, 
Mrafan fledom vporeda 
Vas u fmechi , vas ^ trudij ^ 
i^ceftokieme ftrahom preda> 

Jefcimufe pr^m yarh cela 
Vfti fahnu, famni flika^ 
Sueoiu rieci kafcu , i dtela » 
Paje skoncania pun yelikaiJ . .. ,. 

Puk pafechi gniega trefti 
Sceftokofe pripadena , 
I k6 daje ifuan fuicfti, 
jSuega u lize promieniena j .. ,. 

Nechie fgodu da propufti > 

Neg dokle ima vrieme u drijifcbu; 
Kros tifuchiu flobaieh vfti , 
Vika, i cini nouu tyfcbu; 

Dui flabo mnofcfhio buni , 
Da od ouefieh fuieh femaglia > 
Suietlom krunom gniega kruni; : ' 
Daga vcini fuoga Kragliaj 

.Sat6 akoga prauda tuoja 

Ne pedicpfce fmarti hudom » 

Koju dauno ftech doftaja 

Prid prauednieiQ fuikiem fudom; . 

JNnn 2 Suuchie 

IMI^I^^^H 


P I E V A N I E 

Paleftinu . 
iske dignut vlafti, 
Kraglieuinu ^ 

, i popartii 

jftifc fada ; 
da puk vara, "', '''.^i'' 
i nenada r 4Lj' " ■ '■'-^'' 
una bit Gefara; W" '* ■'* -"" 

digni s'vieta, ■ "" »n*Tft ■ 
1 gliubifc ilauu , 
ni da ne fmeta, 
inu ouu glauuj 

da nai barfce ^ ' *!>««> |''wVcr ^'*W 
griehe prijke . ' > -iH-'AlA^l *»■.?* ^j^ 
emglie oue oduarfce, V i " '■• 

fuekolike ; . ■• ' OSAMNAESTO. 459 I, er biefce tegnut vechie 
Od pakliene ftrafcne fJiedi^ 
Pripadefe, i pun fmechie 
Na kraglieusko ime vbliedi; 

Titnfe 11 ruke gnim pufdaua, 
Nij fmie fmetat gnih pofcudtf ^ 
I oduecbiefe firafciu dauai 
Kepraudaga da dobudey 

Sred pucine morske ottak6 ^ 
Sibi vietri puni ggniua 
Kad puhaju plaho , i jakoi 
Tuaraoi plaui fuprotiuaf 

Cnie vladaiaz ne da od pa:ru6 
Miefta oholoi gnih varlini , 
Sa fuiem veflim negofe arue , 
Sa odolieti floi godini ) 

Nii kad vidi naj poflije 
Da fa mani fnagu hara § 
1 da dobit jaki nije 
Silu obiefnieh od vietara » 

Saedno s*morem put obrati , 
V veliku terfe ftrahu 
Ggniunicm valim da vladati » 
I vremenu prieku, i plahu> 

Kad promieni fuoju odluku, 
Strafciu Sudaz , i nepraui $ 
Podignutu biefnu puku 
Oue a kratko rieci prauij J Prido- 

P I E V A N I B 

prauda gine 
I gdi)e (ila , ] 

, bes kriuine J 
m fmart nemiU f 

s'grieha ouega 

ne nadate , . 
uiom vi fa gniegifc 

Eogu imate, 

:e fuiem plemenQai 

mierom punom 

fada ncnnilienom . ; ( 

fe prolit bunoin? 

em gouorome 

de fud naredi , n- m i '■ • i 

ruke gniome, V '^T^ 

pCc befiedi ^ OSAMN'AESTO* 471 Tim famireri puk opaki » 

Poce fpraiigliat prik fan i fee , 
Silne od fmarti nacin fuaki , 
Da prauedena fatarifce; 

Tefcku fuarhu, i nemilu 
Ne famocnu dat mifiechi, 
^ Neg da bude ii fuom tijiu 
Dugii boles tarpiet mrechi ; 

• 

If jur puni fmartne flochie 
Neuiernizi jedouiti, 
Na vifoko daruo hochie' 
Propetiga^ i pribitij 

Da na ociu fuieta fuega 

S'dufieh muka , kim nije bfOja y 
Nafc fpafitegl Sin Vircgniega, 
Suarfci vmarla lieta fuoja s 

Tim od ccdra mirifnoga 

V nefuiefnom u vefegliUf 
Bes karfmania bes niednoga 
Krifc pritefcki grade , i dieglius 

Smarti ouakom ftaro u dob* 
Kragli , koij fuiet vladahu » 
Neprauednieh radi floba 
GJaune kriuze pediiepfahuy 

Da fmartnoga cafa prije 

V boleftieh , i u nemiru , 
S'mukom, koyom Hike nije, 
Scokrat i^ dan^ tufcni vmiro ^ Prl OSAMNAESTO. 471 

Tk6 fa yidiet » tko sk ciiui » 
Tko fa fcalit harlo ftupa » 
Priduorniru puni puti 
NeisbroicDa gliudi skupa ; 

Boinizi it t6 nefmilieni 

Biehu fuukli s'gpiega vecfaie • 

Od rugania plafc zarlieni 9 
Nagn fiauiulci parue odiechiei 

l^r cinecbi ftralcnu viku . 
SUniem glaiim jaziem doffii 
Suefanaga a4 fmart priku 
Potefahu bes milofti > 

Ne ifpuniafcc tui nemilt 

Suoi ggniu cegliad H flu oggniena | 
Negmu bieha jofc ftauili 
Krifc fce&oki Tarh ram^aai 

Koja biefce vidiet muka > 

Gdi jagagniaz krotki^ i fuetiy 
Od neharna filna puka 
Grede fmuzan fa vmrietl^. 

Gdi konopit vaimeh, tuardii 
Vcfcu , i cela vfouita 
V nefzieni , ii pogardi 
Cias I i diku fuega fDijta^ 

i Sgraditegl raiskieh^4kiOnt 
S'dracnom irunotn varhu kofi » 
Putom karunieh od ilotaora . 
Neifrecena ila podnofi ; 

Ooo Pod 

P I E V A N I B ! 

1 gdi tefckicme . 
repti, i padA, 

ftotn ki faraieme j 
iiiet> i gnim vkda/ ' 

iruo vboino , 
gniega okoli 
caz mnoftftuo boino, 
kup oholii 

tuarda oklopia, 
riem fuifu , 
10 fe kopia , 
loi prjpraunifu ; 

glafbm mpkliem 

ienu ne priftaju, ■• . x •"• 
; hridim pukliem ' * '* 
Ihafcan <fcju i OSAMNAEST0. ^TV 

Ofiffcre ftiene » fa fuieh kraia 
Kefe mafle nifpoi Isajrui , 
Kamu od glaue^da ftupaja 
Pod pritejckiem krifcom varui; 

Bolniehj fcen^ yidech drufcbu, 
Gdi fcalofno place , i zuieli p 
Vrdircuchi nk gnih tuicbii 
Que rieci lefus veli i^ 

Ke placite miloftiue 

Sionske kchieri (^dimeoe, 

Vas placite ) kefte kriue , , ' 

I finoue nefmilieoe * 

Dochic vrieme ^ kadchie kleti >» 

Mnoghc s*cefti fue nemile i 
1 ca$, i hip I kad nk fuieti 
Sacelefu i i xodile > 

Vifokiema kad gorami 

V gorkomchie vapiet trudu i 
Kamenitiem klifurami 
Priklopiti daih budi^ j 

Ako a daruu fad firouu 
Mnofduo a griefieh odhranieoo 
Kafce , i cini filqs ouu ^ 
Scftochie ii fuhu bit cinieno? 

Velech ou6 nk pried hodi 
K'mieftu mukam odlucemf # 
I Solimski grad ohodi , 
S'tefckiem krifcem na rameoii^ 
Aurlk Pmmik Opmmfiog^J Coo % PI£- 

P I E V A N I E 

.NIE DEVETNA- i 

B S T O. 

IM oua diela (lljde, 

ragl, i Chkchko fuega flooi* 

'a nai vifci varh vfijcle 

Id raiskoga ruogaduora; ' * , 

^r sMfini ' -r. ^ M-^y^ 
!u pafit bude *.' ' 
, fuoga Sina , 
tefcke trude » DBVETNAESTO. ^ Snekolike ftuari vmarle 
Pod fobome oni pafe, 
Kud funcani kogni harle , 
Suiefde^ i miefcz odkle ifl^tfe-f 

Sved oaega fida flauna, 
Suak^ ifuarfnos gdi fdarfcife^ 
Od diamanta tuarda , i ftaunci 
Oh6 vfraftom bricg fci^ifei 

Brieg , ki oftale nadhodechi 
Sue nebeske velicine^ 
Tolijc licpfci , kott veclii 
Podiicefe ik vifinei Ka gniem s'cudcieh deuet knigst 
Dolni i goni fuud okoli^ 
GliubieDiehfe Bofcieh flugii 
ifredieni pafe ftolii 

Korr Anghieoski doghiofce odi> 
I dm fuaki B(^ poie) 
Dopufcflenoi li flobodi 
Nii mieftofe redi faoje ; 

Xme Bofcie huale, i glaftv 
Ter ill fuietlieh deuet redib 
Kor fuakoij na ponafe^ 
P6 raskofcnom oriegu fieda:^ 

Cd Vifcgniega mocb jcdbaka 
Vdicliena sije fuiem: gninu; ^ 
Maredbeno varfta fuaJoi 
Ofbbita kripos vsok^ v« I /- . 


KoE. 

? I E V A N I B 

i vlafti j 
jedan broij , 

vechie ciaiti , 4 
I blifce ftoiji 

1 tak6 

gnih pribiui» 

obro ruak6 

Stuorza yfciuii i .. . - «, J 

fuemoguchi ''■" :'-*': T' -th^ - 
I flatnu fiedi, 
k vladajuchi 
m fapouiedii , „... .; . . . i 

I fuietlofti - . -t. (ft-'trtW^ A*lfl» r«# 

ii fue pofore > . ' ' * 
^uom kripofti 
iu , pako, morei DEVETNAE5TO, 47> 

Td karunizi nefmilienj , • r 

I ki tefcka fla tuorahu 
Ni fceftoki krifc pribieni , ' - 

Glauom griehe fuoe plachifthitf 

S'toga p6 gnioi vechiekrati, 
Sue datife farze ftresa, 
Sgaghiafcefe fuud gledati 
Mnofc propetieh od telesi i 

Tu kad Porod Kraglia od nebi 

Doghie, ter puh muke, i trudx • 

Vidie, daje Iprauna febi 

Varhu krifca fmart pribuda ; : 

Voce okolo pafit fuudi, * i ; 

Icdamufe koijgodi 

Meghiu mnofcftuom karunieh gliudi , 
Obgliubieni drug nahodi^ 

Niedhogamu nije druga $ 
Suefu flobni protiunizi» 
I kij odafuud obftiruga 
Orufcani fui boinizi ; 

Drafigafu oflauili 
V Uieh mukah , vaimeh » fama^ 
1 bicgomfe fui fakrili 
To fred puftiehgprHi i jamft^ 

£6 kad paflier, koij bglude 

Krotka ftada fred liuade ^ 

lUi od fuieri faklan badeV 

JUi vftrilien s'neba ptde i 

Tttfene 

^^^1 > 


^^^^^^Hze ii 


i 


^^^^^^^Hfe > porufce 
^^^^^^^Hiem 


"1 


^^^^^^H>glia fua -faglufcc } 
^^^^^^^H blifu 
^^^^^^Knu 
^^^^^^^Hfcki jada, 
^^^^^^^H'e, 1 


•■'iC' 


^^^^^^H Pored daje 


1-. :« U-t^ 


^^^^^^^^ko k6in vIidaTcj 


■ ■ r*' •= 


^^^^^^^Hebi gorke 


■■'■\ ^A 


^^^^^^Hnarti pripa^afe 


rrj-t! rrfitd'" 


^^^^^^^Hi jadne, krute, 


.it?-T<rf. 


^^^^^^^Hu 


'a. 


^^^^^^^Ht vfrok 


" •. 


^^^^^^^H od DEVETNABSTO. 481 

Alii Vifcgni , od vieh vieki 
Stanouito koij odredi. 
Sue na Qui nacin neka 
Rad koriAi gliudske lliedif 

Temeglitu fuies vkafal 

Varh Sinoui^h finartnieh truda, 
I gniegoua rad porafa 
Ne promieni fuoga {uda ^ 

na duorani Bofcanftueni , 
Kieh ne vfdarfci niedaa fila^ 
Sceftokofu rafardkni 
Ziech nemilieh karunieh ^ijlaf '■,.., 

m 

Suaki od gnih ill pameti 
Vfcefcefe iak plam fciui , 
Dafe Bofcij Sin ofuen» 
Dafe fatru gliudi kriui ; 

Timfe fprauglia fuakolika 
Vifcgnia voiska nk boi varli^ 
N4 orufcie fuaki y'ikk , 
Na orufcie fuaki harli ; 

ledan nad fuiem viefc , i hitari 
Silnom trubgliom boino pieti 
Harliem krilim bars k6 vicar 
Na nebcski varh vQeci; 

Tcr fue Anghiele na boi fua^j . ^ 
lakiem picniem ppi^e ojl , tote f ., 
I biliege' pod^ od rati 
Strahouite, i oholej 

Ppp m P I E V A N I E 

treslcouito . 
hmne okolo, 1 
i og^nienito { 
,efda bliedi koloj 

r pun kripofti 
bu tko pribiua , 
ifci fuieh fuietlofti 
liechia miefez (iua* - 

koiem poda 
j fuiem mietom vlada , 
udskieh varh na rodi 
, dd fapada; 

toj ftrafciuo '' ' 
^lia kruto vftrefcr 
fee po gnioj fciuo 
ftrah obnefe ; DBVETJSTAESTO. ^g, 

Poplafceni H prau rodna 
Scana tai cas Jete, i tdcu^ 
Od vremena neugodna 
Pa ybiegnu farcbu prieku f 

lux na jiebtt po fue ilrane 
V oggnienoi jgniunoi imechi^ 
Tarce yoiske orufcane, 
Koiem nije broja ifrechi ^ 

lurfe chiuti gdi ohola 
Guofdia gori iilno fuecCj 
lur skripati boina kola 
flufcajufe na xlalece; 

Kolafe oba > na kieh plahi 
Nebefafe obrachiaju , 
Silne od buke pune ftraha 
5a iuiem fuiefdam ihebiuaiu; 

N(!k da i narau gliudska more 
Oua diela xlotegnutii 
Kk ncuniarli dufi tuore 
Bes telefa , i bes putii 

Oni mnokrat » illi budiJl 
Sletiet n^ fuiet oui s^nebat 
Illi ddmetnu bratiu hudu 
Pediepfatie bojem trieba; 

Od gliudskoga fliku tila 

Cudniem ftuorom nafe ftaue » 
Slatne prame , barfa krila ^ ' 
I oftale fue napraue^ 
. r\ Ppp 1 Tol 

P 1 E V A N I E 

fafc^o inako ' 

sko ochiurienie 

h nebi jako ^ 

: goih cinienie ; "■' ""■ '** 

em od oka ^ '' "'^ ^ ^^ 
vihra od prijka 
"toga vfrca 
■i nafcieh tlika; ' ■''-■■ « ' ' 

It. ter oholi, ^Wlorr^ hdJ 
inugnic oggniCrie, '" ' ^'"^ *' 
febe okoli '_ 
pe , i guofdene; ' ' '[ 

„ke fpomena '•,'^" ''^ •**! 
boji filna, ''^ 

gnih bij dobiena 
uoieh voiska obilnaj DBVBTNAESTO. 48^ 

Mnofi 2iechia praue ofuete 
V orufcanieh kojieh teku, 
I prokletom puku priete 
Tefcak poras, i fmart priekuf' * ^^ 

Pcria otuora ftrclouita ' > \;:l- 

Od gnih letech vechi iip, 
Terefeie nk fardita 
Boioa diela priprauijoi' 

N6 jednake fa letieti 
Me imaju fat kripofli^ 
£r faakoj4 varfti letl 
S'ofobitom raflikofti; • ■• • ■ ^ Od gnih jedni krila duoja 
Na ramenieh nofe , i fterii/ 
ledni lete na duafc troja » 
A ne i!li jednak liip , i mierttt 

I k6 jedna ni je letienie i 
Tak6 i jedna nije prijlika y' 
Railikoje i cinieniey > 
I Uepota gnih raflikai 

Oni biela , oui oggniena p 
Oai flatna pera nofe y 
Otti modra , i felena , 
I oholofe gmm ponoft;. 

Stb prilik^ liepa cina , 

Varhu kril4 drufiem iiaja I 
Kieh liepotu piet naciia 
Vfti^ymarle ne imajii> \ I . . . . ■ i • * • - V « » ■ • 


f 1 • - I # f Ji . -t 


Nik 

P I E V A N I E 

^fen mila , 

Da fuieh na) drafce ^ 

iu pofred krik 
'ochia Jtafce * 

3uito 

Irufcbe jghtahu, 
iLid cefiito 
e napuniahm 

gliudi od vieka '^ 
od ncbefi, 
Bog couieka, 
[nim narefii ----- 

eisbroinieh • iifr><A ^*!,- 
od naroda : ,^U5n,.;.,ii<»»f\ : ni'i. 
3iehu boinieh,- ' .i>' K^',ni:T' , 
lieh Vocuoda J ■ t . . ' ..•;.. DEVETNAESTO, 487 

JJa vratumi nogu darfci , 
Ofiflro kopie fred cegliuftir 
Terga tis ;a dafe fparfci , 
V oggnieniti ponor guftij 

Od Anghiela voiske boine 
P6 fuem nebu on prouodi, 
I fa sharat gliudi vboine , 
Put Scidouske femglie hodi^ 

Kazigumu perie oholo , 
I railiko s'gar pokriu4f 
A orufciemu fuietlo , i gol6 % 
I fdlit obli funzu odfiuaj 

Sue napraue maca dioia ^ 
K6 pobiene flatom fuijte, 
GorufAiema fuierdam llicoa;' 
Kameniamu draga kite^ 

Na ifti nacin i oklopie 
Kamenimu drafi refe^ 
I vitefcko filno kopie, 
Od kogafe pak6 trefe f 

lur nk vrata nk nebeska 
fiiefce dofcla vojska flauna ; 
Gdife yfcefce varglia od trieska^ 
Kafcuchife na bo) ijprauna , 

A t6 y ere tH priliku 
Od nai parue rati vpafif 
K6in ncuievnu voisku pr^U 
'^ , i porafi^ 

P IB V A NI E 

)in neifreceniem 

X tuarghie, i mire, 

) fagradieniem 

graghia kieijife obftire* ' ^',3' 

:uarda o'clopia ' 'f 
3 fticfim tu vjfieci , 
izi , tefclta kopia , 
netnoj brachi oceti; 

namifliia _ '^i 
i fuojoi fuiefti .•»» ^ ,^ .,>, i-." 
ma, j nemila, i Jjy'i r fn-jtW 
gniega lio faticftii;: '- ■''■>' '"■"!' 

la Bogu vernjeh *| 
ine raiske vani . Ji/-' >ij» ' ." 
, fred cemernieh ■ -V.rt:'- ' 
:hle jama ftani ; ■ "'■ . - DfiVBTNAESTp. jfh Vsdiafcefe gdi pofriedi 
^Gaftieh ftriela pod obIaIcoim«' 
Cim rae plahi napried fliedi 
Nebo marci zarniem mrakomi c»^ -ji Gdi fad oui| gdi fad oni 
ledan drugom odolieua • 
Gdife vfmnafdL boi vHoni ; 
Pun rafarcbe, i pun gg^ieuaj( ^ . ..4 ■» *.♦ ■J Gdife fuaki yhitijo 
r lur n^.ruke, dabi tak6 
Nepriateglia pridobijo 

Kios aruanie filno^ i jlkkpf 

. ♦-f 
Gdi kij ffriela ne iaia)uy -^^ 

Sa prim ^ fa vrat s*nafcnt>in iruk6at 
Nepriatcglie fue hitaju 
9gnihouoine gorkom mukom; 

1 1 dpftoine fa dat plate 
Neharnomu nmoidiuu oholut 
Na tleih mechia « p'fofcu i i mlate ^^ 
I dskajtt gDim nifdoitt i 

« 

Gdi po male ftrana odmetna 
S'^ogk treptech vklaniafej 
A isabrana voiska ofuetna 
S^ ijaim tiekom funulafe i <*c I :.} I 


Gdifa Techie s*gFalM«m biegoli 
Odmetnin budi ^- fnuid^* 
Prid ceftitiem yemieno^*TOegonr 
i^ba^k &fina plechii ^ • > / ■ P I B V A N I E 

>hru plahom , ^ 

\e dme planine , 1 

lu sledniem llrahom 7 

ois viline ; «j 

pobieguchie 
ki s'gar metafce 
me I i goruchie » 
ilufcni orarccj 

: jafe . 

I mnofc marfechiu: 
e , na porafe , 
t jad , i fmcchiu i 

tu'i vidielce 
viecrre" odhuale 

duor ifach , ktiefce 
icba da rafuale; DEVBT.N,AESTO. 4pi V cas 001 s^ofiHirom rieci ,' 
Sat iilofli prid k6m ginu i .v 
Rafardanfe ne oprieci , 
I^^ goih plahu nauarlinu { 

Ok6 febe on pafechi 

St6 ilufcbenieh duorktgnlzit 
Suiedieh cudnoi i^ bdiechi ^ 
Dieuickoga ftafa^ i lizsn nebefocn obgIiubi£nii 
Obra milos meghiu gnima f 
Raiskom puku nabunienu 
Kik s'naredbam poQa ouima » 

P6 tuu bratki me duoranci 
Veli , iSi barfi^h kolieh tezi » . 
Ter od moje gnimi ftrane 
Oue rieci harlo rezi»* 

Kruna vami nije podana, 
I gofpodska vlas vrmnofcna 
Yarh nebeskieh fuietiieh ftranit 

I varh fuieta gnim podlofcnai 

• 

Bes hotienia dafe moga 

Nk nepraui boi ijpiaugliate » 
I farditr bes rafloga - 
Neb6 , i femgliu dDi; imitate r^ f * . St, f. •.»n« '* Boina oniicia oftauite i 

I rafarcbe vafce Tredav : 

Terfe k'meni fui vratit^i 

BogiivB oud fapouaediti . o; 
^. ; Qj^q s Rcce a > » h i I P I E V A N I B 

s podnifcena 
cie cu bcHede 
a i Qachiena* 
^a zknienia Cede t 

L, i pomgniua 
leti luega, 
iciom fuiem odkriui 
'Ogliu Piiuifcgniegai 

gliat fue defnize 
laha fceglia , 
fui prid lize 
. Stuoriceglia » 

s fcgniome hodi, 

au; krepka vira, * ■ 

fladko rodi , 
tajka mira > . ■ - •> tC )- .7 f '■ •« ." " Ni miefesfe^ki fuaje - r 

Bes karfmania redom ftaugfia^ . 
I mifcglicne do tad boje • .. y :> ' S'j 

Tt po malo^ faborauglia; 

Tad Kragl, krj fuiet vafai fttdi/ 
Sua ftuorenia prid kiem tarnu p 
P6 raiskomu duoru fundi » 
Bofcaofiueni pogled fuarpa^ 

■ 

Trifc prifuietliem krenu ceioofty 
Occi okolo cim] obnefe f 
I trtfc cini tefiem dielom 
Dale nebo fue fatrefe; Befiediti fa tiem Uice , 

Koje fmiemluOf oefuies Iko)Ii# 
Vikrgni dub , vas potkre » 
fdo nije vogUa mi^j^ f r ■ \ • Vi farnete , jak di dofti 
Nije i9la fama velicina, 
• Od Earienske fle filc^i 
Gliubienoga branic Sinai 

Ggnin, i pkhos vftegnite* 
Vftauite.fceg^ bouitt* 
N4 ofaetu ne miflhe 
V ou6 vrieme nqpctftoimtt 

Saaitt kako s*indje odloke. * : 
1 ne fuO|ga bes hotieoia , 
On na fmai^tne grede make 
Had etindskofia ^encictiBay I« • •■•*#^*' ?^^ T » 


Nifbte V A N I B h|e, 
iecna , Ml 

"I DEVETNABSTO. 4^5 JAoh moguchftno tac nejakoi 
I kripofti moje nijcfiir, 
Od koiehfe femgiia ) i pakOr 
I nebela s'morem trefui 

Da nemogUi kad^ bila 
Nebi ouak^ moja odluka r 
Sina obranit draga , i miW 
Od varline iloboa puka^^. 

lofc da gniemu tad protiua 
Defnizebi fuoje proftarlo^ 
Suefcftoje fada giiudftua feiuay 
I fuefiftoga jes vmario f 

Saate oholieh Giganata 
Kako fnifcih varle mochi*, 
Kij d6 vifcgnieh ktiahu viitsc 
S*BabUonskom graghiom* dochi^ Oni vfraftom ftrabouiti » 
V febcfe tdi vfdahu, 
Snafcnom rukom koriepiti 
Ziele gore dk mogahii ). . • > ti • » 


4 . I . • ' ■m' AUi obiefniem tad ja g]attam» 
Kiemfe ktiafce gora fuarlia $i\ .' ■ 
I gnihouiem filniem fprauji^ 
V cas jedan doghioh Yarha}i 

Smecoh jcfik gnih obchieni - * ;: 

Kros jefiki drufieh velc»V - « ' 

D4 jpo femgli rafun rfceni " r 

Raftekufe, iraliiielej - /' ^••/••Y 

*%♦■* ■ -MM ^ ■ . r A ufiooi) 

P I E V A N I E 

fcna sgrada, ' 
nieniem treskouitnir * 
iudi flieh i fada d 
: oacia dimii 

fmartnieh voda 

grieh pofpiefcno 
£h jur naroda 
inofcluo grefcao* ; ' . 

rade opeta 
Jamu oggnienitu, 
ilea tac prokleta 
trag na fui)tus ' - ■ ••*. -w 

, da i fad hochiu ' " '" "* 

lit, mifao blagu, "_ "*'*" *'"J 

ih fmako tragu j ■■ - 1 # • ' i "i ■• DEVBTNAESTO . ^^y 

Kftdchie fceliet, nii famani, * . , ' 

Da tegnuo nije vieku . . ■ 
Moi drag Porod, i gledanS, 
iN.i damuje d6 fmart prieku ; 

Bog ouako dogouori t 
A gniegouo n4 trenutie 
Sagarmiefce vifcgni duori | 
Strafcnu trefcgniu femglia pchiutie ^ ^ . . . 

Ajpla^hafe fua varlina 
]R.aiskieh duora fafma Ytalci | 
Sa Bofciega fuetit Sina 
Koja oggnieno gnih raii^raici ) 

:S'mnogom boli famo jmuce 
Gled^, i pafi pd gnih fuaki 
Tefcke muke > koiem muce 
Scuorza fuoga gliudi opaki j 

V 

Jak na boinom' kadfe pogliu 
Dui vitefa mlada » i jaka 
Meghiu fobom fa cias kogliu^ 
I orufcaru gnih jednakai 

Ifabranieh mnofc mladichia 
S*obic ftrane tai boi gleda t • 
I fuak lednom fumgniom zichU 
Priateglia fuoga predaj ' 

Nii kad jedan od gnih bud^ 
Zarnoi femgli palH niza , 
Cimga ifrani , citn dobudi 
Moch produna; i defniza} 

jR. r r ycrifi 

P I E VA N I E . 1 

ijga gliube, ■ l 
;i fud ne braui , 

fui poguhei ... 4 
fcanii ;iO. .-^j n;. ;ii ■. i:*:ji ly.h i.'. ■ ' 

ncmogu »h|9«o^ob oif*uo jdS ,] 
lom is dalekx i^arf in oiiO:(»;\jy A 
:u fcalos mnogu y icg-Jti' iJlwrni^tS 
na dida prieka* -'t uioguljT] un-2^iil .^ 

3es obrane , .i.t'TiflY fiiA sl^iUIq A « 
lia, kij fuicft .ftuorq,'!^'! s-ronb riai.^sfnA ] 
e orulcane :'.'■' ]ij.i:jl IJ{3^yi^^. t^ 
fe vidie goci^.-! Ua^ uQuioggo £(uX 

ledoftoini, •'>tf-n oMiiV Hori /not^wua'H 
u cemeru. ,ij; Ui lU^i ,ii(;lO 

i vboini 1 . i ur: i .1 .X 4 
fc tuardi fteru ; j. g - ■ '■ - Skripi vas krijfc, cim opaWo '; ' -^ ' -■ ' ^ ' 
Guofdie p6 gniem filno vdar^-, ' : 

Ni vdaranie cefto , i jak6 
Hridna gora odgouara j 

Suake ifranc ter ponafe ? 
Dati farze pukhe od jadai 
Karu obilna prolkuafe, 
I na zarnu femgliu pad^} 

Varhu tega pifmo nouo 
V rafliki pifcu floua, 

Nazarenin lefufie 'ou^r - :^ ^ 

• I . 

Kragl koije fuieh Scidoui** >.). .^ ^-,. r f J ' >1 • Sloua Eurienskiem ka jefikonif 
I Garckiemfu vpifana^' 
I kiem s'hualom fu6m velikom 
Latinskafe flufci ftrana^ 

Cimfe vkafa, kofu fuudi 
lefi:;^ oui glafouiti, ^ 

Tac Sin Bofcij vas fuiet-fcudi ^ 
Suojom fmarti fahrapiti'f - 

Pifmomu ou6 fli puk ftauglia ' 
Varh krugniene drac6in glaae i 
I tuoritfe gnim neultauglia^ 
Slobne rughe^ i nepradei - - *, 

I, damiije muka tefca * ' 

Varh podanieh ranat i b6li§ 
Potifaena dua lupefca 

lofc propigniu gniega dkoli; 

Rir A I5a* I i .'. . ' ii J ■ ">>j 
P I E V A N I B 1 

y dauno koja *l 
, i p6 fudu 
la tefcka fuoja 
finart prihudui 

I naj tefcemu M 
ma rafpec vifi ; 

iehu priekom temu , 
;hie , i naduilii, , m .. ^.^^ , 

Li fue naj gore. 

tu gliudske obchine^ / 

iuiek morcj ^. , ,, , ^.^ . 

1 fceftoko ., i-i ratfi|,M|^«a 
3 bichu gnicga:, , ,,. lilaiV.iKi 
. vifoko , , J »^:, 
iefto bricga, ^ DBVBTNAESTO. 501 

lofdter occi BofcanftucnS^ 
Naraunieme frakom (iabu , 
I vclike jofc promiene 
Sgorzieh muk^ ae imahu*;. 

Samo is tiela prem bolefna^ 
I nis raiski obras bliedi 
S*prahom , sYnojera karu vrefna 
Smiefcanafe gniemu 2iedi i 

Vftimufu jofc karuaue 
SVdarania plaha , i Ulna , 
I profuti vlafi od glaue ^ - 

K^ flo y aeghia draca obiloi j 

Tak6 kada funze ohol6, 

Oko fuietlo vifcgnieh duora» 
Sa vas obach fuict okola 
Ifa iffdcnieh fine gora^ 

Ako tzarne kros oblake 
Tad nebefa pocnu bliedit i 
Ter prietechi dafcde , i ttiihkep 
SUk godina hochie fliedit; 

Ifa priekc jofc koprenc 

Safue s'magniem frakom fiu^# 
I prilike fue flachiene, 
^afma fuietu n^ fakriua^ • r Suarha Pimania 'DtuetnaeJiogL^ PIB- _ * . 

P I E V A N I E 

^ANIE D V A E- 

S E T O. 

ETOI Majzi 4 tolikfi ; ' 
Rad fcamora ka nemila 
Vzuiliena veomi priko 
Biefce u Sionski grad Ilupifa 

ghie glis iftini , 
Dmu koje mraku, 
Porod, i jedini 
ke mnofdu opakui ' ' DVAESETO, 50J Vuriedienoi nifdla tada 
Toi n4 pamet nedohodi 
S'tefcke muk^, ka gniom vladit 
Ka fue mUli gnie gofpodi;. n 

Tim jadouna fuoe rafmechie 
Prame oncas nis vrat bicli , 
I tolike chiuti fmechie*, 
I tac gorko place, i zuieli; 

Dabi grofniem ftioiem fufama 
Omekfcala flicnu tuaidu^ 
I nai gliuthiu po fred jama 
Kamenitieb fuier^ i fardui 

Rafgouara gniu famani 

S'rieci blagom, i fladkome, 
Vernich drufciz skup isbrani, '^ 
Koje obchiahu faediio fcgniome^y 

Ir nemofcc vftauiti 

N4 gnih molbe place prijeka^ 
Ncuogliaje gnioi zuielitj, 
Gnie nemiru oije lieka ; 

1 jar na duor gre bolefha,' 
Ter u tefckom-trudu, i jadu^ 
Ifdluch fuoga Sinka vrefna, 
Tcce , i fame po fiiem graduf 

Priflufcuie tufcna fuudi, 
Suud fmetena obfirafe , 
leda vidi gdie mnofc gliudi y 
leda cuie gdie ke glafe^ lak 

P I E V A N I E 

cad kofcuta i 
funcanomu 1 
Dcla ipomenuta 
re gre k'fuom dotnu j 

tie zarlieno 
pafi ftranu , 
fue gliubieno 
tad na lUnu i 

leifrecenorn 

Dcas fue lorcif<fte, 

ter felenora 
3rod if(fte; 

tragh vgledi 'iH 
. i karuaua , «i.. ' 'i "> '''•^^.f^t^ 

la meduieda » ' ''"' 
ilna laua » ' DiVABS^rp^ ios 1 I Puna make » i nemira , 
Koij nije moch ifrechi,. 
Van Sionskie^ poce mii%«. 
Put nefrechne golrt te^idi 

y lizuje pcbi pofno;, ">« 

Tolikoje poruicena » 2 

Tolikoje jadno , i grofho , 
1 fceftoko Tzailienay Mno|^ Majke 8*gar^' t'polaoa 
ficaloftiue gniu gledajH) 
I, fcgDie sliuta T^a, iptec^ 
I one groui plac lieuajus ' J I « • jT *»S' y.i 4f t Hftrliem hodom jur vlafi 
Meghiu voisktt filou i i hadu I 
Ni^ od plafieh kogni^ pafi^ 
Da iatarti gpiu j^nebudu # 

Tak5 tufcnu patom drfifri 

S'bolnom Majkom hiin iremiV ^': 
Ter fcgniom pored gorko tii&iV 
Sufech »« kafcttch jad centemi i 

Kleofina jofc Marijai 
I placnaje fcgniom Salolne f 
1 od fuieh inieh fcalofnijai, 
Mandaliena fuom feftrome I - . Zamiemfu onrybiufima 
Liza 9 i prame fue fakrilet 
I fue jaoniem vfdafima* 
S'Bofciom Majkom phca $ i zoilei ]^ ^^ 4 1 . 

P I E V A N I B 

ifce ona 

? , i karuaue , 

2 krifca fiona, < 

ghe fraartne ipra uA 

uelcoliko •, -' 
o nije odkriJa^ . erj^^c*^\^A 
tre veliko , - •"-err. ' t '>'v >e' 
ijefcih; :' " '^ 

rife bolnoin rukom • 
s parfi vdara, . '-"i 
s gorkom mufcom > :' 
ilgouari; •.:■■„■ ^ ...„;^''^ 

a, ah jaoh menif -W ntoborff fi 

:ii tcfcko ^lijCe ''^* a-isiot li* 
li vfuifceni, ■•**! '■.'•; ' 
; ftrahouite ; ^yl^MSETm '^w^ i- ' - •• Puk , ki j ft femgliu pbechianu 
Is Egipsk^ ftrane opate 
Onda ifueden » fuoju obraiui 
Sad na make vodi ouake > 

Gouorechi tei beliede* 
Placna , blieda , boliefcliiia , 
Kros protiune voiskft grede » 
I nikudi ne pociuai 

Ni!l boinizi prem nemili 

S<5titim dalek tufcQir odmeckitt 

I nije nitko ^ dafe fmili . 

Ni gnie gorki plac, i iaitthiuS '■- • - 

Alli fafue iftiskana 
Silomfc arue ona t i hodi , 
Tac da kruto raskonciana, i - 

N4 brieg ftarmi jedu# YsbodU » - ^ 

Ifa boina skupa obilna 
Till fla fuoja pafi ocitX) 
Smartnu gragbiu krijfca filnai 
Neifdiegliana ftrahouiu ; 

Alli kadi podam ftupi, 
Ter vgleda oinka nioga$ 
Gdi rafapet dufcu kupi 
BlifU caia jur fmartnoga ; 

• 

Kadmu guofiiiein vidie ofcflrieme 
Noghe , i ruke flo probiene * 
IaoH> i tarnom boderaieme 
Suete pnune obDcfeDCi ■ . ' -. 
v.. ' Sff ;> Tct 

PI E V A NI B 

>olno tielo 

ui fue zarlieno, 

cafno celo 

naflonieno j 

raiskiem frakom 

le occi mile, 

rtj biehu mrakom 

lie potamniJe; ■ ** -^ j -■ • ,• 

^muke, i jada -tm nm•^ '-' 
ifiem fuiem drugaml^*'" *"•'■ ■' ■ " 
ka ofta tada, •'! ■ " 
ri fciuaz kamii 3<*^ i- ^t^; -Jts- ' '• 

ne odolieua rndri^l JlSA ilit 
flieh vietari , ■•*»■* '-^ o iumA ' a .< 

fto kijga ob)ieu4f ' * . T 
ijga s'neb* vdara ; ' DVAESBTO. S09 Poboliefe nk gnie gliutu 

Muku, ter k6 boglic morCf 
Na gniu tak6 ifcefnutu 
Skdke obarnu fue poforc; 

Sa tiem gliubkoi i medeno 
Beiiedeioi oue praui , 
Smiri tughe tuoje fceno, 
Tuoi cemerni iad vftaui ; 

Roditeglia oioga fudom, 

Kraelia od femglie, i od neba I 
Sa luieh griehe s'ouiem trudom 
Vmrietije meni trieba^ 

Ter videchi vierna luana 1 

Gdi gnie blifu place » i zui.eli , 
Nemoi fame bit skoncana. 
Ouoje draghi tuoi fin > Sa tefiemfe k'gniemu obrati» 
Velech , eto Majk^ tnoje , 
Naftoj vas vik gniu gledati# 
I nil miefio gliubit moje ; 

l^i rafgouor oui mill , 
Sufe 18 occi fuak proHeull 9 
I nepriategl ifti zuili , 
lak pokaian fuoga od ggnieu^i 

Pace karuni jofc boinizi 

Vfdarfcati nemoguf&i 

Vk fmeteni fuikolizi • 
' I fcaloini ne kafcufe > - r 

w Vuric- •»^ 

P I E V ANIB i 

lajzi tade " J 
ec na vfti , ,^^ 
iiojc jade ^PB 
.cu fuafe fpufli* 

i zeliuat 

ui tufcna vfe , 

i vmiuac 

I grofne fufes 

tac gailechi, 
inku fuoe poglede " 
:r u gliucoi fmecht 

beliede i 

moi gliubieni » 

lajzi vkafa, ... 3 ^ '"•<• *=■■-» 
leifreceni J -« ~ "^ 

tuoga obrafa > DVABSETO. 

Tkoe nefuieftan toli bijOt 
^ Tkofe vkafo fmion toli > 
Date tak6 ifgardijo, 
Dacje take pod6 boli^ 

Kolikofi , jaoh , promienien 
Od OQOga Sina moga , 
Kij hi dofld toli fzieQien, 
Od naroda Eurienskoga? - 

Koga malo dana prije 

Vas puk glafim vefelijtni » 
. Sdlofe mofce nai flauni je , 

Kako fuoga Kraglia primi; 

Sx Bofciega ko'jga Sina^ 
lerufalem vas poiafce , 
1 mnofc poma , i mailing » 
Pod nogneti proftirafce; 

Tolie kruna, na tuojemu 
Kufe nadah celu gledat, 
Toi priftoglie , na k6m fuemu 
Suietu imafce fapouiedat? 

Kuda gredefc fam bes oieoe , 
O fciudieno m^ nadani, 
O m6 dufce rafcaliene 
Drag poko^u » fladkd vfanic t 

od gliubaui kako moje 
N6 hotiefe fpomenuti, 
K6 bes dragn^ Majk^ tuc^ 
Na filnufe finart vpUti^ *' 5" * -' Ah .*'. 

P I E V A N I E 

efi kleti 

iudski jcfu, 

;nih hoch vmrieti ^ 

Doi vrefui ' x 

irti tuojom 

ijzi rane daua{c, 

li nepokojom 

IOC moj skoac&uaic i 

n placna fade, 
<o moi bes tebe, 
iri fad me jade, 
efci me.potrebe? 

; u gnihoue ' 
nolile 

ue fa finoue , 
feftre milei K J DVA^ESBTO. sn ie mo}a flaua, 
Kuchiu primat fuega od.fiiieto> 
Tebe pafit > jaoh » karuaua » 
I n^ tefcki krijfc propria? • 

£(flomi kori od Anghiela 
lur pieuiafce piefni 
Ako jefam ji iciuiela 
^a oue Hittke meni fprauoc? 

SAomi Kragli od iftoka 
Suietle dare jo(c doniefce » 
Ako boles tac fceftokii 
Priprauiena meni bicfce? 

Ah blafcene Majke oni , 

Kiem nemili varh Aiieh gUiidi 
Pun rafarcbe nepriklone 
Diezu pokla lerud hudi^ Kad nefuiefbik fli naftoja 
Meghiu gnima dat fmart tebi » 
Cim profiungni , cimfe boja » 
Dama Tfeo krunu nebii " "V .^ i ' I • ■ ■ \ i « J . .J t k 


• « • « ■ « Ah kakobih fceglna 
Daje i tebe ii on6 vrime ^ 

Karuna ruka porafila 
Ofdriem macem , i filnime i 

Oaemi , oue f jaoh ^ bolcfti 
Oui nalog tefekieh faU, 
Simiun fnani jur nauiefti 
V rukahte darfcech mala I 

Tte Oa 4 
A NI E ho n^ jl ; 
. 1 
'/^'•r- .1 »-. \ yi gore » i briegoui, .u 'n^l >fgl o .V/fr c^ 

Ke nadamnom vidim ftatJ|»'K.^ r.o Jl onbo- 'i// 
Samirite jad moj out , - ■ ffWJf.^ ?■': * J 
Kij fuu rado9 moju ^krati i .•.-i^:-*^ /:! ; . -v « S'uafciem varfim rafpuklijm* 

Nafarnite fadi naoie^ > 

I padite fa fuiem gmmt, |^ ^ 

Varhu mcne oudi famei 

Neka gliute me neuoglie 
Suarnu icnaju r vaimeht aekfti 
Vtafcife , kame koglie 
ledouita boles priekii; i 

S'ouiem riecicn mnoghe drughe 
Bolna Majka gouor;^lce» 
I neifmerne puna tughe , i 

Krijfc fufami polieaUcc ; ^ 

Krijfc » od koga gniu ncmoga 
Rafluciti drugbe vierDe» 
Ni gnie fmirit fcalos moogiir 
Ni dich jade gnie cemenief I. 1 - " A 116 mnofdluo, i hudobii6t -^^V- 

Naulafdtito skup zarkouaiy 
Nefaiefnogapfuiey ilioboo* 
X gnim tuori ru^ otronni » • 

V karuau6in boju prijkn , 
Smart! obilne gdifc diele » 
Produnikfc protiuniku 
Od gnih kaice blafci vele \ 

Ttt » N«. 

P I E V ANIE 

life fmiju, ■}. 
o fuiga korek 
glauom viju, 
fei gouore; •t'jA •-'^(.•^'n *' i::'i i*. 

n cegliadi .'.-'■"t-^'t -»^t<rr «* 
i jes hualio ; t^;.t :1 r>ii<n 
emgliu Icij fagradt . r.-'-fol »>;wr 
;a porodioi i:;i-^t' t^so wr'rt** 

'arkuu flauDUj -■' '■UM »rtr wSI 
:hi neg 4ari prighie t "'' t iiti*^ » 
jietlii , i ftaunu i •»«] ' , ^V 
je bila Cghic t ...iq t-Mi^'i /.f*' 

i nafcemii ' v. •♦?^ow'*>^34f* i 
je ftrafcne. ihudist ''JC^ »^ikM\, 
. dafc gniemu ■ -I'l"! '•""■ '" 
olik klagniat bude s OVApteTO. 517 Ncka s'krijfca fadk (iede, 
Akoe Chiachku Porod praui^ 
Ki) fafida raiske fid^* 
Kij gofpodi fttoi naxaui ; 

Takochiemo p6 raflogu 
Vgn vierouat fui jedioit 
I poklonit kako Bogu 
Gniegouoife velicinis 

Oui gnime rug tuorahui 

Malo magnie martuiem Vechic 
I gniegoue yfumnofcahu 
Iok: boleftim oudm (mechiel 

On kafcuchi farze jak6 
Ni nefuiefno toi ruganie p 
Podnofcafce gnih opako ^ 
I nemilo dielouanie > 

Pace mile pun blagofti » 
Dati farze gn6m fanefef 
^ Dafe fmili > dajm profti ^ 
Chiachku Ouako moUafcefei 

Prodi gnima fei kriuiue 
Roditegliu moi gliubieni^ 
£r nefnadu , k^ flo cinCy 
Tolikofu faOicpienii 

Blaghe molbe fei primiene 
hi Ice od Oza nebeskoga 
Zicchia ciafti neifrecene, 
K6m pofduje Sina {uogpLi Tac i 

P I E V A N I E i 

;m d toi dobi 
X biefni puka ,. 
nu grieh, i lioba» 
e druga odlukii 

timfe kaju , 
fcgniom ne fliede, 
1 neg lupaiu > 
placu, i bliedci 

'drughe ftrane , ■" 
ua kij propeti 
fuoe pofnane, 
sa vtnrirti f 

s'mnogom (lobdm ^ 
ihu flicm pfoukaiai , 
r meghiu fobom 
befiedami ; DVAESBTO. yip Ako rodom s'aeba ishodifc , 
Cemu tuojom vlafti fada 
Kas , i tebe neodobodifc 
Od fmarcnoga gliutar jada. 9 

Ni!l kadfife priprodauo 
Sk Bofciega Sina puka 
S'namchie^ patit sbigloo, i pr^^ya^ 
I podnieti fmartnu mukui 

Nfe podnofi ricci biefne » 
K^ rasboinik riga opaki* 
Dobri lupefc ftrane defne, 
Megmu odgouor daui onal^f 

Kaji, 6 hudi ncfuicfnice f . ' 
Biufci gotou dufcu puftic p 
Mahnitofte {\k potice, 
Rieci otroune tei ifuilitf 

Strab od Boga kote nije , 
Kij nebefom, fapouiedii , 
Na prikornom danm kijc 
S'nami raipet ii poreda j 

Ah pokaife fad^ , i skrufci 
Sa llocinfiuo tuoje ocitOf 
Ako ncifcflerc tuojoi dufcf 
Pediepfanie viekouitof 

Slicnu griefim mi pokoru i 
Ofudieni podnoumo^ 
Pace sa gnih vele goru 
Muku » i fuarhtt doftoi|qpi 


Aom* 

P I E V A N I B 1 

Irugo diio j 
a neueini, l| 
o, i nemilo , 
fci u Icrminii 

rich fuit ima 

ti put kafati , 

dielit nemochniima, : 

fciuot pourachiaty;- " 1 • 

:im na Bofciega ■"-' '-_ ""'-r »»*»» 4« ' 
ti fuoc poglede, iiaifc- t. ■ 
i klice gtiiega .-^ -''-i' ■ .;; 
ufcne tei befiedef " '•■"•'Sl'' "'■•-^ 

ktiei od mene , "^ "" *^ *■'*•* 
iChiachka Sinu , •«='?» '»"'*. ^ 

,e kad blafcene ->*-'.rA.t. P- 
na tuou kraglieuinu i . i. A O ceftiti nad fue inc t i^nfj^i J5f(r>q,:4 , rf/:b>7 nnh-^l 
Liepatie frcchia tuoja,i^neiJJlni;Dlo.\ nnr;' ci r 
K) pokoje naghie iftine ' >' ' • ' * V 

5rcd fmartnoga nepokojii'^ .iv. :. V-a ci i_ -. ;; 

Koij a grabfah prouodechit ^^^V- •"^^^'^ ^-''^^ :j:>u- !u 
I ii rasboiftuu fua t»^itaL]j^> ^ ;ri;c^ r j'nVifn '; 
V cas jedatii jofdte i mreel^i-'' ' '• i^l ' ? ^?' * 
Dobra vgrabi viekoilit^ i j ^ ,i . iv^.;. .. i 5'taojom frechiom gliudim ibieme ' " ^ ♦ ^'^^ 
Ifgled Yiecni tichiefQ l^ti » - - ' ' -' > ' .i 
Dafi? d fuakd mofce vi^ie-V * .... ..; .»/! 

Skrufcen grcfcnik fahraoitii^ , itii::::.^:.!. ^ O/.ji;: I 

* 

A doklefe Bofcanftuena ^ in ! : :;^.i i ■ \' ' .T 

Smart pd fuietu budeolecij^ -"^ i :'/-»/ .,../. i r!'^' 
I tuojachie vfpomena ^r : .i: ; s ■ . )ij f ?£ 

Slauaa ii pored fcgnidtt'-^ide^l' ;i^' x:jf> 'j .::0 

%)afite£^ia moi drag mili 9 '^ ' ii.^v: V/i 

Sk fceftoku muku tuojui ^ '• ' 

I namefe tak6 fmilip oj.::';1::'j ..ttllv .u i 
I fahrani dufcu mc^ai^^-'' ^'^'^ \J ij .^::^i jjijI i.a 

Snam tifuchkrat dipo meni < i' ^'o i^hjid re i*lA. 
Blag lefufc vrieghian jefi,' ; : < 

I da fafma netarpicni > ...>>.; o > 

I tefckiiii moij griefij- •*-'^ - '•*^'* -iC^.^il i.^^**'* 

NA di toga nije natiWWw^oiv-^^n m^^iq rnoIi>io3;> 'VI 

Koij ii fmartnoi gliiiCoi-IM^)!^^'' ^^ '* *^^' '^-^i • 
I ilk griefceniu hudu , i kletn,-^ Vw.. j: - 

Mc krittine nadifcobi^^* ^ ^ -.- it.. .. *iv . >> 

Vua Jedaa 

P I E V A N I B 

kapglii jedn» . . ._ : f.)-. O ^ 
Bofcanltueoe > .n liibin MiiqiiU 4 
I vriedaa , ji aiM-^A-ft »icjc*q f\ 
• neisbroienc-) '' :j>n ^^^irtn):mi '-w-i 

Vifcgnieglt, ;,: 'houOlq *MeiJ n jioJI 
a ouiem dj«loW».' aiA uv^\to6ir'. it' t 
ih is gn)4g», i wWloj , ;ub3i trj </ 
s'bolniem tieloflvl .j-tiv irjr.in-/ i.l.jQ 

hi fuak cai ttCtHj riMl ioMlv Ws'lt 
fceghiu ocijijtlf ■ jloi: (S;j:ii'l 6 »1«1 
cednim, ie«i . 3m:.i2i^ n^ilou'S 

nefrailieni , . Kinflniralo! ^jHifc A. 
irechma ifansi, J.ud uisiul 6(] mni.. 
I'l nefzieni '-.-.•j<j(-/ i'thvui I 

S'gOttPia. fi!U«l r ■ ,r,r, .; .r. :%-'} • • • « V toli1c6 gliuta fmechia ilrjliri tiior[ D-.'jmM \ 

Kros ccftcfc glafe ti(fciWti|l«ohl I301I cr!- • r 
V dielicniu od odiechi4i'-tj' t r ^ .r. ^ I 

K6 nofafc^ Porod Bofciji. ;;«• ^ •, j r 

£r Aikgniza meghiu gni^ : : 

Biefce is mladieb jofdo idBnJL^ 
Gniemii rukatn priciftimi 
Ppmn? pd Majke ifackap^i 

Oli4 biufct n$ fafcuenat 
Ktiahtt dk oft at bude zicUt 
Nempguchi rafdielieinL* 
Bit meghiu gnio) vechie i^ itidlkl ^ . ^ • < 


T5iD,piettano kakp biefce j 
Daft budc ifpuniti^'^ r. 

N4 frechiaiu varch l^tiejc^f^ 
Kogachic pd ^ih iskocitiif' ./ .N:rr. r 1 w « «<« « ■* ^v ^ All Scidonski grefcoi puce, 
Kij n^ dobre marfiic filiate # 
Gonech, bijuchi kijte vce 
Prum oebeski gliudt iiieMi • « 1 


J f* - ■ OtieliG pripraaijo 
Duore , Uufcbu , i drttfeimi 
Bogu f kije podnifcijo 
Sat9 fuoju Tclicinu^ ^ . :- , - ., i.i c^ V-* ■ -* Kij A tebe vfdienutii •':. ' ' iT.cJ i: .j. ' r. ■ 

1 si vmarlieh fmirit rmecliiii> y ■ 
Doftojofe gliudske puti . ; 
Nafc obttc^i flabu odiechia# 
*• ' V tttt :^ Vce< 

P IB V ANI B 1 

>h, rafcali ^jyiiji iS'.Ioj T ^ 
tegl Cftoti tkiiui j ;; »h(Hr7 wii 1 
ce nagn nauali, ■ ^ ry gin^iUib V 
e, i uimgDiui? 1 !,:;i.vl ^[^intoa -iS 

. koti obechm, - «'itf/!ni «si(i^>'i>( it- 
rfta tuoj^putet ■'-( ri-Mbit'm zi i»-ib(i 
J tebe ziccbia. V:i-t'i tnalui unDirtO 
: , bice gliute; '■''! 5il(tM bo -.(iTio'f 

isbroinijmi • -T^ct ia iJ>i)i<J MiO 
gniegi ifgaidi, i ■ ib uiUi.-.i 
iniem karunizima. i .Hv';'jot(ti>l 
i flofardii; . . ,u^ I'iHjj.ii jiS 

eda ftupa , ■^^i\f\'* niti ornsBst^; m'f 
oblak fad pofnanl i!iow|li obod stta 

ic ftoja> kilupx/ ''"cv Hfoi'lj-nl t^A 
■.mi, i branii ■- "■: > 1 n J.' •i.,'.-< DVAESETOi fiS Sted puftofci diuie » i gladne ^ 
Skdkbm manom onte pitti^ 
Ifuodechti vode hkdne 
Is kamena f I • f • Gorkom icucim , oftom ^tieni 
Ti gniegoaa vfta iftrudi , 
Nad fuiem d flu oftinutieai> 
i puce, i prihudii • : i- I > w > • On dopnfti , tu4 hagliia 
Cetres lieti ziela daje , > . 
Dokli golieh is planimt 
V obechiane doghiefi; ktaje«-i : r. ' ' .** ' Ti gniegoue cifte odiechie 
$'gniega fuuce, i rafdijli, 
Safma finamien>.i^k od fCdneh 
Paklien puce * i nenuli > r t . » . }\: Kananeiske Kraglie » i pake 
Vfionoga pune biefa 
On pomlati p6 tue ruke^ 
I oholiem glaue ipleiki ; -I . I .'i. 


Tknii fa tft cias» i flaaOf j - •<• 

Gnim taorechi rug neprauir '■ 

Mktifc tarftim cafnu gkuar-*--^ ^ 

Biefni puce taaidoglagij ; : 

Onti fuiedu krann podi, r^''^ ' ' 
Ni kraglieuftua onte vfiiifii r. \ ' 
Var fttieh inieh ^ natodik 

Ciaftien|Ceftit| flauaa tifrj^ 

Via ' 11 # « - 1 


P I E V A N Ifl . j 

nagniftiga, ;: S iitofliiq fciil 1 
dracom , i ti »'» mvaBtn tnr.. ' U.\'i ' 
rijfc pribiga, -till sK-iv iitlj,'. •{! 
: jedouLCi» , Lfiuoiu^l KxnwaA U 

iu, blagodUn* r -^Ro nshuul cct>;lioJ 
le fate ,11.1. .i:' nil' inojsiiT-! iT 
. i nehara»rjiju.":iio uj} ii msiiA >•/./£ 
1 vrachiafc ^httpii^<{ i ..Muq iMlal3 

ipieuani ■■ I <(» , ian<jofc ttd 
)rorocaDl}ua , . 'vji . -.iwi ttiii>0 
I prem pofnanx , nlq ai xbilc^ lii oCt 
1 raifc 'H'f— ^wy'';"'' iiwi£'9do / 

dali cadi, »l»h>ii»4ftiJ >Uffii»ln3 if 
pofta nieU, ■' ' ! i ,5MIi1 «35!'^8 
koi gliudlkieh tni(Hr,--i-:ac;:'\ ;.rril..a 
s'gar s'nebefii .. ...,u 1 .iv;.-] i;.:'..:t'I DVABSBTO. 517 Kadi ti famo eto podnej 
Yarhu blieda fuoga ob'rafk 
Krute tminef i neugodne 
Porufceno funze vkafk^ 

1 1 cim gliudflatt pripadeooift 
V floi tttfi farze ogarknu p 
Tai cas zarnbn fue koprcoem^ 
Nebo ftamniei danfe iinarkmi| 

Kolikoje iH okoli > ;: . '• 

Semglia duga^ i fciroka, ^ 
Stiskofceju mrazi olidi». 
1 nenadna noch fceftokiv-'^' - ' ^ - 

Snam da ii raju tugbe ^ i jtidig^ * ' ' 
1 Tcalofti nije gliute , -f ^» . * 
A darfcobih oudi 6di|^ '^ r j 
Po lafloghe mnog|ie^ i pattti ' Di cbiutecbi vai yfioni» 
Otaz Vieeni tad proplak^' 
1 dk pogled Aioi vkloni 
Od ouega fuieta opaJdfc t 

Ku (lamenie s^gar vellko 
Od bolefti gorke podJi» f « ♦-♦ flL0M4 pniBi £r varh tm lotf gnfte > i jake^ 
Vpafife sMefnav i slioHki^ 
Kros kajHAue gcitjtiablaJit' - 
lUfcalicQO nel^ fieuiA 

• r • \ . t r T ,-■ 


81 

P I E V A N 1 E 

h u toi vrieme -y/' ■: ; j c' ' b*n ill A. 
lo fuoe dofpienoijiiiisx Uig mjlilmsl 
am vifozicme , :b si*)! miW jiasbiV 
ie ifpunienoi .: ..,,q iLiH iUoJl^il -f 

achko Kragliu odjhlblil,J«feh5 ho Bo^M 
rfcih vogliu tuojij s^iux i t JWt ^iqin^ I 
jke tuoj i»in eebi :r;ioq iKitl d.olI j I 
m dufcu mojui 'Js oil ^.siiij ii'./:! 

ififtuu Ho fmeteniitxT^otdiiaa 3ii«M u]«i2 
ode fuak cudiafce»miiijol utiloltil u 1 
iftrudienu i-iijiuiin au'jib i , £\3iU 
:i gkuu ifdaicci t}T^ uu)(ij:>4 ujiibv V 

- nmua Hi-ra maidlaa im:> .T 
. -;''aL' i . irajil niinmi iiilj>3 DVAESTI, J IBDNO, 554 

P I E V A N LB ' DVAlm I I B D llj O. 
VR d Icrilo figni mora ' ' 

Bliedo funze prUlupaifc», - 
A vecerfe ifa s>ri 
^marklomiikaimi pi4^ijcafcfr^ A telefa jorc pribieni 
Suaki nil fuom krircu flahu , 
I jofc ii prau ne zuilieiia> 
Suoga vkopa neimafau; 

Oua diela ne podnefe 
Arimatski lofef mill, 
MladaZf komu mnoghe Trele 
Blagodaran Vifcgni vdiii ) 

Mej^iu vriednieh gliudi tboiom 
On i^ fzieni bieice panii 
Suieto dielim , i gouorom, 
I od Tifoke kttchie, i kanii^- 

Varhu toga mnorc luraga 
Od nemale obilnofti, 
I bioj vdik flata, ibhga 
Yfciuafce it ladofiij : 

Xix a Mk 

> I EVAN IBVCl 

'sei.hrabr<li.! H A V 3 I 1 
farzem kcie , da bude 
Iryg gUubienli _ . 

lafouita , 
fa fuom mochi^ 
le llrane od fuita, 
uake trude pOchi s 

ufcba ina , it •) n!n.J t'l -^^ *\\^\^S^%i^ 

ed planitft,- r.li yhsar' 'i [ '^ ^-pl 


r ftrafccchi ;;iidi-iqt>lo(^ »}sSt A 
luore Piljiloue:, i.-juij* rrcul ilri-h'iii?2 
I gouorechii., , : -i ucirj ii i!*i [ 
a rieci oucj , 1- ^ it j ', - .u-; DVAESTi; IlEDNO, Sii 

Snafc^da on fmarcnu muku primt^ ' v ' 
Sdio sk obranu od iftine 
Opirofe eefto gnirai , 
I fdloe karo gnih kriuine > * • • • > Dopuftinam fAo mofc fade ^ / r -r 

Martuo tielo vkopati , 
Smiri i\ temu nafce jade^ 
Rafgouornam taj nekrati ( ' ;. . * J » . V » I ■ . . ■ r' * ' * ' Ziela , i noiia pofred grolxt 

lachitt gniega poftauiti* /: »r i- !r ' j : > 

Ki fagradib flcoro doba> 

Snajucb d^inum i j^vmritis / : i: ■I • ; . » • T Pontio rieci oue odurati • 
Kolikobih vechie vfciua» 
Dauam mogu fad podati jr 
Koeprofite^tielo Iciuof 

Vi Bogoai od iftine 
Suiedozifte farza moga f 
Daiam darfcad fue nacine^ 
Sa ne vmoric prauednogai' 

I menije blagos mila » 
1 fnam pofdJc vifcgnidit icftojcy 
l^a pridobi flobi, i filii » 
I pofcude fmete inoje^ 

Koju ochintieh danas muka ^ r 
Nemoguchmu dat pomodhl 
Nabunienu fuproch puku^ 
Komue trudno vaiha. dochif 


K^a DVAESTI, M£DNO, 535 

Tildua kriuza, kij pribieni : ; ' . 

Sa flocinftuo fuoje ftahu , 
lofc jadouno ifmaceni 
Sciuot sTmartim prouodiahuv 

Ttuorcchi plac prigliifti, 
Daijh vas pule cuti bude , 
Scegliu imahu ifdahnuti . 
I fliem dofpiet fmartne trudlej^ . . 

Pafech cegliad nefmiliena, , ; ' •. 
Di p6 febi ne mru famii^ .. ;. . . J _. : 

Pribijaiu gnih koliens i / .: . 
Pritefckiemi kopiacami^ .' : >/ ;::-!!.%. Tcre videch dafu vmarli , 
S*kri(caih martuieh odbijaia# 
I u priproftu jamu harli 
Varlceneih vkopaju^ 

Nu Bofciega pafech Sina 
Ifdahnuo daje vechie^ 
Vftaugliafe gnieh varlina, 
Imartuaga gardit nechie; . 

Ter kao milos imajudu 
Od barfefe fmarti cude^ 
Bliedo tielo gledajuchi, 
I gniegoue rane bude \ 

Glafi;e dafUmnofi drulcbu 
Rajskieh duoran tu vidieli % 
Gdi d4 placDU biehu flufcblli» 
^^r s'ncbcsa doletieB^ '1 idt AJf I fiV ,Ji,;li|o:il .T_-.;.::J| jg 


DVAESTI, lIEDNfO. 5j^ J • f. • r -. . 


r.* , ".•. ii«-»-- Cim cudefa taj fuak pafi, oriiy 

lofef kafcuch mnqg6:iattkgaiji^ '^*^' 
Meghiu orufcie gufto Khdi^,^ » ^ o i\j :^m j::f 
Mi krijfc iueti tcrfe pegniei ^ 

Tii fufami obilnima , 

PoJieuajuch lize I i kriloi ' 
S'Nikodemom ^bija, i fliloMtt 
Draga Mefdtra xnartuo tiloi 

Koe flimieno poftauili 
Sred platnalu fniefcanoga » 
Ifti vecer ki kupill.o j ,.. 
Biehu zicchia pofla tog^t 

V platnuga nofe bilom 
Kros boinika drufcbu huda ,' 
S'vkopnieme daga 2uiloin 
Poftauiti Cl grob budui Oi- -i. O.ii Oudi fada doletite '? '' ' '» 1 

Sua mladoili vifcgnieh dtfbrai 9 
Kraglia od nebi da drufcice . 
Ykopnoga do mramora ; .iM i Oi t ■ 

1 


r 
9 


• 
• 


/ 

1 
' .• ' 


* 


K 
1 


# 


. '^J 


1 • 
• 
1 


t 


t 


• 


■ V 


f ' 

iid 


» 


'n\ ' 


t 


-'•(1 


'» 
i\0 


f. • 
» 


4 
"fj- 


■» - 
J • 
r ■ ^ 


• f 
f 

• 


ri Suaki od Tas s'gar donefi 
Kitie zuietia raflikogay 
Martuo tielo dafe vrefi 
£pafiteglia fuieta ouo^a/ 

5nakoijbi raflog bio , .-..r i.- '\ c.irn.ilot £% 

Da ii ouemu fad4 bitiu i«}:;;i t • •< >]:ji|C\ 

Tkoe fuiec zuitiemnaliflfio '-I- • .';.^n. .:> c orr;! ' 
Pokriufinie vai A 2uitiu} • * ■■'■:-'■'■ « f" ./ . ;. ' 
• '« Yjl Bolcie 

P I E V A N I B •• -t 

nefeno . ' n- ■ ■ /1:*il^ 
nieh fcetifl diiiicbny -> 
ko i fmeteno ';_; 
oju tufchui . i :.••>! ^M-.-. 

lih gouore . t— ■n'-'fa !fp« 

nije podat!,' ' ' ■ 

Icgnie gore 

liegatii . . _ - 

, briegi i ftrana. : uitiu«lq1 

lelit smnogom boli uJ i' trtio'' 
a vkopanai -■■■■'%, *"f^5'* '** 

fcaloftiua 'f^ott n^un* 
?arh kament,... . .Jluib i^^Iiniorfi 
boliefcliua, ^!\\^\'^ e^tW toiainqo 
zujliena i i/f.u-J d-n;* I'i ii' r *> DVABSTl.l JSDirfO.fj, 

I tac gorke muke» i fmechie » >iv7/» i; ' y-l 
V fuoiemu farzu chiujti t 1 a\i . ni : .,^'^-1^ ^^'-^'^ 
Da is gnie jadnie|^ . VJfta yiecjii«i;/; uouiilv '->:'rjT 
Glafa^ i tufcbe nije cuti § , . : ..io:.i\ ;-(;.. 'sr// i 

Od bolcfti ncg vclike / t ^ i. ' ji^^^'^ ■ "^ 

Stoij tak6 nepomicna I .^ 
Placna obrafa , bliede flike » : 
Mrafnoi ftieni fiia prilicna t >* .: . -i r • • • • • ' I !. . • - r* ■)v*tM i-' '.'■' : - '- Kod gnie v^rnieh skup drufcni 

Vapijuchi tulcne d glafib» v - .. Jl : * '^-^ 

Parfi ragna» gardi nza, :i :<..!V 

I profute targa vlafei , ' • ^-^^ i-i),»^M>l 

Od gnfli jcdne cim fmctene "^ 3v /^t ic^j^iioh r ^ 

Bcs priftanka fufc, i placu, '*- - '^' * 

Mlakbm vodom podnifcene m ! f;! i 

Bofcie delo pern ^ i placui ^ ^1 - i J -* r. . I 1 ■ . ■ 

^ 4 J * tfjr - -•• V firiefcaoipoftau jedne, '" ' ; ' '' ' 

Kijemga (auit martua imaiUf 
Ifabrane , i naredne ;. / .1''^^; 

Mnofc pomafti poftaagUaja ^ ..j:. :H.i'-»d i.^-^ -i 

Rafmetnutiem oiia prami il* v ' : . :Jo(} Ia 

Karuauamu tre kolienat 
Sceftoziema nad ranami 
Sa fuiem tielom naflq^CBa; - 

ProbodcTO ruke, i noghe . : ^ i :i ^r i onrr oli T 
Garlioiu ona, i zeliua, ^ i . * '^Z 

I nad gnima grofne, i mno^b^j^^ '^ n.* >• r. 
Roni mfe # i prolieui ; ^ -. - •' i^^j-.-. — |^."^ 


■ :» ■ .-. r ^ € ' 

P I B V A N I B 
ue drefele - ' 
je fm-irci prike , • ' 
feu, jauce, i zuile. 
kcne rikei -i^" •'•'■'■"' ' 
iedua tUi ••■"-' '■■^" ■ 
gliiidi mogu , 
placa , i zuUa* 
;h boles raooga > , "' '-'■*•" :•-'.'■■ 
ilcnich fcw4 , vi.'t Aiiai:-' ol^s h-i^t • 
to boglie fnajii'4il'"4 ■"•-■^'•" iibu|.'ii.V 
fred kimena .■■' rbi.-j . «■«" ''»'t 
nebi poftaugliaju*!.-'" «gi'^ Mrftciq ' 
i llokrat fzieni ;=.,.. inis aatsi Mfc^i ' '^ 
dieliti. , -.1.:, i M\ i,tii1\>--\ '--l .4 
bu podnifceni. . ,. ' ,q rac^o; r"o:i. 1' -"! 


loklonici ; ■■! ' ■ '-"■■■' '-■■' DVAESTUI IBDNO. 541 

t da kgnige ftare, i fuete' : . 

Starieh Prorok toj pieuaju^ 
Koijeh oni pifma » i fuiete : 
Sliepi oduecnie ne pofnaju^ . 

Ziechia toga flo rmuchieni^ 
Scgliii boinike orufcaoe ». 
Neka obfteru grob kameni f 
I ix noch, i Ol dne daga braDCfi I ^ ^ I ' Od gniegouieh da kogodi 

Vceniki fmionotn vlafti ... ..i iJ. 
Ne vfudife , i oflobodi, ::' )^^ - 
Ykopano tielo vkraftii 

1 , di lafciu glis profuo 

Nebi Eurienskoi p5 darfcauit 
Daie od martuien vskaflhuOy j * 
I a fciuotu dk boraui j^ 

Sad s^nebeskieh s^gar vifinS 
K*meni krjpos tua' doled • 
Koij od Oza I i od Sina 
Boga ishodifc,, Dufce Sueds i * c:- i koijii rados praui» 
I vefeglie fuega ftuora^ 
Suietlosy vres, ciast iflana^ 
Od nebesibi &inglic> i moct^. 

Is pameti moje fadi 
^afma iftierai, i odreni 
Sdoie oftala mukey i ja4lt * 
Rad nemile finarti ik meats ^ i.» : «« ■ * T«.^ * • 

P r E V A N I B 

tuom milofti ■., ; -■ ,, -a 
Lca , i fmechi« '^cj \fii .ciui'i tin 
od radoRl : >W i... ttnVq ino da 
inu vechicf. aloq w ^idiiiwlo U 

iH ftobome ■ isifiouini oft t^'-jj j 
frechnieh dufe*' 'I'lO ^'lo .J uj 
:ti gdi viecQome. '-^^i^ msikio j 
J6s kufcki 1 t^t,t> 'ji.b J 1 .fisoa 

la drefeglie, *to«fO)I vh Ashiopi 

[lafca iltina* 'itji* :ii<^nui;ijt t.iie 
Ue v-efeglie, . WioOu "t . »iib:Av 
:ias pocinai iV*^^''^ o^^'' o^^ 

goite oefloifj ^ti^ i/h?isl" 
oinon odi>*'ltflL 6n taJ&a»<]>t3. i 
r Ikuite , _ ' / i' ric-n ro ■ 
^a dobro ishodi; ^i. .--■^ -■) DVAESTU r IBDNO. 54^ f- r- Oudi odmetna, i opaki , ,r.pr'-/ :;> 
Zarna bratia pribiuaju; . ' - ■ ; r 
Koij mogofce dobra fuaka 
Vfciuati gori ix Raju j 

NA jednazi docim biti , r^ rS; o l.i ;: 

Stuoritegliu fuomu radcf ^ « <-'. •- 

Sebi poras viekouiti :- i i\.'. 
S'oholaftim fuojom grades .!»- . 1 » • 


r ■ ■ ■ • :*) Er rafarcbe pun oggniene : L^iLo r; n : 

Kragl od ncba fuemoguchi>. oyo^ lijj . ^ 1 

Suich faklopi oborene , , tr/r.vl'^'i r! '."'* 

Y paklieni jas goiuchij i c /- iuioh jf< . » » • i^ Of ! Tui grefcnika dufce tafcnei 
I oni tufcni nada {\xm9^.f,: 
Darfce ii zarnieh jamah rurccii:^'' 
Viecne make dajuch gnima J * ' 'i? f 1 r ■ » : k ■ « ' • 


One dufce vkopane» ;» : ; :.: * e. .o 

Rad cinienia huda fuoga f r; •:: •,. - 

Naj dubgliefu pofred ftran«; hai': iboi :: q > ^li ' 
Od ponora paklicnogaj ii.oii .1 nuc v /'^ 

Tii tko vfiefet vechie vik« :i::^ ;'^r^^ :. ■^ I . . . : »• ». Neima vfania moc|h ifliefliii. . 

Kego ii oggniu ftrJufcnai. i prikuj^ 

Tarpi gorke fue boleftiiunojjiln.ji 1 3 u o:L» " . .. Oggniu , sMimom vfiomme . ir m" :\ ) v ;: iv: 

Koij fcefcei k ne fuicti J* * : •- -^ i 

-V nikoje doba , i vrime>< T.^^'r; ir * ; :• ^ 
Koij nechie dogorietif ^iioivo r ;*oui uli^Jii S. : 
:: . :'. ' Pggnie- A NIB 

»••• 'l^l DVABSTJ, I IBDNO. ^45; , / *:5 : . ). Sciuiet putom od naraui 
Samo biefce gnih fabaua 
V priateglftuu , ii gliubaui , , , iri.li 

Ouze paiuch ired dubraua;^ L.. i. t. Praudu gliubit, i ciaftiti 
Velikoga Kraglia odnebi^ 
I nickomu neciniti, 
Sdlo nebi vs6 couiek febi ; 

Tii nebefom drufcbe vgodnc 
Suetieh Prorok pribiuaha ^ 
Diela, i ftuari kij dohodne 
Po gradouieh pripieu^b.Ui • f ' J .J i I • . U ; > . V I Oni , kifu fuete, i foane 
lur fakone gliudem dali, 
I kijfuih fuojc od ftrane 
Dobrouoglno poflufcali^ , , 

Scen^» i gliudi drufcba yriedna» 
|Ci fakone Bofcie obgliubi 
I mnofc dieze , kijeb oerc^Q^ . 
V nebrieme fmart pogubi * . . ^ \ 

Sui cckahu dan fudieni r' • ^'-- 
Sa fuiem farzem , fa fu6m fuieftl^ 
Daijh Porod fiofcanftu^i . 
Na nebefa bade oduefti^ « . 

Til Prorocni dufi fucti t ^ ! 

Kros yifoko fuoje fnaniej 
Rasbirahu p6 pameti ,. 
S'pom ffniom Bofcie obechiaoici 
• Z»» V ' Ter I i 

*. w .* DVABSTl, I lEDNO. 547 ^ Ir 41. i i Ki fam jedan fa fuc ine 

Podlofcife na fmart priku.» :'.>.. ^ I 

Nafc protiunik dk poeiiM f<. :, \ ,:i\\ :. i 

KinaiD ote predgniu diku;^ 

Lau od karui flauna lude i . c : 

Semgli a pomoch poflan s^furaj 
Nepriateglie nafce hude _ ^ 
Rasbi) dobi, fplefa> shari) 

Po fue fuieta cetar ftrane 

Suife Ymarli vefelite , y ' 

I vi frechne dufce isbrane % 
Kojefe ottdi nahodicei 

Eto vifte fad blalceni, 
A namifu fafma vechie 
Vifcgni duori rafl;uoreni » 
I vdieliene i^aiske frechiei / - . -- • lur, kaoje od nas nauiefdteno f 
Skorochiefe dogoditi, 
Dafe iin4 fue ftuoreno 
Pod nebefom vefdiid i :[ .../*♦ • .►! ift*^i f « ..,•-» i J i ; . I . . - - -' i A *4 ■ , ? od raiske ceftitoftt i^jr 

Slauni biti fuud biliefif ^' . : 

Od velike da radofti ,j ; ^ '- 

Vfigratchie gore, i briefii 

lak jagagnzi 6hi^ i mladi» : i * 

Lugom fliedech fue matere # 
Skacu traunoipo liuadi^ 
I lefelu igm tiere; , 1 * Ik Zai Jk " !««• *- • 

P I E V A N I E 

priftupiio , ' 

izim biftrc rielcc 

Ui. mlieico bilo 

fuckoUke i no a 

amene 'J Jr.-J . , 

liim da tccete^t -'; t^icitj i i| 
ce neifrecene ' ' iiua »«l^ri 
r fuud kafcetci ^\' , «*«* .i 

i blafccni ■ \-'^t «3iol 
[ouorahu, ij]>t iiiuuv 
tmafte fieai Y *''^- •' *^^ ?M«fe»«i 
dos vefeiufauj •vitbutlai ibcu ai) 

gradiani , . -ijljd W) *' 

a kieh podftupa, - ■ «fl^»* MWU 
, nu raoiani , - i i mi 
n oggniem lupa,- ' ■ «' • , I Jl ' 1 ' ' ' \) DVAESTI, I lEDNO. J51 

I 

Tak6 Porod Bofcanftucni; ' 

Vidien guftoi H tamnofti , ' 

Sue rafagna markle fieni 
Ncifrccenom fuom fuictlofti J * 

Ka6 vidiefce dufi kleti 

Po fred jama fuoieh Boga I 
I gnim marfech obras fuieti t 
Suietgli od liza funcanoga; 

Pripadeni tai cas fuifce 
rod vtrobu garde kude, 
Terfe od ftraha vklonifce 

V oaj dubglie jafe hude i 

Th skroueni , jedouitu 

Tuorech refcgniu , fauiahu , 
I famani fuoju ocitu 
S(fletu, i poras fuoi plakahajf 

Kako A ftaroi kad planini 
Poludiuia cegliad ftoje, 
Simnom ledu , i varlini 
Podiofccna fue dni fuo|c J 

Is dalece ako vpafe 
Orufcanich voisku gliudi| 
Ifredieni gdi prola^ 

V junacke cete tudi ; ^ 

Suaki od gnih oghie od ftraht 
Spilu fuoju, terfe vputi 
t4i bes tieka barfa , i plaha , 

V oai vifce ftiene» i giiuti; ..i K/ « t .<'■ .'. 


f -.»/* ■ ^ • ■ 
'. • .' J ^M 

. ».< r» « ■ « « 1 .'Jl S^mno^ 

P I E V A N I B^. V a 

)m ter od tole ^,, i^j ki„al /^1 

pogledaju „g^, „ ,r.-j,, ,„il,j / 
:, piefczc ohok.:, ,|, ,!„,„.;,■»„, u8 
iielta gdi ftnpaju,i„, ^^^ Ba„-i-;^lia*I 

■■ '*""." . „ mlJ Bub '»ito.ti» ofca 
.1 pri fuietlofti ■: ^,j„„| ,„^ i,,, o'l 

fue ftrane,_^ j,. ido ilisiiiai n".3U I 

he od rido«^i ,^,„jtjis,il bii ilai^.<5 • 

lut vifini ^ii;.,-) „j i^f ic3b«qiia 
jkeoboie . , ,,^- .j ,(,,„, „i,„v Wl 
Gofpodin* , ,.„ „_!> yir.;;! ti, ^list. , 
e pogledoje, ., ,(,„! ^ (.jij^gl, j^ /' - 

' velikii tiiittoloi , initlBrfiiff 

lem redom fiyou,.-) .amjiUii ws-.c/T - 
)mu IJIobodniku j.,, -j ,,-J; — ,!;:il I 
licga fufrewwi ;^,.; , i;i.j.a DVAESTI, I lEDNO. SS^ J. .) . ^ J S'prem vclikom ki milofti m ' 

1 nam y i fuoi gliudzkoiokanu . . !' ;jJl(; '' 
Srechie vrachiaic , i radofti ^ . , : L I 

Koje ifgubi Chiachko paruii 

Koij k*duorim nebcskima : . 

Suietu rpraune ciniic pute^ : 
Dk fa tuoiem ftupaima 
Slobodnofe gliudi vpwte» c;;. ; . . . » t (} Tuoinam obras Bofcanfttteni 
Sia nad funzem od iftqclil 
V tu6m li2tt rai fcudieni. 
Vfciuaju nafce occi; v.V..i 1 ^ i(i:^:i 

X'namfi do(ca6 , alii koje 
Podnefaofi ti tA. fuieci 
Trude > muke , nepokoje ^ 
Od kieh i oudi glas doleti; •s « • • • f • r faeto tuoje tijlo 
Ifranio gliuto toli, 
Cie guofdie tac nemilo 
Karu prkiftu tuoju proli? ■ t > k ■' tf .jI hiJii ' 


-f. -. • > 


Tkofe gliuzkoi ii naraai 

Nafcad toli tuarde chiudij » - ■'■■■■f f-ij; "^ . 

Da nil tebe ruku ftaui , '-p^i rib^;? ibj -; / 

Tebc vmorit dflfe TfudK ? ; > ' ' -:- '-^'^^ • 

O valoui figna mora, :;''•: or w ijoit i 

Suhu femgliu ki pafccMy ^^t - = ^' <..i .0 !/>/• 
1 vechkratfe Tifci od gola' . ' ' ' • .-. ^' •- '- 
Put nebesi podifcete , ^yf' ' "V^*^ i;iltico>.' 
> A a ft* SnA 
P I E V A N Ifr v(i 

afa skrili ' .a ; ■ i.-io;ib*^ i=i--i.l. 
as, vaftu fdu, -ni^ ioui i .man l 
tegl vafc primiii , il 'itbnv jlris^iT.' 
lefe tac nemilu^ -■li'i^ui-J W<j§h s.'j-- 

t toi doba ■ 'iJittctaa mhonb'* i_iu-( 
otop varli i.'uq :^iiHO oamrtql injiud 
;lie pune flobi,' -i-^uH tr^tooi ..ll 
lo gliudltuo ftadifv iboit^ aloibo^U^ 

uni Sinu '' -.j.; ...jl^fl !ald) upttw^nT 
; rane podnfel?'!' '-'^ mi-rjol bt r s;.*- 
o p6 nacinuin ■•b.-'al Ui usil mom V" 
i flobodnit .n-ioaotjin u\J>ui:i\f 

iefmo fziene , "■ 'tt« ,<5ii'J(c»S ilmM'51 
iudskinarod ini , ■/! an b ilctl^ritj y-' 
te neifrecene i .^.'urn ?' 
as vcini* 1 i'-ii-'j '."... DVAESTI. I lEDNO. SSS 

Sa tefiemfe fue diclechi -''l'! r.ii i. o.q ^ri 

Is marfcchie ftraiW: Jbliddd^j ;M ;.» . / . { fco xbuH 
K'viekouitoi raiskoi frechi oi'-.j[..:, j t)oh'litV/ 
Ofuetnika fufl^dliocttttt "- * / ■ ' . • . "i ' • ■ • - . Srechne tlufce , flobodiene H;>dbiij:-' nirjluL Lit! -' C?" 
Od fuietounieh trudi vecllifc#;p i i t Liiii:) it;dc!V, 
Ni podlofcne tia protnieftib^niiOiq J ' -^ :- « • " 

Od neftaune llabe fr4obk;J xb^r.in;^ c;::<:i;i.,:l ..:^ 

Cliudski Chiachko parui hodi<:il3u:ii:::\d .;jo! . V 

Ki sa ftaro fuoje dielo illolu! i) oao jjiii-n ■ ' 

lofAerafe ii6 flobodi e.ii '>:i.^ n ,.;:/.//: ;>i 

y nebefa dignut celo ; ^ j.;i^;.iitvo t\ lujlif^- i.I 

JSa gnim ftari Oai fnani , jiin^u i ,;;,^r»'^ **. i. <! 

I Prorozi Sueti g^edUk!;:' , d. /.: l o idtio-yii j , I 
Bieliem platnom pouefani j^ r: i.i rril jrn ji^ T 
Ponofitu -glauu fiedus^^iiii r y ;r Ci.ji;li ; oi> 

Sa Prorozim liepiem redonl: )' •-: ^ih'h r. .^ 

IdA isbrane drufcbe oftale > ' m<*^; i ♦•voii^ov , 
J s^uefelom fue befiedom; . j,r ../ i;<..;jo:: i > 
JSlobodnika fuoga hualcj. .; xojor *ijjf:jlv ^libD 

Saplakafce flo tad oni 9 0^. ■- ^ buX , ; ^-oV 

Kijeh si griche nezuiliexie ' '1 ;^\ii5r. »\ 

Darfci pakad iSi fioni .'.ohdo t .,/ iUn , / 
jDno propafti fuoje oggniene 1 . : J ^ ii-oe.Vi * 

At6 jcrc tufcni vfania ;:^ L iib^v irnT/i/ i D.v.t 

Od flobode neimahu » t jj h oc I J .ilv ii^v ^O 
Neg viecnoga frcd skoooaiitil r;l;it •;■ ov f!^':;* » ? 
V oggniu viccnom bolouahu*'. >: xii:;> v.,.;vi ^^^^vi 

Aaaa :» KragI DVAESTI.r iBDNO.fsf Fofdraugliiih biela zora 
Vs drag feuber fladzicb ptizi , 
1 ki biefce ifa gor& 
Suietia ifafcla jiu-Auiizat £«rfai iVoiMM 3)<u^, JMbig<->« 
DVAESTI, I DVA. SS9 

Tac, kad ogagn ix pcpelu 
Nochno skrouea pripociui i 
Nigdie fuietlos fuoju vefelu 
Tad ne kafce. i ne odkriuav 

Nilk ako kogod varhu gniega 
Puhne f i fuha liftia ftaui> 
Rad vfroka neka tega 
Suoju kripos opoiaui > 

Tai cas: iskre (iie gorucBie r 

Plamenujuch mechie vfgori , 
I p6 ftranah fuieh od kuchk; 
Pa fred Bochi dan otttoris; 


Tac Fenice , kit ipouied4 
GUs jedina pod nebelitn» 
Kadfe veckie ftara vgledi p 
I s'neiazieoi dae teleiiai i 

Fonofi'ta varbu briega 
Od iftocne liepe ftrane $ 
Lofci od dubia nai drafcega 
Smartnu fpraua, frechne grane; 

kad bud^ ifgorieti 
Liepfci ofciue vele opeta^ 
Tcrfe krili , tere Icti 
Y obkaine kraje od fuietaft . Neisbroinaiu jata okola ^ 
Sacudnieh drufce ptizi ». 
1 rafliko perie onold^ 
Pafe> i licpos od gnie liiiiLji 
of Jl . - i, jur A N I E 


DVAESTI, rXiVA. jrdt 

fofcHx) nije fmart nemilll j 
Prau lagagnce s'gar poflani, 
S'tobom i nas vmorila /. '- . t. » 4 

V neprauoi ouoi ftrani i- ^ 

1 J .. Tkochie nami (ad pompcla. 
Priuariti fle ftrafcane » 
Koij k'martuu tcbi dochi 
Nafliednikom tuoijem bramri "^ 

Tkolichienam odualiti 
Tefcku ftienu s'sroba tuoga^ 
Dk budemo polcahti 
Vkopaoa gliubienoga} ; • - ,; ii.- 

Oue rieci goaorechi, 
Prid vkopni ftan dobodei 
Ter okolo fuad pafecfoi 
Samieraiu cudne Igode^ - : ^ ^ ^> .. J Vide , gdije poplafcena 
Strafca odjftraha brieg pufc9%l&^ 
I gdije ploca oborena , 
S'vrata od groba na tie pala; --- ^'^^ ^^--^ * I.. I . / -» • I •« 5tupa k'gniemu dnifcba 

1 fue ii nutra prafno pafi , 
Ifuan famo fAomu is krik 
Ni door raiski voga iilafi i ' '« . ^ • ♦ * »• t • ft Mandaliena placna zieni > 
Daje tielo Bolcanftuend, 
Priko doba nodhnieh) fieni ,' 
Skrotme od roke ponefenQ } 
• •a-«-' Bbbb ' S*t»» J; ^* I ■ •r'-i . P I E V A N 1 B 

dikia liepa , 
, tefckoi tilfi , 
s'glaue ziepa , 
, groftio lUfi j , ....ii i*««r ^^,^ . 

gouorechii'' . m^<( W^^" 
noga odniefce, _. ..itEift gf: h'r. 
drughe ifrechi ^i! av-' "ira • n 

I bolna bieicc i ii(oii> ai&iuilicJ>**^ lie drefele 
,i olvoli ,. 

flicniem zuieleiijhal' :( om^bir.l *a 
i prodoUi ji^offatdu/lj fiuKfoi/' 


AnghieU, f 'nroxr 

lignia lize fiafce » .i, n^ft jn 
ga fuietla , i biel* ' 0,1, u ' 
pikom pokriuafcev , gji-.-m i;i-i 


f I DVAESTI, I DVA. s^$ 

lefus, koga ftoart plaoete, 
Sam on fa fuieh koju podnefct . > 

Da gniom fatre griehe klcte ^ 
A vam poda yiecne vrefe^ 

Od martuichie ofciuio » 
Y velikoi biufci cial^> . 
Silna Kraglia pridobio 
Oggnienite od propafth 

Onie ti tielu fad gliudskomu t 
Koe podlofcno vechie nije 
Vaju , i trudu fuietounomu , 
Hi fioi fmartiy kako i prijea 

Poghte f daite gUs vefeli 
Vcenik^ trud^oi drufcbi ^ 
Dk i ona vech ne zuieli • 
I dii i!t jgorkoi jiije tufcbi ; 

Rece 9 } s*ocij gnima otide^ 
A dnefe fnebiuaiu 
Rad cudesk, ko)k vide, 
I vfcima fuoiem flufcaiuj ^ 

lofcflerafe ftnar namieriy 
Kaim fumgniu fuu prikrati* 
I vtemeeli gnih Ci vieri « 
D4 Yefele budu ftati -, j: -0 £r partcechia dikla , koj^ 
Sua gliubaui Bofcioai gori 
I nemofce nach pokoja 
Pokle iftine ne otuori > . 
. . Bbbb :^ Cii^ t . 

PI E V AN IE 

na kamenu 
edi trwia . 
iforafnienu 
Here fuudij .::>ji..i-.j w 

mramora -^iui^lQ »Ws!^i.ro 
etglie vidi ftrane'iis itiluij ioAi'yr * 
an figna mora jta-.^i lifi^rr; i .,. .■ 
ruke, ifnanet ,')>^ too st«i»iiii3^0 

lu, i nemilu ! f'i^ h& vh\j ff ntuZ- 
rda cina , : - ijo"' ui:Jl*iiMKi 90v. 
i ii fu6m .larilu - ■'"muI ubuii i ,u(t'^ 
ka fua fcirinfL* o^ij , tJit'Hi i"l' i*'^ 

iu jshodi ifsliv lilg stUL . 
ga farda varia ' .'ibionhim ki\u 4^1 
efce 11 vodi it t'n^i uu l JJ 
I pri)e prolcdaria. J >':■»'! DVAESTI, IDVA. 36$ Hk ifti nacinSin gliubieni 
Ncbeskoga Roditeglia 
Oudi vkopan, i 2uilieDi 
Od fuieh drafieh priategliai %- ♦. Biufci tri dni skrouen 
Sred tamnoga doli fuietaV^ 
Ni fciuotfc pouratio 
Tielo yfamfci^ fuoje opeta > t i ■ » ' • . • r '• ii :;: : 0^. ' ' k\ . » Onie rek6 vechiekrati j vi : ; ^^'•: ' ' 

(Sadfe mogu fpomenati) ^:j ./ i I d6 tri dni vikarihuti^ *3b;q ar:;; 

Odic Zarkna rafgradiena 
(Sadfe pamet meni odkrila) 
Kaje a tri dni ponouiena ^ i i 
Yele liepfca negie bik j . . : i ;.c> 1 i '.^ '; .1. Dachie tri dni noartaa ftatiyln ii;^::;:<: ( ^i<j: >>' «( .> C^m befiede oue praui 

Cliubi Bofcia iiabrana 9 -. 

Bc^e a flizi gnioi obiaui • -i.-.: .. i 

Oa vartarii ne pofnana^..;!!: . uo:;. . ...iiaij^ ;»:} - 7- Ona , koji jofdter znieli f . c /oil e^- T / 
S'nepriftauniem vfdafimflr ^ ' ! ' . v: > 

Dokoli 6 prau , koga fccli^ r _!:.:vv .: : 

Ne vpafi fuoiem occima} ^Llo-^;' dv : oi-' i *j I T V ne maloi gniemu finechi $ '- ;":S'>:/i/ ■ 2.::(f ^ ^'" 
Golpodine drag vcliaftWi;: / i^ olo j:?fr; ; r i /; 
leda fdogod Inaic p6 freciii i >,; r. : ,,^... 

Od lefufa nade nafcej r^'-::- i^bro' in.j -r . ..ij^ 
7i.i ' Akogafi # ' • 

P I E V A N I B - 

jonio , ':ii' ' >itZ.tii na JU n',1 
1 ktiemi ricti, xilawJljorf ijto t>laA 
oitauio , itisiiuKe i .nnqoJv tbwO 
U odnieuf.(i-jiii:g_ *^:j-l';tb diiui VJ 

J imenom, oid muauj« ink hi lilui^ 
tnagn obritt;:!' 'O t|oh igciriii) liii 
im neifrecenom '''linuoq s"io(i.ji i < 
vidie fiati ^ i.j-.^^- 3{ail vJiiTci; v*,. T 

gliubouniza. 'ifci/:ji(i'n; ,>iit *iri..*w 
fuoga tadc , (ijurjmorl u.^'-'Hi 'Jlb'.i'i > 

Tartit padc j liJuiihiuJiY lab iu ob £ 

jledati fiflftlbs-ialai WiiftK 5mQ _ 
pune vrefa^^-'ho jiia^ S^tnaq slMi'-i ) 
ftanouati,; :zzioo-z:> ir'- tn {■ «■:. f 
odnebcsa; :;.:.. .'i,-: „;-,.■ /:, DVAESTI, I DVA. ^67 

X^rumena rula , kad^ 

jDafciju plahi s'neba vuriedi, ii 
S'podnifceniem celom pade, 
I protarne , i probliedi j 

AUi ako barfa vtece 

Isprid funza fla godina , 
1 nebesko poglie obtece 
Prcdgnia fuietlos, i ve(ljma.f: , ;..i ni* . Tai cas drago, i vcfelo ,• >: 
I gniu oblicie prcgdnie vrefi ii , 
Ter gifdauo fuoje ce|pt . 
Difce ohola put nebefii 

Tak6 ifuarlha pokorniza 
Zich nainiere tac velike 
Bicfce vidiet vedra liza 
Ifa boll giiute» i prikc; 

Tim ranicna priuclikom » 

I neifmernom fcegliom gori^^. 
Dk s'ncbeskiem gliubott^ikqia 
Na vfdanwfc rafgouori ; . ♦ » , 

N& cim mlada zkni mifliti i 
S'kiem nacinom , p6 kdtti wdu 
Imi pcx:et> i fuarfciti 
Saedno fcignme fuu befie^itt': ' » "»^i *' . J \ ^- : 


u : »:( T ^ r • ^-^ / , -f .-I - x\ 

\ Odielife gnioi s'pogleda 
Slauni Porod Bofcanfhicni » 
A ona podat h^rli vredjt \ 
Ycenikoro glis fcudicii^^ i - .- -- ,, r,.. ^ j 
1 


P I E V A N I B 

is pun flauc, , i -i -. . .nn l-t 
rskarfnuo, ■■■' -j^Wi 'lAniq irf'^rf' ' 
kc od darfcaue: "'oi" maiaaa i- .om'A 
fuoiprofudi •••■''■fci*! i .sauij.f'-j t ^ 

poglauize , »»]▼ dhjd ojj (U.V 

)ij ftrahu i Bn.'^-j (ft gtai!\ bhrjyl 
, bliedo lize ;»'■'-• iil;|ht; liStwla' ( 
ta fui nofcahn! ■ i ,<oiijal ■■ajLji'l '' 

floboo viechie. '^i* i .^(rir* j«i u f 
: vuhouiri • ^;j'jit li.jiWj vi.in i 
gnim marfechid'' '^lont oHfllalj ■;->i" 
>ni podufcici ;~ -:^'J)ri laq ituda mIiU 

koij od groba ■ nc.'o.f mlmSf tiJjiT 
:u oftauili , . ' .Ji ji»n«a iIjiX 

kratko u dob« 1 r.' .' -i-Siv i:>!,/tf 
adu rafglafili ; ;. ' -; '"i'y !tj-' ,;; DVABSTJ, I DVA, 55p Swf&o vechia gnihie fila,' 
Glks vfcBnorci da pogafef 
On fue jack ftere kriu , 
I daleko proftirafe > 

lefu f koij fpouiedajtt i 
Vk vidiefce it dan oui> 
Gdife fame otuoraju 
Stiene vkopne ^ i groboui} 

I gdi mnofi > kifu bill 
DauQO fred gnih faklopteniy 
Sciui vftaju na dan biU,^ 
1 yfciuaju frak fcudieni ? . . 

V tolikd drufi vemi , 
Yeomi gliuto kieh skoncane 
Biefce iatro ft rah cemerai> 
X rafagno p6 fue ftrane s 

Stahu skrouni H tamnoftif 
Tufcno vrieme prouodechji, 

V drefcgliu, ik gorkofti, 

V nemiru> i Cl fmechij i V t6m bitiu fuiemfe cini , . r 
Dajc s'ncbesi funze p^JQi V V 
I Ci viecnomu mraku » i tmini . 
Sue ftuorenie daje oftaloi 

Skupifcefe naj poflije 
, Po fred ftana priatcglakoga , 
V ki obchiahu cefto i priie 
Dochi a drufcbi Kraglia ftiogaj A •-' • « • I > Cccc Stan* 

' I E V A N la si 

koij dobi -! ■ -"J JiUtJST eK;=54 
to biefce fuinia , j <.b iilonpjlv-^i'.r- 

11 hughi gtoba -• -jiaJliiai aiiX uO 

1 ocimi f 3U'liiioj<j oblji, t 

• dragoga , , lli»l)9i«Ci(jl [ioji . u^^l 
vedie (like , 'O a\i, C s^aitiv H 

iiiza iftocnoga , r^^iofno vn^' i'uht) 
fuekolikei ■- .-j^ i « »' "JOiV somS 

omena Vj'i liliJ . Skull!, tho i 
:i gnim pd fiii«fti,i liJn^ Irf oimcU 
. draga imena , ■ luo :n u[t:ih' Iji-^l 
tt raiske cefti; 'i'.uJi Ucil KiJUfia!' i 

I bolni ftoje , ■ iow/ Bifit aiUfji y 
i ronech fire »)': iljiJ 01uil|j iiiiosY - 
rke nepokoJB >- >i-'^ uJ-iU o.'J"; rjltii'T 
iko mirej '.-.■ .:l „..'. i'_ ^ -j.", . ; DVABSTCMDVAi $7* 

Cim a vaju toli pricku , 

Drufcba isbranieh gliu4> mieli > 
Bogo^liubne fcene tekuj 
I nofeijm gUs vefeli ; 

Vclech kaofu vpafilc 
Liepe mladze od nebesa , 
I lefiifa I koga zuile > 
Sciua 9 i puna fuietia vref^j 

Ka6 s4 bilieg od tei frechie 
Plocaje s'groba odualicQa y 
I ii gnioi fame bieje^^iec^iCt 
Kiemga oghiofce pokriuehai 

Titn bes zknienia bes niednoga 
ledni harle d^ brieg fueti 
Put kamena vkopnoga^ 
Sa potanko fue Tidieci;# 

Drufi veld, dii pricudna 
Tai nemogu diela ftati^ 
1 d4 ftuarie mucna , i trudoa » 
Sa mochiju vierouati j 

Ter od parue darfce , i vixwi p 

Daje prikafan kojagodi ... 

Prittarila iiabe fcene » 
Ka6fe Cl ftrahii cefto fgodi » 

I ka6 cini mnoga fceglia * . ^ 

Trudniem gliudem vechiekraci 
Slike martuieh priateglia 
V tafdomu fnu gledati; 
^- * C c c c » Dokic 

P I E V A N 1 B «.r 

oslcupili O 

oj Han obohieni , 

inze , i dan bijli 

3chnoi fieni j -i^ti «ifc-ij--i'V*lvfi i 

gnima tielu aljjqv kIjiJ iiyk;-,y 
vkafa, ' ' to Mi.lTi i-;rj 
lom u fuietlilu , tw i-""*:l . jiij^sj ' 
Tred obrasi^ •• tj'<uij/l suu^ i , ttutt 

gnima tade ''j:'! in bogsili'-t fa .';ii"Jl 
Didim fuafce ,' ^r.o r,::Ii.nij". g^, joJ*J 
pia fela, i grade j-'l'' ^''"■' io'ti; 'J 1 
fakriuafcei 'ju' »io^ 3ulaidj|o . i^fu%iH ^_ 

oga puta inh.-T i-id liujliiij .id s^ 
grad fueti, ■■ ■' '"'rf '•" -'lla'; irtbsl i 
tefclca , i gliuu *''T' ■' ^ .:■ -.-u'l 
bu fuoju vidieti ! t>:' 5:.'l ■^iMuut^ it D VAESTI, J'DVA. 573 

Suiem vnutra ^[radjanime ^ '.' . 

Sarze obaghie ftraha jaki> . 

Kou do dugo iedua vrime 
Vtafciti budii pakaj 

Videch takd fuoju drufcinu, ; : ' r 

Sapanienfe Toraa cudi , 
Ter od fuega fnat iftinu - j 
Sladkom riecim ifde , i fcudl j 

Tadi Petar od vefeglia . c ' 

Ronech lizem cefte fufe i \ « : 

Suoga draga priateglia 
Gliubefcgliuo garlit vfei ; ' - 1 . . » . ■ » ^i . Vidielifmo, gniemu veli, *^ r*;i. ^ .j ; 
Sadfe raduiy fad vfciu^/ ii.'. ^ 

Koga farzc nafce fceli,- »^- v^^j;;.. 

Ne'beskoga Kraglia fciua;.-- . :, •. .: j^^.iv ^ ;. Kraglia, koij malo prije 
Sa iriuine fegai iuieta '^ 
Varh tcfckoga krijfca vmrije; . 
Sad meghia nam fciue opetaii<i-. ;:...: 

Ka6 douarfci oue rieci, ^ ' 
Vidienoga rad cudesa ■ i 

Vefelife ftaraz did 
Glauu diicuch i^ nebefa ; ; • j f . • . f \ . • W' 9 • .J, *v^ . -vj Ji:(^;io/ Nc uieruie cuda toga Didim, negfe tuardo vara $ - '''. r. ' . : * 

I befiedam druga fuoga 
N;i oui nacin odgouai:a$ " ■•:• ^:. ■ I Onlie 1 


P I E V A N IE a 1 

emeglite, oL^-^ inir.riM ooMUfi^^-j'/: 
■0 one noclytitij^'i'inb ^33 siriasv ti<i •' 
■e Uamenite ■.'.'.\ocj s(ptM -iiiilta io- .1 
na fmart pochi »• ..j nu>a o*af^ iluM 

gouora lirfMiJ fjl tl> iiuiaVf ' 
vtafcili , -^'i »«') 5 1. J mil o'l 
:n poghie is duorav { t', c^nl tnbu>'3 < 
mi odijli; i nor.j obd obsii/K-iq aouf 

ripouieda. nr^t fM 'jt i'l^C! '(i'J ,>J(I 
:ba, kft tdixajev-W waalofinilir i!oT 
itar2a (icda . , (>'(ifi}A4|iiq ^lii^jofi^^ 
fom potuar^ujfec.-l 3j?l3j oiiiliaucj ^ 

ofc dofpio r ".:.ii:^ alta riiiil idMalw nO 
; fuoe beficdc,--^-! f'jiiA moio moiUM 

:h li glas mio --b f ,]sijf[rii i;^T 
ni k'gnima gredej'" rn-ii 9ijlaqi.,i'ti DYABSTI, IPVA, ijf 

lafam vidio moiem ocima 
Li2e» kiemfe nebo did, 
I moijema iiufcao vfcima 
Obicaioe fladke rici; 

Saftafe i oui puta ouega 
Kad )a s*drafiem Ifukarfiom \ 
Ter Amaona naj blifciega 
Drufcbi oilaloi kafce parftom^ 

A tb er gorom mi hodechi 
K^fmaufu liepu gradu, 
I gniegouu fmart fcalechi 
V veliku vaju, i jadui 

Tere biufci Cfcli vechie 
RauQO poelie gdife fcira » 
I nemogucn nalce fmechie 
Scudienoga nachi mira^ 

Onfe & putu fafla s'nami 
Ka6 d^ is daglieh id^ ftraoii y 
S'liepofnaniem haglinami 
Od putnika inoftrana ; 

1 y cim tak6 na pried grede 
Priko plodna poglia > i luga t 
I raflike kros befiede 
Trudnam tafci puta duga^ 

VeAiekrati mi po putu 
Gorke vfdahe podiramo % 
I chiutechi fcafos gliutUf 
fufam polieuamo*, 

Dddd On 1 


I E V A N 1 fi 

nas tafciti 
^liubko pita, 
ofce bid 
ouica; ,.,4. j ,. 

gniemu; ■■; . ^ . , 
tnik odi , ; 
afc fdofe ii femu , 
nieftu fgodi? ^.').i.jj 

om hode > ■•i C 

rm , i befiedom, 

Voeuode 

fciuot redomi .^ *, «..-j:. .. 

i s'dielima: .!>. .-...' ' 
1 biefce vrieme, »■ . U)-i'. . 
m , i gliudioia , . - 
(leko imei .;i . ,. DVAESTI, IDVA, $79 

1, kakoie gUs pronio 
Biefce mnofich rad cudesi^i 
Daje on opet ofciuioy 
I vs5 predgna fua telefa s 

Kako mife vklaniamo 

fiiefcech gliudi flieh varlinu » 
Dokle boglie rafafnamo 
Od ouega prauu iftinu; 

On ne tarpi tieh befiedi, 
Ni nafc tafdi ftrah opaki # 
Neg cim putom gre na prieda • 
Odgouoraam daui ouaki; 

Kk nepamet $ koja fila ^ 
Koja lienos vas nukajn^ 
Ne vierouat cudna dila , 
Kk Prorozi pripieuaju^ 

Nijeli bilo od potrebe > 
D^ Ifukars , kijc Sin Bofci i 
Sa fuieh fciuot fama febe 
N4 prigliutu fmart podlofci? 

I^ da vkafce fuojom karui 
Put a raiske flaune ftrane i 
Gdichie vfachi on naj parui, 
I fue fa gnim dufce isbrane ? 

Nijeli fuoiem pridrafima 
On odkrio vechiekrati» * 
Dafe fue ou6 fgodit ima, 
Sa flobodu gliudem dati? 

Dddd % Spo- DVABSTI, I PVA, 581 

Allifu oninabunieni .;:.:- 

Suproch gniemu vele gore.f: 
V nefuiekioi ter nefzieni 
Nemilomga fmarti morej ■ I » I Vinogradie Zarkua Sueta^ 
Dana puku Ifraelskoiou t . 
Varh naroda fuieh od fuieta 
Od Vifcgniega gliubienomui ,, 

Koij neprau i i nemijo ^ 
I cemera pun fceftoka 
Biuici velik broi pobio 
Bogu milieh od Prorokli ; 

V karu Sina fad Bofciega r 

Suoie ruke okaruaui* ,-, 

I s'neharftuom innofiiem gniega 
Vhitiena nii Krifc ftauii 

Radi flochie toll opake 
Kragl od neba treskouiti 
!Nemilechie fei tefcake 
N emilofno pogubiti ; .-» I * • r • ; I ■ J .' ' 1 ■ « . I A vinograd fuoi podati , 
Dobrietn gliudim, i pqmoiixia 
Koijgachie radouati 
Yerni^ Bofciem fakonima; 

Tomaciti potom toga , y 
Vfe pifma nam vifoka # . 
Od Moifefa nai paruoga 
Suieh oftalieh d6: Proroki t 


f»: V f - ^ > .• : C . • «* i»# r 'i:' tCftfcii- < 

P IB V A N.I E 1 

^ANIE DVAESTI. 

[ T R E C H I E. 

A. dieia fuoi drufcini ^a i • v-.>]iS*i >!C 
KJeofa vcrni ipoaicdafce ;iii,L>. - wC 
/ bes fumgnie toi Taale iak si ■' ' iiro't 
S'krepkietn farzem vierduaft*; :^ r 

m cudu temu t.ht Hki 
na jofifte opire . -"i - '-vi ki^ .il]<^tici 1 
ie dac Borciemu ''-i » ;. ■. ''m .. 
u fuojevirej uj.^-!i>.iJti OVABSn, I TRECHIB. 58^ Yar(ci Didim fei befiede , 
A si ifliecit tei fcalofti; 
K'gnim nenadan opet gtede 
Bog neiiinernoi d fuieuofti ; 

Gtede , i vidiet nij flamena ' 
Kudie vliefb* tac mogucfaie 
Biufci vrata fatuorena , 
X prozori fui od kuchie i 

Tak6 kros zklo fatuoreno , 
Koje od vietra Jiep duor bhide , 
Scarko funze , i ilachieno 
Suoje Tuefti frake bud« i .^ * i S'koiem fafue tud mnokrati 
Sad vlafi, fad ishodi, 
Nikud nije moch pofnad 
Bilieg puta » kiem prohodi^ 

Kii koliena fui padaiu 
Podnifceni Vcenizi j 
Kraglia , i Boga ter primaiu 
Sueicto a vecbioi mogu dlizi; 

A on biufci blag veomi 
Suiem narekab mir vefeli > 
Lize obrachia fuoje kTomi» 
I oue rieci gniemu velii 

Pafi Toma tielo moje , 
Rad kogafi ti fumgnio , 
Vigh, ralgledai rane, koje 
Sa tebefam ik podnio ; 

Eeee Tepi DVAESn. I TR5CHIE 587 

Vgledati tebe fciua 
Ik szienio nijefam viku , 
Biufci fa me dufcna, i kriua 
£marc podnio gliutu » i priktt ; 

Dielilefe tia dalece 
Is pameti biehu moje » 
Malo prije kenam rece 
Nieg priminu ^ rieci tuojg; 

Lud 9 lei ludo ftah fumgniti, 
D^ nemofce tu^ dobrota 
Hk fciuotfe pouratiti^ 
Kifi vfrok od fciuotaK^j 

Ako nakon cetar dana 
Ocimafam moiem vidio » 
Gdi Lazara vkopana 
Od martuiehfii probudio f 

Nii nefrechia tefcka obfieni 
Suies, i farze moe neuierno^ 
I d fabitie cini meni 
Stauit cudo tac famierno > 

Mofce biti , ou6 dilo 
Od mojega fagriefcenia 
Dafe nije dogodilo 
Bts vafcega dopufcfleDia » 

Mofce bitchie fumgnia moja 
Pomoch pofniem gniegda Ynuk6% 
S&.0 telefa flauna tuoja 
Hotiofam tegnut rukom 5 --^^ 

Eeee 2 D^ DVAESTI, I TRECHIE, 58^ 

Frafne mrefce iftefahu , fibiLlv ?^ Dafc od tole dielit budOi i 
I i!l fcalofti mnogoi ftahu > . 
Er skuafifce gnih faluduj o J IJC • J *. Kad nk kraine pafech fcale, l:'. : i :0 

Ifukarfta tui vidiefce , .;.:;,. : ; : :^ ■ 

Gdi n^ fignie morske vale . .nf:w. 
Sttoe poglede prolir^o bie&eit :...: q r r • • I 

Niedan od gnih pofiiat gniega 
Nemogalce od paruize, 
Biefci obrafa tad fuojega : 
Promienio fuietlo lizei . .i:-'' »i /I. > % - • AUi on videch druicbu dragii * .: ^ r r 

Gdi famani more » i trate ; : \Ij jj >^ 1 .f- 

P6 yalouieh mochi iGasiffk^' xL » /r/;!!;; ...jV 

A ni ftiecu trudu plaiejjijj: h iJO^oir:^ c.iil . ;:.o-,-. S'blagom riecim gnima Tell ^ \ . » : r.:! ini J uib rrrf 
S'delhe ftrane lauarfite t - oii » -; / ■ 

Da kakofe od vas fceli^ > 1/ 

Plien podoban vhitite ; < - - ..^q^jL) i^vvJ!// :.-^ Di tadA s*innog6m 
Na gniegouu riec, i frechiii ^ ; i j : ol-ji •> 
Vfouiti teg okafti . : :. .. i _ J-c .* ; 'j:. 

Nii ykaiano miefto mechiu^, j o/.jv r. ..::.ww./i i Sapienife morska voda . ? hi 'n:^!. fb.'::'J 

Primajuchi mrefcna olouai ji::/ ro :.t[(r/ i:'. 
Ter vcfco bilieg poda r 

Dachie biti dofta loua s i . : .'^' ■.;.•! Zv Su- 

P I E V A N I E 

lu s'vami oftanL, / 
;hi vieTiU nechie^.:--: 
ikoi fuietloi flrani 
Chiachku gredcm v^chie ', 

i naucite , r ' .. : . . .-. i.j '. .™ 
com krepkom fuiefUi litov slifrf'o.j Y 
ude da tarpitfi:, * i j iitotntl'i't o--.j;9J/^ 
le fue bolelli #. jjv^i a»ibfj..l ini bt 

la ftupit niedan ■ . ri'q ani&t.'r-^v^'fi iT 
lofcne glaiie od fuieca,' > aJjiiH tn;4tl 
rat, i drum vciedan ;I i/autq''')! ^X 
kifat fueta ; -m lawl ui<p*^*it " 

jiia velicina ■■ -i-^ty,!/^ :!k^ai**^ *'- 
ze ne pripadi , = -'i:trf. tWikH- ' 
IS, ni varlina ' p. .^V --.■- 'i 
ne fl^ cegliadi; . ^^ f-i oiiri'j . i!-« ■ DVAESTIi I TfVECHIE. fpj I Po dieglienitt kzdk moma 
Budik profcli defet dan^ , 
Bitchie^ pollan vam fuakomu 
Drag raigoiior s^rilcgDi^eh ftrani, 

Er s'kripofti fuojom jftkoin . 
S'garchie fletiet Didi prifueti^ 
Dii jprofuiedi raiskom irakdm 
Yaica farza^ i pametir . . . 

S'gniegouome vi pomochi , 
Moja drufcbo priceftita , 
Nechietefe bojat procKi 
Strane^ i kraie fuega faietai 

I f rafglafit ii ilobodi 

Ime I i moju yieru fuudi , 
I gdi zora dan ifuodi , 
I gdi vmariii fciuu gUudi i - 

Ter kakonojofa plodna 
Sk raskofce fuoje drafce 
Kitna liftia ^ grofdia vgodna 
Obiloofe puna kafce s 

Naftatichie rod isbranii 
Kichie sWogliom veoma dragom 
Primit fakon moi pofnani ', 
I prigariit fa fudm fnagdih; 

lofcfle u one dni ftrafciue 9 
Kad pourachien ix telefa 
Gliudski narod vas ofciue $ 
Sa ftech pakd. al nebefa/: . 

Ffff Con- DVAESn, i TRBGHIB. $9$ Primi od fadi oue ciaftii i. .^ .x:i 
Ter^ s'pomgnioin 9 i gliabftui 
Draghe oucize moje pafti 
F6 luietounoi naftoi traui i Sabauechie biti tuoje 
Podnifceniem fuiem prafiftati; 
Dobrieh gliubit^ i pod moje ' 
Stieghe odmetnu cegliad fiuitii i . • « «i/4 I f ■ lati dauiim 2iechia tog^ 
Primoguchie kgliuce ii ruku 
Od Kraglieuftua nebeskogst^ 
Daijh vladarc na tuu odluktt} 

I kad vfhoch, dk mofc gnima 
Raifku otuorit dobriem ftran& » 
A fatuorit prokletima^ 
Dokli nk put praui ftanikc- 

Sauefano fdo po tebi 

Varh vmarle femglie bud^^ 

Sauefano i na nebi 

Kros iftechie biti fude i . 

ff 

A fdo budefc odriefciti^ ' 

Odriefceno bitchie i gori ,* 

Stobomchiefe vgoditi 

V fuieh dielieh vifcgni duori; 

Komu tu4 vlas Rai fabrani » 
I s prokleftuom prauednitne 
Sapne » dk moi puk ifbrani 
Tad ne obchi faedoo fcgnime; 

Tfff a Nft » . ' • DVAESTf, I "mBOm. §9ft, 

Ti fa gnime fuakolika i:Vr>r;iri .' -^ 

Liepiem redom ttupa ji'||M<Jcf''ii*: n io^iin.i :,. 
Drufcba ifbranieh Vceniki , : ^:: > I'j. r.;.. i i 
Koij gniega duore , iltied^i .f.h .'^tr:: :. ::* ;C 

Oni fkladno, i medeno / :.!• / ; > i .^ir^; ;; O 

Suud gdi iiupai fuoi Stjifigjii^ i ^ : r : :ii.!^ 

Ime Bofcie neifreceno . j.-t i; ,^'^ 

V ft6 glas^ pripieuajufc) , j ..; . ;!. m. U :r.:;;c;^-jr/ 

Kad nk fueto bardo vfide^i ,], .. re re .'-re- j » »T 
SVcdre ftrane od nebefi / : ; . .i, 

Cudne flikc oblak fide f . ^ . . > : - ^ 

Koga raiska fuietlos refij;;* i>;ii r ^ 


Tcr ponoiho, ter vefelo -j; . ' ' c-i' 
GUfouita liepa briega 
Sue obkrufci kitno ceIo» 
I obftriefe oka6 gniega i j- -; J. .;.:,., ul. 

V toIik6 na vifini . '. rri £'';,kI r.iril li 

Nebefkoga fuietia ftanaf ji j[ I:,o w ; : < .!•> i 

Friprauafe mnoga vcini . . i '::)'' ' >' Od vefeglia ia iiiieh ft|Mlib i • k 


» X Slaune drnfcbe od Anghi^k o - ;. 'i 
Kafca obilne fei ra£>fti,> ; i 
Sterach krila fua vefela < I 

V nelfinenoi ceftitofti s • ) .:.. ....>i./. Oni redom iiaarmime :: i;:ul ■.' loj hO Harle il fuoje fuaki kore> 
Da Bofciega Sina f)rime 
N^ nebeske rodne duore { 


Timrt DVABSTI, I TRBCHIE. doi 

Stiefi J trubie y fuiechie 9 skalci 
Drenouize 9 i konopi, 
I pripraue hude oftale » 
S'kien Bog Couiek muku primii 

Nebeskiehfe od duorana > 
Prid gnim krila ki fterahu^ 
Put ccftitieh raiskieh ftraxi^ 
S*mnogom pomgniom fue Qofcahui 

Starieh Otaz drufcba mila » 
I olialieh fuetieh dufca > 
Ka dieloua dobra dila » 
I nebesku riec poflufca ; 

Slobodiena is tamnofti » 
Sa fuoieme Slobodnikom » 
NiL nebeske ceftitofti, 
Vshodiafce s'mnogom dik^m i 

Gnih Ifukars blag ^ i mio 
Biefce, is Limba tom ifide 
V feroaglski rai ftauio» 
Dokle ii raiska poglia vfide ; 

£r prie gniega poch nitkore 
Nemogafce (k Rai gori 1 
Dokli raiske liepe duore^ 
On nai parui nc raftuori; :r Srecbne dufce » i blafcene 
Oue biehu fuekolike 
Liepiem vienzim vrefcene 
Od neuiaaile louorike > 

Gggg Pome DVABSTI, I TRBCHIR 6qI Cuiuch oae piefni , ix dijtf .. , 
Koje Sueti Dufi poiii, j; 
Sapieuafce i Vceni2i 
Na cias Bofciu piefan fuoju i 

Suife puzi vefelite i 
Raduitefe , fui narodi, 
Spafiteglia fui (Uuit^i^ 
Na neb^fa ko4 vshodi^ 

1 vi ribe , prize » i fuiri 

Sa fuiem skupom (ciuuchimey 
Gore , briefi , rieke , i viri f 
Sui hualite Bofcie ime ; ! .■.!;./ ■'■■ 

T » 

• -'J ^ ■ * Moref i femglia fuakolika 

Puna flaue , i vefeglia ' 

Poi gliudskoga Slolxj^nika.:: 

Klikui fuoga Stuoriteglia 3. '/ ^ , - \ ; . : i J " V . * / t i ' ' • ^ . » ft Kao pocetka nije gniema^ : ^ . ,;t 

Kao vick gniegou ne fuarfcuje 
Kako Chiachku priuifcgnieoit; 
Bogu iednak Bog kr%^uje i I" * * #••«.• - • f , ^i<- -■ Ka6 gniegoua velicina> 
I Bofcanftuo fuudfe ftQre> 
Koga vrefu nie nacina > ' ' 
I inoguchftuu nacbi mi^c; . ;. , ;; j, ...;/! » f F f • . ■ « 

t 4 Kako ftuori od nicefa ic.jo'^ . ^f 1/ - I. ./ : 1 
Suemoguchiom fu6m pameti^ .^ij. ;. rr. 41 ^^ ./ 
Semgliu , more , i nebefa , 
I fciuuchia fua n^ fuieti $ 

Gggg % Ka6 

P I E V A N I E 

femgliii od mora , 

rliom ka6 rafluci i 

;a kako fluora 

:ie fuoje odlucii -**■" '"''• 

di darfcauam - :iil5T_ :iM., ».a.i 
cfez, fuiefde fitne, -i ,-.;j:.u.>i1 
ifiem.dubiem, tnmun ■'•■■ ■'•.U^'lM- 
ini plodne, i iitaiei »^ tlsdw *«- 

: fui boraue, :•■■]• • >«'--1 .=f ' ■' • 
z fuemu jefi. • •■■°^.'>^' "■»'"> "^ 
, tebe Oaue ■■'■' '•'"'^ ''"^O i 
ifuninebeG; i sialpd S-iI«oil m* ■) 

tebeoblazi, . -^uia i , :no; ). 
skivalicuju, ;.«»ajiiivl 
uchine . toitne* fraii '-'-''■ I -"-^ 
:, i pofcftuju ; ■ " -'" DVAESn, TrRfi<JH{B . doc Vrieme > ciem fue gre t^ mi^ie j 
podlofcnoie tuoioimodiii - j^J r.j[ 
Prid tobomie fue fada^e*, ' • 
Sdo bi, f(%> jes, fdto imi d<^^ I -' i 1 • 1 I - . i > » - , I : r • • < i.' V 4. J 


i Ifti miefez s'mnogom fzienom 
Harle kognie fcbi vftegnu t 
I s'bariindm fu6m o|xnien6m- « ;• . 

lafnieh fuiefcl4 kolo vipregnity'^ ^ ^^^^ ^ ^^^^ ^ Ift6 funze nk cias tuoju d;^--^ i'^ ^^ 1^:11' : : v^ 
Suoi vfmace tiek naraiull /^ i -^--^ iijv. :;;/;]>i ;' 
Dokli ohole Kraglie ill hpjvi ^if : tji o;:?jjiL,v:iJ J 
Pridobie Vitcs ilaunij t j;j^i,"r-:.;>.oc; id^i cirjl'iiii 

Ogagn plahi fuoie varle rO^i * j'.» ?: J.iwfi rr:. I T^ 
Sile mnokrac s'tebc'tftaiiiY'i;: :: : n.Iirr ri;/ . ?. 
Di n6 fcegu , di ni^^^te^ :^ .>^ ' ^ : .' ;. '/ 
Kaoie obicai gnih ^tiltii^ j-i^iHAhl i: ..ir :^^ , jl 

On p6 toojoi fapouiedi f ' :.j'j^;b •; ij\i) vc\.:i:rZ 

Ni framotu KragJia kleta ,' - • ^ •■ -^^^''C 

lur ni male ne vuriedi * -.^ :c:, ij • r 
Tebi verna tri dietetai '^-''-':i 2/ iiryi^.m ff ., 

# 

Ki kripofti tue moguchie> - ^ :*""T ^n r^L.nil - T 

Koje ifgorict gnim ricdzhap '-'^^.y^ "^^^ .::'i. v /' 
V vcfegJiu fred goradiiev/ -I -'- v^^ 
Strafcne pecbi pripieuahuf -^^ ^- .1/ ■ t 

• r • r* » , Sred Zargliena mora pkha I'-Vn ■} i: o; :! 
Rafdiegliena tH duie ftrane ' 
P6 fuhochi ti bes ftraha 
Cinifc hodit tuoje ifbrane ; « . > Bara DVABStr, E TRBCHlB . -6ci^ Tamnieh jama Kragl oggnieni, _. 

jSa fu6m4nircb6m fuom nc»iilom«^ V i 
hr nai duliglic jafe, i ficni 
Prid tuojomfe fakri filom i 1 * Sad li skupu priceftitu 

Od blaicenieh duica goru.i . 
Red podauafc fuei^f ^(oit^i ^^; 
I kragliujefc fuemuVt^Wiitt*^ '^ Smrba PicuMh DuteJH^ i trcchiiffi% » ■ 


i pun flauCf i puni*d3lsr)V ;• -n 
Vedriem celdm. Rai relclifc ^ : : n; ' ) i n 1 1 • 

I ponaugliafc vrierne^'i/^ilifr,f i '' jiL i ♦' 
I vmarliema {ndiije :dtt]i&jil! . . .: ^ j . ^ 

Sdrau fuieh ftuaxi .Stuoritegliuf, < ' ; '. /•.. .' 
Nafca fceglio ftaqouita # * < 

Sdrau nafc draghi Spafiteg^ra i 
Sladk6 vfanie tufcna fuitaji :;• .^j! . ' 

Sdrau 9 Icoiega fmart raftuori . 
Raiska vrata vmarlima, ' • 
I tuoi Chiachko Vifcgni gori* 
Blagfe od fadi kafce goimai! 

Sue ftuorenie raisko» i gliuddcbt ^ 
I pakliend tebe ciafti | 
Setnglia y more , i oebo rsko ^ 
Neifmiernoifu tuojoi .vlafti > . - 


I < ' f <•» PIE- - - .. I . • DVAESn, I Cfi^tVAKTO. <o, 

Oadiy ondiera tad fuc ine'' • '^'^ ' -- r^ 
Plafiem biegom rafparfcefifr » 
I ii nai dubglie paka tmink 
Suoga ftana vklonefe # r 

I* I ■ • * • • ■ . <\ • I ; J^ ^. Tac p6 fmarti Kraglia mila ' 

Verna drufcba poplafcenl* ^' . 'i;;rv- 

V*skroucnfe ftan iakrik - ''>'-'•- — ^ 

Biefce od puka nabunienai •- W ■ - I > . • . i. '. y I . :0 :.i(-jj<. » « w Jl f. Puni viere, i pofluha 
Ti3l cekahu kako fliepi -^ "^ 
Nebeskoga s'neba Duha i '•-- j^^^n' - ' 

Raiskiem frakom daih pokdfe^ij;^- 

Nauarfcilo defct dani 

Scarko fuDze biefce vechie , 

Daim pomoch obechiana 

Doghie , i fmiri fue gnih Ancchic \ 

Kad frcd ftrane nai milie , 
I nai drafce od nebefa 
Od ke liepfce drughe nie; 
Ni punie fuietla vrefai 

V kraglieuskom raiskom duoru 
Siedech Chiachko Suemoguchi ^ 
I podoban fuemu ftuoru 
R ed , i fakon dauajuchi \ 

Ter ftojechi blifu gniega % 
Podnifcena liza, i cela» 
Ki fuegh ciafte , i duorega y 
SJauni kori od Anghiela ; 

Hhhb Vce f i; . t DVAEStl , I CETVARTO . <{« 

Tifi obechio meni dauno , i.f.rq :>iOiv m<zA\i P I Dafe imi po fuem fuieti 
I me moje fuietlo , i flaimo 
S'nattoiania gnih proftrieti} 

I, dachie oni fue narode 
Suat pod vieru prauu na&a i • 
Oceanske gdigoa yode>; n^ - - 
Signiem valiin fuh krai pftfcil; ;il "i: 1= i'l! . * * -I I « t I- • J I ' ■ 

Semglia , i more priechie prochi , 
Nego Chiachko moi Qavmagnie- 
Stanouito ima dochi • = »i ■ '■ if ' 
Ou6 tuoie obcchianiex '-•'^-' •- ^ u^ii:):..: r 

Ziechia tog4 ia mnokrati* *. =' v ,1 ]:•: -; 

Gnih dohodnu ihaiuch frechiui^^ ! ' • • ; '^* 

Naftoiofam iftierati . i :!. ; ; 
Is gnih farza ftrilh, i fmechia^ ''^' 


■ r- 
J*. * Nukajuchih > di nebudi^ ' ^ i. 

Krepka ifgubic farza ^ i fuiefti > - 

V niednomu tefckom trudi!^^ i : ^ i. ^ ., 

V prihudoi nijednoi ceftii^l ;i.: -^^ ow !:^. , jii./ 


/, ■ ^i : .<: If kad hotiah dochi k'tebi s nos / i;'v'i^ 0) 

S*trudna fuieta vmarloga^- 
Obechiofam poflat s'nehi ' 
Gnimi Duha prifuecoga ^ 


w « Neka od gniega pokriepieni ■''.*■•■. \ . '.. tU '. ,.: ;i 
Varle Kraglie, i filbike 
BudCi darfcat u nefzieni, • 
J gDihoue file prike* 

Hhhh a I, & I ■ ■ • - .- I • I . ■ - DVAESTL 1 CETVARTO, tfij 

Dk flobodno fate, i faoie 
Krep2i Ck nafcoi fuetoi vieri . 
Pogarghiuju filne plame , . . 
Bridke macei varle fuieris ,.! 

1 9 od fuakoga fciua duha^ 
Koij fad4 ftr^h imajui 
Nai magniega pace od chitiiia 
S^mrafnom fumgniom fai predAjut 

Suiefti krepket i vitefcke 
Tadfe vftrucat fa nas nechie f 
Sue fufretat fgode tefche^ 
Sue nai gore tarpiet fmechie i. • Ter ponofni fuom dobrotom 
V pogardi fmarti (ionet 
Suojotn karuinii i fciuocpm 
Potuarditchie tue fakone i ** ■ t /4* « »■> Tak6 glafech fuud obartni 

Ime tuojc po fuem fuitu » ^ . 

Vieku oborit trudi fmartni 

Nechie gnih fuies temeglitu; > t 

JMe vruchine 0|gnienite , 
N6 varlina fime prieke > 
N^ pucine yalouite,^ 
Ne hifnute ledom rieke >* 


Suechie femglie tiem vfrokom ,• , - ' >ik?(J 

Cut gnih rieci fuete, i cudoei . • ^ il; j ;;)o^ lili^I 
Pod fapadom » pod iftokom >^ . .,4.^ ,, f 

Pod iieueromi pod poludoej >. \* 

Suefdoe t . :■ f • k • ■ » ' • » » t lofcchie pofn^ doch vriemena ^ 
V oaj ilaghic da jefike 
Bitchie tuoja fmart flauienai 
1 fpicuane tuoje dike i I . •« DVAESTI, I C^TVARTO, 61$ 

Neg narodom fuiem koIizUtm/ :/ 
Dofle Ci kriuo ki fciuiahu^ ■, [ 
I s'griefima fuoiem priziem / 
Raiske od frechie dalek ftahu/^ 

Netom ciftiem fanem budik 
Tudi fagarlit vieru prauui 
Cinitichie dil dobudu 
S'malo truda viecnu flanu ; 

Tolikoje moguch bio 

Trudi i tuoja fmart priglintar 

Komfi vas (uiet flobodio 

Is cegliulti pakla kruta» .^ 

Onaje ,ona faplatila 
SuefAoe doue fla xik fuiti 
Gliudska narau fakriuilay 
I fdochie od fad fakriuiti; 

Same dafe grefcnik skrufci t 
I kriuinu fuu fpouie > 
Ne imai ftraha fuoioi dufci ^ 
Od pakliene fiarefmiei ».' w... I- j..ff'.oc( ': f • Tuoje karui kapglia jedna\ 
Kix prolio s'knjfca iefi, 
Opratie jaki , i vriedna 
Sueiapegriehipod nebcfi; ; ,;/, jjli V^a ' » » 


■ « ■ '■ I . , fpit^ DVAESTI , I CETVARTO . it^ 

V* gniemchiefe viera jprauii^ ^* ' ^j' i ;ii:i . :; 

Ne o2kuarnicna vlaaricati " ^ ' ■ ^' - < 
Kod neuiernieh ft6 darfcaivl^ ...: i j;; 

Kiehchie fli fmai raftrouad^ V^ ceuierftuu pace iftomu 9 * 
Sred naroda varla , i bbiiia ^ 
Velicanftuu p6 gniem tuoxhu 
Dauatchiefe cias doftoina i ^ 

Kechie Zarlcue llaune, ifuete 
Sred gniegouieh raftiee mira^ 
Di ix gnih femglie fue cibftetep 
Kil mnofc fuetieh manafiiiil? ^ Tuchie dieue nami mile; 
Tunam fciuiet glri^ivgoddiv 
Ki| s'molituam prike od (ila ^^ 
Branitichie fuoi grad .... I 

. j; - •■ .. . J I. r • ' < - . V 1.4 L ..- . . "< . t * i . Tuchie 1 pohrana cd fuich drafcat 
Moguchiacbie flat telefa 
Nafcieh Suetaz, koij ftrafcit 
Yiecnamuchie bit s'nebesai 

Iti Krifc , tuchie peleniza 
Bit hraniena tuoja fuet4 » 
Kojom Majka tul Dieuiza 
Pouiate jur dieteta \ 

Ciftiem frebrom , fuietliem flatom « 

Suechie toi fiat okouano » 
Dielo, koje yiecnom platom ^ 

Bit doftoij darouanp i - 

liii Tuol I 

t DVAESTI, I CETVAR.TO, <ff9 Biehu od fuicta fue darfewie ■"^- 
Meghiu fobom rafdielili . ^ ' ' 

Gdichie fuaki viere praa^ 
Pripouiedat fakon milis r; ' ^ . - I < < AUi druga duanaeftoga 
IfabraTce toga od prie ^ 
Miefifte lude di kleco^ 
I on riec Bofciu pripouie| 

Taj Matiu doghie fredlift^ 
Di pociaftien tiem vrefom^ 
Kbranoga fueta viechia, . j 

Broi ifpuni drag nebcfc^ 3 

Safue dafe oh broiafce 

Od priprofte kuchie » i traga | 
Neumarlumu cias dauafce 
Mirno farze^ i chiud blaga^ 

Snifcne gliudi Yifcgni ciafti ^ 
I u drufcbu fuoju prima » 
Da fuietoune oholafti " 

Podnifcici bude fcgnima; 

Prid nebomfu male od stieoe 
Vfione glaue ohole , 
Mirne dufce* i fnifcene 
Napugnaiu raiske ftole * 

Sa tiem Bolcij nafliednizi , 
RajHcu pomoch cim cfekaju, 
"ledinife fuikolizi 
N4 molitutt poftaugliaju) 

liii a S'dnU DVAESTI / 1. CBTVARTO.. fSi 

Tifi ii trudieh pokoi mili, ^ ; u . , 

V'nemochieh fdrauglie drago ,; o .m la _ n, 
Tifi tufcnotn, koi) ^i^» . » ri'jr 
Ytiefcienie iladk6> i ^l^go, . '< y 

Tifi tradniem Tmarlima - -i:, . ,^/ . . 
Tihi hladak ^ yr<|(?hiaU. 'in:;, i; . ::. 
Koju s'miflim nefuiefaip!^ : ' ',•). iiir 
Gnim oggnieni p^kjt^i^ioti.. ' is,; , ,..:(.;; 


Tifi fuiedos fuemoguchia , , • . 
Suiefde > i miefez po koj fuiete \ 
P6 koj flatna, i eonicj^ia 
Suud funcana koU lete t .» ■ • - i •-' V « • I « Suietios , koja vas fuiet kriepi > 
I naredno profuietgliuje^ . . 

Bes ke fraka fuifmpi ilk|hi » 

Suakic a tminah* fu^tk^tHguje J,; . lI;.. : :vji 

Tifi gliubau Bofcanftuena, j \ ■ ; .j;;» : ; ,» , 
K^ bes luka » i bes ftriela. 
Gliudska farza vfcefcena . ,:^ . r ;-:».. 
N4 prauedna nukafc diclai , ui. mj,/ ,£,_ 


1 .« . « Koja fliepa, i raflika , f.r.ir-:^: '/i '.J i •• J y< '» /li *. p s r^ i- -^^i *. .:! 1 "f • • ■ I I Ka6 fuietouna gliubau ni 

Kf pogleda fuakolika 

Ocitafu pod nebefi 5 ..?_.. :.] ;; o., ,:] i 

Ti oftlraugliafc koga ranifc, , fj:^ ^i.j,.. ,;^,, • ,'i . oZ 

A ofdrauiti koea bud^fc,;,—^:,-^, ;:nf ! I -i i.oV. 

Dufcu od falsi miehmubranitey: .«., .;.*i;'; :, 

Pace od viecne fmarti bliudcKl i . . _ , 

' Tuoij DVAESTI, I C8TVARTO. d*3 Ogagn fueti, bcs kojega, x'K'J ■ ^-i. 

Suetilif<5te na {met pi/^fi^ ■;> .i r Lt ■t;: , ^ 
Nie primicno od Vi^gpiega, .; 

Ni prid gnime jes pra^^doQ ^ , : Po komufe fuietg^ie> i drawee i: 
Cifta flata na priliku , : : . • 
Dielouanie dooro kafce, ; 
1 neumarla fiiecc diki^v n -■■ ' 4 * * . • - ■ • y ' y -^ V k6m dufca koj4 ifgori , 

lak Fenice viekouha , 

^ Liepfcafe opet vcle ftuori , i,' : o. 

1 neumarla fciue lieta; . .' . jhi' .■.!..>•■ i J If ' \ i V Tifi funze bes fapada , 
Chiachkoje , i Sin iftok tebi > 
Slefe od nochi nh pripadi , 
Komu tuoi frak fine s'««bi i » 1 1 • w • J /' f • . . ») Ogagn toll blag , i mio » 

Koi a pako dafe vputi^ ij , . n ?o:;i jr./ 
. lasbi paklien moguch bio ... , 

V*ncbefa obarnutis ijc i : \ i ;/ ::rv « k Sunze 9 od koga poharana ...)/. ir 

Lednieh grieha ftuden ginc ^ 
Koga frazim rafgriana ; _ - . 

Vema dufca vik ne ftineij : , ;;i .cr : oli o.li jj * t^ 

Er cina grcfcne mrafe hara,fc 

Gnie ceftito ciniic bitie, ,; . >: rfj^ '! o ^ 
I fuieh dobar tl gnjoi fhiaraic ' . 
Vjedno icfen, i proline i 

' TiG V DVAESn,; I CBTVARTO • tfs^ Tae velike t tue blafcene 
He kratinam dari vechie^ 
Rafgouori YZuilienei 
Smiri nafce gorke foaechici 

Hadi operi gnofno fdtoje, 
S^h nemcKhno hodi ofdraui % 
Hod natopi {&o fuhoje ^ 
Tuardua omekfcaii kriua ifptwii 

Hodi ftopli fdtoe ledeno i 
Da De chiuti lie ftudeni » 
Yprau fifloje ifgubienOj 
Kafci fliepiem puc (cudieni ; . 

Hodi fladko nafce vfanie i i r 

Tebe farze nafce fceli» 
Vifcgnie ifpuni obechianict 
Verne tuoje rafuefelii '. 

Oue rieci, alii ouake 
Ozi fueti gouorahu 9 
Prifuetoga Duha frake 
^ li icegino cim cekahui . S* necekanom bukom kade 
Pofta vrnebes ftrafcan s'gori , 
Tere vfefce is nenade 
Garmiet Tedri vifcgni duori t I r . r * 1 rl Samni (emglia fua okolo 

lak da. od fuud na, -gnia farne ■■ ' ■ 

Silnieh vihar pUho kolo, 
Stiene^ i dubie 6k ifuarne ; 

Kkkk S'ta- c DVAEPTI, I CETVARO • 617 dm po guofdiu rafgrianu 
Ni ifmienize vdaraju,rr, ■ : 
Oggnienite p6 fuem ftanu*. 
Iskre letiet n^ priftaju ; /. 

Tac kad vpre frak funcani 
V* fud tlatan, i pun vode> .' 
Kife iJi liepu duoru hraiu 
Vimnofcite od, Gofpode; 

P6 fue ftrane od polace , 
Sada na pod , lad na mtrc 
Ifnofica iraka skace> 
1 fuud letii fuudi vdirci 

S'plima fuietla > i goruchia i 
Draga ocima > farzu mila ^ 
Suakolika gori kuchia » 
Kadk dafe ill raj obratila i 

A t6 cr Vifcgni Chiachko Tiecttiy 
I fcgnim faedno Sin gliubienii 
V ves i sklad neifreceni 
Meghiu fobom fiedinienii 

V hip oggnia prauednogat 
S*ceftitoftim tac velikom » 
Scagliu s'neba Duha fuoga 
Suojem drafiem nafliednikomi 

£uo Boga f koga if(ftemo i 
Euo Boga , fui gouore , 
Boga ii febi fui cujemo $ 
Bogom farza nafca gorei .^ii-'j .01 in^ » If*' ; . - jT ■• « t .' • • r ■ k • I » « Kkkk a Same- DVAESTI, I CBTVARTO. djj 

Srechna yoda» i ceftita, 
SVfmnofcentem praue viere 
Grieh iftocni, i fuc od fuieta 
•Griehe oftale ^ptacc, i pere > ^ ^ 

Slieh Bogou^ fakon ginCt 
Pada na tie nauk ftari » 
Bogu iftiD6m fuudfe cine 
Slaune .Z&rkue > fued, o^ri > j / 

Srechni puzir ^rmiiofciti » 
Ki primaiu yieru nouu » 
Karftiani/e p6 fuemfuitt^' i ' 
S'mnog6m iuojoin frechiom fouu s 

Biifte.Ajarod mill Bogu . ., 
S*nouiem redom (latDieh vieKa » 
Nimu varha dochi moga 
Silne vlafti pakla prieka; 

I / : 


r . fcMo s r ^ R H .4. h J 


f • '■* . ■; •. V « • . \ ■"- 4 Lil A NI E ba !chie 
>i puti , i • EJ ^ t < I s - f